Norges stol tom da EU-ministre diskuterte ACER og energi

UTEN NORGE: Diskusjonen om fornybar energi, klimaambisjoner og nye mandater til energibyrået ACER gikk høyt blant energiministrene, ifølge klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, her sammen med Bulgarias energiminister Temenuzhka Petkova.
UTEN NORGE: Diskusjonen om fornybar energi, klimaambisjoner og nye mandater til energibyrået ACER gikk høyt blant energiministrene, ifølge klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, her sammen med Bulgarias energiminister Temenuzhka Petkova. Foto: Oleg Popov / EU2018BG

Norge var invitert på politisk nivå til å delta på energi-, klima- og ACER-debatt sammen med EUs energiministre torsdag, men stilte ikke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens Stortinget torsdag diskuterte Rødts forslag om å stanse den nye kraftkabelen NorthConnect, diskuterte EUs energiministre i Bulgarias hovedstad Sofia ambisjonsnivået for klima- og energipolitikken, inkludert spørsmål om framtidig makt for energimarkedsbyrået ACER.

Norge var invitert til å være representert på politisk nivå på dette uformelle ministermøtet ledet av dette halvårets EU-presidentskap, Bulgaria.

Men torsdag ettermiddag fikk ABC Nyheter opplyst i Olje- og energidepartementet at statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ikke stilte som planlagt. Det gjorde heller ingen andre fra Norge.

Vi får oppgitt at forfallet skyldes sykdom i familien.

Regjeringserklæringen: Delta og ivareta

Solberg-regjeringene har hele tiden insistert på at de fører en svært aktiv europapolitikk, ifølge dem i motsetning til foregående regjeringer. Det blir også slått fast i kapitlet om europapolitikk i regjeringserklæringen.

Regjeringen vil

  • Delta i utvikling av felleseuropeiske løsninger for justis, migrasjon og klima, og søke gjennomføring av den felles klimapolitikken i EØS-avtalen.
  • Ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU,

heter det blant annet i nåværende regjeringsplattform vedtatt på Jeløya.

– Jeg har lyst til å si at det har vært gjort mye godt arbeid på tjenestemanns- og ekspertnivå hittil også. Det som har manglet, er den politiske prioriteringen av EU- og EØS-prosesser fra A til Å, sa Vidar Helgesen (H) til ABC Nyheter om den rødgrønne regjeringen, da han tiltrådte som europaminister i november 2013.

Les også: Vi vil kjempe hardere for Norge i EU

Kunne sittet rundt bordet

Ett av problemene med EØS-avtalen har vært at Norge «ikke får sitte rundt bordet» på politisk nivå når EU arbeider med nytt lovverk som gjennom EØS deretter blir påført Norge.

Dagens energiministermøte var uformelt, og døra ble åpnet for olje- og energiminister Terje Søviknes og hans politiske ledelse. Selv om ingen beslutninger blir truffet på uformelle ministermøter, er de en sjelden anledning for Norge til å påvirke EU-ministre med sitt syn.

ABC Nyheter har to dager på rad forgjeves spurt hvilke innspill den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet vil gi på møtet i Sofia, men har av god grunn ikke fått svar på det.

Nye forslag om ACER

I Norge har politikerne debattert tilslutning til EUs energimarkedsbyrå ACER så fillene har føket. Spørsmålet om suverenitetsavståelse har stått sentralt.

Fra regjeringshold og Arbeiderpartiet blir det framholdt at ACERs myndighet er svært begrenset idet Norge slutter seg til. Kritikerne har påpekt at nytt EU-lovverk kan øke organets makt og myndighet.

Av pressemeldingen fra torsdagens uformelle EU-ministermøte framgår det at det bulgarske formannskapet har forberedt en rekke reviderte forslag om det framtidige mandatet til ACER, som har vært diskutert de siste ukene.