Det store bompengehatet:

Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Noe av sinnet mot bompenger er knyttet tett opp mot Miljøpartiet de Grønne, særlig i Oslo. Flere fremtredende politikere i partiet har blitt utsatt for grov hets. Dette bildet er fra en markering mot bompenger i Oslo i november 2017. Rundt 400 demonstranter møtte opp.
Noe av sinnet mot bompenger er knyttet tett opp mot Miljøpartiet de Grønne, særlig i Oslo. Flere fremtredende politikere i partiet har blitt utsatt for grov hets. Dette bildet er fra en markering mot bompenger i Oslo i november 2017. Rundt 400 demonstranter møtte opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap, sier forsker innen sosialpsykologi Beate Seibt.

Hærverk. Demonstrasjoner. Hindring av utrykningskjøretøy. Hets av offentlige personer. Bøter. Sinne. Krangling. Raseri. Og et nytt politisk parti kalt «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Motstanden mot bompenger er stor. To av tre ønsker mer statlig finansiering av norske veier fremfor mer bompenger, ifølge en undersøkelse gjennomført av InFact for Nettavisen tidligere i høst.

Natt til søndag 30. september ble fem bomstasjoner på Nord-Jæren ødelagt som følge av grovt hærverk, ett døgn før de skulle åpne for bruk. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Torsdag 4. oktober gjennomførte gruppen «JA til miljø, NEI til bompenger» en kjør sakte-aksjon mot bompenger i Oslo. Mellom 700-800 biler deltok i aksjonen. Under aksjonen ble en ambulanse hindret fordi aksjonister sperret kollektivfeltet, ifølge NTB. Aksjonslederen ble senere ilagt en bot på 9000 kroner.

Mandag 29. oktober avbrøt 50 personer et bystyremøte i Stavanger. De var medlemmer av Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – nok er nok», og krevde å få tale til representantene, ifølge NRK. Én av demonstrantene ble ilagt en bot på 25.000 kroner for hindring av demokratiet. Vedkommende nektet å forlate talerstolen, selv om han ble bedt om det gjentatte ganger.

I tillegg til de nevnte hendelsene, har det vært arrangert lovlige demonstrasjoner opptil flere ganger i byer som Oslo, Bergen, Fredrikstad og Harstad. Hendelsene viser at bompenger skaper engasjement, frustrasjon og sinne i en stor gruppe nordmenn.

Hvorfor er det så mange som hater bompenger?

En følelse av «dette har jeg allerede krav på»

«Et FRITT Norge uten bomringen ala BERLINMURENS KVERLERTAK» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

– Jeg tror det handler om at vi har et sett med forventninger som brytes, sier psykologi-forsker Henrik Natvig til ABC Nyheter.

Han er førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo. Natvig underviser i anvendt sosialpsykolog, men han har ikke forsket spesifikt på bompenger eller hvorfor de engasjerer. Hans faglige interesser inkluderer holdninger, sosial påvirkning og hvordan vi forholder oss til normer.

– De forventningene handler nok om at man betaler for bruk av bil og veier allerede, og at man derfor reagerer på å betale ekstra når man passerer en bom. Jeg vil tro det er den viktigste mekanismen. Følelsen av at «dette har jeg allerede krav på».

Samtidig tror Natvig bompenger bryter med forventningene om hva som er rettferdig.

– Bompengeavgift skiller seg ut ved at du betaler like mye for avgiften uansett hva du har av inntekt. Det er ikke noen utjevning basert på inntekt, slik det er ved inntektskatt for eksempel. Mange forventer at man bør få betale etter evne, ikke at alle skal belastes likt.

Aktuelt: Dagens bomstasjoner kan bli fjernet

Medlem i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge!» viser hva han synes om norske Stortings-politikere. Foto: Skjermdump Facebook
Medlem i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge!» viser hva han synes om norske Stortings-politikere. Foto: Skjermdump Facebook

Kan føles som et tap

«Råttent gjort av politikere å rane oss bilister for penger i årevis. Fjern faanskapet deres. Jeg hater sleipe og feige folk på oss billister sin bekostning.» - Postet i Facebook-gruppa «Nei til mer bompenger», 53.500 medlemmer.

Førsteamanuensis Beate Seibt har blant annet forsket på relasjoner og grupperelasjoner. Foto: UiO
Førsteamanuensis Beate Seibt har blant annet forsket på relasjoner og grupperelasjoner. Foto: UiO

De siste årene har bilister flere steder i Norge sett en økning i antall bomstasjoner og i prisen de må betale for å passere.

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap. Det reagerer folk alltid mye sterkere på, sier psykologi-forsker Beate Seibt til ABC Nyheter.

Seibt er også førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo, og forsker på sosialpsykologi. Heller ikke hun har forsket spesifikt på bompenger, men har spesialist seg på blant annet grupperelasjoner og sosial tilhørighet.

– Jeg tror bompenger skaper en prosess hvor folk ser på det som en kamp «dem mot oss». Hvor «dem» er de som ikke kjører så mye bil eller eier bil. «Dem» prøver å få fordeler på bekostning av «oss», bilistene. Det kan fort bli gruppetenkning rundt dette. Blir sett på som gruppeprosess, blir man lettere revet med og det blir fort store emosjoner. Særlig sinne.

– Hvorfor er sinne en vanlig følelse i denne sammenheng?

– Sinne er en følelse som oppstår ved urettferdighet. Hvis du synes en annen gruppe får fordeler på bekostning av deg, så oppfattes det som urettferdig. Da er sinne den mest nærliggende emosjonen, forklarer Seibt.

Les også: Bompengeaksjonister planla å dra hjem til Lan Marie Berg

Hærverk mot bompenger: – Staten bryter loven

«Dere er så flinke til å skrive, alle sammen.! Men når dere vet at det ikke hjelper. Kanskje på tide å finne fram vinkelsliper ?» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

For noen har sinnet og hatet mot bompenger ført til lovbrudd. Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om aksjonsgruppen «Domino-effekten», som opererer på Nord-Jæren. Gruppen driver ulovlig hærverk på bomstasjoner.

I oktober gjorde avisen et anonymt intervju med et av medlemmene, som bekrefter at han selv og flere medlemmer av gruppen «Domino-effekten» står bak hærverk.

Dagen før 38 nye bomstasjonene på Nord-jæren åpnet 1 oktober, ble 5 av bomstasjoner ble ødelagt med hærverk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Dagen før 38 nye bomstasjonene på Nord-jæren åpnet 1 oktober, ble 5 av bomstasjoner ble ødelagt med hærverk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Vi kommer til å ødelegge flere. Mange flere. Vi vet at det er drastisk, vi vet at vi bryter loven og vi vet at vi kan bli straffet for det vi gjør. Akkurat det tenker vi ikke så mye på, sier mannen til Stavanger Aftenblad.

Han ser ikke på det han og resten av gruppa gjør som kriminelt. Det er staten som er kriminell, ifølge Aftenbladets anonyme kilde.

– Vi mener det er staten som bryter loven. Vi vil stoppe staten fra å rane oss. Nå har det vært flere måneder med lovlige demonstrasjoner uten at disse har ført til noe godt. Nå må vi bruke kraftigere virkemidler.

ABC Nyheter spør Beate Seibt om hvorfor enkelte lar sinnet sitt få utløp gjennom lovbrudd.

– Når du synes du har en reell mulighet for å få lagt fram dine synspunkt og for å vinne en kamp, så reagerer du med sinne og lovlige midler. Når gruppen din oppleves som den svakeste gruppen som blir dominert av en annen gruppe reagerer du med forakt, og da kan du ta ulovlige midler i bruk. Da er det ideen om å straffe de som gjør det mot deg som blir gjeldende.

Bompengeaksjon i Bergen i september: – Vi kommer ikke til å gi oss

Facebook-gruppen «Nei til mer bompenger» har 53.500 medlemmer. Administrator har et klart budskap til sine følgere: Bompenger er statsautorisert mafiavirksomhet, ifølge vedkommende. Foto: Skjermdump Facebook
Facebook-gruppen «Nei til mer bompenger» har 53.500 medlemmer. Administrator har et klart budskap til sine følgere: Bompenger er statsautorisert mafiavirksomhet, ifølge vedkommende. Foto: Skjermdump Facebook

Bompengenes far skeptisk til bompenger

«OBS ! DERE GRISKE .... Det er mange barn som kommer til å gråte til Jul pga Bomhelvete som dere skaper for Enslige + familier pga at Politikerne snylter oss for ekstra unødvendige avgifter og utgifter.... Ingen Stemmer til Dere ved de kommende valg.......» -Postet i Facebook-gruppa «Folkeaksjonen nei til mer bompenger - Bergen», 28.500 medlemmer.

Pensjonist Arild Eggen har jobbet i Statens vegvesen i mer enn 45 år. I 1985 var han plansjef og med på å overtale lokalpolitikere i Bergen til å innføre Vestlandets første bomring. Prosjektet førte til at Eggen av mange blir omtalt som «bomringens far».

Selv har han gått fra å være bom-tilhenger til å være moderat bom-motstander. Han ser fortsatt behov for bompenger til å finansiere utbyggingen av vegnettet raskere enn det offentlige kasser kan gjør.

Arne Eggen bidro til å få Norges første bomstasjon i drift i Bergen. I dag er han skeptisk til hvordan systemet brukes. Foto: Privat
Arne Eggen bidro til å få Norges første bomstasjon i drift i Bergen. I dag er han skeptisk til hvordan systemet brukes. Foto: Privat

– Men jeg er imot «bilistbetaling»» som går til skinnegående løsninger som koster langt mer enn bussen, og som i realiteten gir liten effekt, slik som bybanen i Bergen, sier Eggen til ABC Nyheter.

Dagens utstrakte bruk av bompengeinnkreving har ikke Eggen sansen for. Han ville sagt nei til bompenger i dag av flere grunner. Vegvesen-veteranen mener bruken av bomringer har blitt for omfattende i byene.

– I 1986 trengte vi 6 bomstasjoner til finansiering av «Tjenlig vegnett» i løpet av 15 år og uten innkreving i helgene. Nå vil Bergen ha 29 stasjoner til finansiering av bybaner i årene framover, med innkreving døgnet rundt. Svært lite blir igjen til standardheving av vegnettet samt til bussen som fortsatt må ta seg av det alt vesentlige av kollektivtransporten. Knapt få tjener på dette av kollektivtrafikantene, bilistene og transportørene av gods. Jeg forstår at Oslo er i en lignende situasjon som neste år vil få 73 bomstasjoner og delvis med tovegsinnkreving, forteller Eggen.

Prisene for passering har blitt høyere de fleste steder, og Eggen mener trafikantene får mindre igjen for pengene de legger igjen enn de gjorde før.

– Det jeg tror folk er mest irritert over er at bompenger ikke brukes slik de var tenkt til å brukes. Bompenger var tiltenkt brukt til betjening av lån som er tatt opp for å finansiere veiprosjekter til fellesskapets beste, og for å fullføre prosjektene raskest mulig. Slik er det ikke alltid i dag, sier han.

Les også: Parti mot bompenger kan bli landsomfattende

«Det er utelatt sentrale aktorer i bomfilmen. Kong Raymond, dronning Lan og klovnen skolebyraad som skremmetroll». Foto: Skjermdump Facebook
«Det er utelatt sentrale aktorer i bomfilmen. Kong Raymond, dronning Lan og klovnen skolebyraad som skremmetroll». Foto: Skjermdump Facebook

Forstår godt at folk er sinte og fortvilet

«DE BER OM BORGERKRIG OG DA SKAL DE FÅ DET.» - Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

Bomringens far tror folk flest synes bompenger er helt greit så lenge de ser verdien av pengene de betaler inn. For eksempel tok det tidligere nær en time å kjøre den ene milen fra Åsane til Bergen i morgenrushet. Men etter at Norges første bomfinansierte vei sto klar, tok turen bare 10-15 minutter, ifølge Eggen.

– Da vi åpnet den første bomringen i Bergen var det bråk, ingen tvil om det. Men i løpet av det første året endret det seg. Folk skjønte at de fikk mye igjen for det både i tid og penger. Slik morgentrafikken var, brukte man fort 3-4 liter bensin på å stå og stampe i kø. Da veien var klar brukte du nok mindre enn 1 liter på turen. Da sparte bilistene fort inn bompengekronene sine.

I Oslo går 9 av 10 bompengekroner til finansiering av tiltak for å bedre kollektiv- og sykkeltilbudet. Stadig flere større byområder bruker sine bompenger på en lignende måte. Eggen tror den voksende motstanden mot bompenger handler mye om hva pengene brukes til.

– Det er mye vanskeligere å se konkrete resultater av hva bompengene går til nå. Skinnegående kollektivtilbud er svært dyrt, og det gir få fordeler til de som faktisk kjører bil og betaler bompenger. Jeg forstår godt at folk er sinte og fortvilet.

– I tillegg synes jeg det er urettferdig at noen fylker, som Hordaland, har mange bomringer og dyre bomavgifter, samtidig som de har kostbare ferger. Mens andre fylker slipper mye billigere unna både ferger og bompenger.

Les også:

Bompenge-rekord i fjor – og mer skal det bli

Oslo Høyre til aksjonister: – Bompenger eneste løsning

Nå må også elbilistene betale bompenger i Hordaland

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Demonstrasjon mot bompenger i Fredrikstad: – Nok er nok

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:57 Rettssak innledet mot Catalonias regionale president11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg
Siste nytt
11:57PolitikkRettssak innledet mot Catalonias regionale president11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg
Populært