Ny sjokkrapport fra USA om F-35

<p>Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om den nye rapporten fra USAs riksrevisjon om kampflyvåpenet. Han holder fortsatt hemmelig innholdet i en norsk rapport fra Riksrevisjonen om støttefunksjonene for F-35.</p>
Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om den nye rapporten fra USAs riksrevisjon om kampflyvåpenet. Han holder fortsatt hemmelig innholdet i en norsk rapport fra Riksrevisjonen om støttefunksjonene for F-35. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Totalprisen for F-35-flyene fortsetter å øke og prosessen vil bli ytterligere forsinket, fastslår USAs riksrevisjon. – Bedre ytelse enn forventet, sier det norske Forsvarsdepartementet.

Tirsdag denne uken offentliggjorde USAs riksrevisjon, Government Accountability Office (GAO), en ny 68-siders rapport om tilstanden for kampflyvåpenet F-35.

Norge er partner i det internasjonale utviklingsprosjektet av et nytt kampflyvåpen. Både fly som nå er stasjonert på Ørlandet og våre senere leveranser påvirkes av funnene som er gjort.

– Hvert år har utviklingskostnadene økt fordi programmet har fortsatt med teknologisk utvikling. I 2019 økte disse kostnadene kraftig, sier GAO-direktør Jon Ludwigson til ABC Nyheter.

– Utviklingskostnadene kommer i tillegg til pris per fly, sier han.

For tiden er utviklingskostnadene beregnet til 67,9 milliarder dollar (694 milliarder norske kroner). Og at man i fjor inkluderte et nytt tillegg i den pågående moderniseringen – Block 4 – medførte at utgiftene økte med nesten 14 milliarder dollar (143 milliarder kroner), bare på dette ene punktet.

Disse utgiftene inkluderes altså ikke når prisen per produsert enhet beregnes, selv om store deler allerede er betalt over årene som har gått.

– Vi har ikke forsøkt å rapportere om kostnadene per fly for de internasjonale partnerne, inkludert utviklingskostnadene, sier Ludwigson.

Fortsatt test-produksjon

Kampflyene produseres i grupper, Lot på engelsk. For den kampfly-varianten som Norge kjøper inn, F-35A, er man i gang med Lot 14. Enhetsprisen har nå for første gang sunket under 80 millioner dollar pr stykk (818 millioner kroner).

Men man er fortsatt ikke i gang med å produsere helt ferdige kampfly (full-rate production), så det som fortsatt pågår er testproduksjon. Det amerikanske forsvarsdepartementet (DOD) har igjen utsatt sin beslutning om at testproduksjonen kan avsluttes.

– DOD har utsatt å starte opp full-rate production til mellom september 2020 og mars 2021. Når det vil skje er avhengig av når man kan avslutte den operative testingen, sier Ludwigson som sier dette tidligst er ventet å skje i august eller september.

«Påvirker ikke leveransen til Norge»

ABC Nyheter har henvendt seg til det norske Forsvarsdepartementet (FD) for å få kommentarer og vurderinger fra den politiske ledelsen til rapporten fra USAs riksrevisjon.

Men det har visst ikke vært mulig denne uken, så departementet har i stedet sendt følgende kommentar fra kommunikasjonsavdelingens seniorrådgiver Lars Gjemble:

«Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris enn planlagt. Rapporten påvirker ikke leveransen av F-35 til Norge».

I en epost skriver Gjemble også om GAOs rapport om fremgangen i F-35-programmet:

«Akkurat som fjorårets rapport melder denne om at programmet nå gjør betydelige fremskritt, selv om flere utfordringer gjenstår. Det kom ingen overraskelser i denne rapporten, og de momentene som er tatt opp er godt kjent for F-35 partnerskapet. Vi setter pris på den tette dialogen partnerskapet (JPO) har med den amerikanske riksrevisjonen. Vi vil sammen med partnerskapet håndtere utfordringene som omtales».

