Skjebnehøring for regjeringen

SV vil ettergå Ernas «grønne lys»: – Det er full forvirring!

PÅ HØRING MANDAG: Statsminister Erna Solberg (H) møter mandag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
PÅ HØRING MANDAG: Statsminister Erna Solberg (H) møter mandag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

SVs mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, varsler et råkjør mot statsminister Erna Solberg i Stortinget mandag. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STORTINGET (ABC NYHETER): Statsministeren og flere regjeringstopper møter mandag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

SV har varslet et mulig mistillitsforslag, og Ap og KrF har ikke utelukket det samme.

Bakteppet er Riksrevisjonens alarmerende rapport med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med å sikre kritiske bygninger, installasjoner og infrastruktur mot terror og angrep. I 2016 kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk mot regjeringen fordi objekter ikke var sikret slik de skulle etter Sikkerhetsloven.

I juni i år kom en like kritisk oppfølgingsrapport.

Dette sa rapporten:

Rapportene slår fast at regjeringen ligger langt etter fristen, som var satt til 2015, i arbeidet med å sikre objekter som er avgjørende for stats- og samfunnssikkerheten. Dette gjelder både politiets og Forsvarets egne bygninger, samt bygninger med viktig symbolverdi og kritisk sivil infrastruktur som for eksempel vannverk, strømforsyning og datasentraler.

Etatene er heller ikke enige seg imellom om hvilke objekter som skal sikres, og er ikke engang ferdige med å kartlegge alle objektene, heter det i rapporten, som fastslår at situasjonen utgjør en fare for liv og helse.

Bakgrunn: Kontrollkomiteen kaller regjeringstopper til terrorhøring

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksrevisjonen påpekte i 2015 er i liten grad gjort noe med, konkluderte Riksrevisjonen i en rapport tidligere i år.

«Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», slo riksrevisorene fast i rapporten til Stortinget.

Kilde: Riksrevisjonen og NTB

Det er andre gang regjeringstopper må møte i Stortinget for å forklare seg i komiteen. Etter fjorårets høring er statsministeren anklaget for å ha sminket sannheten.

Kontrollkomiteen på Stortinget har fått en rekke hemmeligstemplende dokumenter for å ettergå forklaringen til Erna Solberg i Stortinget i 2017.

Sprik i forklaringene

Komiteen har fått innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom Politidirektoratet (POD) og Justis- og beredskapsdepartementet om fremdriften i sikringsarbeidet. En viktig årsak til det er at forklaringene til henholdsvis statsministeren og politidirektør Odd Reidar Humlegård under høringene i fjor pekte i hver sin retning.

Fakta om norsk terrorsikring

* 13. august 2012 leverte 22. juli-kommisjonen sin endelige rapport. Kommisjonen avslørte blant annet manglende gjennomføring og etterlevelse av planverket på sikkerhets- og beredskapsområdet under terrorangrepet 22. juli 2011.

* 20. mars 2013 la den rødgrønne regjeringen fram en ny beredskapsplan.

* 21. mai 2015 la Riksrevisjonen fram sin første rapport om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Rapporten inneholdt noe av den mest alvorlige kritikken Riksrevisjonen noen gang har levert mot et departement, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

* 18. oktober 2016 kom en ny rapport om politiets og Forsvarets objektsikring i forbindelse med Riksrevisjonens årlige regnskapsrevisjon. Det dårlige samarbeidet mellom de to etatene karakteriseres som «svært alvorlig».

* 2. mai 2017 leverte Riksrevisjonen en ny rapport til Stortinget om arbeidet med objektsikring. Flere kritikkverdige forhold ble avdekket. Deler av rapporten ble hemmeligstemplet.

* 19. juni 2017 holdt Stortinget et lukket møte om rapporten, der regjeringen fikk hard medfart av opposisjonen.

* Tirsdag 5. juni 2018 kom Riksrevisjonen med en ny rapport om objektsikring og framgangen siden 2015. Riksrevisjonen konkluderer igjen med at terrorsikringen er sterkt mangelfull og at situasjonen er «svært alvorlig».

* 12. juni 2018 ble det kjent at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil innkalle statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren til høring, trolig i slutten av august.

(Kilder: NTB og Riksrevisjonen)

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, sa statsministeren den gangen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård avviste på sin side under høringen at direktoratet feilaktig hadde meldt grønt.

Etter å ha lest dokumentene og kommunikasjonen mellom regjeringen og POD, er ikke alvoret blitt mindre, mener Knag Fylkesnes.

– Dokumentene og Riksrevisjonens rapport åpner for mange spørsmål om det grønne lyset, sier han til ABC Nyheter.

Han kan ikke gå inn på konkrete funn i de hemmelige dokumentene.

Les også: KrF: Statsministeren har sminket virkeligheten

HAR LEST HEMMELIGE DOKUMENTER: Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
HAR LEST HEMMELIGE DOKUMENTER: Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hevder Erna har snudd: – Oppsiktsvekkende

Den påståtte feilinformasjonen fra Politidirektoratet, som hadde meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter, var forklaringen på hvorfor regjeringen i budsjettet for 2016 hadde fått følgende forklaring:

«Samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet».

Statsminister Erna Solberg snakker med Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg snakker med Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Til VG uttalte Solberg fredag at «Politidirektoratet meldte grønt på sikringsstyrker. Det betyr ikke at de meldte grønt på hele objektsikringen».

Uttalelsene er oppsiktsvekkende, mener Knag Fylkesnes.

– Det Erna Solberg sa fredag blir veldig viktig. Det var mildt sagt oppsiktsvekkende. Nervepunktet i høringen i 2017 var at regjeringen hadde sagt i budsjettet at objektsikringen var i henhold til forskriften. Det stemte ikke, og Solberg la skylden på Politidirektoratet. Nå snur hun og sier det handler om sikringsstyrker. Det store spørsmålet nå blir: Hva var det grønne lyset? Det er full forvirring. Var det snakk om sikringsstyrker, så har Solberg feilinformert Stortinget, sier SV-politikeren til ABC Nyheter.

– Det er mye motstridende ting i forklaringene i 2017, det her et eksempel. Det store spørsmålet er om regjeringen og Solberg har rapportert riktig. Det er flere sprikende rapporteringer, som ser veldig misvisende og feil ut. I tillegg er det ikke rettet på feilrapportering i etterkant, sier han.

– Kan ikke fortsette med en regjering som bryter loven hver dag

Fylkesnes mener det er forvirring om hva regjeringen mener om Riksrevisjonens rapport, hva den omhandler og hva er den faktiske situasjonen når det gjelder objektsikring og sikringsstyrker.

– Det er stor usikkerhet om regjeringen har skjønt hva som er deres ansvar. Det virker som de mener dette handler kun om objekter i politi og forsvar, mens resten av det rapporten omhandler ønsker de ikke å anerkjenne at er en del av situasjonen. Det er uklart om regjeringen har forstår sitt ansvar, det er uklart om de faktisk har prioritert terrorberedskap - mye som tyder på at de ikke har gjort det, også er det full forvirring rundt rapportering, sier Knag Fylkesnes.

Han mener man «ikke kan fortsette med en regjering som bryter sikkerhetsloven hver dag».

Knag Fylkesnes forventer at regjeringsmedlemmene kommer ydmyke.

– Jeg forventer en statsminister og en regjering som har skjønt alvoret vi er kommet i, og innrømmer at vi har et problem. De kan ikke fortsette å utsette samfunnet for den unødvendige risikoen dette er. Vi har et problem, og regjeringen later som vi ikke har et problem. Det er ganske spesielt, avslutter han.

Erna Solberg og Statsministerens kontor har ikke besvart ABC Nyheters henvendelse.

Under Arendalsuka sa Solberg følgende:

– Vi mener vi har gode svar og gjort mye etter rapporten i 2015. Så er vi ikke havn, men det så vi også i fjor. Vi kommer aldri til å komme helt i havn, fordi objekter forandrer seg og vi omstiller Forsvaret, politiet og funksjoner flyttes på.

Les saken: Ber justisministeren reise hjem og lese rapporten fra Riksrevisjonen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden