USA bekrefter: Alvorlige mangler ved norske F-35

Den norske oberstløytnanten Martin Tesli på vei opp i cockpiten på et amerikansk F-35 før et natt oppdrag på Nellis AFB under jagerflyvelsen Red Flag 2019. Kampflyene på denne basen er blant de som USAs riksrevisjon konkret har gransket. Feilen de avdekket rammer også flyene på Ørlandet.
Den norske oberstløytnanten Martin Tesli på vei opp i cockpiten på et amerikansk F-35 før et natt oppdrag på Nellis AFB under jagerflyvelsen Red Flag 2019. Kampflyene på denne basen er blant de som USAs riksrevisjon konkret har gransket. Feilen de avdekket rammer også flyene på Ørlandet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

De alvorlige feil og mangler som er avdekket ved F-35 i USA, gjelder også de nye norske kampflyene. Det bekrefter USAs riksrevisjon overfor ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det norske Forsvarsdepartementet har nektet Riksrevisjonen å lage en ugradert versjon av sin granskning av vedlikehold, logistikk og forsyningskjedene til de nye kampflyene F-35.

Det til tross for at USAs riksrevisjon – Government Accountability Office (GAO) – offentliggjør sin graverende funn om tilstanden for den internasjonale flåten av F-35. Diana Maurer, GAO-direktør med ansvar for nettopp dette feltet, påpeker at deres funn også gjelder de norske kampflyene:

«Systemene brukes i Norge og alle andre land som flyr med F-35», svarer hun på spørsmål om dette fra ABC Nyheter.

Også major Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret, bekrefter at de norske flyene bruker samme system:

«Ja, norske F-35 bruker ALIS», skriver han i en epost.

I fjor leverte Diana Maurers team en rapport som avdekket store svakheter med leveransen av reservedeler. I midten av mars i år ble en ny rapport offentliggjort. Den tar for seg de omfattende IT-systemene hvor man benytter samlebetegnelsen ALIS, og det er lite lystig lesning.

«Alle fly av typen F-35A bruker ALIS», påpeker Diana Maurer overfor ABC Nyheter.

– Vil alltid være utfordringer

Det er nettopp denne typen kampfly som for tiden har base på Ørlandet og som Norge har betalt milliarder av kroner for. I rapporten nevnes også fem militære baser i USA som Maurers team har besøkt. Ved minst to av dem har også norsk personell øvd og brukt F-35 – Edwards Air Force Base og Nellis Air Force base.

– Rapporten har kun hentet inn erfaringer fra amerikanske aktører. Men utfordringene som er beskrevet gjelder nok for alle nasjoner som bruker ALIS, også Norge, sier Luftforsvarets talsmann.

Artikkelen fortsetter under bildet

Diana Maurer fra USAs riksrevisjon under en høring i Kongressen i november i fjor. Foto: gao.gov
Diana Maurer fra USAs riksrevisjon under en høring i Kongressen i november i fjor. Foto: gao.gov

Han sier også at det alltid vil være ulike utfordringer i oppstarten av et nytt flysystem.

– Gjennom F-35 partnerskapet har vi et stort apparat som jobber for å rette opp utfordringer, hvilket også er tilfellet i forhold til ALIS.Det er heller ikke en ukjent problemstilling verken for F-16 eller våre andre flysystemer at det i en tidlig fase eller gjennom livsløpet, er utfordringer som må løses, sier Roen som minner om at de norske F-35 flyene nylig var på sitt første utenlandsoppdrag, Iceland Air Policing.

Fungerer ikke

I GAO-rapporten, som ble offentlig mens coronapandamien tok alt fokus, kommer det blant annet frem at det har vært åtte års forsinkelser i utviklingen av programvare til F-35, og at systemene baserer seg på inntil 15 år gamle systemer og design.

Effekten av systemsvikten er svimlende: Kampflyflåten er bare fullt operasjonell 31,6 prosent av tiden, konkluderer GAO. Minimumstiden for dette skal etter planen ligge på 60 prosent i en krisesituasjon.

GAO mener flyene bare er «trygge» – nivået under «fullt operasjonell» – 59,5 prosent av tiden, mens dette nivået skal være 75 prosent prosent av tiden ved en krise. De rapporterer om at fly går på vingene selv om systemene advarer om alvorlige feil.

Pr september i fjor var det rapportert inn 4700 åpne mangler i IT-systemene, hvorav 34 prosent var identifisert i 2017 eller tidligere. Mer enn en femtedel (22 prosent) av disse betegnes som kritiske, det vil si at de havner i de to øverste av fem kategorier.

– Alarmerende situasjon

Det høyteknologiske kampflyet er helt avhengig av at IT-løsningene innenfor ALIS fungerer. Disse brukes ikke bare når flyet er i luften, men også for nødvendig vedlikehold og sikkerhet.

Hver enkelt del skal i utgangspunktet registreres med en egen elektronisk merkelapp. I teorien skal denne så gi beskjed om når det er behov for utskiftning eller reperasjon. Men heller ikke dette fungerer, viser GAO-rapporten.

Det brukes mellom 5000 og 10.000 timer i året på manuell sporing av slik vital informasjon ved hjelp av registreringer i excel-ark. USAs riksrevisjon påpeker at det er stor fare for at kritisk informasjon derfor blir oversett.

– Fungerer ikke ALIS, fungerer ikke F-35, konkluderte GAOs Diana Maurer under en høring i Kongressen i november.

VIDEO: Her kan du se et lite minutt fra da Diana Maurer forklarte seg under en høring for Representantenes hus i Kongressen, 13. november 2019:

Også det amerikanske Forsvarsdepartementets egen kontroll, Office of Inspector General, har uttrykt bekymring for situasjonen . Det har blant annet fått den Republikanske senatoren Chuck Grassley til å reagere. Han mente i august i fjor at situasjonen var «alarmerende».

Det var altså før GAO og Diana Maurer la frem sin siste rapporten. Også her blir det amerikanske Forsvarsdepartementet sterkt kritisert for ikke å ha fulgt opp revisjonens tidligere påpekninger.

I løpet av den måneden som har gått har GAO fått svar fra Forsvarsdepartementet. De sier seg enige i beskrivelsene og anbefalingene, sier Maurer.

«Vi vil følge opp overfor Forsvarsdepartementet og forsikre oss om at det skjer. Depertementet har annonsert planer om å erstatte ALIS med et nytt system – ODIN», sier Diana Maurer.

Usikre ekstra kostnader

«Alle er enige om at ALIS ikke fungerer etter intensjonen. Hvis det ikke ordnes vil de mange problemene vi påpekte i rapporten fortsette: korrupte data, utfordringer ved utplassering, elendig brukeropplevelse, og økt personellbruk, blant annet».

Maurer er ikke sikker på om det bebudede nye systemet bare vil være en oppgradering av ALIS eller noe helt nytt, men GAO vil fortsette å overvåke utviklingen på det vesentlige området for kampflyvåpenet, forsikrer hun.

Det som derimot kan synes sikkert er at kostnadene i milliardprosjektet vil øke. Hvor mye, og hvordan disse vil bli fordelt mellom USA og de internasjonale partnerne som Norge, er derimot usikkert:

«Vi har nettopp startet en revisjon som ser på dette. Som en del av denne vil vi spørre Forvarsdepartementet om kostnadene knyttet til ALIS og ODIN, og regner med å kunne gi ut en rapport tidlig neste år», sier GAO-direktøren.

Luftforsvarets talsmann sier at Norge har støtte beslutningen om å erstatte ALIS med det nye ODIN som han mener «er bedømt til å være en bedre og mer effektiv utvikling».

– Flere av utfordringene med ALIS ligger i hvordan selve systemet er utformet. For å effektivt løse disse utfordringene bygges det opp et nytt system med erfaringene man har gjort, der det som er bra med systemet vil bli forsøkt ivaretatt, mens utfordringene adresseres, sier Stian Roen.

Når det gjelder mulige ekstra kostnader ved oppgraderingen, opplyser det norske Forsvarsdepartementet at det nå jobbes med å planlegge overgangen til ODIN.

– Dette vil være et kontinuerlig arbeid og det er enda ikke besluttet når ALIS skal utfases. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt svar på hva endelig kostnad vil bli, heter det.

SE VIDEO: 6. november 2019 viste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen frem de nye F-35-flyene på Rygge: