Milliardprosjekt skal bedre bomiljøet på Oslo Øst – finansiering kan skape hodebry

Langs E6 ved Alnabru er det ofte tett trafikk. Det foreligger en plan om å oppgradere 15 kilometer av veien, og legge fem kilometer i tunnel, for å redusere støy og luftforurensning for beboerne langs veien.
Langs E6 ved Alnabru er det ofte tett trafikk. Det foreligger en plan om å oppgradere 15 kilometer av veien, og legge fem kilometer i tunnel, for å redusere støy og luftforurensning for beboerne langs veien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Med de bompengetakstene vi har i dag er det ikke mulig å betale for «E6 Oslo Øst» på mange år, mener Arbeiderpartiet i Oslo.

«E6 Oslo Øst» er statens nye satsingprosjekt i hovedstaten. 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud skal oppgraderes, hvor en strekning på fem kilometer mellom Abildsø og Teisenkrysset legges i tunnel for å bedre bomiljøet for innbyggerne langs tungt trafikkerte E6 og Ring 3.

Venstre i Oslo er blant tilhengerne av prosjektet.

– Det er det området i Norge der flest mennesker bor tett på en støv- og støyutsatt motorveistrekning. Titusenvis av mennesker bor langs traseen, og de er mest plaget av luftforurensning av alle innbyggerne i byen vår, sier førstekandidat i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, til ABC Nyheter.

Hallstein Bjercke (V) mener det er helt nødvendig å få realisert prosjektet «E6 Oslo Øst». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Hallstein Bjercke (V) mener det er helt nødvendig å få realisert prosjektet «E6 Oslo Øst». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han mener det å legge trafikken under bakken, er det beste tiltaket for å bedre bomiljøet i området.

– Vi vil utvikle byen videre ved å flytte veien fra dagen til under bakken. Det har vært med på å skape det Oslo vi har i dag. Tidligere hadde vi åtte felts motorvei over Rådhusplassen og en trafikkmaskin i Bjørvika. Takket være tunneler har områdene utviklet seg fra motorveier og industriområder til gode bomiljøer. Vi vil gjøre det samme på Oslo Øst.

Fra Manglerudtunnelen til E6 Oslo Øst

Dette er «E6 Oslo Øst»:

 • Prosjektet omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Sterk trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet for både kollektiv- og næringstransport.
 • E6 Oslo øst vil gjennom ulike tiltak bidra til redusert støy og bedre luftkvalitet for boligområdene langs E6.
 • En oppgradering av dagens E6.
 • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen.
 • Ny sykkelekspressvei langs E6.
 • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
 • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trase for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
 • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg.
 • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn.
Kilder: Statens vegvesen

Ettersom E6 er en statlig vei, er det staten som har satt i gang prosjektet. Det kom inn i Nasjonal transportplan for første gang i 2010, og ligger inne i nåværende plan, som gjelder fra 2018-2029.

Prosjektet het først «Manglerudtunnelen», og var opprinnelig begrenset til å legge deler av E6 i tunnel med formål om å redusere støy og luftforurensning langs veien. Siden har prosjektet økt i omfang, med nye mål om å legge bedre til til rette for tungtrafikk, kollektivtransport og syklister.

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen avviser imidlertid at det er snakk om å øke motorveikapasiteten i Oslo.

– Det er ingen tanke om å bygge en større E6 med økt kapasitet. Målet med prosjektet er å bedre bomiljøet for de som bor langs veien. Etter at vi har oppgradert europaveien skal vi bygge ned Ring 3, og gjøre den mindre med færre felt. Samlet sett gjør det at veikapasiteten ikke øker. Slik er prosjektet i tråd med nullvekstmålet, sier Ulvik til ABC Nyheter.

(Artikkelen fortsetter under)

Kartet viser hvilke strekninger som skal oppgraderes i prosjektet «E6 Oslo Øst». Foto: Statens vegvesen
Kartet viser hvilke strekninger som skal oppgraderes i prosjektet «E6 Oslo Øst». Foto: Statens vegvesen

Bekymringer om nullvekstmålet

Nullvekstmålet ligger inne i Nasjonal transportplan, og innebærer at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Biltrafikken skal ikke økes i byene.

Innen transportforskning er det gang på gang bevist at økt veikapasitet fører til økt trafikk. Når veier bygges ut blir det flere biler på veien.

I første høringsrunde om prosjektet var det en gjennomgående bekymring blant høringsinstansene at «E6 Oslo Øst» kommer til å hemme målet om nullvekst fordi det skaper økt veikapasitet.

Ulvik avviser at det er tilfellet.

– Vi mener prosjektet ikke vil gi økt vekst i biltrafikken i Oslo. Men utbyggingen er ikke i tråd med Oslos eget mål om 30 prosent reduksjon i biltrafikken. En ren endring av veien ville ikke bidra til å nå det målet. Da må det andre politiske virkemidler til.

– Kan like gjerne sende regningen til julenissen

I lang tid har det vært bred tverrpolitisk enighet om prosjektet, men i sitt nyeste kommunevalgprogram fremstår Arbeiderpartiet mer avventende enn tidligere. Det skrev NRK i vinter.

Istedenfor å love å jobbe for at prosjektet blir innfridd slik som tidligere, heter det nå i programmet at «Ikke minst prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet».

Andreas Halse er miljø- og samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo, og utdyper hvorfor partiet stiller seg mer avventende.

(Artikkelen fortsetter under)

Miljø- og samferdselspolitiske talsmann i Arbeiderpartiet i Oslo Andreas Halse forsvarer byrådets bompengepolitikk for bompengemotstandere utenfor Rådhuset under en demonstrasjon i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Miljø- og samferdselspolitiske talsmann i Arbeiderpartiet i Oslo Andreas Halse forsvarer byrådets bompengepolitikk for bompengemotstandere utenfor Rådhuset under en demonstrasjon i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må vite mer om hvordan prosjektet blir, og vi må vite hva det kommer til å koste. Det vet vi ikke per nå, men anslaget er på 16 milliarder kroner. Vi prioriterer de store kollektivprosjektene i Oslo først, inkludert Fornebubanen, Sentrumstunnel og nytt signalanlegg for T-banen. Det er det suverent viktigste for byen. Så må andre prosjekter komme bak det i køen, sier Halse til ABC Nyheter.

Han påpeker at finansiering sannsynligvis vil bli et problem. Staten har foreløpig lagt opp til å bruke 6 milliarder kroner på prosjektet. Det betyr at 10 milliarder kroner må finansieres med bompenger.

– Med de bompengetakstene vi har i dag er det ikke mulig å betale for E6 Oslo Øst på mange år. Bompengene i Oslopakke 3 er foreløpig satt av til andre prosjekter. Det er ingenting som tyder på at staten vil bidra nok. Så lenge man ikke vet hvor pengene skal komme fra, er ikke prosjektet en realitet. Du kan like gjerne sende regningen til julenissen.

Fremdrift i prosjektet «E6 Oslo Øst»:

 • Prosjektet er først og fremst et statlig prosjekt, da E6 er statens eiendom. Prosjektet kom inn i Nasjonal Transportplan i 2010, hvor det ble satt av cirka 6 milliarder kroner i statlige midler. Resten er planlagt finansiert med bompenger.
 • Foreløpig beregnet prislapp på prosjektet er 16 milliarder kroner.
 • Planprogrammet for E6 Oslo Øst ble fastsatt av Oslo kommune i september 2016.
 • I september 2018 ble derfor prosjektnavnet endret fra E6 Manglerudprosjektet til E6 Oslo øst slik at navnet bedre beskriver planområdet for prosjektet.
 • Statens vegvesen har ansvaret for å utforme og planlegge prosjektet. En reguleringsplan skal sendes over til Oslo kommune for behandling sommeren 2020.
 • Oslo kommune må behandle og godkjenne reguleringsplanen for at de nødvendige arealene kan settes til side til prosjektet. Blant annet må staten kjøpe ut og rive over 80 boliger. Forventet behandlingstid i Oslo kommune er 18 måneder.
 • Når reguleringsplanen er på vedtatt av Oslo kommune, kan prosjektet tas videre. Samferdselsdepartementet får ansvaret for å lage en finansieringsplan, inkludert en bompengeproposisjon dersom det skal brukes bompenger.
 • Bompengeproposisjonen må godkjennes av Stortinget (og Oslo kommune?).
 • Når reguleringsplan og finansieringsplan er vedtatt, kan bygningsarbeidet startet. Planlagt oppstart er i 2024.
Kilder: Statens vegvesen

Ikke plass til flere bomstasjoner

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen ser også at finansiering kan bli en utfordring.

– Opprinnelig var det forutsatt et eget bompengesnitt for prosjektet. Jeg er usikker på om det er realistisk etter at det nye bomsnittet i Oslo har kommet opp med 53 nye bomstasjoner. Det er ikke så mange flere steder igjen hvor man kan sette opp bommer lenger. Alternativet blir å øke bompengetakstene. Det er opp til samferdselsdepartementet å finne en løsning.

Økte takster i bomringen vil ikke nødvendigvis bli godt mottatt. Motstanden mot bompenger i byene har økt denne våren og sommeren. På en meningsmåling i juni fikk bompengepartiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» hele 9,1 prosent oppslutning i Oslo.

1. juni åpnet en utvidet bomring i Oslo, med 83 bomsnitt. I tillegg er det planlagt høye bompengetakster på E18 Vest for å finansiere utbyggingen av E18 Lysaker-Asker. Om bompenger knyttet til E6 Oslo Øst kommer på toppen av dette, kan Oslos innbyggere forberede seg på en rekordstor bompengebelastning.

Aktuelt: Regjeringen går med på å flytte omstridt bomstasjon i Kongsberg

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:34 Oljeprisen stiger 12 prosent etter angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon00:20 Trump tilbyr å bruke USAs oljereserver00:08 24 evakuert så langt etter uværet i Olden23:37 Latvier døde i båtulykke i Averøy23:35 Én død i skyting utenfor København22:33 Uværet fører til evakuering: - Folk kan bli innesperret22:04 Pellegrino og Kristiansund straffet formsvake Brann21:45 USA og Tyrkia med felles patruljer i ny buffersone i Syria21:43 Israel godkjenner ny bosetning to dager før valget20:51 Frp-nestleder Søviknes ferdig som ordfører20:23 Viking med sterk hjemmeseier over Odd20:22 Mjøndalen nærmere nedrykk tross poeng i Haugesund20:22 Stabæk kapret sterkt poeng mot Bodø/Glimt20:20 Molde utnyttet Glimt-poengtap og økte tabelledelsen20:19 Moses Mawa frelste Godset med viktig seier over bunnrival Ranheim19:48 Golfesset Suzann Pettersen legger opp19:34 Mann i 20-årene omkom etter trafikkulykke i Nannestad19:32 Assad kunngjør amnesti19:31 Trump fortsatt åpen for å møte Irans president18:40 Siv Jensen ber Grande rydde opp i Venstre18:21 Populær politiker kastet ut av bompengepartiet17:32 Sverige ruster kraftig opp: – Jorden skjelver under våre føtter17:30 Boris Johnson spår at Storbritannia vil løsrive seg som «Hulken»16:12 Person skadd i båtulykke i Averøy16:03 Ingen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50 – Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07 Mann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31 Gutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09 Kenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58 Oljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34 Mange rammet av strømbrudd i Agder12:22 Gulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22 AUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03 – Det er et økende måkehat i Norge10:50 Forskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18 Litauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09 Brannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30 Uvær i Sør-Norge – flere veier og fjelloverganger er stengt09:27 Ingvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51 Svart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32 Brann i bygård i Oslo slukket06:54 Australske byer risikerer å gå tomme for vann06:45 Stjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17 Lærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:06 Bahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05 Ingen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13 Over halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04 Sanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25 Carl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50 Jevn Hovland klatret på plasseringen02:29 Sterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44 Halve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41 Elevrekord ved folkehøgskolene00:39 Mann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05 Uværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34 Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23 Legendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28 Britisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24 Hundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05 Ung mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42 Ødegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21 Frp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20 To personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16 Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41 Flytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22 MDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55 – Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36 Fire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08 Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51 Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24 Høyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10 Trump: Hamza bin Laden er død15:57 Bonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56 Vålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53 Øvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52 Seks omkom i uværet i Spania15:50 Spitse-dobbel for Vålerenga15:49 Stortap for Snøgg15:48 Poengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22 Mané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20 Dødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56 Real Madrid slapp med skrekken14:53 Elyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53 Ny leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49 Grei-seier over Kaupanger14:45 Barneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43 Afrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39 Ruud sendte Norge videre i Davis Cup14:30 Europa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27 To asteroider passerer Jorden14:18 Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46 Telenor-feil er rettet13:36 Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19 Motocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16 Han så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16 Skiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59 Død mann i Båtsfjord identifisert12:52 Kvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige
Siste nytt
00:34VerdenOljeprisen stiger 12 prosent etter angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon00:20VerdenTrump tilbyr å bruke USAs oljereserver00:08Norge24 evakuert så langt etter uværet i Olden23:37NorgeLatvier døde i båtulykke i Averøy23:35VerdenÉn død i skyting utenfor København22:33NorgeUværet fører til evakuering: - Folk kan bli innesperret22:04SportPellegrino og Kristiansund straffet formsvake Brann21:45VerdenUSA og Tyrkia med felles patruljer i ny buffersone i Syria21:43VerdenIsrael godkjenner ny bosetning to dager før valget20:51PolitikkFrp-nestleder Søviknes ferdig som ordfører20:23SportViking med sterk hjemmeseier over Odd20:22SportMjøndalen nærmere nedrykk tross poeng i Haugesund20:22SportStabæk kapret sterkt poeng mot Bodø/Glimt20:20SportMolde utnyttet Glimt-poengtap og økte tabelledelsen20:19SportMoses Mawa frelste Godset med viktig seier over bunnrival Ranheim19:48SportGolfesset Suzann Pettersen legger opp19:34NorgeMann i 20-årene omkom etter trafikkulykke i Nannestad19:32VerdenAssad kunngjør amnesti19:31VerdenTrump fortsatt åpen for å møte Irans president18:40PolitikkSiv Jensen ber Grande rydde opp i Venstre18:21PolitikkPopulær politiker kastet ut av bompengepartiet17:32VerdenSverige ruster kraftig opp: – Jorden skjelver under våre føtter17:30PolitikkBoris Johnson spår at Storbritannia vil løsrive seg som «Hulken»16:12NorgePerson skadd i båtulykke i Averøy16:03NorgeIngen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50Verden– Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07NorgeMann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31NorgeGutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09SportKenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58VerdenOljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34NorgeMange rammet av strømbrudd i Agder12:22VerdenGulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22NorgeAUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03Norge– Det er et økende måkehat i Norge10:50Helse og livsstilForskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18NorgeLitauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09NorgeBrannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30NorgeUvær i Sør-Norge – flere veier og fjelloverganger er stengt09:27SportIngvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51VerdenSvart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32NorgeBrann i bygård i Oslo slukket06:54VerdenAustralske byer risikerer å gå tomme for vann06:45SportStjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17NorgeLærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenBahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05NorgeIngen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13NorgeOver halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04VerdenSanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25PolitikkCarl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50SportJevn Hovland klatret på plasseringen02:29NorgeSterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44VerdenHalve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41NorgeElevrekord ved folkehøgskolene00:39NorgeMann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05NorgeUværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34NorgeFolk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23NorgeLegendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28VerdenBritisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24NorgeHundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05NorgeUng mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42SportØdegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21PolitikkFrp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20NorgeTo personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16SportJohnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41VerdenFlytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22PolitikkMDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55Verden– Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36SportFire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08SportEtterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51PolitikkAngrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24PolitikkHøyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10VerdenTrump: Hamza bin Laden er død15:57VerdenBonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56SportVålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53SportØvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52VerdenSeks omkom i uværet i Spania15:50SportSpitse-dobbel for Vålerenga15:49SportStortap for Snøgg15:48SportPoengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22SportMané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20NorgeDødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56SportReal Madrid slapp med skrekken14:53SportElyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53VerdenNy leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49SportGrei-seier over Kaupanger14:45NorgeBarneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43VerdenAfrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39SportRuud sendte Norge videre i Davis Cup14:30SportEuropa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27VerdenTo asteroider passerer Jorden14:18NorgeKjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46NorgeTelenor-feil er rettet13:36NorgePerson i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19NorgeMotocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16VerdenHan så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16NorgeSkiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59NorgeDød mann i Båtsfjord identifisert12:52VerdenKvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige
Populært