Meny

Det store bompengehatet:

Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Noe av sinnet mot bompenger er knyttet tett opp mot Miljøpartiet de Grønne, særlig i Oslo. Flere fremtredende politikere i partiet har blitt utsatt for grov hets. Dette bildet er fra en markering mot bompenger i Oslo i november 2017. Rundt 400 demonstranter møtte opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap, sier forsker innen sosialpsykologi Beate Seibt.

Hærverk. Demonstrasjoner. Hindring av utrykningskjøretøy. Hets av offentlige personer. Bøter. Sinne. Krangling. Raseri. Og et nytt politisk parti kalt «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Motstanden mot bompenger er stor. To av tre ønsker mer statlig finansiering av norske veier fremfor mer bompenger, ifølge en undersøkelse gjennomført av InFact for Nettavisen tidligere i høst.

Natt til søndag 30. september ble fem bomstasjoner på Nord-Jæren ødelagt som følge av grovt hærverk, ett døgn før de skulle åpne for bruk. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Torsdag 4. oktober gjennomførte gruppen «JA til miljø, NEI til bompenger» en kjør sakte-aksjon mot bompenger i Oslo. Mellom 700-800 biler deltok i aksjonen. Under aksjonen ble en ambulanse hindret fordi aksjonister sperret kollektivfeltet, ifølge NTB. Aksjonslederen ble senere ilagt en bot på 9000 kroner.

Mandag 29. oktober avbrøt 50 personer et bystyremøte i Stavanger. De var medlemmer av Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – nok er nok», og krevde å få tale til representantene, ifølge NRK. Én av demonstrantene ble ilagt en bot på 25.000 kroner for hindring av demokratiet. Vedkommende nektet å forlate talerstolen, selv om han ble bedt om det gjentatte ganger.

I tillegg til de nevnte hendelsene, har det vært arrangert lovlige demonstrasjoner opptil flere ganger i byer som Oslo, Bergen, Fredrikstad og Harstad. Hendelsene viser at bompenger skaper engasjement, frustrasjon og sinne i en stor gruppe nordmenn.

Hvorfor er det så mange som hater bompenger?

En følelse av «dette har jeg allerede krav på»

«Et FRITT Norge uten bomringen ala BERLINMURENS KVERLERTAK» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

– Jeg tror det handler om at vi har et sett med forventninger som brytes, sier psykologi-forsker Henrik Natvig til ABC Nyheter.

Han er førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo. Natvig underviser i anvendt sosialpsykolog, men han har ikke forsket spesifikt på bompenger eller hvorfor de engasjerer. Hans faglige interesser inkluderer holdninger, sosial påvirkning og hvordan vi forholder oss til normer.

– De forventningene handler nok om at man betaler for bruk av bil og veier allerede, og at man derfor reagerer på å betale ekstra når man passerer en bom. Jeg vil tro det er den viktigste mekanismen. Følelsen av at «dette har jeg allerede krav på».

Samtidig tror Natvig bompenger bryter med forventningene om hva som er rettferdig.

– Bompengeavgift skiller seg ut ved at du betaler like mye for avgiften uansett hva du har av inntekt. Det er ikke noen utjevning basert på inntekt, slik det er ved inntektskatt for eksempel. Mange forventer at man bør få betale etter evne, ikke at alle skal belastes likt.

Aktuelt: Dagens bomstasjoner kan bli fjernet

Medlem i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge!» viser hva han synes om norske Stortings-politikere. Foto: Skjermdump Facebook

Kan føles som et tap

«Råttent gjort av politikere å rane oss bilister for penger i årevis. Fjern faanskapet deres. Jeg hater sleipe og feige folk på oss billister sin bekostning.» - Postet i Facebook-gruppa «Nei til mer bompenger», 53.500 medlemmer.

Førsteamanuensis Beate Seibt har blant annet forsket på relasjoner og grupperelasjoner. Foto: UiO

De siste årene har bilister flere steder i Norge sett en økning i antall bomstasjoner og i prisen de må betale for å passere.

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap. Det reagerer folk alltid mye sterkere på, sier psykologi-forsker Beate Seibt til ABC Nyheter.

Seibt er også førsteamanuensis ved psykologisk institutt i Oslo, og forsker på sosialpsykologi. Heller ikke hun har forsket spesifikt på bompenger, men har spesialist seg på blant annet grupperelasjoner og sosial tilhørighet.

– Jeg tror bompenger skaper en prosess hvor folk ser på det som en kamp «dem mot oss». Hvor «dem» er de som ikke kjører så mye bil eller eier bil. «Dem» prøver å få fordeler på bekostning av «oss», bilistene. Det kan fort bli gruppetenkning rundt dette. Blir sett på som gruppeprosess, blir man lettere revet med og det blir fort store emosjoner. Særlig sinne.

– Hvorfor er sinne en vanlig følelse i denne sammenheng?

– Sinne er en følelse som oppstår ved urettferdighet. Hvis du synes en annen gruppe får fordeler på bekostning av deg, så oppfattes det som urettferdig. Da er sinne den mest nærliggende emosjonen, forklarer Seibt.

Les også: Bompengeaksjonister planla å dra hjem til Lan Marie Berg

Hærverk mot bompenger: – Staten bryter loven

«Dere er så flinke til å skrive, alle sammen.! Men når dere vet at det ikke hjelper. Kanskje på tide å finne fram vinkelsliper ?» -Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

For noen har sinnet og hatet mot bompenger ført til lovbrudd. Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om aksjonsgruppen «Domino-effekten», som opererer på Nord-Jæren. Gruppen driver ulovlig hærverk på bomstasjoner.

I oktober gjorde avisen et anonymt intervju med et av medlemmene, som bekrefter at han selv og flere medlemmer av gruppen «Domino-effekten» står bak hærverk.

Dagen før 38 nye bomstasjonene på Nord-jæren åpnet 1 oktober, ble 5 av bomstasjoner ble ødelagt med hærverk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Vi kommer til å ødelegge flere. Mange flere. Vi vet at det er drastisk, vi vet at vi bryter loven og vi vet at vi kan bli straffet for det vi gjør. Akkurat det tenker vi ikke så mye på, sier mannen til Stavanger Aftenblad.

Han ser ikke på det han og resten av gruppa gjør som kriminelt. Det er staten som er kriminell, ifølge Aftenbladets anonyme kilde.

– Vi mener det er staten som bryter loven. Vi vil stoppe staten fra å rane oss. Nå har det vært flere måneder med lovlige demonstrasjoner uten at disse har ført til noe godt. Nå må vi bruke kraftigere virkemidler.

ABC Nyheter spør Beate Seibt om hvorfor enkelte lar sinnet sitt få utløp gjennom lovbrudd.

– Når du synes du har en reell mulighet for å få lagt fram dine synspunkt og for å vinne en kamp, så reagerer du med sinne og lovlige midler. Når gruppen din oppleves som den svakeste gruppen som blir dominert av en annen gruppe reagerer du med forakt, og da kan du ta ulovlige midler i bruk. Da er det ideen om å straffe de som gjør det mot deg som blir gjeldende.

Bompengeaksjon i Bergen i september: – Vi kommer ikke til å gi oss

Facebook-gruppen «Nei til mer bompenger» har 53.500 medlemmer. Administrator har et klart budskap til sine følgere: Bompenger er statsautorisert mafiavirksomhet, ifølge vedkommende. Foto: Skjermdump Facebook

Bompengenes far skeptisk til bompenger

«OBS ! DERE GRISKE .... Det er mange barn som kommer til å gråte til Jul pga Bomhelvete som dere skaper for Enslige + familier pga at Politikerne snylter oss for ekstra unødvendige avgifter og utgifter.... Ingen Stemmer til Dere ved de kommende valg.......» -Postet i Facebook-gruppa «Folkeaksjonen nei til mer bompenger - Bergen», 28.500 medlemmer.

Pensjonist Arild Eggen har jobbet i Statens vegvesen i mer enn 45 år. I 1985 var han plansjef og med på å overtale lokalpolitikere i Bergen til å innføre Vestlandets første bomring. Prosjektet førte til at Eggen av mange blir omtalt som «bomringens far».

Selv har han gått fra å være bom-tilhenger til å være moderat bom-motstander. Han ser fortsatt behov for bompenger til å finansiere utbyggingen av vegnettet raskere enn det offentlige kasser kan gjør.

Arne Eggen bidro til å få Norges første bomstasjon i drift i Bergen. I dag er han skeptisk til hvordan systemet brukes. Foto: Privat

– Men jeg er imot «bilistbetaling»» som går til skinnegående løsninger som koster langt mer enn bussen, og som i realiteten gir liten effekt, slik som bybanen i Bergen, sier Eggen til ABC Nyheter.

Dagens utstrakte bruk av bompengeinnkreving har ikke Eggen sansen for. Han ville sagt nei til bompenger i dag av flere grunner. Vegvesen-veteranen mener bruken av bomringer har blitt for omfattende i byene.

– I 1986 trengte vi 6 bomstasjoner til finansiering av «Tjenlig vegnett» i løpet av 15 år og uten innkreving i helgene. Nå vil Bergen ha 29 stasjoner til finansiering av bybaner i årene framover, med innkreving døgnet rundt. Svært lite blir igjen til standardheving av vegnettet samt til bussen som fortsatt må ta seg av det alt vesentlige av kollektivtransporten. Knapt få tjener på dette av kollektivtrafikantene, bilistene og transportørene av gods. Jeg forstår at Oslo er i en lignende situasjon som neste år vil få 73 bomstasjoner og delvis med tovegsinnkreving, forteller Eggen.

Prisene for passering har blitt høyere de fleste steder, og Eggen mener trafikantene får mindre igjen for pengene de legger igjen enn de gjorde før.

– Det jeg tror folk er mest irritert over er at bompenger ikke brukes slik de var tenkt til å brukes. Bompenger var tiltenkt brukt til betjening av lån som er tatt opp for å finansiere veiprosjekter til fellesskapets beste, og for å fullføre prosjektene raskest mulig. Slik er det ikke alltid i dag, sier han.

Les også: Parti mot bompenger kan bli landsomfattende

«Det er utelatt sentrale aktorer i bomfilmen. Kong Raymond, dronning Lan og klovnen skolebyraad som skremmetroll». Foto: Skjermdump Facebook

Forstår godt at folk er sinte og fortvilet

«DE BER OM BORGERKRIG OG DA SKAL DE FÅ DET.» - Postet i Facebook-gruppa «Bomfritt Norge», 57.000 medlemmer.

Bomringens far tror folk flest synes bompenger er helt greit så lenge de ser verdien av pengene de betaler inn. For eksempel tok det tidligere nær en time å kjøre den ene milen fra Åsane til Bergen i morgenrushet. Men etter at Norges første bomfinansierte vei sto klar, tok turen bare 10-15 minutter, ifølge Eggen.

– Da vi åpnet den første bomringen i Bergen var det bråk, ingen tvil om det. Men i løpet av det første året endret det seg. Folk skjønte at de fikk mye igjen for det både i tid og penger. Slik morgentrafikken var, brukte man fort 3-4 liter bensin på å stå og stampe i kø. Da veien var klar brukte du nok mindre enn 1 liter på turen. Da sparte bilistene fort inn bompengekronene sine.

I Oslo går 9 av 10 bompengekroner til finansiering av tiltak for å bedre kollektiv- og sykkeltilbudet. Stadig flere større byområder bruker sine bompenger på en lignende måte. Eggen tror den voksende motstanden mot bompenger handler mye om hva pengene brukes til.

– Det er mye vanskeligere å se konkrete resultater av hva bompengene går til nå. Skinnegående kollektivtilbud er svært dyrt, og det gir få fordeler til de som faktisk kjører bil og betaler bompenger. Jeg forstår godt at folk er sinte og fortvilet.

– I tillegg synes jeg det er urettferdig at noen fylker, som Hordaland, har mange bomringer og dyre bomavgifter, samtidig som de har kostbare ferger. Mens andre fylker slipper mye billigere unna både ferger og bompenger.

Les også:

Bompenge-rekord i fjor – og mer skal det bli

Oslo Høyre til aksjonister: – Bompenger eneste løsning

Nå må også elbilistene betale bompenger i Hordaland

Dale: – Uaktuelt å bestemme bompenger

Demonstrasjon mot bompenger i Fredrikstad: – Nok er nok

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:15 Lokal Frp-topp knyttet ungdommers klimakamp til nazipropaganda16:10 Strømbrudd gir flytrøbbel på Arlanda16:08 Politiet skal gjøre flere søk etter forsvunne Trine Frantzen15:42 Dømt til åtte års fengsel for å ha ristet datteren til døde15:33 NVE: Her er det størst risiko for vårflom15:23 – Man blir ikke voksen før i 30-årene15:00 Over 50 omkom i ferjeforlis i Irak15:00 Knut Haavik bisatt fra Ris kirke14:52 Vil sette en stopper for Huaweis 5G-nett i Norge14:40 Mosambik: Flomofre klamrer seg til trær og hustak14:32 Livløs person funnet i vannet på Karmøy14:20 Nortura-ansatt siktet for grov korrupsjon14:04 Redaktør om VGs Giske-sak: – En trussel mot rettssikkerheten13:33 – Norge må drive mer fangst på hval og sel13:25 Tredje siktet i cyanid-saken fengslet i fire uker13:23 Guro måtte gå ned i stilling – orket ikke jobbe fullt12:50 Canada og Europa vil granske Boeing-oppdatering12:49 Kina: Seks omkom i eksplosjon på kjemisk fabrikk12:35 Det er ikke religion og våpen som fører til krig12:25 Mays brexit-tale vekker sinne i Underhuset12:24 Pogba: – Å trene under Zidane er en drøm12:18 Utrecht-mistenkt siktes for drap og terror12:06 Frp-representant foreslår å betale flyktninger i Libanon11:50 Kvinne hardt skadd i alpinulykke i Hemsedal11:07 18-åring angrep tiltalt i dobbeltdrapssak10:57 Skrubbsår for Lindvik i første møte med Planica10:56 Levi Strauss børsnoteres for andre gang10:50 USA utplasserer B-52-fly i Europa10:43 Ny studie: Å bli utsatt for vold går i arv10:39 McCain er død, men Trump hogger videre10:33 NSF-topp: Kristoffersen har hatt god nytte av skiforbundet10:05 Norges Bank setter opp styringsrenten10:04 – Ikke en kilowatt skal sendes ut av Norge10:03 Elbiler og hybrider står for en stadig større andel av kjøringen10:02 Landets kraftkunder skal være sjeleglade09:29 Pizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene09:25 Pågrepet for snikfilming av 1.600 hotellgjester09:24 Manchester City sirkler inn «den nye Ronaldo»09:09 Litauisk vogntogsjåfør dømt til fengsel etter ulykke08:55 Jubeltall for Høyre og Rødt på ny måling08:54 Johaug: – Denne helgen passer meg minst07:36 Flere biler brant i garasje på Holmlia i Oslo07:36 Sjefredaktør Gard Steiro: – Det har skjedd alvorlige feil07:33 IS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep07:31 Bitre trusler mot brexitmotstander07:10 Mann siktet for to voldtektsforsøk etter tre overfall på kvinner i Oslo06:00 Syklon på vei – evakuering i Nord-Australia05:59 To skadd etter knivstikking i Horten05:56 Oxfam: Fare for sykdommer etter syklonen i Afrika05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Flere amerikanere vil ha økt innvandring05:30 NHO etterlyser nye kutt i formuesskatten05:13 Rødt flytter ikke landsmøtet tross hotelltabbe05:00 Sjokkrapport: Blir innelåst og voldtatt for å bli gravide04:49 Opptil 4.000 ventet til fredagsbønn ved beskutt moské04:48 Fagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid04:39 New Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene04:25 Politiet: Alle de 50 ofrene i Christchurch er identifisert03:52 Mann dømt for overgrep mot tre jenter02:31 Mann lettere skadd etter knivstikking i Oslo – mann pågrepet02:20 UNICEF advarer mot å tro at konflikten i Syria er over02:14 Barnehage brukte tilskudd på tur, middager og klokke01:56 Nicaragua vil løslate fanger for å få i gang fredssamtaler01:24 Trump: Den islamske staten er snart fjernet fra kartet00:35 Bolsonaro stadig mindre populær i Brasil00:23 Kvinnen på Giske-videoen med kraftig kritikk mot VG – PFU