Islam Net involvert i storstilt eiendomskjøp av tomt med egen skytebane

Eiendommen hvor Oslo Skytesenter og en av Norges største våpenbutikker er lokalisert, får nå ny eier.

Stiftelsen Iman Aktivitetssenter har formelt overtatt eiendommen, men det er i hovedsak Islam Net som har sørget for en storstilt kronerulling så eiendomskjøpet kunne bli en realitet.

Iman Aktivitetssenter og Islam Net står oppført med samme postboksadresse.

Ønsket ikke medieomtale

Ledelsen i Islam Net skal ifølge Filter Nyheter har oppfordret til ikke å omtale eiendomskjøpet før tidligst om tre til fem år.

Men i dag slapp nyheten likevel ut. Ifølge Filter Nyheter skal summen for eiendomsoverdragelsen være på til sammen 60 millioner kroner.

Stiftelsen bak kjøpet, «Iman aktivitetssenter», skal ikke ha tatt opp banklån, men Islam Net har samlet inn betydelige midler fra privatpersoner.

Omstridt verdisyn

Eiendommen er lokalisert i Groruddalen i Oslo. Selgeren har bekreftet transaksjonen. Planen er at eiendommen på sikt skal utvikles til å bli en kombinasjon av aktivitetssenter og moské.

Organisasjonen Islam Net har flere ganger vært i medienes søkelys. De praktiserer en streng, konservativ salafi-inspirert form for islam.

Gruppen har blant annet fått oppmerksomhet etter omstridte utspill kvinnesyn, homofili og sharia-lover. Islam Net har flere unge tilhengere, spesielt blant studenter i Norge.

Stilte krav for å gi intervju

Filter Nyheter skriver at lederen Fahad Qureshi tilbød seg å stille opp til intervju om den pågående rettssaken om IS-kvinnen, men på én betingelse: Eiendomskjøpet i Groruddalen måtte ikke omtales.

Bakgrunnen for dette kravet skal ha vært at dette kunne medføre en sikkerhetsrisiko for minoritetsungdom.

Ifølge nettstedet er hovedbygningen på eiendommen i dag benyttet som skytebane. Den er en av Norges største i sitt slag og rommer en 25 meter lang pistolbane med 15 standplasser samt innendørs riflebane. En av Norges største våpenbutikker leier også lokaler her, og har blant andre politiet på kundelisten.

En av Norges største muslimske organisasjoner

Islam Net er en sunnisk salafi-islamsk organisasjon i Norge, grunnlagt av den pakistansk-norske ingeniørstudenten Fahad Qureshi i 2008. Den har lokale avdelinger i Oslo, Akershus, Tromsø og Bodø, og det planlegges en femte lokalisering i Trondheim.

Islam Net er i dag en av de største og mest aktive muslimske organisasjonene i Norge. På hjemmesiden står det blant annet dette om mål og fokus:

«Invitere ikke-muslimer til islam og oppklare misoppfatninger. Inspirere ikke-praktiserende muslimer til å komme tilbake til Allah. Veilede og undervise konvertitter. Veilede muslimer til å praktisere islam i henhold til Koranen og sunnah. Engasjere praktiserende muslimer i å søke kunnskap og bli ledere i arbeid for islam. Forsvare islam, muslimer og våre rettigheter i det norske samfunnet.»

Personvernpolicy