Meny

Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

Statsminister Erna Solberg (H) må møte til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget etter Riksrevisjonens kritiske rapport av manglende terrorsikring. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren kalles inn til høring på Stortinget om terrorsikring etter kritikk fra Riksrevisjonen.

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksrevisjonen påpekte i 2015 er i liten grad gjort noe med, konkluderte Riksrevisjonens i en rapport forrige uke.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet tirsdag å kalle inn en rekke nåværende og tidligere statsråder, og flere sikkerhets- og forsvarstopper til en ny høring om terrorsikring, som trolig blir avholdt 27. august.

– Riksrevisjonen kritiserer regjeringens objektsikring på det sterkeste. Dette er svært alvorlig. Med runden vi hadde på tilsvarende tema for ett år siden, ser vi det derfor helt nødvendig å invitere til høring i denne saken, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Også forgjengere

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil bli innkalt til høringen.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) Foto: NTB scanpix

Også forgjengerne i Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet forventes å måtte møte for å forklare seg.

– I høringen i fjor ble det skapt et inntrykk av at den forrige rapporten fra Riksrevisjonen var et øyeblikksbilde, men at det var blitt mye bedre. Nå viser denne rapporten at det er lite som er blitt bedre. Det er veldig alvorlig hvis statsrådene på det tidspunktet ga et fortegnet bilde av virkeligheten, sier komitéleder Andersen.

Det betyr at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) blir innkalt som tidligere forsvarsminister. I tillegg må stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp) møte som tidligere justisministre, etter det NTB forstår.

Svært alvorlig

Sentrale stortingspolitikere reagerte kraftig da Riksrevisjonen konkluderte med at det er gjort lite for å utbedre feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som ble påpekt i 2015.

Fakta om norsk terrorsikring

* 13. august 2012 leverte 22. juli-kommisjonen sin endelige rapport. Kommisjonen avslørte blant annet manglende gjennomføring og etterlevelse av planverket på sikkerhets- og beredskapsområdet under terrorangrepet 22. juli 2011.

* 20. mars 2013 la den rødgrønne regjeringen fram en ny beredskapsplan.

* 21. mai 2015 la Riksrevisjonen fram sin første rapport om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Rapporten inneholdt noe av den mest alvorlige kritikken Riksrevisjonen noen gang har levert mot et departement, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

* 18. oktober 2016 kom en ny rapport om politiets og Forsvarets objektsikring i forbindelse med Riksrevisjonens årlige regnskapsrevisjon. Det dårlige samarbeidet mellom de to etatene karakteriseres som «svært alvorlig».

* 2. mai 2017 leverte Riksrevisjonen en ny rapport til Stortinget om arbeidet med objektsikring. Flere kritikkverdige forhold ble avdekket. Deler av rapporten ble hemmeligstemplet.

* 19. juni 2017 holdt Stortinget et lukket møte om rapporten, der regjeringen fikk hard medfart av opposisjonen.

* Tirsdag 5. juni 2018 kom Riksrevisjonen med en ny rapport om objektsikring og framgangen siden 2015. Riksrevisjonen konkluderer igjen med at terrorsikringen er sterkt mangelfull og at situasjonen er «svært alvorlig».

* 12. juni 2018 ble det kjent at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil innkalle statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren til høring, trolig i slutten av august.

(Kilder: NTB og Riksrevisjonen)

Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte funnene som svært alvorlige, noe som er Riksrevisjonens sterkeste grad av kritikk.

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) fastslo nøkternt da rapporten ble lagt fram at det er svært sjeldent og meget alvorlig når Riksrevisjonen tar i bruk begrepet svært alvorlig.

Skjønnmaling

KrFs Hans Fredrik Grøvan er den eneste i kontroll- og konstitusjonskomiteen som også satt der da Stortinget behandlet den forrige rapporten fra Riksrevisjonen om objektsikring.

Riksrevisor Per-Kristian Foss Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ut fra rapporten som kom i forrige uke, oppfatter jeg at regjeringen i 2015 tegnet en sminket versjon og ikke leverte en realitetsorientering. Det ble hevdet at Riksrevisjonens rapport kun tegnet et øyeblikksbilde og at mye var forbedret. Når vi nå får vite at lite er gjort, minner bildet som ble tegnet i 2015 fra regjeringens side sterkt om skjønnmaling, sier Grøvan til NTB.

– Høringen over sommerferien blir viktig for å sammenholde det Riksrevisjonens rapport sier nå, opp mot det regjeringen sa i 2015, sier Grøvan.

– Lite som minner om gjennomføringskraft

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: NTB scanpix

SVs Torgeir Knag Fylkesnes minner om at statsminister Erna Solberg (H) flere ganger har trukket fram regjeringens gjennomføringskraft.

– Det er lite som minner om gjennomføringskraft når vi leser Riksrevisjonens rapport. Når det ikke er skjedd noe etter den runden vi hadde sist, er det knapt til å tro. Statsministeren har også sagt at dette er et av hennes aller viktigste oppdrag. Derfor er det svært alvorlig når vi fortsatt ikke er i nærheten av å komme i mål, sier Fylkesnes til NTB.

Komiteen ber også flere sikkerhets- og forsvarstopper om å stille i høringen: Direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, politidirektør Odd Reidar Humlegård samt Heimevernets sjef Eirik Kristoffersen.

Populært