Forskere: Alkohol øker risikoen for å bli smittet av coronavirus

<p dir="ltr">Isolering, kjedsomhet, stress og depresjon under pandemien kan forverres av alkoholforbruk. De samme faktorene kan også føre til økt alkoholforbruk, skriver svenske forskere.</p>
Isolering, kjedsomhet, stress og depresjon under pandemien kan forverres av alkoholforbruk. De samme faktorene kan også føre til økt alkoholforbruk, skriver svenske forskere. Foto: Mario Anzuoni / Reuters Creative

Steng Systembolaget på lørdager. Inndra skjenkebevilling til barer, nattklubber og restauranter, sportsarenaer og store offentlige arrangementer. Forby alkoholforbruk på offentlige steder som parker og strender.

Slik vil alkohollege og professor i sosial medisin ved Karolinska Institutet Stockholm, Sven Andréasson, stanse smittespredningen i det hardt belastede Sverige.

I et leserinnlegg i Aftonbladet ber han landets helsemyndigheter gå drastisk til verks for å slå ned på den dødelige viruspandemien som hittil har krevd mer enn 10.000 liv i Sverige.

– Gitt den sterke sammenhengen mellom alkohol og covid-19, bør alkoholpolitiske tiltak opprettholdes eller styrkes under pandemien, ikke svekkes. På sikt er det kraftigste tiltaket å heve alkoholavgiften. Spesielt økte alkoholavgifter og minstepriser kan bidra til å begrense smittespredningen og redusere belastningen på helsevesenet, anbefaler den svenske professoren.

Risikopersoner mest utsatt

Sammen med barnefysiolog og lektor ved Sahlgrenska akademiet Göteborg, Frida Dangardt, tar han til orde for en innstramming av tilgang på alkohol, som savner sidestykke i Sverige.

Professor Sven Andréasson og barnefysiolog Frida Dangardt er begge medlemmer av en internasjonal forskningsgruppe som har samlet publisert forskning om alkoholens betydning for coronapandemien og covid-19.

Det er på bakgrunn av disse forskningsresultatene de mener dagens alkoholpolitikk må endres betydelig så lenge pandemien pågår.

De advarer mot at risikopersoner er spesielt utsatt dersom de inntar alkohol.

– Helsemyndigheter bør aktivt anbefale personer som tilhører forskjellige risikogrupper, som eldre, overvektige, diabetikere, røykere, personer med luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer eller kreft, å helt unngå alkohol eller drikke minimalt, oppfordrer forskerne.

– Reduserer sosiale hemninger, svekker dømmekraften

Hovedargumentet for å fjerne tilgangen på alkohol er både de fysiske konsekvensene, men også tilbøyeligheten til å ta større risiko når vurderingsevnen blir redusert.

– Alkoholforbruk spiller en skadelig rolle på to måter. På den ene siden forverres immunforsvaret, noe som øker risikoen for å utvikle covid-19. På den andre siden fører alkohol til økt spredning av coronavirus ved å redusere sosiale hemninger og svekke dømmekraften, skriver Frida Dangardt og Sven Andréasson.

Søvnproblemer, depresjon og stress

Ifølge en studie gjennomført av forskere ved McLean Hospital i USA trenger mange hjelp for å begrense alkoholbruken under den pågående pandemien, skriver Journal of General Internal Medicine . Studien er gjengitt av NHI.no.

Historisk sett har alkoholbruken økt i forbindelse med store katastrofer, som terrorangrep og naturkatastrofer, konkluderer forskerne.

En annen studie fra Australia viser at over 30 prosent av deltagerne mener de drikker mer enn normalt under pandemien.

Spesielt utsatt er personer som mister jobben. De har større risiko for utvikling av søvnforstyrrelser, endring i spisemønster, depresjon og stress. De har dessuten større risiko for å drikke mer enn normalt.

Video: Hvorfor er det ikke anbefalt å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt man bare vil?

Personvernpolicy