Striden om utenlandskabelen Northconnect spisser seg til

VIDEO: 

Representanter for rundt 50 fagforeninger og -forbund samlet seg mandag utenfor Stortinge med krav om tommelen ned for Northconnect. Idet høringen avsluttes tirsdag, sa LO-sekretariatet mandag nei.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet landsstyre satte som betingelser for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke inkludert deres energibyrå Acer, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast.

De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen.

Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen.

NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie.

Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

Fagorganiserte fra mange deler av landet samlet seg mandag i Oslo for å protestere mot den omstridte kraftkabelen Northconnect, som i disse dager ligger til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet.

Der går fristen for den offentlige høringen om saka ut tirsdag.

Samtidig viser det seg at Stortingets energi- og miljøkomité har utsatt sin innstilling til forslag fra Sp, Rødt og Frp om å si nei til Northconnect, fra torsdag denne uka, til 31. mars.

Det innebærer også at regjeringen får bedre tid til å godkjenne Northconnects konsesjonssøknad, om den skulle ønske det. Gjeldende stortingsvedtak om saken er, takket være tidligere støtte fra Frp til Northconnect, at regjeringen har den fullmakten.

Etter at Frp forlot regjeringen, rykket partiet ut med motsatt standpunkt, og kan nå sikre flertall i Stortinget mot, dersom de, Ap og Sp blir enige om å stemme sammen.

Det er fortsatt usikkert om det vil skje, noe som kan redde Northconnect-prosjektet.

– Kan Sp tenkes å stemme subsidiært?

– Vi har fullmakt til å forhandle om alle forslag som ender opp med Senterpartiets politikk, å stoppe Northconnect-kabelen. Vi vil forhandle med Ap og Frp om å komme fram til en omforent løsning, sier Sp-representant Ole André Myhrvold til ABC Nyheter.

LO frykter utflagging

Mandag vedtok LO-sekretariatet sin høringsuttalelse, som går imot konsesjon til Northconnect.

«LO mener det er stor risiko forbundet med at kapasiteten i utenlandskablene bygges i et tempo som ikke sikrer kontroll med virkningene.

NVE foreslår en langvarig situasjon der NorthConnect skal drive en del av utenlandskabelen i flere tiår og at de skal få en særskilt høy avkastning.

LO mener dette er i strid med Stortingets vedtak knyttet til den tredje energimarkedspakken.», skriver LO blant annet.

Under en demonstrasjon utenfor Stortinget samme dag mot Northconnect, appellerte forbundslederne Jørn Eggum fra Fellesforbundet og Frode Alfheim fra Industri Energi sammen med en rekke andre talere til Stortinget om å si nei til konsesjon.

Deres frykt er at enda større kabelkapasitet til utlandet vil øke strømprisen, dermed svekke industriens konkurranseevne og risiko for at investeringer i industrien ikke kommer i Norge.

– LO i Indre Hardanger mener at norsk vannkraft skal brukes til industriell verdiskaping og fordeling i Norge, ikke enda mer krafteksport, tordnet deres leder, Terje Kollbotn, under demonstrasjonen.

– En utflagging av norske industrivirksomheter som er basert på ren, fornybar vannkraft, til land med lavere klima- og miljøkrav, vil være katastrofal for Norge. Dette perspektivet er fullstendig utelatt i de samfunnsøkonomiske vurderingene til både Northconnect og Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, sa Kollbotn.

Kraftbransjen: – Northconnect bra for Norge

Tidligere på dagen lyktes ikke direktør Toini Løvseth i kraftselskapenes NHO-organisasjon EnergiNorge å overbevise fagbevegelsens skapsis mot Northconnect under et seminar.

ENERGI NORGE: Direktør Toini Løvseth i kraftselskapenes NHO-organisasjon Energi Norge beroliger: Utenlandskabler gir rimelig strøm, og Norge vil ha nok kraft også til å elektrifisere landet. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ENERGI NORGE: Direktør Toini Løvseth i kraftselskapenes NHO-organisasjon Energi Norge beroliger: Utenlandskabler gir rimelig strøm, og Norge vil ha nok kraft også til å elektrifisere landet. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Å snakke opp mellomlandsforbindelser, er jobben min, klargjorde hun innledningsvis.

Løvseth påpekte at Norge allerede har mange utenlandskabler, uten at det har ført til dyrere strøm.

– Norden er et veldig integrert system og vi er knyttet til kontinentet via Danmark og de andre landenes forbindelser. Vi blir påvirket også om Danmark bygger utenlandsforbindelser, framholdt Løvseth.

– Det blir bygd masse for å kune flytte mye kraft på kort tid, fram og tilbake. Det handler ikke om å legge til rette for eksport. Vi skal få inn mye mer væravhengig kraft. Da må vi kunne flytte kraft ut fra hvordan vinder blåser, slo hun fast.

– Man sier at handel med kraft gir veldig høye kraftpriser. 2018 ligger an til å bli billigste strømpris på 20 år, i en periode med mange utenlandskabler, framholdt Toini Løvseth.

– Blir kraftprisene likevel høyere, har vi mulighet til å justere elavgiften, og for industrien CO2-kompensasjonen. Som oftest er det CO2-prisen som driver kraftprisene i Norden, sa Løvseth.

Hun hevder også at det blir mer enn nok kraft å eksportere i framtida selv om Norge skal elektrifiseres.

– Bukken og havresekken

Nå reagerer også kommunesektorens KS Bedrift Energi seg kritisk til Northconnects konsesjonssøknad.

– Det er et tankekors at man lener seg på utbyggers klimavurderinger når det gis klarsignal til å bygge nye kraftkabler, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi i en pressemelding idet organisasjonen sender sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet.

De er positive til utenlandskabler, men har innvendinger mot Northconnect:

– Northconnect skiller seg ut fra tidligere prosjekter på flere måter. Kabelen har en klar fordelingseffekt der produsenter får økte inntekter mens forbrukere får økte kostnader. Den avviker også fra etablerte prinsipper for eierskap og drift av vår felles infrastruktur som utenlandskablene er en del av.

– Samtidig trekkes den positive klimaeffekten fram som ett av to hovedargumenter for utbygging av Northconnect. Da er det en alvorlig mangel ved saksutredningen at OED ikke har sikret en uavhengig vurdering av klimaeffekten. I slike prosjekter har myndighetene et ansvar for å kvalitetssikre tallene. De kan ikke bare lene seg på utbyggers egne vurderinger. Det er historien om bukken og havresekken, sier Bjelland.

Personvernpolicy