Rekordstort handelsunderskudd for Fastlands-Norge:

Mener Erna Solberg bryter løftet om å omstille Norge

FASTLANDS-NORGE: For hvert år øker handelsunderskuddet for Fastlands-Norge. – Erna Solberg har brutt et sentralt løfte. Hun hevdet hun skulle omstille norsk økonomi. Men det motsatte har skjedd, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap).
FASTLANDS-NORGE: For hvert år øker handelsunderskuddet for Fastlands-Norge. – Erna Solberg har brutt et sentralt løfte. Hun hevdet hun skulle omstille norsk økonomi. Men det motsatte har skjedd, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

Ferske SSB-tall viser ny rekord for underskuddet i handelsbalansen for Fastlands-Norge. – Det beste målet for hvordan Erna Solberg har oppfylt sitt løfte, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap). 

I sin siste landsmøtetale i opposisjon angrep Høyre-leder Erna Solberg i 2013 daværende statsminister Jens Stoltenbergs bruk av oljepenger.

«Arven etter Jens Stoltenberg er et mer oljeavhengig Norge», sa hun blant annet, slik du kan se i videoen under.

Seks år etter, med henne som regjeringssjef, la så Statistisk sentralbyrå SSB 16. desember fram tall som viser at underskuddet i Fastlands-Norges handelsbalanse per november har nådd et historisk toppnivå.

Forrige rekord var for året 2018.

Da viste SSBs tall at vareimporten utenom skip og oljeplattformer var på 707,5 milliarder kroner, mot en eksport fra Fastlands-Norge på 455,4 milliarder - med andre ord et handelsunderskudd på 252,1 milliarder.

Handelsunderskuddet etter elleve måneder i år har allerede passert dette tallet, med en minus på 255,5 milliarder kroner.

– Jeg oppfatter Erna Solbergs kritikk av Stoltenberg som et løfte om at hun skulle omstille norsk økonomi. Dette sentrale løftet har hun brutt. Det motsatte har skjedd, og underskuddene i handelen med andre land har kun blitt større hvert eneste år når vi korrigerer for petroleum, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap) til ABC Nyheter som en reaksjon på de siste tallene.

Se klippet fra Erna Solbergs landsmøtetale i Høyre i 2013 (saken fortsetter under):

– Det beste målet for vellykkethet

Samtidig bruker regjeringen stadig mer oljeinntekter i de årlige statsbudsjettene.

I 2018 ble oljepengebruken på 213,8 milliarder kroner, ifølge statsregnskapet. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 økte regjeringen anslaget for inneværende år til 238,1 milliarder kroner, tidenes høyeste forbruk av oljepenger.

– Handelsbalansen er det beste målet på om omstillingen av norsk økonomi har mislyktes. Denne enkle sammenhengen, differansen mellom verdien av eksport og import, er så presis fordi den viser helheten for økonomien i handel med andre land, framholder Sandtrøen.
Han mener dette ikke kan fortsette på samme måte over tid. De siste årene har økningen i underskuddet gått raskt i negativ retning.

SSB-tall for import utenom skip og oljeplattformer sammenliknet med verdien av vareeksport fra Fastlands-Norge som ABC Nyheter har gjennomgått, viser følgende handelsunderskudd:

  • 2014: Minus 162,7 milliarder kroner
  • 2015: Minus 184,6
  • 2016: Minus 222,8
  • 2017: Minus 243,3
  • 2018: Minus 252,1.


Vil ha norske verdikjeder

– En langt mer bevisst industri- og næringspolitikk er avgjørende om Norge skal evne å snu utviklingen hvor underskuddene utenom petroleum blir stadig større, sier Sandtrøen.

– Handelstallene viser behovet for at regjeringa nå begynner å se på de mange industripolitiske forslagene vi fra rødgrønn side har kommet med, enten det dreier seg om havvind eller mer foredling av tømmeret i Norge, som vi har kommet med seinest i forslag til statsbudsjettet for 2020, sier Sandtrøen.

Som eksempler trekker Ap-politikeren fram mer bevisst tilrettelegging for å stimulere til norsk produksjon av massivtre og andre materialer til de store investeringene i nybygg.

– Vi må sørge for at alle milliardene som investeres i samferdselsprosjekter også brukes til å bygge opp industri i Norge, legger Nils Kristen Sandtrøen til.

Asheim (H): – Bare forsøk på lek med tall fra Ap

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, sier dette om Aps utspill:

Leder av finanskomiteen Henrik Asheim (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Leder av finanskomiteen Henrik Asheim (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er bare forsøk på lek med tall fra Arbeiderpartiet, hvor de trekker ut et tall fullstendig ut av sammenheng. Fastlandseksporten har økt med 25 prosent siden 2013 og gjennomsnittlig eksport fra Fastlands-Norge er over 20 prosent høyere under denne regjeringen enn under den rødgrønne regjeringen. Det viser at vi er i ferd med å omstille norsk økonomi. Vi eksporterer mer og det skapes flere jobber over hele landet. Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne like lave ledighetstall, sier Asheim.

– Merkes på Arbeiderpartiet at Stoltenberg dro

Han mener kritikken nok en gang viser at Arbeiderpartiet er mer opptatt av å kritisere enn å komme med ny politikk.

– Det merkes på Arbeiderpartiet at Stoltenberg dro. Ledigheten er rekordlav, økonomien er i en høykonjunktur og eksporten øker. Så prøver Arbeiderpartiet å vri oppmerksomheten mot at importen øker og gjøre et problem ut av det. Vi kjøper mer fra utlandet fordi vi er et lite, rikt land med en åpen økonomi. Det at vi har bedre råd og kan kjøpe flere varer som vi ikke produserer selv er ikke et problem.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden