Det store bompengehatet:

Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Noe av sinnet mot bompenger er knyttet tett opp mot Miljøpartiet de Grønne, særlig i Oslo. Flere fremtredende politikere i partiet har blitt utsatt for grov hets. Dette bildet er fra en markering mot bompenger i Oslo i november 2017. Rundt 400 demonstranter møtte opp.
Noe av sinnet mot bompenger er knyttet tett opp mot Miljøpartiet de Grønne, særlig i Oslo. Flere fremtredende politikere i partiet har blitt utsatt for grov hets. Dette bildet er fra en markering mot bompenger i Oslo i november 2017. Rundt 400 demonstranter møtte opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap, sier forsker innen sosialpsykologi Beate Seibt.

Hærverk. Demonstrasjoner. Hindring av utrykningskjøretøy. Hets av offentlige personer. Bøter. Sinne. Krangling. Raseri. Og et nytt politisk parti kalt «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Motstanden mot bompenger er stor. To av tre ønsker mer statlig finansiering av norske veier fremfor mer bompenger, ifølge en undersøkelse gjennomført av InFact for Nettavisen tidligere i høst.

Natt til søndag 30. september ble fem bomstasjoner på Nord-Jæren ødelagt som følge av grovt hærverk, ett døgn før de skulle åpne for bruk. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Torsdag 4. oktober gjennomførte gruppen «JA til miljø, NEI til bompenger» en kjør sakte-aksjon mot bompenger i Oslo. Mellom 700-800 biler deltok i aksjonen. Under aksjonen ble en ambulanse hindret fordi aksjonister sperret kollektivfeltet, ifølge NTB. Aksjonslederen ble senere ilagt en bot på 9000 kroner.

Mandag 29. oktober avbrøt 50 personer et bystyremøte i Stavanger. De var medlemmer av Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – nok er nok», og krevde å få tale til representantene, ifølge NRK. Én av demonstrantene ble ilagt en bot på 25.000 kroner for hindring av demokratiet. Vedkommende nektet å forlate talerstolen, selv om han ble bedt om det gjentatte ganger.

I tillegg til de nevnte hendelsene, har det vært arrangert lovlige demonstrasjoner opptil flere ganger i byer som Oslo, Bergen, Fredrikstad og Harstad. Hendelsene viser at bompenger skaper engasjement, frustrasjon og sinne i en stor gruppe nordmenn.

Hvorfor er det så mange som hater bompenger?

En følelse av «dette har jeg allerede krav på»

«Et FRITT Norge uten bomringen ala BERLINMURENS KVERLERTAK» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

– Jeg tror det handler om at vi har et sett med forventninger som brytes, sier psykologi-forsker Henrik Natvig til ABC Nyheter.

Han er førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo. Natvig underviser i anvendt sosialpsykolog, men han har ikke forsket spesifikt på bompenger eller hvorfor de engasjerer. Hans faglige interesser inkluderer holdninger, sosial påvirkning og hvordan vi forholder oss til normer.

– De forventningene handler nok om at man betaler for bruk av bil og veier allerede, og at man derfor reagerer på å betale ekstra når man passerer en bom. Jeg vil tro det er den viktigste mekanismen. Følelsen av at «dette har jeg allerede krav på».

Samtidig tror Natvig bompenger bryter med forventningene om hva som er rettferdig.

– Bompengeavgift skiller seg ut ved at du betaler like mye for avgiften uansett hva du har av inntekt. Det er ikke noen utjevning basert på inntekt, slik det er ved inntektskatt for eksempel. Mange forventer at man bør få betale etter evne, ikke at alle skal belastes likt.

Aktuelt: Dagens bomstasjoner kan bli fjernet

Medlem i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge!» viser hva han synes om norske Stortings-politikere. Foto: Skjermdump Facebook
Medlem i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge!» viser hva han synes om norske Stortings-politikere. Foto: Skjermdump Facebook

Kan føles som et tap

«Råttent gjort av politikere å rane oss bilister for penger i årevis. Fjern faanskapet deres. Jeg hater sleipe og feige folk på oss billister sin bekostning.» - Postet i Facebook-gruppa «Nei til mer bompenger», 53.500 medlemmer.

Førsteamanuensis Beate Seibt har blant annet forsket på relasjoner og grupperelasjoner. Foto: UiO
Førsteamanuensis Beate Seibt har blant annet forsket på relasjoner og grupperelasjoner. Foto: UiO

De siste årene har bilister flere steder i Norge sett en økning i antall bomstasjoner og i prisen de må betale for å passere.

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap. Det reagerer folk alltid mye sterkere på, sier psykologi-forsker Beate Seibt til ABC Nyheter.

Seibt er også førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo, og forsker på sosialpsykologi. Heller ikke hun har forsket spesifikt på bompenger, men har spesialist seg på blant annet grupperelasjoner og sosial tilhørighet.

– Jeg tror bompenger skaper en prosess hvor folk ser på det som en kamp «dem mot oss». Hvor «dem» er de som ikke kjører så mye bil eller eier bil. «Dem» prøver å få fordeler på bekostning av «oss», bilistene. Det kan fort bli gruppetenkning rundt dette. Blir sett på som gruppeprosess, blir man lettere revet med og det blir fort store emosjoner. Særlig sinne.

– Hvorfor er sinne en vanlig følelse i denne sammenheng?

– Sinne er en følelse som oppstår ved urettferdighet. Hvis du synes en annen gruppe får fordeler på bekostning av deg, så oppfattes det som urettferdig. Da er sinne den mest nærliggende emosjonen, forklarer Seibt.

Les også: Bompengeaksjonister planla å dra hjem til Lan Marie Berg

Hærverk mot bompenger: – Staten bryter loven

«Dere er så flinke til å skrive, alle sammen.! Men når dere vet at det ikke hjelper. Kanskje på tide å finne fram vinkelsliper ?» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

For noen har sinnet og hatet mot bompenger ført til lovbrudd. Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om aksjonsgruppen «Domino-effekten», som opererer på Nord-Jæren. Gruppen driver ulovlig hærverk på bomstasjoner.

I oktober gjorde avisen et anonymt intervju med et av medlemmene, som bekrefter at han selv og flere medlemmer av gruppen «Domino-effekten» står bak hærverk.

Dagen før 38 nye bomstasjonene på Nord-jæren åpnet 1 oktober, ble 5 av bomstasjoner ble ødelagt med hærverk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Dagen før 38 nye bomstasjonene på Nord-jæren åpnet 1 oktober, ble 5 av bomstasjoner ble ødelagt med hærverk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Vi kommer til å ødelegge flere. Mange flere. Vi vet at det er drastisk, vi vet at vi bryter loven og vi vet at vi kan bli straffet for det vi gjør. Akkurat det tenker vi ikke så mye på, sier mannen til Stavanger Aftenblad.

Han ser ikke på det han og resten av gruppa gjør som kriminelt. Det er staten som er kriminell, ifølge Aftenbladets anonyme kilde.

– Vi mener det er staten som bryter loven. Vi vil stoppe staten fra å rane oss. Nå har det vært flere måneder med lovlige demonstrasjoner uten at disse har ført til noe godt. Nå må vi bruke kraftigere virkemidler.

ABC Nyheter spør Beate Seibt om hvorfor enkelte lar sinnet sitt få utløp gjennom lovbrudd.

– Når du synes du har en reell mulighet for å få lagt fram dine synspunkt og for å vinne en kamp, så reagerer du med sinne og lovlige midler. Når gruppen din oppleves som den svakeste gruppen som blir dominert av en annen gruppe reagerer du med forakt, og da kan du ta ulovlige midler i bruk. Da er det ideen om å straffe de som gjør det mot deg som blir gjeldende.

Bompengeaksjon i Bergen i september: – Vi kommer ikke til å gi oss

Facebook-gruppen «Nei til mer bompenger» har 53.500 medlemmer. Administrator har et klart budskap til sine følgere: Bompenger er statsautorisert mafiavirksomhet, ifølge vedkommende. Foto: Skjermdump Facebook
Facebook-gruppen «Nei til mer bompenger» har 53.500 medlemmer. Administrator har et klart budskap til sine følgere: Bompenger er statsautorisert mafiavirksomhet, ifølge vedkommende. Foto: Skjermdump Facebook

Bompengenes far skeptisk til bompenger

«OBS ! DERE GRISKE .... Det er mange barn som kommer til å gråte til Jul pga Bomhelvete som dere skaper for Enslige + familier pga at Politikerne snylter oss for ekstra unødvendige avgifter og utgifter.... Ingen Stemmer til Dere ved de kommende valg.......» -Postet i Facebook-gruppa «Folkeaksjonen nei til mer bompenger - Bergen», 28.500 medlemmer.

Pensjonist Arild Eggen har jobbet i Statens vegvesen i mer enn 45 år. I 1985 var han plansjef og med på å overtale lokalpolitikere i Bergen til å innføre Vestlandets første bomring. Prosjektet førte til at Eggen av mange blir omtalt som «bomringens far».

Selv har han gått fra å være bom-tilhenger til å være moderat bom-motstander. Han ser fortsatt behov for bompenger til å finansiere utbyggingen av vegnettet raskere enn det offentlige kasser kan gjør.

Arne Eggen bidro til å få Norges første bomstasjon i drift i Bergen. I dag er han skeptisk til hvordan systemet brukes. Foto: Privat
Arne Eggen bidro til å få Norges første bomstasjon i drift i Bergen. I dag er han skeptisk til hvordan systemet brukes. Foto: Privat

– Men jeg er imot «bilistbetaling»» som går til skinnegående løsninger som koster langt mer enn bussen, og som i realiteten gir liten effekt, slik som bybanen i Bergen, sier Eggen til ABC Nyheter.

Dagens utstrakte bruk av bompengeinnkreving har ikke Eggen sansen for. Han ville sagt nei til bompenger i dag av flere grunner. Vegvesen-veteranen mener bruken av bomringer har blitt for omfattende i byene.

– I 1986 trengte vi 6 bomstasjoner til finansiering av «Tjenlig vegnett» i løpet av 15 år og uten innkreving i helgene. Nå vil Bergen ha 29 stasjoner til finansiering av bybaner i årene framover, med innkreving døgnet rundt. Svært lite blir igjen til standardheving av vegnettet samt til bussen som fortsatt må ta seg av det alt vesentlige av kollektivtransporten. Knapt få tjener på dette av kollektivtrafikantene, bilistene og transportørene av gods. Jeg forstår at Oslo er i en lignende situasjon som neste år vil få 73 bomstasjoner og delvis med tovegsinnkreving, forteller Eggen.

Prisene for passering har blitt høyere de fleste steder, og Eggen mener trafikantene får mindre igjen for pengene de legger igjen enn de gjorde før.

– Det jeg tror folk er mest irritert over er at bompenger ikke brukes slik de var tenkt til å brukes. Bompenger var tiltenkt brukt til betjening av lån som er tatt opp for å finansiere veiprosjekter til fellesskapets beste, og for å fullføre prosjektene raskest mulig. Slik er det ikke alltid i dag, sier han.

Les også: Parti mot bompenger kan bli landsomfattende

«Det er utelatt sentrale aktorer i bomfilmen. Kong Raymond, dronning Lan og klovnen skolebyraad som skremmetroll». Foto: Skjermdump Facebook
«Det er utelatt sentrale aktorer i bomfilmen. Kong Raymond, dronning Lan og klovnen skolebyraad som skremmetroll». Foto: Skjermdump Facebook

Forstår godt at folk er sinte og fortvilet

«DE BER OM BORGERKRIG OG DA SKAL DE FÅ DET.» - Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

Bomringens far tror folk flest synes bompenger er helt greit så lenge de ser verdien av pengene de betaler inn. For eksempel tok det tidligere nær en time å kjøre den ene milen fra Åsane til Bergen i morgenrushet. Men etter at Norges første bomfinansierte vei sto klar, tok turen bare 10-15 minutter, ifølge Eggen.

– Da vi åpnet den første bomringen i Bergen var det bråk, ingen tvil om det. Men i løpet av det første året endret det seg. Folk skjønte at de fikk mye igjen for det både i tid og penger. Slik morgentrafikken var, brukte man fort 3-4 liter bensin på å stå og stampe i kø. Da veien var klar brukte du nok mindre enn 1 liter på turen. Da sparte bilistene fort inn bompengekronene sine.

I Oslo går 9 av 10 bompengekroner til finansiering av tiltak for å bedre kollektiv- og sykkeltilbudet. Stadig flere større byområder bruker sine bompenger på en lignende måte. Eggen tror den voksende motstanden mot bompenger handler mye om hva pengene brukes til.

– Det er mye vanskeligere å se konkrete resultater av hva bompengene går til nå. Skinnegående kollektivtilbud er svært dyrt, og det gir få fordeler til de som faktisk kjører bil og betaler bompenger. Jeg forstår godt at folk er sinte og fortvilet.

– I tillegg synes jeg det er urettferdig at noen fylker, som Hordaland, har mange bomringer og dyre bomavgifter, samtidig som de har kostbare ferger. Mens andre fylker slipper mye billigere unna både ferger og bompenger.

