– Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye behandlinger

FAGMILJØET REAGERER: – Det er til sammen en stor gruppe pasienter som ikke får den behandlingen vi mener de burde ha. Det får vesentlige konsekvenser for behandlingstilbudet og dermed prognosen for disse pasientene, sier leder av Norsk Lungekreftgruppe, Odd Terje Brustugun. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
FAGMILJØET REAGERER: – Det er til sammen en stor gruppe pasienter som ikke får den behandlingen vi mener de burde ha. Det får vesentlige konsekvenser for behandlingstilbudet og dermed prognosen for disse pasientene, sier leder av Norsk Lungekreftgruppe, Odd Terje Brustugun. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fire av fem alvorlig syke lungekreftpasienter får ikke den beste behandlingen, ifølge fagmiljøet i Norge. Pasientene fortviler, ifølge Lungekreftforeningen som skal demonstrere mot Beslutningsforum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I slutten av februar sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å tilby en ny kombinasjonsbehandling med immunterapi og cellegift for ikke-småcellet lungekreft i førstelinjebehandling, altså som den første behandlingen leger velger, i det offentlige helsevesenet.

Dette har fått et samlet fagmiljø til å reagere.

– Hovedårsaken til at vi reagerer er at det nå er så mange pasienter som dette gjelder. Dette siste avslaget fra Beslutningsforum kommer på toppen av en del andre, og ikke minst er det flere manglende vurderinger av aktuelle legemidler, sier Odd Terje Brustugun, onkolog og leder i Norsk lungekreftgruppe til ABC Nyheter.

– Til sammen er det en stor gruppe pasienter som ikke får den behandlingen vi mener de burde ha. Det får vesentlige konsekvenser for behandlingstilbudet og dermed prognosen for disse pasientene.

Brustugun uttalte nylig til Dagens Medisin at det nå er fire av fem alvorlig syke lungekreftpasienter, eller 1500 pasienter årlig, som ikke får den beste behandlingen.

– Det er nå tre nei-vedtak i Beslutningsforum for behandling som er aktuell for forskjellige lungekreft-pasientgrupper. I tillegg er det to medikamenter som er til vurdering, for to andre ganske store pasientgrupper, forklarer han til ABC Nyheter.

Les mer om de to siste avslagene:

Beslutningsforum sa nei til ny kreftbehandling: – Kostnaden er for stor

Lungekreftpasienter får ikke den livsforlengende medisinen Tagrisso

– Åpenbart at Norge henger etter

Anne Siri Gløersen som er seksjonsoverlege for Lungekreftutredningen ved Akershus universitetssykehus (Ahus), forteller til DagensMedisin at hun bare i løpet av de to siste ukene har hatt tre pasienter som hun er sikker på ville hatt nytte av behandling Beslutningsforum har sagt nei til.

– Alle tre endte opp med en behandling som gir flere bivirkninger og som er mindre effektiv enn den de egentlig burde ha fått, sier Gløersen til nettstedet.

Overlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus, som også leder den fagmedisinske interessegruppa Norsk lungekreftgruppe, mener det er åpenbart at Norge henger etter når det gjelder å innføre ny behandling på lungekreftfeltet. Foto: Inger Johanne Z. Eide
Overlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus, som også leder den fagmedisinske interessegruppa Norsk lungekreftgruppe, mener det er åpenbart at Norge henger etter når det gjelder å innføre ny behandling på lungekreftfeltet. Foto: Inger Johanne Z. Eide

Hun mener det er uforståelig at Norge tilbyr dårligere behandling enn naboland som det er naturlig å sammenligne seg med, og at dette er belastende for pasientene å vite.

Brustugun mener det er åpenbart at Norge henger etter når det gjelder å innføre ny behandling på lungekreftfeltet.

– I Sverige for eksempel, har de innført alle de tre behandlingene som vi har fått avslag på, pluss en av dem som er til vurdering i Norge. En siste medisin er såpass ny at den ikke har blitt endelig vurdert i Sverige, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Behandlingstilbudet er et helt annet rett over grensen. Behandlingen er også tilgjengelig hos private aktører i Norge, men ikke i det offentlige helsevesen.

Les også : Lungekreftmedisinene som er godkjent i Europa, men ikke kan brukes i Norge

– Det er utrolig mange fortvilte pasienter

Også Lungekreftforeningen er svært oppgitt over situasjonen.

– Det er utrolig mange fortvilte pasienter, så nå er vi nødt til å reagere, sier nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen. Foto: Lungekreftforeningen
– Det er utrolig mange fortvilte pasienter, så nå er vi nødt til å reagere, sier nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen. Foto: Lungekreftforeningen

– Nå har Beslutningsforum sagt nei til flere medisiner vi trenger. Det er flere medisiner som kan være aktuelle for lungekreftpasienter, som er godkjent og i bruk i andre land, men ikke i Norge, sier nestleder Cecilie Bråthen i foreningen til ABC Nyheter.

Hun viser også til Sverige der hun mener lungekreftpasienter får et bredere tilbud, med mer målrettet og persontilpasset behandling,

– Vi ser at fagmiljøet i Norge sliter fordi de ikke har tilgang til de beste medisinene til våre pasienter. Det er tøft å stå og se på det fra utsiden. Det er utrolig mange fortvilte pasienter, så nå er vi nødt til å reagere, fortsetter hun.

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos både kvinner og menn i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos både kvinner og menn i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pasientorganisasjonene har planlagt en demonstrasjon mot Beslutningsforum neste uke.

– 18. mars vil vi samle oss utenfor Beslutningsforums neste møte, og vi vil gjerne ha leder Stig Slørdahl i dialog. Vi vil gi ansikt til pasientgruppen som er i en fortvilet situasjon. Vi er en stor pasientgruppe som virkelig trenger å bli sett nå. Jeg håper så mange som mulig vil møte opp og støtte denne saken, sier Bråthen.

– Den største gruppen kreftpasienter som ikke får aktuell behandling

Brustugun har ikke noe problem med å forstå pasientorganisasjonens frustrasjon.

– Hvordan opplever du denne situasjonen i møte med pasientene?

– Det er ikke helt enkelt å forholde seg til det.

– Man må både formidle den nedslående beskjeden om at pasientene har langtkommen lungekreft som ikke lar seg helbrede, og at man heller ikke kan tilby den behandlingen pasientene burde hatt.

– Opplever dere at lungekreftpasienter kommer dårligere ut enn andre pasientgrupper?

– Det er vanskelig å si hva som ligger til grunn for vurderingene, fordi det er hemmelig pris. Men volummessig så kan man si at lungekreftpasienter er den største gruppen kreftpasienter som ikke får aktuell behandling.

Les også: Kreftforeningen: – Ingen skal føle skyld for sin kreftsykdom

– Feil at vi ikke skal få de beste medisinene fordi vi er en stor pasientgruppe

I det siste avslaget fra Beslutningsforum kunne behandlingen som ble avslått vært aktuell for en stor gruppe pasienter. Ved siden av at «dokumentasjonene for overlevelse er umoden» var en del av Beslutningsforums begrunnelse for avslaget at den «totale kostnaden for helsetjenesten er for stor».

Dette får både Brustugun og Lungekreftforeningen til å reagere.

– Det er et nytt og uheldig prinsipp at man ikke bare skal ta hensyn til kostnytte for den enkelte pasient, men også se på totalgruppa. Det gjør det ekstra utfordrende for de pasientene som er del av en stor pasientgruppe, der det er større vanskeligheter med å få innført ny behandling enn for en liten pasientgruppe, sier Brustugun.

– Det blir helt feil at vi skal lide fordi vi er så mange, at vi ikke skal få de beste medisinene fordi vi er en stor pasientgruppe, sier nestleder Bråthen i Lungekreftforeningen.

Leder for Beslutningsforum forsvarer nei til ny krefbehandling: – Vi forhandler med en industri som ønsker å maksimerer økonomisk gevinst

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden