Meny

– Du skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for

<p>VINDKRAFTNATUR: Det er planer om å seksdoble vindkraftproduksjonen i Norge, fra dagens 4 TWh til 25. Landskapet blir likevel neppe som dette i California.</p>
VINDKRAFTNATUR: Det er planer om å seksdoble vindkraftproduksjonen i Norge, fra dagens 4 TWh til 25. Landskapet blir likevel neppe som dette i California. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Vindkraftcowboyer reiser landet rundt for å opprette anlegg som subsidieres av husholdningene og selges til utenlandske investorer.

– Samtidig gir stadig flere utenlandskabler forbrukere og kraftforedlende industri økte kostnader, noe som på sikt kan føre til utflagging av norsk industri.

Det sier den kjente aktivisten innen energipolitisk debatt, Hogne Hongset, til ABC Nyheter.

Han har bakgrunn fra mange år i oljebransjen, men har også markert seg fra 70-årsalderen av som forfatter av spenningsromaner.

Hans ferske roman «Vindbaroner» handler ifølge forfatteren selv om hvordan kyniske vindkraftspekulanter ødelegger norsk natur.

Den kommer kort før Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april skal lansere en helhetlig plan for hvor man helt kan utelukke, og hvor det er aktuelt å gi tillatelse til vindkraftanlegg, Nasjonal ramme for vindkraft på land.

NVE tar utgangspunkt i at det skal bygges ut hele 30 TWh vindkraft, mot dagens totale strømproduksjon i Norge på cirka 130 TWh i året.

Les også om vindkraftstriden som blusset opp sist fredag

– Forbrukerne subsidierer internasjonale investorer

VINDKRAFTSPILL: – Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, sier Hogne Hongset. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VINDKRAFTSPILL: – Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, sier Hogne Hongset. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Ifølge Hogne Hongset er det mange myter i vindkraftdebatten og mange sterke aktører.

– Vindkraftbransjen har en rekke prosjektcowboyer.

– De reiser rundt i landet og får grunneiere til å frigi områder. Så søker de konsesjon hos NVE. Når de får det, inngår de avtaler med kraftkjøpere. Deretter selger de prosjektene til internasjonale pensjonsfond eller andre investorer, sier han.

Vindkraft har til nå ikke vært lønnsom. Kostnadene har imidlertid sunket kraftig som følge av teknologisk utvikling.

Og staten og forbrukerne subsidierer utbygging via ordningen med grønne sertifikater , som Sverige og Norge samarbeider om etter en avtale Senterpartiets daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk til i 2010.

Subsidiene varer til 2035

– Midlene til vindkraft hentes inn ved en ekstra el-avgift, grønne sertifikater, som husholdningene betaler. Mange tror disse subsidiene tar slutt i 2020. Men alle vindkraftverk som er i drift innen utgangen av 2021, vil få disse subsidiene til 2035, forteller Hongset.

Ifølge ham vil norske husholdninger betale inn minimum 20 milliarder kroner, trolig langt mer, i perioden 2012-2035.

– Husholdningene skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for i Norge. Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, framholder Hongset.

– Landet vil bli pepret med vindturbiner i en skala ingen ennå skjønner konsekvensen av, advarer Hogne Hongset.

– Fint med utenlandske eiere

JO MER, JO BEDRE: Strømprisene vil tvert imot bli lavere jo mer vindkraft som bygges ut, sier Anders Bjartnes, som ønsker utenlandske eiere velkommen. Foto: Eivind Senneset / Norsk klimastiftelse
JO MER, JO BEDRE: Strømprisene vil tvert imot bli lavere jo mer vindkraft som bygges ut, sier Anders Bjartnes, som ønsker utenlandske eiere velkommen. Foto: Eivind Senneset / Norsk klimastiftelse

Det betviler Anders Bjartnes i Norsk klimastiftelse.

– At husholdninger taper på at det bygges ut vindkraft, er ikke sikkert. Tvert imot betyr det at det bygges ut mye vindkraft i Norge og Sverige, at strømprisene blir lavere enn de ellers ville vært, sier Bjartnes til ABC Nyheter.

– Også nå som vi blir stadig mer integrert i et nordeuropeisk kraftmarked?

– Absolutt. Jo mer fornybar energi, dess lavere priser. Og når sertifikatprisene er så lave som de er, er det lite som tyder på at norske forbrukere får høyere strømpris. Det eneste som kan holde prisen nede, er at tilbudet vokser, framholder han.

Han har ikke noe imot at utenlandske oppkjøpere investerer i vindkraftverk i Norge.

– De er investorer som ser at dette er en interessant investering med brukbar inntjening. At de er utenlandskeide, er ikke noe problem i det hele tatt. Det kan da ikke være galt at vi tiltrekker kapital til Norge, sier Bjartnes.

– Altfor mange utenlandskabler

Hogne Hongset er også sterkt kritisk til byggingen av nye kraftkabler til utlandet som knytter Norge stadig nærmere til EUs energimarked, som tradisjonelt har hatt høyere strømpriser enn Norge.

– En logisk konsekvens er at våre energipriser går opp, sier han.

– Men NVE har lagt fram tall som viser at strømprisene har vært lavere enn de ville vært uten utenlandskabler?

– Det er manipulasjon av virkeligheten. NVE sier de har simulert hva som ville skjedd hvis vi ikke hadde hatt kraftkabler. Men det er ingen som sier vi ikke skal ha noen forbindelse til utlandet. Det trenger vi for å kompensere for variasjon i nedbøren.

Han viser til at den første kraftkabelen til utlandet ble bygd i 1960, til Sverige.

– Den riktige doseringen i utenlandsforbindelser nådde vi i 1993 da kabelen Skagerrak 3 til Danmark ble tatt i bruk. Da ble kapasiteten 4500 MW, tilsvarende 45 TWh, sier Hognset.

– I år 2000 eksporterte vi 20 TWh. Den maksimale importen til Norge har vært 11 TWh, legger han til.

– Utflagging rammer lokalsamfunn

KRAFTPRIS-URO: Industrien, her Finnfjord smelteverk, kan miste konkurransefortrinn hvis Norge importerer europeisk prisnivå på kraft. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
KRAFTPRIS-URO: Industrien, her Finnfjord smelteverk, kan miste konkurransefortrinn hvis Norge importerer europeisk prisnivå på kraft. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Alvorligst ser Hogne Hongset kanskje på situasjonen for kraftforedlende industri.

– Det som nå skjer, er at denne industrien etter hvert kan bli flagget ut av Norge. Når de langsiktige kontraktener løper ut og nye skal forhandles i et marked som blir mer og mer likt EUs, vil nye kontrakter ikke bli inngått med de fordelaktige prisene, spår han.

Hongset påpeker at det i stor grad er internasjonalt eierskap i slike bedrifter og at utflagging vil virke negativt for verdens klimautslipp:

– Blir slike bedrifter flagget ut, vil det skje til land der de kan får billig fossilbasert energi. Det vil føre til at metaller blir produsert med dramatisk høyere utslipp enn produksjon basert på norsk vannkraft. Det er et dårlig klimatiltak.

– Skjer dette, vil også en lang rekke lokalsamfunn langs kysten miste sin hjørnestensbedrift. Dette burde være et langt mer debattert politisk tema.

– Trusselen er en helt annen

Igjen markerer Anders Bjartnes uenighet:

– Norge har vært knytta fysisk til nabolandene våre i mange år. Prisdannelsen på kraft skjer på europeisk nivå. Skal du få slutt på det, må du både kutte alle kabler og ta Norge ut av det europeiske klimakvotesystemet. Og det er det heldigvis ingen som er for, framholder Bjartnes.

Grundige utredninger viser små priseffekter av den ene eller andre kabelen ifølge ham.

STØRRE TRUSSEL? Billig solenergi i utlandet kan gi større risiko for utflagging av norsk kraftforedlende industri enn europeiske kraftpriser i Norge, mner Anders Bjartnes. Her inspiseres solceller på et kraftanlegg i Lianyungang, Jiangsu, Kina, 16. mars 2016. Foto: China Stringer Network / Reuters/NTB scanpix
STØRRE TRUSSEL? Billig solenergi i utlandet kan gi større risiko for utflagging av norsk kraftforedlende industri enn europeiske kraftpriser i Norge, mner Anders Bjartnes. Her inspiseres solceller på et kraftanlegg i Lianyungang, Jiangsu, Kina, 16. mars 2016. Foto: China Stringer Network / Reuters/NTB scanpix

– Er det mye vindkraft i den andre enden, blir prisvirkningen annerledes enn hvis det er mye gass. Jo mer fornybar energi i andre enden, desto mindre prisvirkninger. For fornybar blir billigere, sier Bjartnes som konkluderer:

– Det er feil at handelen med kraft nødvendigvis gir høyere kraftpriser i Norge. I verste fall er det snakk om marginale størrelser.

– Kan ikke stigende strømpriser føre til at kraftforedlende industri, ofte eid av utenlandske investorer, flagger ut til land med billigere fossil kraft, når de langsiktige kraftkontraktene utløper, og føre til at metaller blir produsert med dramatisk høyere klimautslipp?

– Risikoen for karbonlekkasje er reell. Hvordan møter du det? Med gratis klimakvoter, CO2-kompensasjon og tilstrekkelig fornybar energi. Da blir dette fullt mulig å håndtere på nasjonalt nivå i Norge. Trusselen er overdrevet, svarer Bjartnes og legger til:

– En mye større trussel for norsk kraftkrevende industri, er at sol- og vindkraft blir så mye billigere i andre deler av verden at det blir mer lønnsomt å etablere kraftkrevende produksjon der.

– For øvrig syns jeg det er vanskelig å vite om du diskuterer med den politiske aktivisten eller romanforfatteren Hogne Hongset, presiserer han også.

EL og IT: Gjør som med vann!

En annen aktør i energidebatten er fagforbundet EL og IT, som fredag denne uka åpner sitt landsmøte.

Der kommer det opp forslag om å sette samme betingelser for vindkraft som for vannkraft, med hjemfallsrett til staten, maksimum 1/3 privat eierskap og grunnrenteskatt.

Hjemfallsrett innebærer at kraftverket etter et visst antall år i privat eierskap, skal overdras til staten.

– Hva syns du om det, Bjartnes?

– Det er riktig å tenke i retningen grunnrenteskatt for bruk av arealer og naturressurser. Når du kan produsere vindkraft for 25 øre og selge for 40, blir det en grunnrentenæring som bør betale skatt, svarer han.

Grunnrente er den inntekt man kan få av å eie jord og andre naturherligheter som skog, malmleier, fosser med mer. Per i dag slipper vindkraftverk unna en slik skatt.

– Å begrense privat eierskap ser jeg ikke poeng i, sier Anders Bjartnes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:39 Politiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39 Hovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05 Uruguays president har fått lungekreft02:03 Raja: – En stor seier for Venstre01:16 Brasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:09 Nord-Korea skal ha avfyrt to raketter01:02 To personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44 Kritisk for mann som ble reddet opp av vann i Oppdal00:36 Trump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34 Trump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21 Carlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20 Solberg unngikk regjeringskrise i tolvte time00:17 Politiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken23:08 Wall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05 Venstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33 Støre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14 SV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27 USAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23 Jensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15 Verdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03 Macron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52 Zarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36 Magnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25 Erdogan møter Putin19:38 Statsministeren stilte bom-ultimatum19:26 Sikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22 Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21 IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15 Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54 Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37 Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer
Siste nytt
02:39NorgePolitiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39SportHovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05VerdenUruguays president har fått lungekreft02:03NorgeRaja: – En stor seier for Venstre01:16VerdenBrasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:09VerdenNord-Korea skal ha avfyrt to raketter01:02NorgeTo personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44NorgeKritisk for mann som ble reddet opp av vann i Oppdal00:36VerdenTrump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34VerdenTrump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21SportCarlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20NorgeSolberg unngikk regjeringskrise i tolvte time00:17NorgePolitiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken23:08VerdenWall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05PolitikkVenstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33PolitikkStøre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14PolitikkSV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27VerdenUSAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23PolitikkJensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15VerdenVerdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03VerdenMacron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52VerdenZarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36SportMagnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25VerdenErdogan møter Putin19:38PolitikkStatsministeren stilte bom-ultimatum19:26MotorSikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22VerdenFrankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21PolitikkIS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15PolitikkPolitiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54NorgeEtterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37PolitikkDemonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51PolitikkMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08PengerIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38PengerBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer
Populært