Elvestuens utkast til klimaavtale med EU kan sette norsk skogbruk i knipe

<p>KLIMA I SKOGEN: Hogst kan gi mer klimautslipp men bruken av materialet kan også senke klimautslippene. Klimaregnskapet for norsk skogsdrift skal EU heretter avgjøre - etter innspill fra den norske regjeringen. Det er seks dager før fristen ukjent.</p>
KLIMA I SKOGEN: Hogst kan gi mer klimautslipp men bruken av materialet kan også senke klimautslippene. Klimaregnskapet for norsk skogsdrift skal EU heretter avgjøre - etter innspill fra den norske regjeringen. Det er seks dager før fristen ukjent. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Klimaavtalen med EU innebærer en stor trussel mot skogbruket og norsk skog- og klimapolitikk, advarer Skogeierforbundet. – Full forvirring, sier Marit Arnstad (Sp).

Hva i all verden er LULUCF i EU-avtalen?

Håndtering av arealer og endringer av bruken av dem, samt skog, går i FN, EU og andre fora under forkortelsen LULUCF (Land Use and Land Use Change and Forests).

I en avtale med EU om felles gjennomføring av Parisavtalen om utslippskutt, vil dette regelverket for bokføring av skog og annen arealbruk inngå.

Opptak og utslipp fra skog og andre arealer beregnes etter særskilte regneregler. De samlede klimagassutslippene fra skog- og arealbrukssektoren skal ikke overstige opptaket av klimagasser med utgangspunkt i disse regnereglene.

Det er spesielt to forhold som avgjør om Norge får beregnet et netto opptak eller utslipp.

1. Hvor store utslipp Norge får fra avskoging for utbygging av veier og bygg.

2. Hogsten i forvaltet skog, sammenlignet med en fremoverskuende referansebane som baseres på skogforvaltningspraksis i 2000 - 2009.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

En viktig, men lite omtalt del av utkastet til avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene i FNs Parisavtale, kan få betydelige følger for norsk skogbruk i tida fram til 2030.

Trusselen norsk skognæring står overfor, er at man risikerer å måtte begrense hogst i Norge, eller må betale til EU.

Advarselen kommer fra Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund, til ABC Nyheter.

Uroen er så stor at bransjen har sendt brev til statsminister Erna Solberg og tre andre ministre.

Utfallet av saken vil påvirke arbeidsplasser og økonomi både i skogen og treindustrien.

Avtaleutkastet kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram til med EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete under FNs klimatoppmøte i Katowice, Polen, forrige uke.

Utfallet avhenger av premissene regjeringen sender inn til EU - og hvorvidt EU godkjenner dem.

Disse norske innspillene skal Norge sende inn til EU allerede før nyttår, bekreftet Elvestuen overfor ABC Nyheter 13. desember.

Likevel har bransjen bare fått noen få dager til å vurdere det faglige grunnlaget regjeringen har fått fra Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio.

Kan gå utover norsk hogst

Det er den delen av EUs klimaregelverk som dreier seg om det mystiske begrepet LULUCF (se faktaboks), som vekker uro.

URO I SKOGEN: Regjeringen har seks dager før fristen ikke konkludert med innspill til EU som vil være avgjørende for norsk skogsdrift fram til 2030, som følge av avtaleutkastet klima- og miljøminister Ola Elvestuen har inngått med EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix
URO I SKOGEN: Regjeringen har seks dager før fristen ikke konkludert med innspill til EU som vil være avgjørende for norsk skogsdrift fram til 2030, som følge av avtaleutkastet klima- og miljøminister Ola Elvestuen har inngått med EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Begrepet vil si hvordan bruk og endring av arealer, samt skogsdrift, påvirker landets klimautslipp.

Skog- og jordbruksarealer sees under ett, og skal samlet gi null-utslipp.

Hogger man mer skog enn fortsettelsen av trenden fra 2000-2009, blir det regnet som økte klimautslipp. Blir jordbruksarealer lagt under asfalt, må tapet der tas igjen i form av redusert hogst, for man skal altså se alle disse arealendringene under ett.

Hvordan avtalen i praksis vil slå ut, avhenger av intriktate beregninger der det er stort rom for diskusjon og forhandlinger. Fagorganene Miljødirektoratet og Nibio kom 18. oktober fram til sin endelige utredning kalt «Alternative referansebaner for forvaltet skog».

Denne ble holdt unntatt offentlighet inntil nylig, enda den politiske konklusjonen av den skal sendes til EU senest 31. desember i år.

I ettertid har det vist seg at Norge ikke overholder sin selvpålagte frist. Arbeidet med å utarbeide norske posisjoner fortsetter på nyåret.

Roper varsko til statsministeren

Ikke bare Skogeierforbundet, men alle aktører i «Verdikjeden Skog og Tre» frykter at regjeringen innen nyttår vil binde Norge til premisser som hindrer økt avvirkning fra skogen.

Verdikjede-alliansen bestående av Treindustrien, Treforedlingsindustriens

BEKYMRET: Nils Bøhn i Skogeierforbundet og de øvrige aktørene i verdikjeden for skog har opplevd hemmelighold og nå få dagers behandling før regjeringen sender avgjørende dokument om skogbruket til EU. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
BEKYMRET: Nils Bøhn i Skogeierforbundet og de øvrige aktørene i verdikjeden for skog har opplevd hemmelighold og nå få dagers behandling før regjeringen sender avgjørende dokument om skogbruket til EU. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog, advarer 12. desember i et brev til statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, landbruks- og matminister Bård Hoksrud og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om fallgruvene i EU-avtalen.

Det er valget av referansebane, framskrivning av historisk avvirkning i norsk skog, som blir avgjørende - sammen med en rekke tekniske, men viktige forhold i EUs regelverk.

Miljødirektoratets og Nibios anbefaling er en referansebane som gir anledning til mindre hogst enn det alternativet Verdikjede-alliansen anbefaler, og som er sammenfallende med andre nordiske lands holdning.

Les også: Biodrivstoff fra skogen gir boom i norske klimautslipp

Arnstad (Sp) forlanger beskjed

– Senterpartiet er bekymret over skogdelen og mener det hersker full forvirring om denne løsningen kan gi oss mulighet til økt avvirkning av skog eller ikke, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til ABC Nyheter.

– All informasjon om dette er blitt hemmeligholdt og Sp mener statsråden snarest bør redegjøre for hva det er han tenker å melde inn til EU som referansebane for skog, sier Arnstad.

– Regjeringen har mottatt beregninger fra NIBIO og Miljødirektoratet av referansebane for forvaltet skog – skogen som driftes og forynges. Beregningene er nå til vurdering i departementene, samtidig som det sonderes hvilken tilnærming man har i andre land. Regjeringen har altså ikke konkludert i saken, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Snorre Tønset i Klima- og miljødepartementet til ABC Nyheter - seks dager før regjeringen skal sende disse avgjørende innspillene til EU.

Finland har for eksempel sendt, og offentliggjort sitt tilsvarende innspill:

– Sp kommer aldri til å akseptere det

FORLANGER BESKJED: Marit Arnstad (Sp) reagerer på hemmelighold og varsler motstand mot LULUCF-delen av klimaavtalen om felles gjennomføring med EU. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
FORLANGER BESKJED: Marit Arnstad (Sp) reagerer på hemmelighold og varsler motstand mot LULUCF-delen av klimaavtalen om felles gjennomføring med EU. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– En referansebane som sendes inn til EU vil legges til grunn for Norges bokføring av opptak og utslipp fra forvaltet skog i en avtale med EU om felles oppfylling av klimamålet, påpeker Arnstad.

– Vi frykter at det vil være noe som helt stenger for å bruke skogen som en del av klimaløsningen, legger hun til.

Senterpartiet mener Norge må være minst like offensiv i dette som Sverige og Finland, men er svært usikre på om det vil være tilfelle med det arbeidet som er gjort med referansebaner her hjemme av Milljødirektoratet og NIBIO

– Sp kommer aldri til å akseptere en avtale med EU om en slik skogløsning. Avtalen betyr at vi gir ifra oss all mulighet til å bruke skog som en del av klimaløsningen, framholder Arnstad.

– Dette betyr i realiteten at vi kan komme til å betale EU hver gang vi bygger en barnehage eller en vei og hogger skog i forbindelse med dette. Vi kan komme til å være nødt til å betale EU dersom vi øker andelen dyrkbar jord i Norge, sier Sp-politikeren og konkluderer:

– Det er hinsides all fornuft

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 NASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy går til søksmål mot Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Over 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader
Siste nytt
09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00VerdenJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10VerdenKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00NorgeNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15NorgePrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52VerdenDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47NorgeStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58NorgeØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02VerdenNASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy går til søksmål mot Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerOver 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader
Populært