Reiselivsbransjen ønsker Nord-Norgebanen velkommen

<p>Virke Reiseliv tror Nord-Norgebanen hadde gitt positive resultater for reiselivet i regionen. </p>
Virke Reiseliv tror Nord-Norgebanen hadde gitt positive resultater for reiselivet i regionen.  Foto: NTB scanpix

Både Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv tror det vil gagne Nord-Norge å få tog helt til Tromsø. NHO Reiseliv forholder seg mer avventende. 

I mars skal Stortinget behandle et forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp) om å igangsette arbeidet med Nord-Norgebanen.

SV og Senterpartiet på Stortinget støtter forslaget, mens det er usikkert om flere enn Per-Willy Amundsen fra Frp vil støtte det. Arbeiderpartiet sier de ønsker å jobbe for å realisere Nord-Norgebanen, men mener det må en ordentlig konseptvalgutredning til (KVU), og vil derfor ikke stemme for forslaget.

Reiselivsbransjen i Norge tror regionen reiselivet i Nord-Norge hadde vært tjent med å få jernbane videre nordover fra Fauske helt til Tromsø.

Les også: SV lei av løfter om utredninger: – Narrespill Nord-Norge har vært utsatt for i tiår

– Blir det bygget, er det positivt for reiselivet. Både fordi det på sikt kan få ned klimagassutslipp, og fordi det har potensiale til å bli en spektakulær togstrekning, sier Per-Arne Tuftin, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Reiseliv, til ABC Nyheter.

Han understreker at Norsk Reiseliv ikke har tatt stilling til om de mener det er politisk riktig å bygge tog videre nordover eller ikke.

– Her er det opp til politikerne å gjøre en grundig kost/nytte-vurdering, men vi ser at det blir stadig større etterspørsel etter å reise med tog, både fra nordmenn og utenlandske turister, sier Tuftin.

Han ser også at stadig flere av organisasjonens medlemsbedrifter blir opptatt av å fronte bærekraftig reiseliv.

– Hadde vært bra for reiselivet

Det samme ser Astrid Bergmål, leder for interesseorganisasjonen Virke Reiseliv.

Astrid Bergmål er leder for Virke Reiseliv. Foto: Virke
Astrid Bergmål er leder for Virke Reiseliv. Foto: Virke

– Vi ser en helt klar trend på at de som selger reiser i Norge og i utlandet er opptatt av å levere bærekraftige reiser, sier Bergmål til ABC Nyheter.

Hun påpeker imidlertid at det vil ta mange år å få Nord-Norgebanen CO2-nøytral, da er knyttet store utslipp til byggingen av banen.

Ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet som kom i fjor, vil det ta mellom 31 og 37 år før klimagassutslippet fra byggefase, drift og vedlikehold er innspart gjennom lavere utslipp i trafikkfasen.

– Samtidig bør man ha med perspektivet om at noen av toglinjene vi bruker i dag er over 100 år gamle.

Virke Reiseliv har ikke tatt noe offisielt standpunkt i saken om Nord-Norgebanen, eller om de ønsker denne prioritert over andre prosjekter.

– Vårt utgangspunkt er at vi heier på tog, og at vi synes det er bra at flere kan få muligheten til å oppleve Norge gjennom togvinduet. Vi ønsker mer tog over hele linja, ikke minst inn og ut av Norge, så det blir enklere for turister å ta seg hit den veien.

– Vi er absolutt positive til Nord-Norgebanen, og mener det hadde vært bra for reiselivet i Nord-Norge.

Les også: 7 av 10 nordmenn ønsker tog helt til Finnmark

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Torje Hanssen fra Troms AUF holder erotisk tale for Nord-Norgebanen.

NHO Reiseliv venter på utredning

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv.
Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv.

Interesseorganisasjonen NHO Reiseliv har, i motsetning til Virke og Norsk Reiseliv, tatt et foreløpig standpunkt i saken.

– NHO Reiseliv støtter regjeringens forslag om en samlet utredning for fremtidig transportbehov i nord. Det betyr ikke at vi har tatt stilling for eller mot Nord-Norgebanen, men mener dette må ses på i en helhetlig sammenheng, skriver næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i en SMS til ABC Nyheter.

Mens MDG, Rødt, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet alle uttalte seg positivt om Nord-Norgebanen i valgkampen sist høst, har ikke regjeringen tatt stilling til prosjektet enda.

I statsbudsjettet er det satt av 10 millioner kroner til en konseptvalgutredning (KVU) av «utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Norge-Norge-banen». Det er denne strategien NHO Reiseliv slutter seg til.

– Gjennom en helhetlig KVU kan man se landsdelens samlede transportbehov opp mot ulike måter å bygge ut ulike transportløsninger på, inkludert Nord-Norgebanen, for å se hva som vil være mest hensiktsmessig for framtiden, skrev statsminister Erna Solberg i en e-post til Dagsavisen i september.

Vedum om Nord-Norgebanen : – Det er ikke en kalkulator som skal utvikle Norge

Personvernpolicy