Byggeprosjektet som vil ryste Oslo vest

To millioner kubikkmeter med stein skal fraktes ut av tunnelåpninger i Bærum og Oslo vest. Næringslivet jubler og en milliardær lover å ta t-banen.

Nylig gikk den første salven av. Ansatte i kontorbyggene på Fornebu kunne høre et lavt smell. Men det var ingen offisiell markering, ingen hornmusikk eller snorklipping. Kanskje går Fornebubanen stille i dørene. Ingen trodde det skulle gå to tiår til byggestart da Telenor åpnet sitt hovedkontor på Fornebu i september 2002.

Tiårene går fort når man vil ha noe til å gå på skinner.

– Det er faktisk 100 år siden Fornebubanen først ble lansert som idé, sier kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen.

Artikkelen er først publisert i Finansavisen 23.10.2020.

I 1919 kom det nemlig forslag om en forstadsbane fra Oslo til Bærum. Denne ble aldri noe av, selv om flyplassen åpnet i 1939. Forslag om en jernbane til Fornebu dukket opp igjen på 1990-tallet.

Fornebubanen kom for alvor inn i dagligtale i 2003, da Stortinget bevilget 12 millioner kroner til planleggingen. Dette året ble det vedtatt at det skulle bygges en automatbane fra Fornebu til Lysaker. To år senere ble det vedtatt at det ikke skulle bygges en automatbane, men en bybane.

Noen avsporinger har det med andre ord vært.

I 2017 etablerte Oslo kommune Fornebubanen som en egen etat. Og i slutten av oktober gikk altså den første salven av. Prisen for å komme fra Fornebu til Majorstuen på 12 minutter: 16 milliarder kroner.

PANGSTART: Området ved den gamle flyhangaren blir anleggsområdet. Foto: Fornebubanen
PANGSTART: Området ved den gamle flyhangaren blir anleggsområdet. Foto: Fornebubanen

Gode nyheter

Eiendomstopp Baard Schumann ser Fornebu fra to sider. Sørfra, der han kommer kjørende fra villaen på Snarøya, på vei inn til Oslo. Og nordfra, med eiendomsselskapet Nordr Eiendom, som han nå leder.

Han kan nemlig avsløre at Nordr Eiendom nå flytter til Fornebu. Nærmere bestemt Snarøyveien 36.

Nordr er tidligere Veidekke Eiendom som John Fredriksen og Ivar Tollefsen kjøpte for 7 milliarder kroner.

– Fornebubanen burde ha kommet for ti år siden. Det er gode nyheter at byggingen er i gang. Da kan vi endelig få fart på boligbyggingen, sier Schumann.

Han tror Fornebubanen blir en bedre investering enn Follobanen.

– Follobanen har for få stopp. Den stopper jo ikke før i Ski, som i seg selv er for lite. Det kommer til å bo langt flere på Fornebu og i tillegg betjener Fornebubanen områdene langs linjen.

– Er Fornebubanen egentlig gode nyheter for de som bor på Snarøya?

– Det finnes sikkert dem som synes det blir vel mye mennesker. Jeg mener vi må akseptere at det bygges rundt oss. Også de som bor på Snarøya nyter godt av det økte tilbudet. For eksempel er kjøpesenteret blitt veldig bra.

Les også: Nordr selger til Oslo Kommune for 670 millioner

VIL HA BANE: Baard Schumann bor på Snarøya. Han mener Fornebubanen er et bedre regnestykke enn Follobanen.Foto: Håkon Sæbø
VIL HA BANE: Baard Schumann bor på Snarøya. Han mener Fornebubanen er et bedre regnestykke enn Follobanen.Foto: Håkon Sæbø

Krever ny t-banetunnel

Endestasjonen bygges der hvor det i dag fortsatt står en gammel hangar, vis-à-vis kjøpesenteret Fornebu S. Om syv år skal passasjerene kunne stille seg opp på perrongen og vente på en seks-vogns T-bane med åtte avganger i timen.

FORNEBU STASJON: Slik vil endestasjonen se ut.
FORNEBU STASJON: Slik vil endestasjonen se ut.

T-banetraséen skal gå i tunnel hele veien. Første stopp er Flytårnet, neste er Fornebuporten før t-banen skal rulle inn på en helt ny stasjon på Lysaker. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang. Bærum kommune var ferdig med sin del av reguleringsplanen allerede i 2015 og har vært en pådriver for å få banen bygget.

Selvsagt er noen redde for at det blir mye støy og støv. Men dialogen så langt har vært positiv.

Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens t-banenett.

Reguleringsplanen for Oslo-parsellen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018.

Planen er at t-banevognene som kommer fra Fornebu skal kunne rulle videre til Nationaltheatret og Jernbanetorget. Det er imidlertid én hindring. Kapasiteten i tunnelene under sentrum er sprengt. I Oslo venter Nye Majorstuen stasjon og en ny t-banetunnel gjennom Oslo på å bli realisert.

– Vår jobb er å bygge banen frem til inngangen til Majorstuen. Resten av prosjektet avhenger av Nye Majorstuen stasjon og ny t-banetunnel gjennom Oslo. Dette er Sporveiens ansvar, sier Fredriksen.

PLASS TIL FLERE: Fornebu har fått mange nye boliger. Og flere skal det bli.
PLASS TIL FLERE: Fornebu har fått mange nye boliger. Og flere skal det bli.

Da Follobanen ble påbegynt hadde Stortinget tatt en avgjørelse basert på at den skulle koste 11,6 milliarder kroner. I 2014 var anslaget doblet. Nå kan Follobanen som følge av sprekk og kronekurs havne på over 30 milliarder. Dersom Fornebubanen skulle gå på en tilsvarende kjempesprekk vil den komme på 40 milliarder kroner.

Det er ikke en bekymring for næringslivstoppene på Fornebu.

Ventet 20 år

– Vi har ventet på dette siden vi flyttet inn her i 2002, sier Morten Dean Dunham, adm. direktør i Telenor Eiendom.

FORNEBUBANEN

Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen. Strekningen er på cirka 8 kilometer.

Det skal bygges seks nye T-banestasjoner langs traséen. De nye stasjonene er Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.

Byggetiden er anslått til om lag seks år. Banen er beregnet å stå klar for åpning i 2027.

Byggekostnadene er estimert til drøyt 16 milliarder kroner.

I kommunedelplanen for Bærum kommune er det foreslått å bygge opptil 11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringsarealer. Det kan bygges opp mot 20.000 nye arbeidsplasser her ute.

Etter planen legges det opp til statlig finansiering på opptil 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen.

Han kan bekrefte at det er kommentert ved kaffeautomatene hos Telenor at det har kommet opp sperringer rundt byggeområdet.

– Det blir godt tatt imot her. Fornebubanen er positivt for alle som jobber og bor på Fornebu, og for alle som besøker oss.

Dunham sier at det ikke bare handler om å få ansatte til og fra jobb på en effektiv måte.

– Telenor har vært opptatt av å få til en utvikling som gjør at Fornebu blir et attraktivt og levende bysamfunn med puls og energi også utenom arbeidstiden. I tillegg til videre næringsutvikling og flere boliger håper vi at det blir etablert er rikt tilbud av andre aktiviteter. Med Fornebubanen og kommunedelplan tre som Bærum kommune har vedtatt går byutviklingen i riktig retning.

– Kommer du til å bruke den?

– Det tror jeg. Selv om jeg riktignok bor vest for Fornebu.

– Det har nettopp vært kritikken mot denne løsningen. Enkelte hevder at to tredjedeler av de som jobber på Fornebu bor vestover. «Ingen» skal mot øst?

– Jeg og mange med meg er avhengig av gode overgangsordninger, til buss eller tog. Det må vi få.

TÅLMODIG: Morten Dean Dunham, adm. direktør i Telenor Eiendom, har ventet på t-bane i nesten 20 år. Foto: Telenor
TÅLMODIG: Morten Dean Dunham, adm. direktør i Telenor Eiendom, har ventet på t-bane i nesten 20 år. Foto: Telenor

Ikke langt unna sitter Tonje Sandberg, adm. direktør i Accenture Norge. Hun kan se ut mot hangar-området.

– Det er veldig bra at vi endelig får på plass et så viktig samferdselsprosjekt for et folkerikt område som Fornebu. Vi har mange ansatte som har ventet lenge på dette. Mange av våre ansatte bor sentralt i Oslo og for dem er denne banen viktig.

Selv om Accenture skryter av at hovedkontoret er på Fornebu, har de også et kontor i sentrum. Men det satses på begge lokasjonene, forsikrer Sandberg.

– Vi jobber med bærekraftige løsninger. Og hvordan vi bygger bærekraftige samfunn. Derfor er vi positive til en ny t-banelinje.

UTLENDINGENE SKRYTER: Tonje Sandberg, adm. direktør i Accenture Norge, mener Oslo blir enda hyggeligere med Fornebubanen. Foto: Accenture Norge
UTLENDINGENE SKRYTER: Tonje Sandberg, adm. direktør i Accenture Norge, mener Oslo blir enda hyggeligere med Fornebubanen. Foto: Accenture Norge

– Dere lever av å gi råd til bedrifter i krevende prosjekter. Hva sier Accenture om kostnads- og tidsrammen. Lar dette seg realisere i løpet av syv år og med en prislapp på 16 milliarder kroner?

Les også: Åpner for å skrote Fornebubanen

– Jeg har ikke faglig grunnlag for å si noe om beløpet og byggingen, svarer Accenture-toppen.

Men hun tror det et nytt kapittel i det Osloregionen står for.

– Den kommentaren vi får fra gjester som besøker Oslo er at det er en hyggelig by der det er lett å ta seg frem. Utlendinger sier de opplever at de er kommet til en by som er godt tilrettelagt og som har høy bokvalitet.

Dynamitten

Apropos bokvalitet. For å bygge åtte kilometer med skinnegående transport under bakken må det sprenges.

2 millioner kubikkmeter med sprengt stein skal transporteres ut av tunnelene. I tillegg kommer 500.000 kubikkmeter med løsmasser. Og det er ikke sjeldne jordarter vi snakker om her. Tunnelmassene vil bestå av leirskifer, knollekalk og eruptivganger. Massene er egnet for opp- og omfylling, men er ikke kvalitetsmasser som kan benyttes til vei eller betong.

Selv om banen bygges under bakken er det rundt 160 eiendommer i Oslo og rundt 40 eiendommer i Bærum som blir berørt. Dette er både næringseiendommer og boliger. Av disse er det totalt ni boliger, alle lokalisert i Oslo, som må innløses i sin helhet og rives.

Det planlegges fem tverrslag for blant annet å transportere ut løsmasser. Disse vil bygges på følgende steder: Fra byggegrop Fornebu sør, Koksa ved Fornebuporten og på Lilleaker, Skøyen og Madserud.

Her blir selvsagt bråk.

– Vi har startet nabokontakten og hatt mange nabomøter allerede. Selvsagt er noen redde for at det blir mye støy og støv. Men dialogen så langt har vært positiv, sier Fredriksen.

Finner frem sjekkheftet

En som faktisk skal være med å betale for herligheten er adm. direktør Kristine Tveitnes Seip i OBOS Fornebu. OBOS alene bidrar med nær 1 milliard kroner til byggingen.

– For OBOS som største grunneier på Fornebu, er Fornebubanen et premiss for å bygge det samfunnet vi skal bygge her. Banen er en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig byutvikling. Den vil knytte Fornebu direkte til Oslo, noe som vil bygge opp under og styrke Fornebu som et vellykket og bærekraftig byutviklingsområde.

– Vil du selv benytte deg av den?

– Jeg vil benytte meg mye av banen, jeg reiser en god del mellom Fornebu og Oslo.

DYRT SPLEISELAG: Kristine Tveitnes Seip må være med å betale. OBOS alene bidrar med nær 1 milliard kroner til byggingen.Foto: Trygve Indrelid
DYRT SPLEISELAG: Kristine Tveitnes Seip må være med å betale. OBOS alene bidrar med nær 1 milliard kroner til byggingen.Foto: Trygve Indrelid

Boligbygger og Snarøyabeboer Olav H. Selvaag blir visstnok også å se på t-banen. Han svarer ja på spørsmålet om han selv vil benytte seg av banen.

– Banen vil bidra til å løse mange trafikale utfordringer på Fornebu, samtidig som det er et banebrytende privat og offentlig samarbeid. Det kobler seg på eksisterende t-banenett og vil brukes av mange, både folk som bor på Fornebu, jobber på Fornebu og besøker på Fornebu. Alle disse faktorene gjør at jeg synes dette er et meget godt samferdselsprosjekt, skriver Selvaag til Finansavisen.

KLAR FOR AVGANG: Olav H. Selvaag blir å se på Fornebubanen.
KLAR FOR AVGANG: Olav H. Selvaag blir å se på Fornebubanen.

En som selvsagt smiler fra øre til øre er Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Det er en gledens dag, sier han om oppstarten av byggearbeidene.

– Fornebubanen handler om mer enn en t-bane. Det handler om å få opp farten i boligbyggingen i Osloområdet. Det handler om å holde boligprisveksten i sjakk.

– Hva hvis prisen blir 30-40 milliarder, i stedet for de 16 milliardene?

– Det er prisen for å bygge en by. Alternativet er mye dyrere. Alternativet er lavere boligbygging og økende boligpriser. Vi må se dette i et større perspektiv. Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen blant norske husholdninger. Måten å løse det på er å få til boligbygging der folk vil bo. Da må vi også bygge ut infrastrukturen.

Jæger mener vi kan takke Bærum kommune for å at banen nå realiseres.

– Vi har veldig få oslopolitikere som sloss for byen sin. Vi har mange distriktspolitikere som sloss for regionen sin. Men alt for få som står på for byen.

Han påpeker av vi greide å bygge ut t-banenettet på 1960-tallet. Så greide vi å koble øst og vest sammen på 1970-tallet. Dette har vi fortsatt nytte av i dag og vil ha nytte av i tiår fremover.

– Da må vi greie å bygge Fornebubanen. Nå får vi bare krysse fingrene for at vi gjennom neste Oslopakke greier å realisere en ny t-banetunnel gjennom Oslo slik at vi får utnyttet kapasiteten på t-banenettet.

Jæger heier ikke på all kollektivutbygging i hovedstadsregionen.

– Follobanen er en politisk skandale, sier han og peker på det samme som Schumann. Banen har ikke holdeplasser som åpner for boligbygging.

VIDEO:Lan Marie Berg (MDG) til Erna Solberg: – Du er på taperlaget!

Personvernpolicy