Meny

Miljøorganisasjon: – Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter

Video: Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, men Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

– Regjeringen har på flere punkter gjort det motsatte av det Naturpanelet anbefaler. Systemene er ikke gode nok for å sikre naturmangfoldet, sier generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

Naturpanelet understreker at menneskenes intensive bruk av kloden er en viktig årsak til at arter og naturtyper forsvinner. Det blir stadig mindre uberørt natur igjen.

Biologen Steel jobber for å ta vare på en mangfoldig natur i Norge. Han mener Norge beveger seg i motsatt retning av anbefalingene i en ny rapport fra FNs naturpanel.

Der er helhetlig planlegging for en mer bærekraftig bruk av områder til lands og til vanns en viktig anbefaling.

– Jeg vil kalle det kortsiktig å bygge veier framfor å gjøre noe med naturtapet som Naturpanelet peker på, sier Steel til forskning.no.

Les mer om rapporten:

Utbygging truer

Sabima mener at regjeringen har liberalisert utbygging på bekostning av naturen. Naturen blir ofte taperen når en kommune vil bygge en vei, et hyttefelt eller utvikle industri.

– Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter, sier Steel.

– Jeg er ikke enig i det, sier statssekretær Lars Jacob Hiim fra Høyre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Men du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger, sier Hiim til forskning.no.

– Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn.

85 prosent av våtmarkene i verden er borte

Regjeringen gjør ikke nok for å sikre norsk natur, mener Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima. (Foto: Joakim Kleven)

Naturpanelet er opptatt av hvordan myndighetene skal ta vare på de forskjellige naturtypene som finnes her i verden. Dette vil bidra til å ta vare på naturmangfoldet, som FN-rapporten mener er i stor fare.

Hele én million av åtte millioner arter står i fare for å dø ut. Det er blant annet fordi leveområdene til mange av disse artene er i fare. For eksempel er 85 prosent av våtmarkene i verden allerede borte, ifølge rapporten.

– Arealendringer er den primære trusselen, sier Gro Sandkjær Hanssen til forskning.no.

Hanssen er forsker ved Oslomet og har spesialisert seg på blant annet statlig og lokal styring og forvaltning.

Forskning.no har bedt henne om å se på den nye rapporten fra FNs naturpanel.

– Der man endrer uberørt natur til noe annet, det er der trusselen ligger, sier hun.

Loven sikrer ikke naturen godt nok

I Norge er det plan- og bygningsloven som skal sørge for at naturmangfoldet blir tatt hensyn til når det for eksempel skal bygges veier.

Hanssen har ledet Evaplan, arbeidet med å evaluere plan- og bygningsloven fra 2008.

Forskergruppa har blant annet kommet fram til at loven bør forbedres for å sørge for at naturmangfoldet i Norge blir tatt godt nok vare på.

Hun forklarer at plan- og bygningsloven fra 2008 er en såkalt koblingslov. Dette betyr at loven kobler sammen over 20 forskjellige lover som må tas hensyn til når det skal bygges ut et sted.

Dette kan for eksempel være klimaloven, viltloven, skogbruksloven og naturmangfoldloven. Disse lovene skal veies opp mot hverandre i en fullstendig vurdering.

Men lovene stiller ikke på lik linje når det skal gjennomføres en konkret plansak, for eksempel boligutbygging.

På grunn av formuleringer i lovene vil noen hensyn veie tyngre enn andre.

– Vi mener at naturmangfoldet har et svakt rettsvern, sier Hanssen.

Anbefaler lovendring

Slik det er nå, åpner loven for at hensynet til naturen kan sees bort fra i kommunale planer, ifølge Hanssen.

– Vi anbefaler at naturmangfoldloven skal styrkes, så hensynet til naturverdier veier tyngre i rettsprosessene når planene skal vedtas.

Regjeringen skal vurdere om det er behov for å gjøre endringer i regelverket, forteller statssekretær Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Innsigelser, sier du?

Kommunene har mye ansvar for å ta hensyn til naturmangfoldet.

Men det finnes også noen som skal sikre at kommunene gjør den jobben.

Sikkerhetsventilen ligger hos statens representant, fylkesmannen.

Hvis en plan som er vedtatt i kommunen ikke stemmer overens med nasjonale eller mer lokale interesser som for eksempel naturvern, kan fagpersoner på fylkesmannens kontor si fra.

Dette kalles en innsigelse, og gjør at fylkesmannen og kommunen må bli enige om hvordan kommunen skal ta de hensynene i planen som trengs.

Hvis de ikke blir enige, må Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken.

Et eksempel er en fylkesvei på Karmøy som skal bygges over truet natur, ifølge NRK.

Fylkesmannen protesterte og prosjektet ble først stoppet under forrige regjering. Men det ble godkjent etter ny behandling hos dagens regjering.

Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn. – Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Oslomet

Strammet opp fylkesmennene

I 2014 kom det nye retningslinjer fra regjeringen som sa at det skulle strammes inn på innsigelser og at hensynet til lokal styring skulle vektlegges, ifølge en rapport som Riksrevisjonen ga ut i år.

– Det var fordi vi før 2013 fikk veldig mange klager fra kommunene, sier Hiim.

Han viser til en undersøkelse utført for KS, der fylkesmennene og andre myndigheter sier at de til dels bruker innsigelse for å komme i dialog med kommunen.

Forfatterne av rapporten mener det er problematisk fordi innsigelser da kan brukes til å presse kommunen til å ta hensyn til planfaglige råd.

Færre protester

Både fylkesmennene, fylkeskommunene og 18 statlige fagetater kan komme med innsigelser i plansaker.

Etter endringen kommer de med færre innsigelser til kommunenes planer.

En fylkesmann som lot være, er Lars Sponheim i Hordaland. I fylket hans er det strid om industri i et naturområde.

Fagmiljøet hos fylkesmannen mente Øksnesmarka «må klassifiseres som et naturområde av nasjonal verdi» og var uenig i at det skulle være næringsområde der, skriver Bergens Tidende.

– Du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger. Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Men fylkesmannen kom til slutt likevel ikke med innsigelse til kommuneplanen som nå har blitt vedtatt i kommunestyret i Austrheim, melder avisa Strilen.

Advarer mot nytt system

Tross færre innsigelser enn før støtter dagens regjering ifølge Riksrevisjonen likevel en lavere andel av innsigelsene. Selv om de er bedre begrunnet.

Riksrevisjonen advarer mot å stramme inn for mye, fordi dette kan føre til at interessene innsigelsene skal passe på, ikke blir ivaretatt.

De nye retningslinjene kan ha hatt uheldige konsekvenser, mener forsker Hanssen.

– Dette er en svekkelse av hele systemet, sier hun.

Evaplan-forskningen er blant annet basert på intervjuer med ulike fylkesmannsembeter, spørreskjemaer til plansjefene i alle kommunene, studier av flere enkeltkommuner og rapporterte tall om innsigelser fra kommunene.

– Vi har indikasjoner på at fylkesmenn nå holder igjen innsigelser de ellers ville kommet med på faglig grunnlag, sier Hanssen.

Regjeringen vurderer justeringer

Regjeringen skal vurdere om de bør gjøre justeringer, svarer statssekretær Hiim.

Han sier regjeringen vil at fylkesmennene først og fremst skal komme fram til løsninger lokalt med kommunene.

– Vi synes fylkesmannen i mange tilfeller like gjerne må være en veileder heller enn å bruke innsigelser som ofte lager litt konflikter. Men innsigelsene skal selvsagt være der som en sikkerhetsventil, sier Hiim.

– Jeg synes ikke det er et mål på om arealforvaltningen er god at det kommer mange innsigelser.

Kommunene tester grenser

Fylkesmennene har som oppgave å vurdere faglig, men de tenker også strategisk når de holder igjen innsigelsene, forklarer Hanssen.

Sakene som blir sendt inn til departementet er mer alvorlige enn før, fordi hvis fylkesmennene taper der, er de redde for at dette skal føre til samme utfall i lignende saker, forteller hun.

Regjeringen prioriterer i større grad hensynet til lokalt selvstyre enn naturmangfold også i disse alvorlige sakene, mener Hansen.

– Vi ser også at kommunene pusher grensene mer enn før. Det de visste ville bli slått ned på av fylkesmannen før, blir kanskje ikke slått ned på nå.

– Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn, sier Hanssen.

– Ministeren overkjører fylkesmannen

Christian Steel i Sabima er heller ikke fornøyd med endringene i systemet.

– Fylkesmannen har en lovpålagt plikt til å passe på nasjonale interesser, som truete arter og naturtyper. Når regjeringen pålegger fylkesmennene å blande seg mindre, blir det som om politiet skal se gjennom fingrene med fartsovertredelser. Det går jo ikke. Da må man heller endre loven.

Steel mener noen kommuner går «bananas» når de får bestemme selv. Han bruker veibyggingen på Karmøy som eksempel.

– Fylkesmannen har sagt nei til omkjøringsveien på Karmøy før. Når det kommer ny regjering, prøver kommunen seg igjen. Fylkesmannen nedlegger innsigelse igjen. Men kommunalminister Monica Mæland sier at det er greit og overkjører fylkesmannen, sier han.

– Der måtte noen naturhensyn vike, innrømmer statssekretær Hiim.

– Her var det betydelige ønsker om å få til en god samferdselsløsning på Karmøy. De alternativene som fylkesmannen pekte på, løste ikke de lokale behovene.

Hemmelige prosesser

Etter at Sivilombudsmannen også kom med kritikk, behandlet departementet saken på ny, kan vi lese på regjeringens nettsider. Men landet på samme konklusjon som før.

– Det går gal vei. Fylkesmannen må gjenreises om vi skal følge opp budskapene fra Naturpanelet, sier Steel.

Fylkesmennene har også mulighet til å selv å behandle ferdig innsigelser som har kommet fra deres egne fagpersoner, uten at noen utenfor vet akkurat hvordan de gjorde det. De kan for eksempel holde møter med kommunen og de som har kommet med innsigelsen.

Plan- og bygningsloven stiller krav om åpenhet og forutsigbarhet rundt arbeidet med planer, men disse møtene blir ikke godt dokumentert, ifølge Riksrevisjonen.

– Der har vi forbedringspotensial, sier statssekretær Hiim.

Les også:

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:45 Ber DNB-kunder følge nøye med10:31 Tre omkom i tornado i Missouri10:22 Etterlyser debatt etter norsk fredsfiasko10:03 Flere løp ryker trolig for Jakob Ingebrigtsen10:03 Ny person pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai10:02 Norges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger09:49 Derfor gjør de unge klimaopprør09:26 Tre millioner år gammel mus gir nytt håp i fossil-forskningen09:07 Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder09:07 Tidligere sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid09:06 Magnus Carlsens trener: Han nærmer seg eget toppnivå09:04 Israel skjerper på nytt restriksjonene for Gazas fiskere08:42 Ber folk ta kontakt før de begår overgrep mot barn08:26 Ledigheten ned til 3,5 prosent07:44 The Times: May kunngjør sin avgang fredag06:36 Skolene i Finnmark helt på bunnen i landssammenheng06:10 MDGs klimakrav krever «uhyre sterke virkemidler»06:04 Dette skjer i dag05:48 Mot brakseier for Modi i India05:45 Maner til kamp mot voldtekt som krigsvåpen05:39 Dette skjedde i natt05:12 Ni personer drept i bombeangrep i Somalia05:00 Streikende lærere inviteres med på ny storstilt klimaprotest05:00 Konservative under press i EU-valget04:51 Colombia ber om internasjonal hjelp med migrantstrøm fra Venezuela04:35 21-åring møter i retten tiltalt for voldtekt av 12-åring03:58 Eriksen Søreide mener handelskrigen truer norske jobber03:17 Varhaug-tiltalt var ruset på alkohol, hasj og MDMA02:40 Panasonic stanser samarbeid med Huawei02:17 Boligbrann på Hamar slukket01:05 USA vurderer å sende 10.000 flere soldater til Midtøsten00:58 Varslingssak henlagt i Vest politidistrikt00:24 Irans øverste leder refser Rouhani og Zarif00:07 Dommer vil ikke hindre at Kongressen får utlevert opplysninger om Trumps bankkontoer00:05 NATO varsler cyberløft00:02 Kvinner utgjør kun en femdel av artister på festivalscener22:56 Kajakk kantret utenfor Harstad – mann reddet opp av vannet22:33 Magnus Carlsen slo dansk sjakkyndling i første parti21:57 Solberg: Mindre bompenger, tregere utbygging21:55 Henrik Ingebrigtsen vant, Filip slått i sesongdebuten21:26 Lederen i Underhuset går av21:07 To menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai20:29 Komikere og klarsynte på plass for å se prinsessen og sjamanen20:13 Trump avbrøt møte med demokrater19:40 Glimt ut av cupen, flere eliteserielag slet seg videre19:30 Norge rykker ned en plass i Eurovision19:05 Tror Putin vil vise sin humane side: – Frode slipper fri i sommer18:41 Hardkjør mot Tybring-Gjedde på beredskap – beskyldes for ansvarsfraskrivelse18:16 Manchester Uniteds sesongbilletter utsolgt på rekordtid18:00 Mann alvorlig skadd i sykkelulykke i Kongsberg17:43 Fiskeriministeren vurderer tiltak etter omfattende fiskedød17:02 ACER-søksmål mot regjeringen for retten16:53 Mener russerne «viser styrker» – måtte avskjære bombefly16:38 Fotballtrener Joar Hoff er død16:30 Svømmeforbundet stiller seg bak Tom Tvedt i presidentkampen16:17 – Reiste til utlandet og valgte å svindle Nav for dagpenger15:55 Conte svært nær Inter-jobben15:38 Europol aksjonerte mot smuglernettverk15:36 Sarri fortsetter gjerne i Chelsea14:59 Magnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50 SAS og Airbus skal utvikle elfly14:25 Turistbuss veltet i Italia14:17 Rekordmåned for norske drikkevarer14:11 SD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01 Bensinen har aldri vært dyrere13:45 – Ap bør jekke seg ned litt13:24 – City og PSG er kun en stats leketøy13:20 – Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06 Umulig å hindre spredning av dødsalge13:02 Vått og fuktig over hele landet12:43 Tusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18 Ekskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57 British Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48 Blander seg inn i betent sak11:27 Nå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59 Kan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48 Norsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20 Seks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11 Løkes landslagsplass kan være i fare10:00 – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59 Kunder ble belastet dobbelt09:45 Slik avslutter du HBO Nordic09:44 Klar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42 Kun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41 Hegerberg fikk høythengende pris09:17 – For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10 Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09 Milliardoverskudd i Norske Skog09:09 Tror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39 Kina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12 Flyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08 Casillas' kone er blitt kreftsyk07:50 Norge er verdens mest robuste land07:19 «Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06 Direkte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15 – Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00 Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50 Dette skjer i dag05:37 – Derfor bør solarium velges helt bort05:32 Dette skjedde i natt
Siste nytt
10:45PengerBer DNB-kunder følge nøye med10:31VerdenTre omkom i tornado i Missouri10:22VerdenEtterlyser debatt etter norsk fredsfiasko10:03SportFlere løp ryker trolig for Jakob Ingebrigtsen10:03NorgeNy person pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai10:02PengerNorges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger09:49VerdenDerfor gjør de unge klimaopprør09:26VerdenTre millioner år gammel mus gir nytt håp i fossil-forskningen09:07PengerStrømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder09:07SportTidligere sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid09:06SportMagnus Carlsens trener: Han nærmer seg eget toppnivå09:04VerdenIsrael skjerper på nytt restriksjonene for Gazas fiskere08:42NorgeBer folk ta kontakt før de begår overgrep mot barn08:26NorgeLedigheten ned til 3,5 prosent07:44PolitikkThe Times: May kunngjør sin avgang fredag06:36NorgeSkolene i Finnmark helt på bunnen i landssammenheng06:10PolitikkMDGs klimakrav krever «uhyre sterke virkemidler»06:04NorgeDette skjer i dag05:48PolitikkMot brakseier for Modi i India05:45NorgeManer til kamp mot voldtekt som krigsvåpen05:39NorgeDette skjedde i natt05:12VerdenNi personer drept i bombeangrep i Somalia05:00NorgeStreikende lærere inviteres med på ny storstilt klimaprotest05:00VerdenKonservative under press i EU-valget04:51VerdenColombia ber om internasjonal hjelp med migrantstrøm fra Venezuela04:35Norge21-åring møter i retten tiltalt for voldtekt av 12-åring03:58PengerEriksen Søreide mener handelskrigen truer norske jobber03:17NorgeVarhaug-tiltalt var ruset på alkohol, hasj og MDMA02:40VerdenPanasonic stanser samarbeid med Huawei02:17NorgeBoligbrann på Hamar slukket01:05VerdenUSA vurderer å sende 10.000 flere soldater til Midtøsten00:58NorgeVarslingssak henlagt i Vest politidistrikt00:24VerdenIrans øverste leder refser Rouhani og Zarif00:07VerdenDommer vil ikke hindre at Kongressen får utlevert opplysninger om Trumps bankkontoer00:05VerdenNATO varsler cyberløft00:02KulturKvinner utgjør kun en femdel av artister på festivalscener22:56NyheterKajakk kantret utenfor Harstad – mann reddet opp av vannet22:33SportMagnus Carlsen slo dansk sjakkyndling i første parti21:57PengerSolberg: Mindre bompenger, tregere utbygging21:55SportHenrik Ingebrigtsen vant, Filip slått i sesongdebuten21:26PolitikkLederen i Underhuset går av21:07NorgeTo menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai20:29NorgeKomikere og klarsynte på plass for å se prinsessen og sjamanen20:13PolitikkTrump avbrøt møte med demokrater19:40SportGlimt ut av cupen, flere eliteserielag slet seg videre19:30KulturNorge rykker ned en plass i Eurovision19:05PolitikkTror Putin vil vise sin humane side: – Frode slipper fri i sommer18:41PolitikkHardkjør mot Tybring-Gjedde på beredskap – beskyldes for ansvarsfraskrivelse18:16SportManchester Uniteds sesongbilletter utsolgt på rekordtid18:00NorgeMann alvorlig skadd i sykkelulykke i Kongsberg17:43NorgeFiskeriministeren vurderer tiltak etter omfattende fiskedød17:02PolitikkACER-søksmål mot regjeringen for retten16:53NorgeMener russerne «viser styrker» – måtte avskjære bombefly16:38SportFotballtrener Joar Hoff er død16:30SportSvømmeforbundet stiller seg bak Tom Tvedt i presidentkampen16:17Penger– Reiste til utlandet og valgte å svindle Nav for dagpenger15:55SportConte svært nær Inter-jobben15:38VerdenEuropol aksjonerte mot smuglernettverk15:36SportSarri fortsetter gjerne i Chelsea14:59SportMagnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50ReiseSAS og Airbus skal utvikle elfly14:25VerdenTuristbuss veltet i Italia14:17Helse og livsstilRekordmåned for norske drikkevarer14:11PolitikkSD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01MotorBensinen har aldri vært dyrere13:45Politikk– Ap bør jekke seg ned litt13:24Sport– City og PSG er kun en stats leketøy13:20Verden– Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06PengerUmulig å hindre spredning av dødsalge13:02NorgeVått og fuktig over hele landet12:43NorgeTusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18VerdenEkskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57PengerBritish Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48PolitikkBlander seg inn i betent sak11:27NorgeNå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59StemmerKan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48SportNorsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20VerdenSeks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11SportLøkes landslagsplass kan være i fare10:00Reise– Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59PengerKunder ble belastet dobbelt09:45KulturSlik avslutter du HBO Nordic09:44NorgeKlar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42NorgeKun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41SportHegerberg fikk høythengende pris09:17Penger– For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10NorgeSikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09PengerMilliardoverskudd i Norske Skog09:09MotorTror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39PengerKina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12ReiseFlyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08SportCasillas' kone er blitt kreftsyk07:50PengerNorge er verdens mest robuste land07:19Sport«Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06PolitikkDirekte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15Verden– Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00Helse og livsstilSiste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50NorgeDette skjer i dag05:37Helse og livsstil– Derfor bør solarium velges helt bort05:32NorgeDette skjedde i natt
Populært