Meny

Fagforeningskjempe går av:

– Fagbevegelsen må skjønne at nyliberalismen er innebygd i EU og EØS

Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Kan fagbevegelsen stå imot presset fra markedsliberalisme? spør Asbjørn Wahl i sin nye bok. Ifølge ham gjør ikke EØS-avtalen kampen lettere.

Forrige måned ble Asbjørn Wahl hedret i Singapore med den høyeste utmerkelsen Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) har, etter over 20 års innsats. Der ledet han komiteen for kollektivtrafikk og arbeidsgruppa for klimapolitikk.

Søndag kveld kom han hjem fra internasjonal klimakonferanse i Lisboa, etter å ha deltatt i en årrekke i internasjonal fagbevegelses klimainitiativer.

Mandag morgen møtte han så ABC Nyheter for å besvare spørsmålet som utgjør tittelen på hans nye bok:

«Fagbevegelsen i samfunnskampen - kan den stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme?»

– Nyliberalismen fundament for EU og EØS

Flere av artiklene i den ferske boka som inneholder en rekke av hans artikler, går rett inn i den ulmende EØS-misnøyen i fagbevegelsen.

– Fortsatt er det folk som går rundt og tror at EU først og fremst dreier seg om et sosialt Europa. Saken er at vi fikk en fundamental endring i Europa på 70-tallet med innmarsjen av markedsliberalismen. Og storparten av EUs regelverk ble utformet i kjølvannet av dette, sier Wahl til ABC Nyheter.

Gjennom EØS-avtalen overtar som kjent Norge alt nytt lovverk for EUs indre marked, og EØS-avtalens domstol i Luxembourg er overordnet norske myndigheter og domstoler.

– Nyliberalismen er derfor mer fundamental i EUs institusjonelle rammer, enn i nasjonalstatene. I nasjonalstatene er det også andre institusjoner og tradisjoner enn i EU som ble skapt i en periode da nyliberalismen hadde fullstendig hegemoni, legger -Wahl til.

– EØS bidrar til avdemokratisering

Den indirekte virkningen av EØS-avtalen er ifølge Wahl at den svekker fagbevegelsens styrke overfor arbeidsgiverne.

Denne virkningen «...kan på sikt være vel så alvorlig som de direkte angrepene på lov- og avtaleverk og ILO-

ASBJØRN WAHL: Progressivt Forlag har gitt ut artikkelsamlingen som inneholder spørsmål om Globalisering, EU og krise; arbeidsliv, kampen om offentlig sektor, klassepolitikk og klimakamp.

konvensjoner, som vi har sett de siste årene.», skriver han i kapitlet om LO og kampen om EØS-avtalen.

– EØS-avtalen har vært gunstig for kapitalens ønske om å avdemokratisere og avregulere arbeidslivet, sier Wahl.

Han har i flere tiår altså arbeidet for en fagbevegelse som støtter norsk deltakelse i EØS, selv om det nå røyner på.

– Det er her fagbevegelsen svikter

Fagforeningsveteranen påpeker at fagbevegelsen åpenbart er på defensiven, og spør hva den gjør galt.

– Per i dag er organisasjonsprosenten i gjennomsnitt halvert fra 1980 i Vest-Europa, konstaterer han og legger til:

– Er ikke det dramatisk, vet ikke jeg.

– Masse folk går til høyrepopulistene. De er misfornøyde og utrygge - med rette! sier Wahl.

– Det er her fagbevegelsen svikter. Selv blant oss er det noen som sier at de som fanges opp av høyrepopulistene, har det for godt, forteller han.

Wahl mener fagbevegelsen i stedet må spørre seg selv:

– Hvorfor klarer ikke vi å svare på dette, som mange med rette føler uro og misnøye med?

Asbjørn Wahl-konferanse onsdag

I boktittelen spør Wahl altså om fagbevegelsen kan stå imot presset fra kriser, markedsliberalisme og høyrepopulisme.

– Hva er ditt svar på det?

– Per i dag er det åpenbart at fagbevegelsen er på defensiven.

Onsdag arrangeres en heldags Asbjørn Wahl-konferanse i Oslo til ære for ham, der en rekke av spørsmålene han har arbeidet med i Jernbaneforbundet, ITF, Fagforbundet og alliansen For velferdsstaten som han tok initiativ til og ledet i mange år, blir diskutert av innledere fra flere land.

Det som en markering av at han ved nyttår går av med pensjon fra mange år i fagbevegelsens tjeneste.

Populært