Meny

KrF: – Regjeringen viser liten vilje til klimafond for landbruket

Det diskuteres i disse dager hva landbruket kan gjøre for å få ned klimautslippene. Illustrasjonsfoto Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

– Regjeringen har vært påfallende lite villig til å snakke om et klimafond for bønder som vil redusere klimautslippene sine.

Det sa Kristelig Folkepartis landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten da Norges Bondelag og forskningsinstituttet Nibio tirsdag diskuterte hva landbruket kan gjøre for å få ned klimautslippene.

Bønder er i trippel klimaskvis, påpekte spesialrådgiver Arne Bardalen i Nibio:

– Bonden må få ned sine klimautslipp, opprettholde eller øke matproduksjonen og tilpasse seg til klimaendringer som skjer.

Heller solceller og ledninger

Reiten vil ikke bare ha et klimafond med skattefordel for bonden på plass. Han mener solcellepaneler på fjøstakene er et mer klimasmart tiltak enn å satse på biogass som innebærer at gjødsel, avfall og biogass må transporteres hit og dit.

BONDENS KLIMAFOND: Steinar Reiten (KrF, til venstre) har ikke klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ryggen i ønsket om klimafond med skattefordel for landets bønder. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Hybridtraktorer vil ifølge KrF-politikeren også bidra til å få ned landbrukets klimautslipp, noe som er tvingende nødvendig når Norge nå sammen med EU skal forplikte seg til 40 prosents kutt i klimautslipp fra de sektorene som ikke er med i EUs ordning med klimakvoter.

– Men i mange distrikter er strømnettet rett og slett så dårlig at det ikke tåler at mange mater inn strøm fra solcellene eller lader opp hybridbiler og -traktorer, sier Reiten.

– Styrking av elnettet er et viktig klimatiltak i distriktene, legger han til.

Klimafondet borte i budsjettforliket

KrF mener landbrukets forslag om at bonden kan sette deler av overskuddet sitt inn på et klimafond og få skattefradrag for det, bør settes ut i live. Så kan bonden bruke midler fra dette fondet til tiltak med klimaeffekt på eget bruk.

– Det er en spennende ide som vi mener bør drøftes som ett av flere tiltak, sier Reiten til ABC Nyheter.

Til Bondelagets skuffelse var ikke et slikt klimafond med skattefordel med på regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er heller ikke del av budsjettforliket KrF inngikk med regjeringspartiene.

KrF forhandler nå med regjeringspartiene om mulig deltakelse i regjeringen. I så fall vil budsjettdragkampene bli flyttet fra offentligheten i Stortinget til regjeringens indre sirkler, noe som kan svekke KrFs forhandlingsstyrke på landbruk.

Populært