– Turisme står for 8 prosent av globale CO2-utslipp

Et fly kommer inn for landing i Philipsburg, St. Maarten, et nederlandsk territorium i Kariben. Arkivfoto: Scanpix/AP.
Et fly kommer inn for landing i Philipsburg, St. Maarten, et nederlandsk territorium i Kariben. Arkivfoto: Scanpix/AP.

Innenlands og internasjonal turisme står for åtte prosent av drivhusgassutslippene, fire ganger mer enn tidligere antatt, ifølge en ny studie.

Turistindustriens klimaavtrykk øker raskt, drevet frem av økt etterspørsel etter energikrevende luftfart, skriver en gruppe forskere i tidsskriftet Nature Climate Change mandag.

– Turismen er ventet å vokse raskere enn mange andre deler av økonomien, med en økt avkastning nærmere fire prosent årlig frem mot 2025, sier studiens hovedforfatter Arunima Malik, som forsker på økonomi ved Universitetet i Sydney.

– Vår analyse er den første som tar for seg masseturismens virkelige kostnad, og inkluderer å spise på restaurant og produksjonen av suvenirer, sier Malik.

Ved å se på hele turismens «økosystem» anslo forskerne at karbonutslipp fra turisme økte med 15 prosent i perioden 2009 til 2014, til 4,5 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Beregningen tar også høyde for andre drivstoffgasser som metan.

– Må innføre avgifter

Å begrense CO2-utslippene fra turistindustrien vil trolig kreve karbonavgifter eller kvoteordninger for flyfart, konkluderer forskerne. Hvis man skulle kompensere for miljøkostnadene burde en reise fra for eksempel Sydney til London ha en ekstra kostnad på 360 euro (3500 kr), anslår de.

– Fra et bærekraftperspektiv kan en mer avgrenset reisevirksomhet være nødvendig, sier Sun.

Som tidligere tiår er USA den desidert største kilden til turisme-relaterte karbonutslipp. Andre velstående land som Tyskland, Canada og Storbritannia ligger også blant topp ti.

Men en større middelklasse har også skjøvet andre vekstøkonomier opp på listen, med Kina på andreplass og India, Mexico og Brasil på 4., 5., og 6. plass.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et fly letter fra Vancouver internasjonale flyplass i Canada, to fotografer i forgrunnen. Arkivfoto: Scanpix/AP.
Et fly letter fra Vancouver internasjonale flyplass i Canada, to fotografer i forgrunnen. Arkivfoto: Scanpix/AP.

Vokser raskt

Internasjonale reiser, inkludert langdistanseflygninger, er blant de raskest voksende sektorene, og kan true innsatsen for å begrense den økte gjennomsnittstemperaturen som følger av karbonforurensning.

Totalt antall flypassasjerer ventes å dobles til 2036, til 7,8 milliarder reiser årlig, ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA.

Flyindustrien står for to prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp, og ville ligget på 12. plass hvis den var et land.

– Vi venter sterk vekt i etterspørselen i Kina og India de nærmeste årene, og at denne trenden vil fortsette det neste tiåret, sier professor Ya-Sen Sun ved Queensland handelsskole i Australia, en medforfatter av studien, til AFP.

– Foruten det økte folketallet i verden er det bekymringsfullt at folk med økt inntekt reiser lenger, oftere og med økt bruk av fly.

Omfattes ikke av Parisavtalen

Internasjonale flygninger står for en fjerdedel av turismerelaterte karbonutslipp.

Hverken turisme eller flytrafikk omfattes at Parisavtalen om klima fra 2015.

Likevel inngikk 191 land i 2016 inngikk 191 land en avtale, frivillig frem til 2027, der flyindustrien skulle begrense brorparten av sine utslipp av drivhusgasser etter 2020 ved å sette av omkring to prosent av inntektene til nyplanting av skog og andre prosjekter for å redusere karbonutslipp.

Parisavtalen tar sikte på begrensning av global oppvarming til «godt under» to grader Celsius.

Men kun én grads oppvarming hittil mener mange fagfolk at vi allerede har sett en økning i ekstremvær som følge av klimaendringene.

Frivillige nasjonale løfter i Parisavtalen vil, dersom de overholdes, kun begrense oppvarmingen til ca. 3 grader Celsius, mener klimaforskere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mont-Saint-Michel i Frankrike, 7. mai 2018. Scanpix/AFP.
Mont-Saint-Michel i Frankrike, 7. mai 2018. Scanpix/AFP.

– I næringens interesse

Mandag uttalte FNs klimasjef at «det er i turistindustriens egeninteresse» å kutte karbonforurensningen.

– Mye av det som gir inntekter er avhengig av bevaring og beskyttelse av miljøet, og å unngå de verste effektene av klimaendringene, sa Patricia Espinosa til journalister i Bonn.

Men å begrense etterspørselen etter turistmetjenester og reise kan vise seg vanskelig.

– Atferdsendringer hos reisende, det å reise mindre, reise nærere hjemmet, og betale karbonavgifter, viser seg å gå langsomt, sier Sun.

– Karbonskatt eller kvoteordninger kan fremskynde prosessen.

Les også:

Venezia vil sperre deler av byen for turister

Studie: California vil svinge mellom tørke og flom

Vedtak om solide kutt i klimagassutslipp fra skipsfart

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden