Stortinget kan åpne opp om kampflyene

Et enstemmig Storting sluttet opp om forslag fra Bjørnar Moxnes (R) som skal sikre større innsyn og åpenhet rundt for eksempel anskaffelsen av det nye kampflyvåpenet F-35. Foto: NTB scanpix/ Forsvaret
Et enstemmig Storting sluttet opp om forslag fra Bjørnar Moxnes (R) som skal sikre større innsyn og åpenhet rundt for eksempel anskaffelsen av det nye kampflyvåpenet F-35. Foto: NTB scanpix/ Forsvaret

Et enstemmig Storting ønsker større åpenhet rundt kampflyene og Riksrevisjonens rapporter. – En stor seier, sier forslagsstilleren, Rødts Bjørnar Moxnes. 

Stortinget samlet seg tirsdag om to forslag som kan gi mer offentlighet rundt forsvars- og utenrikspolitikken.

Det skjedde ett år etter at Riksrevisjonen avsluttet en rapport om Norges største forsvarsanskaffelse, kampflyvåpenet F-35, som Forsvardepartementet (FD) har gradert og hemmeligholdt.

I desember ble rapporten behandlet på et hemmelig stortingsmøte, men også etter den tid har striden om hemmeligholdet vedvart.

– Regjeringas hemmelighold i denne saken, har vært absurd, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Men i går opplevde han at et enstemmig Storting sluttet seg til partiets forslag om større innsyn og åpen kontroll.

– Det er en stor seier at Rødt nå fikk gjennomslag for at Stortinget nå skal finne måter å sikre åpenhet og debatt i saker der Riksrevisjonen avdekker kritikkverdige forhold og for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll i forsvars- og utenrikspolitikken generelt, sier partilederen til ABC Nyheter.

Vil sikre informasjon til folk

Nå skal de to forslagene innarbeides i mandatet til det utvalget som allerede utreder Stortingets kontrollfunksjoner, det såkalte «Harberg-utvalget».

Både lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag-Terje Andersen (Ap), og nestlederen , Høyres Svein Harberg, sluttet opp om forslagene.

Til ABC Nyheter sier Svein Harberg at det nå vil bli «sett ekstra» på hvordan det kan sikres informasjon rundt saker som inneholder gradert informasjon, slik tilfellet var med Riksrevisjonens rapport om de norske kampflyene.

Harberg sier at målet er å «sikre at mest mulig informasjon tilflyter befolkningen».

Hemmelighold som «varemerke»

Rødts leder sier derimot at dagens regjering har gjort hemmelighold «til sitt varemerke» for å «legge lokk på egne feil og slippe unna kritikk».

– Vi skal bruke det enstemmige flertallet vi fikk fra Stortinget til å kjempe for ordninger som sikrer at Norges innbyggere, de som betaler regninga for regjeringas uansvarlige politikk, skal få mer innsyn, sier Moxnes.

Han er også fornøyd med at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalte i Stortinget at man kan ha hemmeligholdt momenter som har blitt offentliggjort av riksrevisjonen i USA, GAO.

– I debatten i går innrømte forsvarsministeren første gang at rapportene fra USAs riksrevisjon, som avdekker skandaløse feil ved F-35, også gjelder for F-35 i Norge, sier Moxnes som viser til at det er avdekket store forsinkelser, reservedeler som går i stykker og et vedlikeholdsystem som ikke fungerer.

– Det gjør at flyene blir stående på bakken og at det allerede svindyre kjøpet kan bli enda dyrere. Dette har forsvarsministeren holdt hemmelig i over et år helt til han ble pressa til å svare under debatten på Stortinget i går.

– Vi opererer med begrensninger

I debatten sa forsvarsministeren dette:

– Det kan godt hende det er fragmenter i den norske Riksrevisjonens rapport som også treffer det den amerikanske riksrevisjonen har sett på, men av hensyn til nasjonens sikkerhet har vi valgt å begrense denne informasjonen.

Frank Bakke-Jensen fortsatte så med å forklare hvorfor han mente enkelte forhold ikke skulle komme ut:

– Det bør ikke være ukjent – heller ikke for representanter fra Rødt – at vi opererer med hemmelighold i Norge, av hensyn til nasjonens sikkerhet. Vi opererer med sikkerhetsklassifiseringer, og vi opererer med begrensninger på dokumenter, og konfidensialitet.

Et forslag fra SV om å be regjeringen, i samråd med Riksrevisjonen, om å lage en ny rapport om kampfly-undersøkelsene som kan gjøres offentlig, fikk ikke flertall.

– Det er godt mulig at det hadde blitt en rapport så preget av sladding at det ikke hadde gitt særlig mening å lese den, men det ville i hvert fall gitt en tydelig bestilling og en intensjon om mer åpenhet i en viktig sak fra denne salen, sa partiets Freddy André Øvstegård.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært