Les om prosjektetStatus: 45 dager gjennomført • 3351 km av 3351 km
Les mer45 dager gjennomført • 3351 km av 3351 km

Fra skolehjem til beryktet fangeleir: Pyramidene i dødens skog

VIDEO: –Et eller annet sted i skogen her er det graver som ikke er oppdaget, sier Arne Langås.

Inne blant trærne i den frodige Falstadskogen titter det frem små steinpyramider mellom gress og busker. De er minnesmerker over grusomme hendelser som fant sted der under andre verdenskrig.

FALSTAD, EKNE (ABC Nyheter): Våren 1941 gjennomførte Tyskland angrep mot Balkan og som en følge ble 4.500 jugoslaviske krigsfanger deportert til Norge. En av dem var Petar Krasulja som sammen med 79 andre jugoslaver kom til Falstad fangeleir i Ekne utenfor Levanger i Trøndelag fra sommeren 1942. 74 av jugoslavene ble henrettet og gravlagt i Falstadskogen.

I et senere intervju så Krasulja tilbake på tiden han tilbrakte i den norske fangeleiren.

«Jeg følte jeg befant meg på dødens venterom på Falstad. Jeg visste ikke om jeg ville overleve neste. Ingen visste når neste henrettelse skulle skje. Det var den verste følelsen man hadde på Falstad.»

Beslaglagt av tyskerne

I dag blir du møtt av blide museumsansatte når du går inn gjennom portene på den oransjefargede Falstadbygningen. Opprinnelig var det beregnet for Falstad skolehjem, en statlig internatskole for gutter som var den første som lå inne på fastlandet, i motsetning til for eksempel Bastøy som var lokalisert på øyer.

(Saken fortsetter under)

Gruppebilde av skolehjemsgutter og ansatte, oppstilt utenfor skolehjemmets hovedbygning cirka 1915. Foto: Bjerkan
Gruppebilde av skolehjemsgutter og ansatte, oppstilt utenfor skolehjemmets hovedbygning cirka 1915. Foto: Bjerkan

Så kom krigen til Norge.

– Høsten 1941 blir dette bygget beslaglagt av det tyske sikkerhetspolitiet og omgjort til SS Strafgefangenlager Falstad, en av de største fangeleirene som ble opprettet i Norge under krigen, forteller konservator Arne Langås til ABC Nyheter når vi besøker bygget som i dag er et museum, krigsminnested og senter for fred og menneskerettigheter.

Uten nevneverdige forandringer flyttet de første fangene inn her 10. november 1941. Vi ser ingen spor av det i dag, men rett overfor der vi sitter i resepsjonsområdet var det en gang soverom fra da huset ble bygget. Langs ytterveggen gikk det korridorer der soverommene lå på hver sin side av en midtvegg.

– Rommene var på cirka tre kvadratmeter uten noen annen form for dagslys enn det som kom inn gjennom noen ruter i døra. Det sier jo sitt om den tanken som lå bak da dette ble tatt i bruk, og det at slike rom uten andre endringer enn at det ble satt inn en ekstra køye, ble tatt i bruk som fangeceller, sier Langås.

Les også: «Russerkirkegården» på Helgelandskysten

Nordmenn i overtall

I perioden 1941 til 1945 satt det mennesker fra 13 nasjoner på Falstad fangeleir. Flertallet var norske politiske fanger.

– Cirka 80 prosent av de som var her var nordmenn, og mange av dem var involvert i en eller annen form for motstandsarbeid, forteller Langås.

(Saken fortsetter under)

Norske fanger på Falstad Nedre i 1942. Stående fra venstre: Kaare Dahl, Fredrik von der Lippe, Sverre J. Herstad, Ole Skirstad, Ketil Martens og John Arnstad. Sittende fra venstre: Ola Lefstad, Øyvin Stene, Per Jan Kiønig, Arne Tømmeraas og Viggo B. Heirung. Foto: Falstadsenteret
Norske fanger på Falstad Nedre i 1942. Stående fra venstre: Kaare Dahl, Fredrik von der Lippe, Sverre J. Herstad, Ole Skirstad, Ketil Martens og John Arnstad. Sittende fra venstre: Ola Lefstad, Øyvin Stene, Per Jan Kiønig, Arne Tømmeraas og Viggo B. Heirung. Foto: Falstadsenteret

Det satt både kvinner og menn her, men det var en klar overrepresentasjon av mannlige fanger. Til sammen var det litt over 200 kvinnelige av et totalt fangebelegg på 4200 - vel og merke som vi kjenner til.

I tillegg til at de fleste var norske, kom det også en god del utenlandske, østeuropeiske krigsfanger til Falstad. Både Jugoslavia og Sovjetunionen led store tap her, i Falstadskogen som var både retter- og gravsted, cirka en kilometer sør for selve leiren.

Les også: Ba Norge bevise at han overlevde nazi-henrettelse

Leter etter besteforeldre

Før vi drar ut til skogen der flere hundre fanger møtte sin skjebne mellom trærne, tar Langås meg ned til underetasjen på bygningen der den permanente utstillingen «Ansikt til ansikt» er lokalisert. Gjennom fotografier, tekster, intervjuer, historiske gjenstander og videoklipp får vi et omfattende og ikke minst sterkt innblikk i stedets dystre historie.

I et åpent kartotek står det rundt tre tusen kort med navn på fanger som satt her på et eller annet tidspunkt. Samtlige er kopier av de faktiske dokumentene som ble funnet her, selve originalene er bevart hos Riksarkivet.

På hvert enkelt kort, som står i alfabetisk rekkefølge, kan du blant annet lese navn på vedkommende, årsak til arrestasjon, fangenskapets varighet og hva som skjedde med dem etter de ble sendt herfra – hvis de ble sendt herfra.

(Saken fortsetter under)

Falstadsenteret er i dag et nasjonalt senter for krigens fangehistorie, og for menneskerettigheter. Foto: Roger Grosvold

– Når det er gjester her, er det mange som ber om kopier fra mappene. Vi ser også når det er skoleungdom her at de har fått beskjed hjemmefra om at de må lete etter besteforeldre eller oldeforeldre som satt her under krigen. Eller så finner de noen med sitt eget etternavn og lurer veldig på hvem det er. Det å kunne stå slik og bla seg gjennom skaper nyskjerrighet, det å kunne bla gjennom med egne hender og ta på fremfor søke digitalt på en skjerm.

Les også: Lyngdals historiske annerledeshotell

Gjemte seg på klosettet

På en opplyst vegg fremfor kartoteket er det listet opp en lang rekke med tall, hver enkelt av dem representerer et fangenummer.

– Hver fange hadde et nummer, men så er det enkelte grupperinger til enkelte tider som ikke har noe nummer. Totalt var det mer enn fire tusen som var fanget her, mens nummerserien her slutter på 3004. Det handler mye om de kom hit før dette var et etablert system. Det er jo uansett en symbolverdi i det å kunne synliggjøre, mener konservatoren.

(Saken fortsetter under)

Sovjetiske krigsfanger foran saga på Falstad ca. 8. mai 1945, trolig etter at de norske fangene har forlatt leiren. Foto: Falstadsenteret
Sovjetiske krigsfanger foran saga på Falstad ca. 8. mai 1945, trolig etter at de norske fangene har forlatt leiren. Foto: Falstadsenteret

I et avlangt rom kan man på veggene lese sterke historier fra de som satt her. Blant annet Rolf Nevermo som 5. desember 1942 påtraff 19 år gamle Gregori i hovedbygningen, like før han skulle henrettes i Falstadskogen. Gregori var en av til sammen 360 sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere som kom inn gjennom portene på Falstad i krigsårene. Over 100 av dem ble skutt.

«Nå har han gjemt seg bort her nede, i den mørkeste kroken på klosettet for at ikke vaktene skal se ham. Han gråter. Hva er det med deg Gregori, sier jeg. – I dag er det min tur, sier han. Jeg forstår hva han mener. Og jeg føler meg så liten.»

Les også: Ryvarden kulturfyr – der hav og himmel møtes

(Saken fortsetter under)

Tysk personell foran hovedporten på SS-Strafgefangenenlager Falstad. Vaktene bærer uniformer for Reichskriminalpolizei (KriPo), som i Det tredje riket var underlagt SS. Foto: Falstadsenteret
Tysk personell foran hovedporten på SS-Strafgefangenenlager Falstad. Vaktene bærer uniformer for Reichskriminalpolizei (KriPo), som i Det tredje riket var underlagt SS. Foto: Falstadsenteret

– Ville trengt ti vegger

I det siste rommet er rekken av fangenumre fra tidligere blitt forvandlet til rene navn, og det gjør unektelig inntrykk å se hvordan hvert individ trer frem på denne måten.

– Det er her vi begynner å se omfanget. Og dette er kun de som satt fengslet her på Falstad. Hvis vi skulle gjort det samme med alle som satt fengslet i hele Norge, ville vi trengt ti slike vegger. Og da snakker vi kun fanger som var norske, forklarer Langås før han fortsetter:

– Når man har gått gjennom utstillingen og er kommet hit, så kommer vi frem til en form for rehumanisering der de ikke lenger er en gruppe eller et nummer. Her blir de individer igjen. Individer som har et navn.

(Saken fortsetter under)

Fanger gjenforenes med familiene ved Trondheim sentralstasjon dagen etter frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Schrøder / Trondheim byarkiv

Får du inntrykk av at mange nordmenn i dag tenker Norge var et relativt trygt land under krigen? At man glemmer at det fantes fangeleire som dette på norsk grunn?

– Jeg tror kanskje vi er blitt mer bevisste i løpet av de senere årene. Vi har fått en god del påminnelser om det gjennom bøker, film og fjernsyn, og at museumsinstitusjoner rundt om løfter frem historier. Så var det jo en stund da dette ikke skulle snakkes om, men den generasjonen som opplevde og har villet fjerne sporene, faller fra. Nå kommer en ny generasjon som vil løfte frem sporene igjen, som er nysgjerrig og som ser at dette var noe som foregikk i våre nærområder.

Les også: Høyt og lavt over Helgelandskysten

Må gå til egen henrettelse

Vi setter oss i bilen og kjører ut til Falstadskogen, kun en kort kilometer unna senteret. I dag er det en asfaltdekket gjennomfartsåre til Frosta og Tautra, men under krigen var dette kun en grusvei som ledet ut til noen gårder – og til retterstedet.

Så vidt vi vet ble noen av de dødsdømte kjørt ut med bil, andre måtte marsjere dit på egne bein, vel vitende om hva de hadde i vente.

(Saken fortsetter under)

Relieffet «Arkebusering» er utført av Odd Hilt (1916–1986) og viser en tysk eksekusjonspelotong som henretter tre norske patrioter. Foto: Roger Grosvold
Relieffet «Arkebusering» er utført av Odd Hilt (1916–1986) og viser en tysk eksekusjonspelotong som henretter tre norske patrioter. Foto: Roger Grosvold

To minutter senere står vi inne på en åpen plass. Der står et minnesmerke laget av Odd Hilt som selv var fange på Falstad og som klarte å rømme til Sverige. Monumentet viser tre fanger med tydelige ansiktstrekk og tydelige individuelle måter å te seg på som står imot det anonyme, ansiktsløse krigsmaskineriet som er gjemt bak hjelmer og gevær.

– Vi går ut fra at over 200 ble henrettet her, men det er en veldig usikkerhet knyttet til antall og identitet. I skogen her er det to navneplater, den ene fra 1963 og den andre fra 2006, som er så oppdatert som det var på den tiden, forteller Langås.

Les også: Velkommen til Norges minste by, Kolvereid

Senket på fjorden

Det var den serbiske fangen Ljuban Vukovic som ble satt til å grave de fleste gravene i Falstadskogen. Ved inngangen til skogen ser vi ham på et bilde fra mai 1945 der han påviser gravene for en kommisjon oppnevnt av norske myndigheter.

– Hans vitneutsagn etter krigen blir avgjørende for å finne igjen gravene, forklarer Langås.

– Da var mange av gravene allerede åpnet. I løpet av noen netter kort tid før frigjøringen blir et stort antall graver åpnet. Ofrene som lå der ble tatt med ut på fjorden og senket i sjøen.

(Saken fortsetter under)

Ljuban Vukovic grov de fleste gravene i Falstadskogen og ble forsøkt drept av tyskerne før kapitulasjonen. Her bistår han i mai 1945 med påvisning av graver. Foto: Wwikimedia
Ljuban Vukovic grov de fleste gravene i Falstadskogen og ble forsøkt drept av tyskerne før kapitulasjonen. Her bistår han i mai 1945 med påvisning av graver. Foto: Wwikimedia

Etter krigen, fra sommeren 1945 og frem til 1953 har norske myndigheter stått for flere oppgravinger her. De har gitt de som har blitt gjenfunnet en grav på ordinære gravplasser andre steder i Norge eller på æreskirkegårder.

Falstadsenteret er med på en del større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og i mange år har de hatt ansvaret for dokumentasjon knyttet til utenlandske krigsgraver i Norge. Blant annet var de med på å fremskaffe navn på sovjetiske falne som er gravlagt rundt om i hele landet. Spesielt på gravplassen på Kjøtta.

Les også: Fergekrøll: – Nå har jeg dummet meg skikkelig ut

(Saken fortsetter under)

Etter frigjøringen ble Falstadbygningen brukt som tvangsarbeidsleir og fengsel under landssvikoppgjøret under navnet Innherad tvangsarbeidsleir. Her ser vi landssvikfanger som ankommer Falstad 12. mai 1945. Foto: Oskar A. Johansen
Etter frigjøringen ble Falstadbygningen brukt som tvangsarbeidsleir og fengsel under landssvikoppgjøret under navnet Innherad tvangsarbeidsleir. Her ser vi landssvikfanger som ankommer Falstad 12. mai 1945. Foto: Oskar A. Johansen

Å grave eller ikke grave

De siste årene er minnestedet blitt tilrettelagt med stier som går rundt i landskapet og monumentene med minneord og navn på de døde er blitt pusset opp. Her og der stikker det pyramider opp fra gresset. Hver av dem markerer en eller flere av gravene som en gang var der.

– Det var noen få enkeltgraver, men i de fleste lå det flere personer, i noen så mange som femten drepte. Pyramidene kom opp i 1963, før det sto det oppstilt trekors på gravene.

(Saken fortsetter under)

Falstadskogen er i dag nasjonalt minnested og krigsgravplass. Foto: Roger Grosvold
Falstadskogen er i dag nasjonalt minnested og krigsgravplass. Foto: Roger Grosvold

Nå og da kan du høre bildur fra veien, men når vi er her denne maidagen skinner sommersola ned gjennom trekronene, gress og busker er grønne og fuglene kvitrer lystig fra trærne omkring. Det er en fredelig plass, der det er rom for lavmælt ettertanke og mulighet til å fordøye de inntrykkene man sitter igjen med.

Er det blitt diskutert om det skal gjøres noe søk i området etter uoppdagede graver?

– Vi har gjort ulike former for undersøkelser de siste ti årene, men ingen ting har gitt resultat så langt. Det er et stort område og det er gjort en del inngrep her, blant annet med grøfting i etterkrigstiden, som kan gjøre søk vanskelig. Men det kommer jo stadig ny teknologi, svarer Langås før han avslutter:

– Så melder spørsmålet seg: Hva gjør vi dersom det skulle dukke opp noe? For det er jo en grav, og sånn sett er det riktig å la de døde få hvile i fred.

Les om ABC Nyheters sykkelprosjekt: «To på strømmen»: Et elektrisk eventyr gjennom Norge

Samleside: Alle artiklene fra «To på strømmen»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10 Ny Sørloth-scoring i Tyrkia19:04 Brann i enebolig i Klepp18:41 KrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39 Erdogan truer med å «knuse hoder»18:26 Elyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26 Tottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02 Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01 FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35 NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Kampene fortsetter nordøst i Syria13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv
Siste nytt
22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10SportNy Sørloth-scoring i Tyrkia19:04NorgeBrann i enebolig i Klepp18:41PolitikkKrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39VerdenErdogan truer med å «knuse hoder»18:26SportElyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26SportTottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02PengerFrankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01PengerFN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35PengerNHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenKampene fortsetter nordøst i Syria13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv
Populært