Seniorrådgiver Lars Gjemble mener rapporten ikke direkte kan sammenlignes med den norske Riksrevisjonens undersøkelse av logistikk og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne.

Rapporten han viser til er gradert og hemmeligstemplet av Forsvarsdepartementet, selv om Riksrevisjonen ønsket å publisere en ugradert versjon. Dette gjør det umulig å ettergå Gjembles vurdering på dette punktet.

FDs kommunikasjonsrådgiver skriver videre:

«Den amerikanske rapporten omhandler ikke operativ evne. Den nye rapporten endrer ikke vår vurdering av graderingsbehovet for den norske rapporten. Også amerikanske myndighet unntar sikkerhetsgradert informasjon fra offentligheten».

Nye kostnader

De første tre kampflyene landet i Norge i november 2017. Hittil er det mottatt 22 F-35A, av de 52 som Stortinget har vedtatt å anskaffe. Flyene skal i 2025 være fullt ut operative. Allerede om to år skal flyene overta NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra dagens kampfly (F-16), og stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes.

Prislappen på de 52 norske kampflyene er i utgangspunktet beregnet til 69,7 milliarder 2016-kroner, altså 1,3 milliarder pr stykk.

Tidligere i år offentliggjorde USAs riksrevisjon graverende funn om tilstanden for den internasjonale flåten av F-35. Diana Maurer, GAOs direktør med ansvar for å granske dataprogram som kampflyets ALIS, bekreftet da overfor ABC Nyheter at deres funn også gjaldt de norske kampflyene.

I denne rapporten kom det blant annet frem at det er åtte års forsinkelser i utviklingen av dataprogram til F-35, og at systemene baserer seg på inntil 15 år gamle systemer og design.

Effekten er svimlende: Kampflyflåten er bare fullt operasjonell 31,6 prosent av tiden, konkluderte GAO. Minimumstiden skal etter planen være 60 prosent i en krisesituasjon. De rapporterer om at fly går på vingene selv om systemene advarer om alvorlige feil.

I den nye GAO-rapporten kommer det frem at man anslår kostnadene for å utbedre ALIS (som også skal døpes om til ODIN), vil koste minimum 2,9 milliarder dollar å utvikle (30 milliarder kroner). GAO tror også at det vil påløpe ytterligere 3,4 milliarder dollar i innkjøpskostnader (35 milliarder kroner) knyttet til den før nevnte Block 4-oppgraderingen.

Begge disse summene skal så legges på de 143 milliardene som man tror en videre utvikling av Block 4 vil koste. Da havner vi altså på mer enn 200 milliarder kroner for dette. Ekstra kostnader.

Flere kritiske feil

I tillegg påpeker man nå at det finnes ytterligere syv kritiske områder – pluss ALIS – som ennå ikke er utbedret. Disse områdene skal ikke utgjøre noen fare for at liv går tapt, men de vurderes som kritiske fordi forventede ytelser i en kampsituasjon ikke vil være fullgode.

Utviklingen av dette kampflyvåpenet er uten tvil et unikt teknisk prosjekt. Flyet skal bli et femte generasjons kampfly, og skal kunne integreres og samhandle med en rekke andre våpensystemer. Det er ekstremt komplekst.

GAO har i løpet av sin granskning for eksempel identifisert mer enn 10.000 kritiske produksjonsprosesser. Dessverre er bare en tredjedel av disse for tiden i stand til levere et resultat som samsvarer med forhåndsdefinerte standarder.

Fortsatt gjenstår en rekke tester, blant annet knyttet til programvare, rakett-utskytning og flyvninger. Man er her ni måneder på etterskudd.

GAO-direktøren understreker at F-35 er av verdens beste fly, og at de tekniske løsningene ligger på et nytt nivå.

– Utviklingen har ført til enestående teknologi som gjør det mulig for pilotene å gjøre tidligere umulige ting. Selv om enkelte muligheter for tiden er begrenset siden mangler må utbedres, er F-35 fortsatt et særdeles kapabelt femte generasjons fly, sier Ludwigson.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært