Danskene foretrekker Pfizer over Moderna - ingen lignende trend i Norge

<p>I Danmark foretrekker de Pfizer-vaksinen over Moderna. FHI har ikke oppfatning av at det er slik i Norge.</p>
I Danmark foretrekker de Pfizer-vaksinen over Moderna. FHI har ikke oppfatning av at det er slik i Norge. Foto: Marit Hommedal / NTB

I Danmark ringes vaksinekontorer ned fordi danskene vil bytte vaksinetype. – Ikke fått slike tilbakemeldinger her i Norge, sier FHI.

I Danmark er vaksineringen mot covid-19 godt i gang, og i likhet med i Norge er vaksinene Pfizer og Moderna de eneste som er godkjent som en del av det offentlige vaksineprogrammet.

Sundhedsstyrelsen, Danmarks svar på FHI, sier Pfizer og Moderna er like gode. Likevel opplever vaksinesenterne at flere som har fått tildelt Moderna-vaksinen ringer inn og vil bytte til Pfizer.

Det forteller konstituert visedirektør i Region Hovedstadens Akuttberedskap, Helene Bliddal Døssing til DR.

Antallet telefoner har vært med på å gi et større arbeidspress i regionen, sier Døssing. Det fører også til at andre folk som trenger hjelp eller lurer på noe, må vente.

For å bytte vaksine, det er ikke mulig.

Tror AstraZeneca og Johnson & Johnson er årsaken

Helene Bliddal Døssing tror usikkerheten rundt Moderna-vaksinen blant annet kan ha noe med at vaksinene Johnson & Johnson og AstraZeneca ble tatt ut av det danske vaksineprogrammet.

– Folk sier at de vil ha «den gode vaksinen», og vi tror det kan være en sammenheng med at to vaksiner ble tatt ut, og at folk putter de to sammen. Vi har derfor brukt å si at Pfizer og Moderna er samme vaksinetype, sier hun til DR.

Enhetsleder i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, tror også en av årsakene kan være at Danmark har fått for få doser av Moderna, og at for få folk dermed har vært oppmerksomme på at det fantes to vaksiner i vaksineprogrammet deres.

I juli fikk derimot Danmark 600.000 vaksinedoser av Moderna-vaksinen. Derfor har nå flere enn tidligere fått tildelt vaksinasjonstime, med beskjed om at de får Moderna. Søberg i Sundhedsstyrelsen sier at det dermed er viktigere enn noen gang å kommunisere at vaksinene er like til folket.

Ikke slik i Norge

Heller ikke i Norge er det mulig å bytte vaksine. Her handler det om at kommunene vilkårlig får utdelt vaksiner, og befolkningen må ta det den de får, forteller FHI. Overlege ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl sier til ABC Nyheter at de ikke har mottatt noen tilbakemeldinger om at nordmenn foretrekker den andre vaksinen over den andre.

– Det er høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet i Norge, og vi har ikke fått tilbakemeldinger om at det er knyttet ønske om den ene mRNA-vaksinen fremfor den andre.

Assisterende direktør koronavaksinasjonsprogram ved FHI , Jasper Littmann. Foto: Lise Åserud / NTB
Assisterende direktør koronavaksinasjonsprogram ved FHI , Jasper Littmann. Foto: Lise Åserud / NTB

Assisterende direktør Jasper Rick Littmann ved FHIs vaksinasjonsprogram sier at FHI heller ikke legger opp til at man kan velge hvilken vaksine man vil ha.

– Men det er mulig at enkelte kommuner orienterer på forhånd om hvilken vaksine man vil få tilbud om, sier Littmann.

I Oslo har derimot enkelte fått lov til å velge mellom Pfizer og Moderna ved bestilling av vaksinetime.

På spørsmål om Oslo kommune i den forbindelse har opplevd en større interesse for den ene vaksinen enn den andre, sier fungerende kommunikasjonssjef i Helseetaten i Oslo kommune, Caroline Bremer, at de ikke har tall på det.

I likhet med Sundhedsstyrelsen i Danmark presiserer også FHI at de to vaksinene er like, og at det derfor ikke spiller noen rolle hvilken en du tar.

– Vaksinene bygger nøyaktig på det samme

Vaksine-professor ved Københavns Universitetet, Camilla Foged, bekrefter at det ikke er noen grunn til å foretrekke den ene vaksinen fremfor den andre.

– De bygger på nøyaktig samme prinsipp. Begge vaksinene bygger på et såkalt mRNA, som inneholder oppskriften på proteinet i coronaviruset, sier hun til DR.

Hun mener det heller ikke er noen nevneverdig forskjell på effekten til de to vaksinene. Moderna beskytter 94,5 prosent og Pfizer 95 prosent mot den opprinnelige Wuhan-varianten.

Foged sier hun heller ikke kjenner til undersøkelser som indikerer at den ene vaksinen gir flere bivirkninger enn den andre.

Personvernpolicy