Meny

Espen Barth Eide (Ap) bommet:

Norsk Industri frykter europeiske kraftpriser i Norge

MYE STRØM: Finnfjord smelteverk (bildet) og de andre kraftkrevende industriselskapene i Norge kan tape konkurransekraft hvis landet får europeisk kraftprisnivå. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Industri avviser påstand fra nestlederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Espen Barth Eide (Ap), om lave kraftpriser ved at Norge kobles tettere til EUs energimarked.

– Det er ikke mange igjen i industrien som mener det. Argumentet dukker gjerne opp fra Nei til EU.

EU OG KRAFTPRIS: Espen Barth Eide (Ap) trodde norsk industri hadde slått seg til ro med europeisk nivå på krafpriser i Norge. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det hevdet Arbeiderpartiets Espen Barth Eide i ABC Nyheter mandag, til den ferske rapporten «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?» fra De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Ifølge rapporten truer norsk tilknytning til EUs energiunion, som Stortinget skal ta stilling til i vår, tusenvis av industriarbeidsplasser. Begrunnelsen er at norsk industris konkurransefortrinn i form av lavere kraftpriser, vil forsvinne hvis Norge kobler seg tettere til det europeiske kraftmarkedet, både ved å overlate suverenitet til styringen og ved å bygge nye kraftkabler til EU-land.

– Nå er det bygd opp så mye fornybar energi i landene nær oss, at kraftprisen raser nedover. Noen ganger gir de bort kraft gratis. Prisdifferansen er ikke så stor som den var, og vil trolig bli redusert ytterligere, sa Barth Eide, som nå befinner seg i Davos på Verdens økonomiske forum.

Se hva Barth Eide sa: – Norske strømkunder kan tape enorme summer

– Blir beviselig høyere kraftpriser

I NHO-organisasjonen Norsk Industri kjenner de seg ikke igjen i Barth Eides analyse av umerkelige kraftprisforskjeller mellom Europa og Norge.

Foto: Tone Buene / Norsk Industri

– Er bekymringen for høyere kraftpriser ved økt kabelkapasitet til Europa nå borte i industrien?

– Nei. Vårt standpunkt ligger fast. Det er ikke snakk om en bekymring. Det er en realitet at kraftprisene vil øke, sier Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industris energi- og miljøavdeling til ABC Nyheter.

Han understreker at dette er tilfelle uavhengig av spørsmålet om norsk tilslutning til EUs energiunion og energibyrået ACER.

Ytterligere to utenlandskabler er i ferd med å bli lagt, en til England, en til Tyskland. I tillegg søkes det om et privat prosjekt med en tredje kabel til Storbritannia.

– Noe av grunnen til at vi mener at det holder med to kablene som er vedtatt, er at det beviselig blir betydelig høyere kraftpriser, sier Yttredal.

– I tillegg øker nettkostnader fordi nettet må forsterkes innenlands på grunn av utbyggingen av de nye utenlandskablene. Det er det industrien og forbrukerne som må betale, legger han til.

Stortingsflertallet har for øvrig allerede i statsbudsjettet for 2018 satt av penger til kontingent i ACER.

Kraftpriser og suverenitet

EUs ENERGIUNION: Leder og nestleder i Nei til EU, Kathrine Kleveland og Idar Helle, var blant flere hundre som tirsdag demonstrerte utenfor Stortinget med krav om at Norge må holde seg utenfor EUs energiunion og energibyrået ACER. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland reagerer på Espen Barth Eides uttalelse om energiunionen.

– Mener virkelig Barth Eide at forbundet Energi Industri, som organiserer de fleste ansatte innenfor kraftkrevende industri, ikke er representative eller ikke vet hva de snakker om? sier hun til ABC Nyheter.
Hun påpeker at fagforbundet Industri Energi sier klart nei til norsk tilslutning til ACER og begrunner dette nettopp med høyere strømpris og hensynet til arbeidsplasser innen kraftforedlende industri.

Tirsdag arrangerte LO i Bergen og omland, LO i Stavanger, LO i Trondheim, LO i Fredrikstad, LO i Oslo, faglig utvalg i Nei til EU og andre organisasjoner en markering utenfor Stortinget med krav om å holde Norge utenfor EUs energiunion.

De demonstrerte mot det flere eksperter ansees som en suverenitetsavståelse etter Grunnlovens § 115.

«Vi har en hundreårig sterk tradisjon for å sikre nasjonal kontroll med vår evigvarende energiressurs gjennom konsesjonslovene.», skriver arrangørene.

Les også: Frp åpner for å avgi suverenitet til EU på mange nye områder

7. november 2017 fremmet regjeringen forslaget om tilslutning til EUs energibestemmelser om naturgass og elektrisitet, inkludert tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Espen Barth Eide er saksordfører for saken i Stortinget, og er i utgangspunktet positiv til å ta også dette inn i EØS-avtalen.

For å mildne inntrykket av suverenitetsavståelse, ønsker regjeringen at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge.

Les også: Eivind Smith refser Stortinget for slapp holdning til Grunnloven

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært