Wikileaks-lekkasje ryster troverdigheten til OPCW-rapport om klorgass i Douma i Syria

<p>WHITE HELMETS: Bildet hentet fra en video i regi White Helmets viser behandlingen av barn som angivelig ble forgiftet av et gassangrep i Douma utenfor Damaskus 7. april 2018. Nå reises tvil om troverdigheten.</p>
WHITE HELMETS: Bildet hentet fra en video i regi White Helmets viser behandlingen av barn som angivelig ble forgiftet av et gassangrep i Douma utenfor Damaskus 7. april 2018. Nå reises tvil om troverdigheten. Foto: AP/NTB scanpix

En våpeninspektør hevder i intern epost i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, at rapporten om syrisk bruk av klorgass mot befolkningen i Douma er fordreid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bilder av voksne og barn som angivelig var utsatt for kjemiske våpen i den syriske byen Douma 7. april 2018, utløste kraftige internasjonale reaksjoner og bomberaid mot syriske regjeringsmål fra Frankrike, Storbritannia og USA den 14. april.

Resultatet av undersøkelsene gjennomført av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, forelå lenge etter.

Vi har funnet skjellig grunn til å tro at det ble brukt giftgass som våpen 8. april. Giftgassen inneholdt klor, men ikke nervegass, meldte OPCW 1. mars 2019.

Minst 40 mennesker skulle ifølge de islamistiske opprørerne og hjelpearbeidere ha blitt drept.

Syria og Russland avviste anklagene, og spørsmålet reiste seg om hvorfor regjeringshæren i en situasjon der den var i ferd med å vinne, skulle gjøre noe så kontroversielt som å bruke gass og utløse internasjonale reaksjoner.

Alvorlig bekymring for omskriving

23. november offentliggjorde så nettstedet Wikileaks en intern epost fra ett av medlemmene i OPCWs undersøkelseskommisjon i Douma.

Vedkommende hevder at deres opprinnelige rapport ble redigert på en måte som undergraver organisasjonens troverdighet som upartisk fagorgan.

Inspektøren skriver under tittelen «Alvorlig bekymring om den "redigerte" Douma-rapporten» til OPCWs kabinettsjef Robert Fairweather, hans nestkommanderende Aamir Shouket og inspektørene som var med i Douma, at viktige deler av deres opprinnelige rapport er utelatt i en ny versjon som ledelsen utarbeidet.

Og andre deler er endret.

Han gjennomgår punkt for punkt hva som er forandret og hva som er utelatt, og påpeker at noen av klor-funnene like godt kunne stamme fra oppvaskmidler.

Inspektøren kritiserer også utelatelsen av epidemologiske vurderinger som reiser tvil ved symptomene som ble vist fram og troverdigheten til videopptak.

«Den opprinnelige rapporten drøfter i detalj uoverensstemmelsene mellom ofrenes symptomer slik de ble beskrevet av vitner, og slik de ble sett i videopptak», heter det (ABC Nyheters oversettelse).

Syriske myndigheter har hevdet at anklagene om kjemikalieangrep ble produsert av opprørerne, inkludert den angivelige hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer (White Helmets).

Norsk våpeninspektør: Solid

– Det denne kilden i eposten sier, og det er viktig, er at man har tatt bort viktige data fra OPCWs hovedrapport fra Douma. Klor er det overalt. Spørsmålet er om disse sylindrene med rester av klor har vært brukt som våpen. Man syns det er for lite skader på disse sylindrene til at det er tilfelle.

JØRN SILJEHOLM: Lekkasjen ser ut til å stamme fra en meget solid kilde i OPCW, sier våpeninspektøren Jørn Siljeholm, her på oppdrag i Irak. Foto: Privat
JØRN SILJEHOLM: Lekkasjen ser ut til å stamme fra en meget solid kilde i OPCW, sier våpeninspektøren Jørn Siljeholm, her på oppdrag i Irak. Foto: Privat

Det sier den erfarne våpeninspektøren Jørn Siljeholm når ABC Nyheter spør om troverdigheten i lekkasjen fra OPCW.

– Vedkommende som skrev eposten har åpenbart vært viktig, siden han var en av de første som fikk lese utkastet til hovedrapport. Det framgår at han har vesentlig autoritet og det gjør at Wikileaks-lekkasjen er viktig, sier Siljeholm.

Selv har Siljeholm jobbet for FN og hatt kjemiske våpen som arbeid i Washington, der han er tilknyttet sikkerhetsselskapet Omnis.

I 2012 var han med på å lage grunnlaget som ble brukt av utenriksministrene Sergej Lavrov og John Kerry da de diskuterte inspeksjoner av kjemiske våpen i Syria og hva man kunne gjøre med det.

– Syria hadde åpenbart kjemiske våpen, sier Siljeholm og minner om at Norge var med på å frakte ut 1300 tonn kjemiske våpen og materialer til å lage dem, vesentlig saringass, blant annet ved hjelp av fregatten Helge Ingstad.

– Mitt poeng er at gamle depoter med klor rundt i Syria, kan ha falt i hendene på opprørsgrupper. Det kan ha vært ekstremt politisk relevant å bruke klorgass for flere grupper, sier Jørn Siljeholm.

Les fra den gangen da president Assad avtalte å kvitte seg med landets kjemiske våpen: OPCW: USA skal ødelegge kjemikalier fra Syria

OPCW-sjefen: Solid rapport

«Mange av faktaene og observasjonene i den helhetlige rapporten er uløselig knyttet til hverandre, og ved å selektivt fjerne noen av dem blir en utilsiktet skjevhet innført i rapporten, noe som undergraver dens troverdighet», heter det i eposten.

Men mandag denne uka avviste OPCWs generaldirektør Fernando Arias ifølge den britiske avisa Guardian anklagene om fordreining av fakta i rapporten om gassangrepet i Douma i 2018.

Frankrike og Storbritannia, som bombet Syria med det påståtte gassangrepet som begrunnelse, støtter begge konklusjonene i OPCW-rapporten som troverdige og avviser spekulasjonene etter Wikileaks-lekkasjen.

Russland på sin side anklager OPCW for å være politisert i favør av vestlige synsmåter.

24. april 2018 sluttet Norge seg til EUs støtte til Frankrikes, Storbritannias og USAs flyangrep på Syria med de angivelige gassangrepene som begrunnelse.

Et snaut år etter kom altså resultatene av OPCWs undersøkelse av fakta – fakta som Wikileaks-lekkasjen nå sørger for å så tvil om.

Personvernpolicy