vil ha saken00:21 Ni stortingsrepresentanter må betale tilbake reiseutgifter00:20 Rapport: Akutt underernæring blant flyktninger og migranter i Libya23:52 DNB øker sikkerheten etter dataangrepet mot Hydro23:20 Ruud klar for Miami Open etter snuoperasjon23:15 Politisk flertall for å selge Telia i Sverige22:40 Lyon tok første stikk i den norske duellen22:28 Romas viseborgermester pågrepet for korrupsjon22:24 Fire ungdommer tatt av politiet etter knivangrep i Asker22:06 Skuffet May ber Underhuset bestemme seg21:47 Marerittstart ødela for LSK i Barcelona: – Vi hang ikke med21:42 Kvinnen på Giske-videoen med kraftig kritikk mot VG – PFU vil ha saken20:37 Mann stukket ned i Oslo20:31 Hytteverter ved ny DNT-hytte forlovet seg foran kronprinsen19:54 Trump med krass brexit-kritikk av May19:33 Ingen rentehevinger i vente i USA i år19:26 – Vinner Kristoffersen går det utover resten19:04 Aksjonister vil ha badeøy i Oslo sentrum18:57 Kvinne funnet død i Lillesand – etterforskes som mistenkelig18:42 EPP suspenderer Orbáns parti18:35 Fant restene etter hangarskip fra andre verdenskrig18:29 Brosteinprisen til støtte for skeive minoriteter18:23 Norwegian-aksjen falt dypt – Oslo Børs ned 0,4 prosent18:01 Eldre mann drakk champagne mens han kjørte bil17:28 Husdøra til Wara var åpen kort tid før bilbrannen ble oppdaget17:14 EU stiller ultimatum til britene17:07 Ap: Sørgelig at regjeringen går bort fra eggdonasjon og enslig befruktning16:49 Utfordrer Ap på fri arbeidsinnvandring16:34 Trafikkulykke i Molde – to til sykehus16:19 Selnæs tilbakeviser tøffe påstander etter klubbyttet15:55 Stortingsflertall for endringer i bioteknologiloven15:55 Pogba vil at Solskjær blir i klubben15:47 KappAhl legger ned butikker etter fallende resultater15:27 HRS: To personer tatt av snøskred i Lofoten
Siste nytt
16:15PolitikkLokal Frp-topp knyttet ungdommers klimakamp til nazipropaganda16:10ReiseStrømbrudd gir flytrøbbel på Arlanda16:08NorgePolitiet skal gjøre flere søk etter forsvunne Trine Frantzen15:42NorgeDømt til åtte års fengsel for å ha ristet datteren til døde15:33NorgeNVE: Her er det størst risiko for vårflom15:23Helse og livsstil– Man blir ikke voksen før i 30-årene15:00VerdenOver 50 omkom i ferjeforlis i Irak15:00KulturKnut Haavik bisatt fra Ris kirke14:52PolitikkVil sette en stopper for Huaweis 5G-nett i Norge14:40VerdenMosambik: Flomofre klamrer seg til trær og hustak14:32NorgeLivløs person funnet i vannet på Karmøy14:20NorgeNortura-ansatt siktet for grov korrupsjon14:04KulturRedaktør om VGs Giske-sak: – En trussel mot rettssikkerheten13:33Politikk– Norge må drive mer fangst på hval og sel13:25NorgeTredje siktet i cyanid-saken fengslet i fire uker13:23Helse og livsstilGuro måtte gå ned i stilling – orket ikke jobbe fullt12:50VerdenCanada og Europa vil granske Boeing-oppdatering12:49VerdenKina: Seks omkom i eksplosjon på kjemisk fabrikk12:35VerdenDet er ikke religion og våpen som fører til krig12:25PolitikkMays brexit-tale vekker sinne i Underhuset12:24SportPogba: – Å trene under Zidane er en drøm12:18VerdenUtrecht-mistenkt siktes for drap og terror12:06PolitikkFrp-representant foreslår å betale flyktninger i Libanon11:50NorgeKvinne hardt skadd i alpinulykke i Hemsedal11:07Norge18-åring angrep tiltalt i dobbeltdrapssak10:57SportSkrubbsår for Lindvik i første møte med Planica10:56PengerLevi Strauss børsnoteres for andre gang10:50VerdenUSA utplasserer B-52-fly i Europa10:43Helse og livsstilNy studie: Å bli utsatt for vold går i arv10:39PolitikkMcCain er død, men Trump hogger videre10:33SportNSF-topp: Kristoffersen har hatt god nytte av skiforbundet10:05PengerNorges Bank setter opp styringsrenten10:04Politikk– Ikke en kilowatt skal sendes ut av Norge10:03MotorElbiler og hybrider står for en stadig større andel av kjøringen10:02PengerLandets kraftkunder skal være sjeleglade09:29PengerPizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene09:25VerdenPågrepet for snikfilming av 1.600 hotellgjester09:24SportManchester City sirkler inn «den nye Ronaldo»09:09NorgeLitauisk vogntogsjåfør dømt til fengsel etter ulykke08:55PolitikkJubeltall for Høyre og Rødt på ny måling08:54SportJohaug: – Denne helgen passer meg minst07:36NorgeFlere biler brant i garasje på Holmlia i Oslo07:36PolitikkSjefredaktør Gard Steiro: – Det har skjedd alvorlige feil07:33VerdenIS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep07:31PolitikkBitre trusler mot brexitmotstander07:10NorgeMann siktet for to voldtektsforsøk etter tre overfall på kvinner i Oslo06:00VerdenSyklon på vei – evakuering i Nord-Australia05:59NorgeTo skadd etter knivstikking i Horten05:56VerdenOxfam: Fare for sykdommer etter syklonen i Afrika05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenFlere amerikanere vil ha økt innvandring05:30PengerNHO etterlyser nye kutt i formuesskatten05:13PolitikkRødt flytter ikke landsmøtet tross hotelltabbe05:00VerdenSjokkrapport: Blir innelåst og voldtatt for å bli gravide04:49VerdenOpptil 4.000 ventet til fredagsbønn ved beskutt moské04:48PolitikkFagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid04:39VerdenNew Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene04:25VerdenPolitiet: Alle de 50 ofrene i Christchurch er identifisert03:52NorgeMann dømt for overgrep mot tre jenter02:31NorgeMann lettere skadd etter knivstikking i Oslo – mann pågrepet02:20VerdenUNICEF advarer mot å tro at konflikten i Syria er over02:14NorgeBarnehage brukte tilskudd på tur, middager og klokke01:56VerdenNicaragua vil løslate fanger for å få i gang fredssamtaler01:24VerdenTrump: Den islamske staten er snart fjernet fra kartet00:35PolitikkBolsonaro stadig mindre populær i Brasil00:23NorgeKvinnen på Giske-videoen med kraftig kritikk mot VG – PFU vil ha saken00:21PolitikkNi stortingsrepresentanter må betale tilbake reiseutgifter00:20VerdenRapport: Akutt underernæring blant flyktninger og migranter i Libya23:52NorgeDNB øker sikkerheten etter dataangrepet mot Hydro23:20SportRuud klar for Miami Open etter snuoperasjon23:15VerdenPolitisk flertall for å selge Telia i Sverige22:40SportLyon tok første stikk i den norske duellen22:28NorgeRomas viseborgermester pågrepet for korrupsjon22:24NorgeFire ungdommer tatt av politiet etter knivangrep i Asker22:06PolitikkSkuffet May ber Underhuset bestemme seg21:47SportMarerittstart ødela for LSK i Barcelona: – Vi hang ikke med21:42PolitikkKvinnen på Giske-videoen med kraftig kritikk mot VG – PFU vil ha saken20:37NorgeMann stukket ned i Oslo20:31NorgeHytteverter ved ny DNT-hytte forlovet seg foran kronprinsen19:54PolitikkTrump med krass brexit-kritikk av May19:33VerdenIngen rentehevinger i vente i USA i år19:26Penger– Vinner Kristoffersen går det utover resten19:04NorgeAksjonister vil ha badeøy i Oslo sentrum18:57NorgeKvinne funnet død i Lillesand – etterforskes som mistenkelig18:42PolitikkEPP suspenderer Orbáns parti18:35VerdenFant restene etter hangarskip fra andre verdenskrig18:29NorgeBrosteinprisen til støtte for skeive minoriteter18:23PengerNorwegian-aksjen falt dypt – Oslo Børs ned 0,4 prosent18:01NorgeEldre mann drakk champagne mens han kjørte bil17:28PolitikkHusdøra til Wara var åpen kort tid før bilbrannen ble oppdaget17:14PolitikkEU stiller ultimatum til britene17:07PolitikkAp: Sørgelig at regjeringen går bort fra eggdonasjon og enslig befruktning16:49PolitikkUtfordrer Ap på fri arbeidsinnvandring16:34NorgeTrafikkulykke i Molde – to til sykehus16:19SportSelnæs tilbakeviser tøffe påstander etter klubbyttet15:55PolitikkStortingsflertall for endringer i bioteknologiloven15:55SportPogba vil at Solskjær blir i klubben15:47PengerKappAhl legger ned butikker etter fallende resultater15:27NorgeHRS: To personer tatt av snøskred i Lofoten
Populært