Les også:

Bompenge-rekord i fjor – og mer skal det bli

Oslo Høyre til aksjonister: – Bompenger eneste løsning

Nå må også elbilistene betale bompenger i Hordaland

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Demonstrasjon mot bompenger i Fredrikstad: – Nok er nok

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:09 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59 Barcelona og Messi snublet mot Granada22:53 Stadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51 Inter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37 Overtidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29 Brann på gård i Nome22:11 Hotell-milliardær er død21:43 IS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36 Kanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24 To drept av bombe i Afghanistan20:22 Tidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05 Målløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37 Norwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09 Nei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00 MC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42 Hovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41 Politiet pågrep mann med kniv18:10 Kraftig jordskjelv i Albania17:57 Negotia: Partene står langt fra hverandre17:56 Manchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23 Thomas Cook på randen av konkurs17:02 – Ble lei av å være den fete klovnen16:39 Flere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28 Abid Raja fikk hatbrev i posten16:06 Varm septemberdag flere steder15:41 Tottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21 Etter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14 Færre selger bilen sin privat14:45 Norges FN-valgkamp drar seg til13:52 Brann i enebolig i Bærum13:47 Thunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23 Vil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58 The Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56 Demonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08 Over 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53 Nytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34 Mann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28 Fridde til kjæresten under vann - druknet10:45 Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19 Får kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22 Reisegigant nær økonomisk kollaps08:19 Biden krever utskrift av Trump-samtale08:08 Stort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39 En person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46 Trump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46 En mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23 Drap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03 Dette skjer i dag05:45 Fire turister omkom i bussulykke i USA05:34 Dette skjedde i natt04:58 Orkan har nådd Californiahalvøya04:14 Anmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48 Argentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19 Demonstrasjoner mot Egypts president02:49 Mann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25 Global klimastreik kan slå alle rekorder02:12 Domstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26 René Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21 USA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43 USA har inngått asylavtale med El Salvador00:31 Mann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03 20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57 Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35 Nordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00 Mann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55 Fengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37 Fire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52 Kvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31 Bedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56 – Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12 13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58 Norge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43 Colombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23 Trump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08 Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01 – Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29 Tre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21 ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36 Global klimastreik kan slå alle rekorder14:34 Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34 Bill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26 Ruud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59 DNB øker renten på boliglån13:50 Benjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45 Sykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45 Mann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35 MDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01 Bertheussens VG-klage behandles i PFU
Siste nytt
23:09NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59SportBarcelona og Messi snublet mot Granada22:53VerdenStadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51SportInter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37SportOvertidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29NorgeBrann på gård i Nome22:11PengerHotell-milliardær er død21:43VerdenIS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36NorgeKanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24NorgeTo drept av bombe i Afghanistan20:22NorgeTidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05SportMålløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37ReiseNorwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09MotorNei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00NorgeMC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42NyheterHovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41NorgePolitiet pågrep mann med kniv18:10VerdenKraftig jordskjelv i Albania17:57PengerNegotia: Partene står langt fra hverandre17:56SportManchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23ReiseThomas Cook på randen av konkurs17:02Helse og livsstil– Ble lei av å være den fete klovnen16:39NorgeFlere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28PolitikkAbid Raja fikk hatbrev i posten16:06NorgeVarm septemberdag flere steder15:41SportTottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21VerdenEtter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14MotorFærre selger bilen sin privat14:45VerdenNorges FN-valgkamp drar seg til13:52NorgeBrann i enebolig i Bærum13:47VerdenThunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23NæringslivVil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58SportThe Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56VerdenDemonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08VerdenOver 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53NorgeNytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34NorgeMann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28LivetFridde til kjæresten under vann - druknet10:45NorgeManshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19PengerFår kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22PengerReisegigant nær økonomisk kollaps08:19VerdenBiden krever utskrift av Trump-samtale08:08PolitikkStort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39NorgeEn person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46VerdenTrump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46NorgeEn mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23VerdenDrap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFire turister omkom i bussulykke i USA05:34NorgeDette skjedde i natt04:58VerdenOrkan har nådd Californiahalvøya04:14NorgeAnmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48VerdenArgentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19VerdenDemonstrasjoner mot Egypts president02:49NorgeMann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder02:12VerdenDomstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26NorgeRené Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43VerdenUSA har inngått asylavtale med El Salvador00:31NorgeMann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03Norge20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57VerdenWalmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35NorgeNordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00NorgeMann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55NorgeFengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37VerdenFire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52NorgeKvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31PolitikkBedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56Politikk– Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12Norge13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58SportNorge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43VerdenColombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23VerdenTrump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08PolitikkOpposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01Penger– Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29NorgeTre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21PolitikkACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder14:34VerdenRussisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34PolitikkBill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26SportRuud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59PengerDNB øker renten på boliglån13:50PolitikkBenjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45VerdenSykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45NorgeMann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35PolitikkMDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01KulturBertheussens VG-klage behandles i PFU
Populært