Putin kan få hjelp fra Nord-Korea: Kim Jong-Un tilbyr Russland 100.000 soldater i krigen mot Ukraina

Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong Un under feiringen av 90-årsjubileet for grunnleggelsen av den koreanske folkets revolusjonære hær 27. april 2022. Nå tilbyr han Russland 100.000 soldater i krigen mot Ukraina, ifølge New York Post. (Korean Central News Agency / Korea News Service via AP)
Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong Un under feiringen av 90-årsjubileet for grunnleggelsen av den koreanske folkets revolusjonære hær 27. april 2022. Nå tilbyr han Russland 100.000 soldater i krigen mot Ukraina, ifølge New York Post. (Korean Central News Agency / Korea News Service via AP) Foto: AP

Putins desperate mangel på kampklare soldater gir seg stadig nye utslag. Nå får russerne en utstrakt hånd fra uventet hold.

– Det er rapporter om at 100.000 nordkoreanske frivillige er forberedt på å komme og ta del i konflikten, sier den russiske militæreksperten Igor Korotchenko på Channel One Russland, til New York Post.

På den måten ønsker Nord-Koreas diktator å hjelpe sin allierte med å vinne krigen mot Ukraina.

Wagner Gruppen rekrutterer fra russiske fengsler

Russlands president Vladimir Putin kan få militær hjelp fra Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un. Bildet er fra et tidligere møte i Vladivostok 25. april 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP
Russlands president Vladimir Putin kan få militær hjelp fra Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un. Bildet er fra et tidligere møte i Vladivostok 25. april 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Ifølge vestlig etterretning har Russland mistet et betydelig antall soldater i strid. Forsiktige anslag antyder personelltap på mellom 15.000 og 20.000 soldater, mens ukrainsk etterretning opererer med russiske tapstall på 42.500 døde soldater.

For å kompensere for de tapte soldatene har Russland intensivert rekrutteringen av soldater. Blant annet er innsatte i russiske fengsler tilbudt amnesti dersom de deltar i krigen i seks måneder. Blant annet er Wagner Gruppen engasjert i denne rekrutteringen, skriver Kyiv Independent.

Tsjetsjenske soldater og leiesoldater fra Syria

Fra før har Russland dratt nytte av tsjetsjenske soldater og leiesoldater fra nevnte Wagner Gruppen. Russland har også åpent rekruttert frivillige fra Syria og andre land i Midt-Østen.

Det har også vært spekulert i om soldater fra Belarus har deltatt i krigshandlinger, men det skal være betydelig motstand i den belarussiske befolkningen mot å krige mot broderfolket i Ukraina.

– Oppfyller sin internasjonale plikt til å kjempe mot ukrainsk fascisme

Dersom Nord-Korea gjør alvor av løftene om å overføre tropper til den russiske offensiven i Ukraina, vil det kunne bety en kraftig omdreining og en potensiell gamechanger.

– Hvis Nord-Korea uttrykker et ønske om å oppfylle sin internasjonale plikt til å kjempe mot ukrainsk fascisme, bør vi tillate dem, sier den russiske militæreksperten Igor Korotchenko, ifølge Business Insider.

Ifølge den sørkoreanske avisen Daily NK har Nord-Korea også tilbudt arbeidere for å hjelpe Russland med å gjenoppbygge et Ukraina etter krigen.