Røe Isaksen: – Noe av det viktigste i 2020 er å ta skurkene i arbeidslivet

SERIØST ARBEIDSLIV: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sender sine prioriteringer for 2020 i tildelingsbrevet til Arbeidstilsynet.
SERIØST ARBEIDSLIV: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sender sine prioriteringer for 2020 i tildelingsbrevet til Arbeidstilsynet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kampen mot arbeidslivskriminalitet er én av tre prioriterte punkter i marsjordren arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen gir Arbeidstilsynet i 2020.

– Noe av det viktigste i 2020 er å ta skurkene i arbeidslivet. De kriminelle skal ikke slippe unna, framholder den ferske arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) overfor ABC Nyheter, idet han fredag sender det årlige tildelingsbrevet fra departementet til Arbeidstilsynet.

Der varsler han også at regjeringen i tillegg til allerede gjennomførte skjerpinger for å unngå arbeidsgiveres misbruk av innleie, vil endre reglene for å gi Arbeidstilsynet nye fullmakter.

– For å hindre at enkelte kyniske arbeidsgivere utnytter sårbar arbeidskraft, har regjeringen allerede strammet inn på innleiereglene. Nå jobber vi med et lovforslag som styrker håndhevingen av reglene, varsler Røe Isaksen.

– Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få myndighet til å føre tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven, legger han til.

Fra før har Solberg-regjeringen markert misnøye med at Stortinget vedtok strammere regler for bemanningsbransjen enn Høyre liker. Det var mens KrF var i opposisjon og kunne sikre flertall.

– Senker risikoen for arbeidsfolk

Lovforslaget innebærer blant annet at Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg og reaksjoner for brudd på innleiereglene. Virksomheter som ikke oppfyller pålegg om å stanse ulovlig innleie, risikerer tvangsmulkt.

– Med det nye forslaget kan Arbeidstilsynet stoppe ulovlig innleie, uten at arbeidstakeren er nødt til å gå til domstolen. Vårt forslag til lovendring vil senke risikoen for at arbeidsfolk blir utnyttet av arbeidsgivere som driver ulovlig innleie, skriver statsråden i en epost til ABC Nyheter.

– Stor økning i innleie noen steder

Arbeids- og sosialdepartementets (ASD) tildelingsbrev prioriterer tre hovedoppgaver for Arbeidstilsynet i år:

* Sørge for at arbeidslivskriminalitet avdekkes og bekjempes. Ta skurkene i arbeidslivet.

* Bidra til at virksomhetene arbeider bedre med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

* Sørge for at virksomhetene arbeider bedre for å oppnå seriøse og anstendige arbeidsvilkår.

Under punktet om å oppnå seriøse og anstendige arbeidsvilkår, legger ASD vekt på problemene med stor økning på noen områder i bruk av innleie, og mulige brudd på reglene i denne forbindelse.

Arbeidstilsynet blir pålagt å påse at virksomhetene følger opp dette.

Skal begrense trusselaktørenes spillerom

I tillegg til det tverretatlige samarbeidet med politiet, Skatteetaten og Arbeids-og velferdsetaten skal Arbeidstilsynet i egen regi følge opp arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidstilsynet og de andre etatene som samarbeider mot arbeidslivskriminalitet, skal i 2020 sørge for at sentrale trusselaktører får sin kapasitet og intensjon betydelig redusert, at utenlandske arbeidstakere blir satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter, og at oppdragsgivere og forbrukere ikke bidrar til arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer og tjenester.

– Det er mye positivt å spore i norsk arbeidsliv. Arbeidsledigheten er lavere enn på om lag ti år, og undersøkelser viser at 9 av 10 trives på jobb. Det er også grunn til å glede seg over at Norge er rangert som nummer to i verden på likestilling, og at flere kvinner enn før jobber heltid, men fortsatt er det utfordringer i norsk arbeidsliv, framholder Torbjørn Røe Isaksen.

– Fortsatt mange useriøse i norsk arbeidsliv

– En viktig oppgave for Arbeidstilsynet i 2020 blir å fortsette det gode arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Årsrapportene i fjor fra Arbeidstilsynet og sentrene mot arbeidslivskriminalitet viste at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke lenger øker. Det er tvert om indikasjoner på at omfanget reduseres noe. Det er bra for de ansatte, for bedriftene som driver lovlydig og for samfunnet - som hvert år taper milliarder som følge av arbeidslivskriminalitet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Selv om utviklingen muligens går rett vei, er det fortsatt for mange useriøse aktører i norsk arbeidsliv. Derfor skal vi fortsette kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært