Avviser millionkrav etter fregatthavariet

Video: Se skadene på KNM Helge Ingstad.

Et krav om erstatning for flytting av oppdrettsfisk etter fregatthavariet blir kontant avvist av Forsvarsdepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsdepartementet (FD) vil ikke erstatte utgiftene Blom fiskeoppdrett hadde da selskapet flyttet 750 tonn slakteklar fisk for å unngå diesel-forurensning, etter fragatthavariet 8. novmeber i fjor.

Departementet mener de ikke er objektivt ansvarlige og betegner det som «underlig» at ikke mindre inngripende tiltak ble vurdert før fisken ble flyttet.

«Blom Fiskeoppdrett AS har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan saken skal følges opp», opplyser selskapets advokat Henrik Garmann i en epost til ABC Nyheter tirsdag.

Det var etter at fregatten «KNM Helge Ingstad» i fjor høst gikk på grunn i Hjeltefjorden, at Blom Fiskeoppdrett reagerte med å flytte ørret til en verdi av 40 millioner kroner.

Selskapet rettet i ettertid et krav til Forsvarsdepartementet om erstatning for flytteutgiftene. De fryktet da utslipp av diesel fra det havarerte krigsskipet kunne skade fisken, og mente en regning på 1 millioner kroner derfor burde tilfalle staten.

«Ikke noen risiko»

I kravet fra fiskeoppdretteren fra i fjor høst het det:

«I lys av at det nå innledes en operasjon med å heve og fjerne havaristen, står lokaliteten overfor umiddelbar og betydelig fare for skade i form av forurensning voldt av bunkers som unnslipper eller tømmes fra skipet»

Sjøforsvaret har også vurdert fiskeoppdretternes krav. De påpeker at anlegget ligger 3,5 nautiske mil sør for havaristedet, mens hovedstrømmen i fjorden går nordover. Det er også et poeng at ingen andre oppdrettsanlegg i samme området har gått til lignende tiltak, etter det Forsvaret er kjent med.

Departementet påpeker også at Forsvaret selv iverksatte en rekke tiltak for å begrense utslipp fra havaristen ved å legge ut oljelenser.

Historiske værdate og værmeldingene fra den aktuelle tiden viste også at sjansen for en sterk nordlig vind som kunne endre strømforholdene, var minimale.

Det får derfor departmentet til å konkludere med at «det ikke var noen risiko for at en eventuell oljeforurensning fra KNM Helge Ingstad, skulle drive sydover i Hjeltefjorden med vinden i den aktuelle perioden».

«Realativt enkle metoder»

I det noe syrlige avslaget på oppdrettsselskapets krav påpeker departementet at de som driver næringsvirksomhet i området burde kjenne til «vær-, vind- og strømforhold i området» og kan forutse farene for anlegget.

«Dersom Blom Fiskeoppdrett AS ikke hadde denne kunnskapen på det tidspunktet for havariet av KNM Helge Ingstad, kunne disse opplysningene blitt innhentet ved hjelp av relativt enkle metoder», heter det i svaret fra FDs seksjon for juridiske tjenester.

Det var etter et sammenstøt med oljetankeren «Sola TS» at det norske krigsskipet til en verdi av omlag 4 milliarder kroner, havarerte i fjæresteinene i Øygarden.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport, som ble levert i slutten av november, kommer det fram at man på fregattens bro trodde dekklysene fra tankskipet tilhørte Stureterminalen på land. Skipet sank i løpet av bare ti minutter etter sammenstøtet.

Forsvaret har iverksatt en intern undersøkelse etter kollisjonen.

Personvernpolicy