Eksperter advarer: Ny pandemi kan være i anmarsj

<p>Ifølge forskerne legger moderne griseproduksjon forholdene til rette for utvikling av nye virusstammer som kan ende i en ny og ødeleggende global pandemi. Foto: Gorm Kallestad / NTB</p>
Ifølge forskerne legger moderne griseproduksjon forholdene til rette for utvikling av nye virusstammer som kan ende i en ny og ødeleggende global pandemi. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mutasjoner av virusstammer funnet på griser kan utvikle seg til å bli en verdensomspennende pandemi på linje med covid-19.

– Det er en risiko for at de forskellige stammene kan danne et nytt virus med et pandemipotensiale, altså evnen til at det lett kan smitte mennesker, bekrefter professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, overfor den danske avisen Information.

Det er en gruppe tyske forskere som har påvist influensastammer innen europeisk svineproduksjon. Det er disse stammene som i neste omgang kan føre til pandemi.

Til sammenligning har coronaviruset hittil tatt livet av over én million mennesker og smittet nærmere 40 millioner over hele verden.

Ifølge forskerne legger moderne griseproduksjon forholdene til rette for utvikling av nye virusstammer, som igjen kan resultere i en ødeleggende pandemi med enorme globale konsekvenser.

– Det vil skje på et eller annet tidspunkt

Eksperter anser risikoen for en ny svineinfluensapandemi som reell og alvorlig. Våren 2009 oppstod et utbrudd, først i Mexico og USA, senere globalt, etter at sykdommen begynte å smitte mellom mennesker. Utbruddet vokste raskt og ble klassifisert som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

I Norge ble det startet massevaksinasjon av befolkningen for å hindre spredning. Det samme er aktuelt når en vaksine mot covid-19 er klar.

Flere av funnene i den nye tyske studien knytter seg til dansk griseproduskjon.

– Det er absolutt et problem. Det er en helt klar og velbegrunnet årsak til bekymring. Risikoen er i en størrelsesorden hvor man ut fra en ren sanssynlighetsberegning kan si at det vil skje på et eller annet tidspunkt, understreker den danske professoren.

Norsk professor: – Så langt er det ikke vist sykdom på mennesker

Professor i medisinsk biologi ved UiT, Ørjan Olsvik. Foto: UiO og NTB scanpix
Professor i medisinsk biologi ved UiT, Ørjan Olsvik. Foto: UiO og NTB scanpix

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, sier dette om den tyske studien.

– Alle nye sesonginfluensautbrudd i mennesker kommer fra en fusjon mellom arvestoff fra influensavirus fra gås og ender, og influensavirus fra gris. Dette skjer vanligvis i Kina. Dette blir «nye» virus og vi må derfor ha «nye» spesifikke vaksiner, år om annen. Disse «nye» variantene kan gi sykdom på gris, og av og til også på mennesker, sier Olsvik til ABC Nyheter.

Han har tidligere jobbet som professor ved Norges veterinærhøgskole og følger den verdensomspennende corona-pandemien nøye.

Han mener det gjenstår å se om virus blant gris på sikt overføres til mennesker.

– Det vi ser er et utbrudd blant gris, men så langt er det ikke vist sykdom på mennesker. Sporadiske tilfeller hos mennesker vil nok dukke opp, gjerne hos de som arbeider med gris, men et større utbrudd vil kreve at dette nye viruset også kan smitte mellom mennesker, påpeker Ørjan Olsvik.

Risiko for at to virus finner sammen

Det er ansamlingen av mange dyr innenfor et avgrenset område som legger forholdene til rette for at denne type influensavirus får gode vekstvilkår. Sannsynligheten for flere mutasjoner øker derfor med antall dyr som er stuet sammen i samme produksjonsområde.

Ifølge professor Hans Jørn Kolmos er den største risikoen at to virus, som er mutert i hver sin retning, finner sammen til et rekombinant virus, som ingen kjenner i forveien.

Dette henger sammen med hvordan dagens moderne, industrielle husdyrproduksjon er organisert over store deler av verden, spesielt i Europa.

– Det er et kjempestort biologisk eksperiment

Dyrlege og sjefkonsulent for landbruksdyr og mink hos Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Birgitte Iversen Damm, er bekymret over funnene i den tyske studien. Hun kaller moderne griseproduksjon for et «biologisk eksperiment» for å masseprodusere billig kjøtt.

– Undersøkelsen er dypt foruroligende. Den vitner om den fare vi utsetter oss selv for ved å ha så mange produksjonsdyr samlet på svært liten plass. Det utgjør den perfekte grobunn for at farlige virus kan utvikles og formere seg, advarer dyrlegen i en uttalelse til Information.

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag er forespurt om kommentarer til risikoen for en ny pandemi.

Video: Hver fjerde nordmann kan bli smittet av coronavirus (Folkehelseinstituttets anslag i den tidligste fasen av pandemien i Norge)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden