Telenor betaler millioner for å få eldre ansatte ut av arbeid

TELENOR-SLUTTPAKKER: Telenorflagget vaier utenfor hovedkvarteret på Fornebu. Innenfor veggene ønsker Telenor seg at eldre arbeidstakere slutter.
TELENOR-SLUTTPAKKER: Telenorflagget vaier utenfor hovedkvarteret på Fornebu. Innenfor veggene ønsker Telenor seg at eldre arbeidstakere slutter. Foto: Ints Kalnins / Reuters/NTB scanpix

Som en del av en nedbemanning tilbyr Telenor ansatte over 58 år lønn til de er 67 - hvis de er så vennlige å forsvinne fra jobben. Noen får en million for tapt AFP. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Vi må alle stå lenger i jobb.»

Har du hørt oppfordringen fra politikere og økonomer om nødvendigheten av å få opp sysselsettingen, også blant eldre?

I Telenor med staten som majoritetseier, er tonen en annen:

Selskapet er villig til å pøse ut millioner av kroner for å få arbeidstakere over 58 ut av sin virksomhet, har ABC Nyheter blitt kjent med.

Noen får også rundt 1 million kroner til kompensasjon for tapt AFP (avtalefestet pensjon).

Får fra 58 år av for å slutte

I april annonserte Telenor at kostnadene i konsernstabene skulle kuttes med 25 prosent innen 2020. I den anledning ble ansatte over 58 år tilbudt muligheten for frivillige sluttavtaler.

– Vi gikk ut med et åpent tilbud til ansatte i aldersgruppen 58 til 61,5 år i konsernstabene i forbindelse med kostnadsreduksjonen som ble annonsert tidligere i år, bekrefter informasjonssjef Magnus Line i Telenor Norge til ABC Nyheter.

– De fikk tilbud om sluttpakker med 2/3 lønn frem til fylte 67 år. Dette tilbudet var frivillig, og Telenor var samtidig opptatt av å ivareta ansatte i denne aldersgruppen som ønsket å fortsette i selskapet, opplyser han.

Ifølge Line var det et fåtalls personer som ønsket å ta sluttpakkene. De som takket ja til tilbudet, mottok ikke noen øvrig kompensasjon for AFP-bortfall. Line holder tett om hvor mange som fikk sluttpakken.

Fagforbundet EL og ITs konserntillitsvalgt Esben Smistad vil ikke si ett ord om ordningene.

«Flere må stå i arbeid lenger.», heter det derimot i regjeringens Granavolden-plattform.

«Det er gledelig at flere lever lenger, men bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive og av nye løsninger.», står det også å lese der.

Betaler for tapt AFP

– Det er riktig at noen hadde en egen AFP-kompensasjonsavtale. Dette er en avtale som blir inngått under særskilt spesielle omstendigheter, og har ingenting å gjøre med de frivillige sluttavtalene som ble tilbudt, bekrefter informasjonssjef Line også.

– Telenor har hatt situasjoner hvor arbeidstakere står i fare for å miste retten til AFP som følge av endrede arbeidsforhold - først og fremst knyttet til utstasjonering i ett av Telenors selskaper i utlandet. I disse tilfellene gir vi en såkalt AFP-kompensasjonsavtale. Denne trer i kraft hvis arbeidstaker forblir ansatt i Telenor til fylte 62 år og retten til AFP er tapt, forteller Line.

Kan det så tenkes at noen med AFP-millionen, et beløp Telenor for øvrig ikke vil bekrefte, kan gå også til personer under 62 som benytter seg av sluttpakke?

Det ønsker ikke informasjonssjefen å kommentere.

Politisk ledelse har forventninger

Hva sier så den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet til sluttpakkene i Telenor?

– Regjeringen har fått på plass en pensjonsreform og andre ordninger slik at folk skal kunne jobbe lenger. Vi forventer at selskapene og virksomhetene, uansett eierskap, ser nytten av seniorenes kompetanse og bidrar til at folk står lengre i jobb, kommenterer statssekretær Christl Kvam (H) til ABC Nyheter.

NHO vil ha eldre, men unntok seg selv

NHO mener det er viktig å stå lenger i jobb, bortsett fra når det er gunstig å tilby eldre sluttpakker.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere hvordan en enkeltbedrift løser dette. Men vi har stor tillit til at bedrifter som står i omstilling følger lover og regler og gjør det som er best for bedriften, i tett samarbeid med de tillitsvalgte, skriver NHOs kommunikasjonsdirektør Peter Markovski til ABC Nyheter på spørsmål om Telenors kampanje.

– Generelt mener NHO at det er viktig at vi står lenger i jobb, at flere utsetter avgangsalderen og bidrar til fellesskapet over flest mulig år. Både arbeidstakere og arbeidsgivere må bidra til at vi oppnår dette.

– Hvordan stemmer NHOs syn med sluttpakker organisasjonen delte ut i 2016 for å få seniorer til å slutte? Har NHOs ledelse siden den gang endret syn på eldre arbeidstakere?

– Vi har samme syn på eldre arbeidstakere da som nå. Og samme syn på at det for Norge er viktig at flest mulig jobber lenge. I 2016 sto vi i en omstillingssituasjon i NHO og da tilbød vi frivillige sluttpakker. For oss, både organisasjonen og de ansatte, var dette den beste og mest skånsomme løsningen, slår Peter Markovski fast.

Les: NHO bytter ut seniorer med nyansatte

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden