Unike observasjoner på Grønlandsisen: – Helt kritisk for arbeidet vårt

Video: For aller første gang har forskere ved Universitetet i Cambridge brukt droner for å studere verdens nest største innlandsis. Det har ført til en helt ny observasjon.

For første gang har forskere observert hvordan store smeltevanninnsjøer forsvinner under isen i løpet av få timer. Prosessen gjør at isen beveger seg raskere, og dermed smelter raskere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For to år siden presenterte Nasa en kartlegging av havbunnen rundt Grønlands massive isbreer. Kartleggingen viste at isområdene ved kysten er utsatt for akselerert smelting.

I disse områdene legger smeltevann seg på overflaten av isen og danner etter hvert store innsjøer av smeltevann.

Forskere over hele verden som studerer isen har lenge hatt en teori om at disse innsjøene på overflaten dreneres ned under isen når de kommer i kontakt med sprekkdannelser i isen fra tidligere smelting.

Når vannet havner under isen, bidrar det til å løfte isen opp slik at den flyter og beveger seg raskere.

Nå har verdens is-forskere fått bekreftet at teorien stemmer. I 2018 ble fenomenet observert for første gang av forskere fra universitetet i Cambridge ved hjelp av en spesialtilpasset drone. Nylig publiserte de funnene i en forskningsrapport.

På knappe fem timer forsvant fem milliarder liter vann fra én smeltevanninnsjø gjennom en sprekkdannelse i isen. Det resulterte at isen lokalt steg med mer enn en halv meter, og den gikk fra å bevege seg to meter om dagen til fem meter om dagen.

Prosessen kan bidra til å akselerere smeltingen av Grønlandsisen, som igjen får havnivået til å stige. Spørsmålet er hvor raskt det skjer. Sannsynligvis skjer smeltingen av Grønlandsisen mye raskere enn forskere har anslått, men det er vanskelig å bevise med klassiske klimamodeller.

(Artikkelen fortsetter under)

Bildet er tatt med drone av Cambridge-forskerne, og viser smeltevanninnsjøen hvor fem millioner liter vann forsvant i løpet av kort tid. Innsjøen ble redusert til en tredjedel av sin opprinnelige størrelse, og førte til at isen hevet seg og fikk en økt akselerasjon. Foto: Tom Chudley / AFP/NTB scanpix
Bildet er tatt med drone av Cambridge-forskerne, og viser smeltevanninnsjøen hvor fem millioner liter vann forsvant i løpet av kort tid. Innsjøen ble redusert til en tredjedel av sin opprinnelige størrelse, og førte til at isen hevet seg og fikk en økt akselerasjon. Foto: Tom Chudley / AFP/NTB scanpix

– Kritiske observasjoner

Grønlandsisen er verdens nest største platåbre, og dekker omtrent 85 prosent av Grønland. Enkelte deler av isen langs kysten beveger seg svært raskt. Observasjonen Cambridge-forskerne gjorde var på vestkysten av Grønland, på en isbre kalt Store bre.

– Dette er del av Grønlandsisen i hurtig bevegelse. Det finnes deler av Grønland og Antarktis som beveger seg raskt. De kalles isstrømmer, sier Kerim Hestnes Nisancioglu til ABC Nyheter.

Han er professor i klimadynamikk og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning tilknyttet Universitetet i Bergen. Han har i en årrekke studert smeltingen av Grønlandsisen.

– Delen av isen de har observert beveger seg veldig fort i forhold til Grønlandsisen generelt, med en fart på opptil noen kilometer i året. Sentrale deler av isen beveger seg knapt i det hele tatt. Den kommer ikke til å smelte nå, men på lengre sikt. Smelter hele Grønlandsisen, tilsvarer dette syv meter havnivå økning, Problemet er at vi ikke vet hvor lang tid det tar.

Nisancioglu er del av en forskergruppe i Bergen som jobber med å utvikle modeller for issmelting og havnivåstigning for FNs klimapanel IPPC. Det er vanskelig arbeid.

– I Bergen har vi kommet langt i å modellere smeltevannet som kommer til bunnen av isen og hvordan det påvirker hastigheten av isen. Men vi vet lite om denne prosessen, så det er vanskelig arbeid. Vi forholder oss stort sett til satellittdata, og kan gi IPPC noen minimumstall for hva dette betyr for havnivået, men ikke noen maksimumstall. Tidsperspektivet på smeltingen er vanskelig.

Han sier observasjonen Cambridge-forskerne har gjort er svært viktig for dette arbeidet.

– For oss som sitter og modellerer, er dette helt kritiske observasjoner for arbeidet vårt. Det hjelper oss med å forstå hvor fort dreneringen skjer og mer konkret hvordan det påvirker isen.

Hele isen vil forsvinne

For 25 år siden hadde ikke Grønlandsisen noen innvirkning på havnivået i det hele tatt. I dag er den ansvarlig for en tredjedel av stigningen av havnivået.

Dersom hele Grønlandsisen forsvinner, vil det føre til at havnivået stiger med over syv meter. Forskerne som studerer isen kan ikke slå fast hvor lang tid det vil ta, men det er bred enighet om at rapportene FNs klimapanel publiserte for bare 4-5 år siden allerede er utdaterte.

Den gang anslo IPPC at en global temperaturøkning på mellom to til fem grader ville bety slutten for Grønlandsisen. Nyere forskning tyder på at Grønlandsisen når vippepunktet ved mellom 0,8 og 3,2 graders oppvarming.

Observasjonen Cambridge-forskerne har gjort kan bidra til arbeidet med å fastslå dette enda mer nøyaktig enn i dag.

– Hele forskningsmiljøet på dette feltet sitter nå og prøver å modellere isstrømmene riktig for å gi et tydelig bilde på hvor stor havnivåendring vi kan forvente de neste hundre årene.

Personvernpolicy