Svenske ukependlere slipper karantene i Norge

En nesten full buss med svenske arbeidere og noen enkelte nordmenn på Ørje. De svenske ukependlerne slapp karantenetid, mens de norske måtte selvisolere seg.
En nesten full buss med svenske arbeidere og noen enkelte nordmenn på Ørje. De svenske ukependlerne slapp karantenetid, mens de norske måtte selvisolere seg. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Mens alle nordmenn må i karantene etter å ha passert svenskegrensen tilbake, slipper svenske ukependlere all karanteneplikt.

ØRJE TOLLSTED (ABC Nyheter): Bussen fra Karlstad denne søndagen er nesten full. Enkelte nordmenn er med, men de fleste passasjerene er svenske pendlere.

De har åpenbart tatt turen en rekke ganger. På jobb i Norge på hverdagene, mens helga benyttes hjemme hos familien i Sverige.

De reiser helt lovlig frem og tilbake over grensa, uten å risikere karantene i noen av landene.

Det bekrefter også Helsedirektoratet overfor ABC Nyheter:

«Pendlere er unntatt så lenge de er på reise til jobb og på jobb. Dette gjelder også de som ukependler, om de pleier å gjøre det».

Denne praksisen står i sterk motstrid til karanteneplikten som pålegges de mer enn 12.000 nordmennene som eier fritidsboliger i Sverige. Hvis noen av disse passerer grensa må de for tiden i ti dagers karantene ved hjemkomst.

Helsedirektoratet har ingen oversikt oversikt over hvor mange svenske pendlere som daglig eller ukentlig passerer grensa – helt uten karanteneplikt.

Det har flere ganger blitt trukket frem hvor store ulikheter det er i antallet omkomne av virussmitten i Norge og Sverige. De siste tallene viser at 3.460 personer er døde etter å ha fått påvist viruset i Sverige, totalt er 27.909 personer bekreftet smittet. I Norge er tallene 228 døde og 8158 smittede.

I covid-19-forskriften heter det om denne gruppen som kommer regelmessig til Norge:

«Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid».

I bussen som passerer Ørje denne søndagen tegner og forklarer de svenske arbeiderne hva som vil skje på tollstedet. De oppfordrer sine medpassasjerer til å ha ID-kort klare, og for de enkelte uerfarne svenskene ber de om at skriv fra arbeidsgiver i Norge også tas fram.

Den aktuelle bussen har ingen stoppesteder mellom grensestasjonen og Oslo, så her skulle alle de mer enn tredve passasjerene til hovedstaden.

Ved retur til Sverige ilegges pendlerne heller ingen karantetid. Det skjer heller ikke med nordmenn som drar til Sverige, bare når de returnerer til Norge.

PS: Artikkelforfatteren har fritidsbolig i Sverige, var på bussen hjem 3. mai og har siden vært i karantene. De svenske ukependlerne har i mellomtiden derimot nok vært over grensa igjen i helgen, og er nå tilbake.

Vanskelig å holde avstand på bussen da den forlot Karlstad. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter
Vanskelig å holde avstand på bussen da den forlot Karlstad. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært