ISW: Wagner Gruppens-leder Jevgenij Prigozjin advarer mot mulig borgerkrig

Forretningsmannen Jevgenij Prigozjin regnes som en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Men den siste tiden har Wagner Gruppens leder og finansielle tungvekter kritisert Kreml for den mislykkede krigføringen og manglende fremdrift på slagmarken.
Forretningsmannen Jevgenij Prigozjin regnes som en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Men den siste tiden har Wagner Gruppens leder og finansielle tungvekter kritisert Kreml for den mislykkede krigføringen og manglende fremdrift på slagmarken. Foto: Alexey Druzhinin / AFP

Ny etterretning tyder på økende misnøye med Kremls taktikk. Samtidig advarer nær Putin alliert mot faren for borgerkrig i Russland.

Dårlig tilgang på moderne militært utstyr, manglende finansiering, lite informasjon, store tap og fravær av regulære russiske styrker ved enkelte frontavsnitt.

Det er bare noe av den interne kritikken mot Putins mislykkede nabokrig mot Ukraina. Russiske hauker og ultranasjonalister etterlyser flere militære seire.

I sin siste oppdatering fra krigen i Ukraina skriver Institute for the Study of War (ISW) at den russisk-kontrollerte Wagner-gruppens finansmann, Jevgenij Prigozjin, fortsatt skal være misfornøyd med hvordan krigen utvikler seg.

Prigozjin har også tidligere kritisert den russiske krigføringen, som han har hevdet er lite effektiv og preget av inkompetanse på ledelsesnivå. Han er også blitt trukket fram som en mulig arvtaker dersom Putin-regimet skulle falle.

«Kan undergrave Putins «sterke mann»-appell»

Nå forsterker Wagner Gruppens leder kritikken. Ifølge tenketanken ISW kommenteres i økende grad ineffektiviteten til tradisjonelle russiske militærinstitusjoner, noe som indirekte kan undergrave Kremls styre, skriver ISW.

Prigozjin gjentar blant annet at kun Wagner-tropper opererer i Bakhmut, og benekter at Donetsk People's Republic opererer i området.

«Selv om Prigozhin ikke direkte motsetter seg eller kritiserer Putin, kan hans økte respekt blant russiske nasjonalister undergrave Putins «sterke mann»-appell,» oppsummerer ISW.

Den amerikanske tenketanken viser til at Prigozjin har understreket overfor Kreml at han sponser alt utstyr til troppene sine, og at det russiske forsvarsdepartementet ikke bistår Wagner med forsyninger.

«Det pågår for tiden pågår en stille borgerkrig i Russland»

I dette bildet frigitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste, deltar mobiliserte russiske rekrutterer i militærtrening i Patriotparken utenfor i Moskva lørdag 1. oktober 2022. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)
I dette bildet frigitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste, deltar mobiliserte russiske rekrutterer i militærtrening i Patriotparken utenfor i Moskva lørdag 1. oktober 2022. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Wagner-tilknyttede Telegram-kanaler skal nylig ha publisert opptak hvor den 126. Separate Guard Coastal Defense Brigade of the Black Sea Fleet takker Wagner for å ha skaffet til veie militært utstyr. Samme avdeling har tidligere etterlyst forsyninger i frontlinjen i Kherson.

Prigozjin skal også ha kommentert skyteepisoden på en skytebane i Belgorod hvor nærmere 30 mobiliserte soldater ble drept av en medsoldat. På denne bakgrunn skal Wagner-lederen ha gitt signaler om at «det for tiden pågår en stille borgerkrig i Russland».

Soldater fra etniske minoriteter sendes hjem i kister

Ifølge ISW har etniske minoriteter i stor grad båret byrden av Putins krigføring både før og etter mobiliseringsordren. Mange soldater fra den russiske landsbygda er kommet hjem i kister. Dette skal ha ført til økte spenninger mellom periferi og mer urbane strøk i Russland.

«De nye diskusjonene om en borgerkrig i Russland kan ytterligere forstyrre Kremls fortellinger om den nasjonale, etniske og religiøse enheten i Russland», skriver ISW.

Prigozjin skal ha begrunnet påstanden om sannsynligheten for borgerkrig med det han oppfatter som den russiske regjeringens manglende evne til å begrense migrasjon fra sentralasiatiske land.

«Vil skape misnøye og føre til motstand»

ISW har tidligere påpekt at den skjeve rekrutteringen på sikt vil kunne være en intern trussel:

«Etniske minoriteter som har blitt tvunget til å kjempe en krig definert av russiske imperiale mål, og formet av russisk-ortodoks nasjonalisme, vil sannsynligvis fortsette å føle fremmedgjøring, noe som vil skape misnøye og føre til motstand.»

Jevgenij Prigozjin driver offisielt en rekke restauranter og cateringvirksomhet i Russland. Han har fått tilnavnet «Putins kokk» etter sine nære forbindelser med Vladimir Putin. Han er også utpekt som leder av Wagner-gruppen, og er hovedfinansieringskilden for leiesoldatene.

Anklages for krigsforbrytelser

Wagner-gruppen antas å bestå av rundt 5.000 leiesoldater. Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. Leiesoldatene er anklaget for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

Under Russlands angrepskrig mot Ukraina skal gruppen ha mistet mange soldater i harde trefninger med ukrainske styrker.

Wagner har også engasjert seg i rekrutteringen av innsatte i russiske fengsler. De har fått løfte amnesti dersom de binder seg til seks måneders tjeneste ved fronten. Samtidig blir de truet med drap dersom de overgir seg eller deserterer.

Les også: Mehl oppfordrer folk til å være årvåkne om mistenkelig aktivitet