– Du skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for

<p>VINDKRAFTNATUR: Det er planer om å seksdoble vindkraftproduksjonen i Norge, fra dagens 4 TWh til 25. Landskapet blir likevel neppe som dette i California.</p>
VINDKRAFTNATUR: Det er planer om å seksdoble vindkraftproduksjonen i Norge, fra dagens 4 TWh til 25. Landskapet blir likevel neppe som dette i California. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Vindkraftcowboyer reiser landet rundt for å opprette anlegg som subsidieres av husholdningene og selges til utenlandske investorer.

– Samtidig gir stadig flere utenlandskabler forbrukere og kraftforedlende industri økte kostnader, noe som på sikt kan føre til utflagging av norsk industri.

Det sier den kjente aktivisten innen energipolitisk debatt, Hogne Hongset, til ABC Nyheter.

Han har bakgrunn fra mange år i oljebransjen, men har også markert seg fra 70-årsalderen av som forfatter av spenningsromaner.

Hans ferske roman «Vindbaroner» handler ifølge forfatteren selv om hvordan kyniske vindkraftspekulanter ødelegger norsk natur.

Den kommer kort før Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april skal lansere en helhetlig plan for hvor man helt kan utelukke, og hvor det er aktuelt å gi tillatelse til vindkraftanlegg, Nasjonal ramme for vindkraft på land.

NVE tar utgangspunkt i at det skal bygges ut hele 30 TWh vindkraft, mot dagens totale strømproduksjon i Norge på cirka 130 TWh i året.

Les også om vindkraftstriden som blusset opp sist fredag

– Forbrukerne subsidierer internasjonale investorer

VINDKRAFTSPILL: – Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, sier Hogne Hongset. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VINDKRAFTSPILL: – Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, sier Hogne Hongset. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Ifølge Hogne Hongset er det mange myter i vindkraftdebatten og mange sterke aktører.

– Vindkraftbransjen har en rekke prosjektcowboyer.

– De reiser rundt i landet og får grunneiere til å frigi områder. Så søker de konsesjon hos NVE. Når de får det, inngår de avtaler med kraftkjøpere. Deretter selger de prosjektene til internasjonale pensjonsfond eller andre investorer, sier han.

Vindkraft har til nå ikke vært lønnsom. Kostnadene har imidlertid sunket kraftig som følge av teknologisk utvikling.

Og staten og forbrukerne subsidierer utbygging via ordningen med grønne sertifikater , som Sverige og Norge samarbeider om etter en avtale Senterpartiets daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk til i 2010.

Subsidiene varer til 2035

– Midlene til vindkraft hentes inn ved en ekstra el-avgift, grønne sertifikater, som husholdningene betaler. Mange tror disse subsidiene tar slutt i 2020. Men alle vindkraftverk som er i drift innen utgangen av 2021, vil få disse subsidiene til 2035, forteller Hongset.

Ifølge ham vil norske husholdninger betale inn minimum 20 milliarder kroner, trolig langt mer, i perioden 2012-2035.

– Husholdningene skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for i Norge. Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, framholder Hongset.

– Landet vil bli pepret med vindturbiner i en skala ingen ennå skjønner konsekvensen av, advarer Hogne Hongset.

– Fint med utenlandske eiere

JO MER, JO BEDRE: Strømprisene vil tvert imot bli lavere jo mer vindkraft som bygges ut, sier Anders Bjartnes, som ønsker utenlandske eiere velkommen. Foto: Eivind Senneset / Norsk klimastiftelse
JO MER, JO BEDRE: Strømprisene vil tvert imot bli lavere jo mer vindkraft som bygges ut, sier Anders Bjartnes, som ønsker utenlandske eiere velkommen. Foto: Eivind Senneset / Norsk klimastiftelse

Det betviler Anders Bjartnes i Norsk klimastiftelse.

– At husholdninger taper på at det bygges ut vindkraft, er ikke sikkert. Tvert imot betyr det at det bygges ut mye vindkraft i Norge og Sverige, at strømprisene blir lavere enn de ellers ville vært, sier Bjartnes til ABC Nyheter.

– Også nå som vi blir stadig mer integrert i et nordeuropeisk kraftmarked?

– Absolutt. Jo mer fornybar energi, dess lavere priser. Og når sertifikatprisene er så lave som de er, er det lite som tyder på at norske forbrukere får høyere strømpris. Det eneste som kan holde prisen nede, er at tilbudet vokser, framholder han.

Han har ikke noe imot at utenlandske oppkjøpere investerer i vindkraftverk i Norge.

– De er investorer som ser at dette er en interessant investering med brukbar inntjening. At de er utenlandskeide, er ikke noe problem i det hele tatt. Det kan da ikke være galt at vi tiltrekker kapital til Norge, sier Bjartnes.

– Altfor mange utenlandskabler

Hogne Hongset er også sterkt kritisk til byggingen av nye kraftkabler til utlandet som knytter Norge stadig nærmere til EUs energimarked, som tradisjonelt har hatt høyere strømpriser enn Norge.

– En logisk konsekvens er at våre energipriser går opp, sier han.

– Men NVE har lagt fram tall som viser at strømprisene har vært lavere enn de ville vært uten utenlandskabler?

– Det er manipulasjon av virkeligheten. NVE sier de har simulert hva som ville skjedd hvis vi ikke hadde hatt kraftkabler. Men det er ingen som sier vi ikke skal ha noen forbindelse til utlandet. Det trenger vi for å kompensere for variasjon i nedbøren.

Han viser til at den første kraftkabelen til utlandet ble bygd i 1960, til Sverige.

– Den riktige doseringen i utenlandsforbindelser nådde vi i 1993 da kabelen Skagerrak 3 til Danmark ble tatt i bruk. Da ble kapasiteten 4500 MW, tilsvarende 45 TWh, sier Hognset.

– I år 2000 eksporterte vi 20 TWh. Den maksimale importen til Norge har vært 11 TWh, legger han til.

– Utflagging rammer lokalsamfunn

KRAFTPRIS-URO: Industrien, her Finnfjord smelteverk, kan miste konkurransefortrinn hvis Norge importerer europeisk prisnivå på kraft. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
KRAFTPRIS-URO: Industrien, her Finnfjord smelteverk, kan miste konkurransefortrinn hvis Norge importerer europeisk prisnivå på kraft. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Alvorligst ser Hogne Hongset kanskje på situasjonen for kraftforedlende industri.

– Det som nå skjer, er at denne industrien etter hvert kan bli flagget ut av Norge. Når de langsiktige kontraktener løper ut og nye skal forhandles i et marked som blir mer og mer likt EUs, vil nye kontrakter ikke bli inngått med de fordelaktige prisene, spår han.

Hongset påpeker at det i stor grad er internasjonalt eierskap i slike bedrifter og at utflagging vil virke negativt for verdens klimautslipp:

– Blir slike bedrifter flagget ut, vil det skje til land der de kan får billig fossilbasert energi. Det vil føre til at metaller blir produsert med dramatisk høyere utslipp enn produksjon basert på norsk vannkraft. Det er et dårlig klimatiltak.

– Skjer dette, vil også en lang rekke lokalsamfunn langs kysten miste sin hjørnestensbedrift. Dette burde være et langt mer debattert politisk tema.

– Trusselen er en helt annen

Igjen markerer Anders Bjartnes uenighet:

– Norge har vært knytta fysisk til nabolandene våre i mange år. Prisdannelsen på kraft skjer på europeisk nivå. Skal du få slutt på det, må du både kutte alle kabler og ta Norge ut av det europeiske klimakvotesystemet. Og det er det heldigvis ingen som er for, framholder Bjartnes.

Grundige utredninger viser små priseffekter av den ene eller andre kabelen ifølge ham.

STØRRE TRUSSEL? Billig solenergi i utlandet kan gi større risiko for utflagging av norsk kraftforedlende industri enn europeiske kraftpriser i Norge, mner Anders Bjartnes. Her inspiseres solceller på et kraftanlegg i Lianyungang, Jiangsu, Kina, 16. mars 2016. Foto: China Stringer Network / Reuters/NTB scanpix
STØRRE TRUSSEL? Billig solenergi i utlandet kan gi større risiko for utflagging av norsk kraftforedlende industri enn europeiske kraftpriser i Norge, mner Anders Bjartnes. Her inspiseres solceller på et kraftanlegg i Lianyungang, Jiangsu, Kina, 16. mars 2016. Foto: China Stringer Network / Reuters/NTB scanpix

– Er det mye vindkraft i den andre enden, blir prisvirkningen annerledes enn hvis det er mye gass. Jo mer fornybar energi i andre enden, desto mindre prisvirkninger. For fornybar blir billigere, sier Bjartnes som konkluderer:

– Det er feil at handelen med kraft nødvendigvis gir høyere kraftpriser i Norge. I verste fall er det snakk om marginale størrelser.

– Kan ikke stigende strømpriser føre til at kraftforedlende industri, ofte eid av utenlandske investorer, flagger ut til land med billigere fossil kraft, når de langsiktige kraftkontraktene utløper, og føre til at metaller blir produsert med dramatisk høyere klimautslipp?

– Risikoen for karbonlekkasje er reell. Hvordan møter du det? Med gratis klimakvoter, CO2-kompensasjon og tilstrekkelig fornybar energi. Da blir dette fullt mulig å håndtere på nasjonalt nivå i Norge. Trusselen er overdrevet, svarer Bjartnes og legger til:

– En mye større trussel for norsk kraftkrevende industri, er at sol- og vindkraft blir så mye billigere i andre deler av verden at det blir mer lønnsomt å etablere kraftkrevende produksjon der.

– For øvrig syns jeg det er vanskelig å vite om du diskuterer med den politiske aktivisten eller romanforfatteren Hogne Hongset, presiserer han også.

EL og IT: Gjør som med vann!

En annen aktør i energidebatten er fagforbundet EL og IT, som fredag denne uka åpner sitt landsmøte.

Der kommer det opp forslag om å sette samme betingelser for vindkraft som for vannkraft, med hjemfallsrett til staten, maksimum 1/3 privat eierskap og grunnrenteskatt.

Hjemfallsrett innebærer at kraftverket etter et visst antall år i privat eierskap, skal overdras til staten.

– Hva syns du om det, Bjartnes?

– Det er riktig å tenke i retningen grunnrenteskatt for bruk av arealer og naturressurser. Når du kan produsere vindkraft for 25 øre og selge for 40, blir det en grunnrentenæring som bør betale skatt, svarer han.

Grunnrente er den inntekt man kan få av å eie jord og andre naturherligheter som skog, malmleier, fosser med mer. Per i dag slipper vindkraftverk unna en slik skatt.

– Å begrense privat eierskap ser jeg ikke poeng i, sier Anders Bjartnes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:10 Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59 Ødegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58 Volkswagen fikk milliardbot i Canada22:37 Frp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22 27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08 Bøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36 Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25 Wuhan isoleres fra omverdenen20:44 Brexitlov på vei til dronningens bord20:31 Politiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08 Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03 Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43 Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32 Mannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32 Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12 Radmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07 Mallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39 Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35 Robot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23 Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08 Macron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58 Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40 Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29 Aktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27 FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25 Byrådet truer med å gå av17:06 Frp-seire kan gå tapt16:57 Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52 Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35 Mann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28 Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07 Funn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06 Stor luftforurensning i Oslo15:49 Danske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37 Kina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26 Faren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08 Krangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30 Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29 Fortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28 Rødt ber om Frps hjelp14:05 Jansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04 FpU-leder tar ikke gjenvalg13:50 Monty Pythons Terry Jones er død13:24 – Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13 Hevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12 Sykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12 56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38 Forskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17 Folk hører mindre på radio11:59 Uvær stenger flere veier i Finnmark11:43 Helse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42 Keeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32 – Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29 Storfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21 Hellas får sin første kvinnelige president11:20 Ulv død etter påkjørsel11:02 Kjent gravejournalist siktet i Brasil10:33 Greske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26 Ruuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26 Leder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01 Diesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00 Solskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45 Lundby jager fire på rad i Romania09:23 Tencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57 Godkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39 Senatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36 Dette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15 Bare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09 Dobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58 Sp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43 Dette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16 Eksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06 Overraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47 NRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43 EM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39 NTBs tekniske problemer er rettet06:39 Bombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37 Bitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30 Hauglie foreslår nye varslingsregler06:01 Person gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00 – Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:33 Mann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30 Weinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00 Ny norsk styrke til Irak som planlagt05:00 Nesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40 KLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36 Netflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53 Bastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53 Ni døde av lungevirus i Kina03:03 Toyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42 Ansatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33 Etterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43 Viken kan ryke med Frp i opposisjon01:41 Flere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak00:53 Ansatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste00:35 36 sivile drept i landsbyer i Burkina Faso00:21 Mexico opplevde hele 35.588 drap i 2019, flere enn på over 20 år00:17 Flere trusler mot skoler og bedrifter i hele landet
Siste nytt
23:10SportStygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59NorgeØdegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58MotorVolkswagen fikk milliardbot i Canada22:37PolitikkFrp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22Norge27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08VerdenBøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36PolitikkNi av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25VerdenWuhan isoleres fra omverdenen20:44VerdenBrexitlov på vei til dronningens bord20:31NorgePolitiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08NorgeKan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03PengerFolk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43NorgeGulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32NorgeMannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32VerdenSchiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12VerdenRadmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07VerdenMallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39SportOffensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35NorgeRobot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23PolitikkTrump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08VerdenMacron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58SportSpansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40NorgeResett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29VerdenAktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27VerdenFN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25NorgeByrådet truer med å gå av17:06PolitikkFrp-seire kan gå tapt16:57PolitikkKnut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52NorgeNaboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35NorgeMann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28PengerNav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07NorgeFunn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06NorgeStor luftforurensning i Oslo15:49NorgeDanske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37ReiseKina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26SportFaren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08NorgeKrangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30NorgeManshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29NorgeFortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28PolitikkRødt ber om Frps hjelp14:05SportJansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04PolitikkFpU-leder tar ikke gjenvalg13:50KulturMonty Pythons Terry Jones er død13:24Norge– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13KulturHevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12SportSykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12Norge56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38Helse og livsstilForskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17KulturFolk hører mindre på radio11:59NorgeUvær stenger flere veier i Finnmark11:43Helse og livsstilHelse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42SportKeeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32Politikk– Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29VerdenStorfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21PolitikkHellas får sin første kvinnelige president11:20NorgeUlv død etter påkjørsel11:02KulturKjent gravejournalist siktet i Brasil10:33VerdenGreske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26SportRuuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26VerdenLeder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01PengerDiesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00SportSolskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45SportLundby jager fire på rad i Romania09:23PengerTencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57PengerGodkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39VerdenSenatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36Helse og livsstilDette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15PolitikkBare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09NorgeDobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58PolitikkSp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43Helse og livsstilDette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16VerdenEksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06PolitikkOverraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47NorgeNRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43SportEM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39NorgeNTBs tekniske problemer er rettet06:39VerdenBombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37VerdenBitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30NorgeHauglie foreslår nye varslingsregler06:01NorgePerson gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00Penger– Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:33NorgeMann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30KulturWeinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00NorgeNy norsk styrke til Irak som planlagt05:00VerdenNesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40PengerKLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36KulturNetflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53PolitikkBastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53Helse og livsstilNi døde av lungevirus i Kina03:03MotorToyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42VerdenAnsatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33NorgeEtterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43PolitikkViken kan ryke med Frp i opposisjon01:41VerdenFlere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak00:53VerdenAnsatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste00:35Verden36 sivile drept i landsbyer i Burkina Faso00:21VerdenMexico opplevde hele 35.588 drap i 2019, flere enn på over 20 år00:17NorgeFlere trusler mot skoler og bedrifter i hele landet
Populært