Antallet radikaliserte øker i norske fengsler

Kriminalomsorgen har identifisert 31 personer som står i fare for å bli radikalisert i fengsel. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Kriminalomsorgen har identifisert 31 personer som står i fare for å bli radikalisert i fengsel. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

31 personer står nå i faresonen for å bli radikaliserte bak murene, åtte av dem er returnerte fremmedkrigere.

Kriminalomsorgen har identifisert 31 fengslede personer hvor man mener det er fare for radikalisering. Åtte av dem er returnerte fremmedkrigere, viser den siste årsmeldingen fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Det er en liten økning fra 2018 hvor 28 personer var i målgruppen for myndighetens arbeide mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Vi vet at radikalisering skjer i fengsel, og vi gjør det vi kan for å forhindre dette, sier assisterende direktør i KDI, Jan-Erik Sandlie, til ABC Nyheter.

Det er snart seks år siden regjeringen la fram en handlingsplan på dette området. Bare for de to siste årene har det blitt presentert tall som viser hvor mange man mener står i fare for å bli radikalisert.

Fremmedkrigere

I kjernen står naturlig nok de åtte personene som nå sitter fengslet som returnerte fremmedkrigere. I tillegg finnes ni andre som også er dømt for terrorhandlinger eller hatkriminalitet.

– De fjorten andre er personer som er sårbare og i faresonen, sier Sandlie.

Blant fanger som løslates fra et høyt sikkerhetsnivå har forskning vist at nesten halvparten (49 prosent) begår ny kriminalitet før det har gått tre år etter frigivelse.

KDIs assisterende direktør mener dette ikke kan overføres til denne gruppen, blant annet fordi ikke alle av dem soner på det høyeste sikkerhetsnivået.

– Nei, vi kan ikke si noe om farene for tilbakefall for denne gruppen. De kan være på mange steder i soningen, sier han.

PST advarer om nynazister

I KDIs årsmelding understrekes betydningen av informasjonutveksling med politiet og særlig Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når det gjelder de 31 identifiserte personene.

I PSTs siste trusselvurdering mener man at trusselen for høyreekstrem og islamistisk terror er like stor. Mens man antar at høyreekstreme radikaliseres hovedsaklig via internett, mener PST påvirkning med sikte på islamistisk radikalisering «finner sted på religiøse arenaer, i fengsler og på internett».

KDI skriver også at det er «fastsatt rutiner som skal bidra til å sikre en god og forsvarlig tilbakeføring». I tillegg til dette tilbys fangene å benytte seg av en frivillig mentorordning som skal forhindre «oppblomstring av ekstremt tankegode og aksept av vold som virkemiddel».

For tiden er det ni slike aktive saker hvorav åtte er knyttet til et ikke opplyst antall personer siktet eller domfelt for terror-kriminalitet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært