Meling om hemmelighold rundt Krekar: – En skamplett

<p>Krekar ble i mars tvangssendt til Italia hvor han ble dømt in absentia for terrorplanlegging. Nå reagerer advokaten hans på hemmeligholdet i saken.</p>
Krekar ble i mars tvangssendt til Italia hvor han ble dømt in absentia for terrorplanlegging. Nå reagerer advokaten hans på hemmeligholdet i saken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

PST nekter å offentliggjøre sentrale opplysninger om Krekars tvangsutsendelse til Italia. Advokat Brynjar Meling nektes på sin side innsyn i sentrale dokumenter. – En skamplett, mener han. 

For snart femti dager siden ble Najmuddin Faraj Ahmad (63), mest kjent som mulla Krekar, sendt til Italia med tvang. Etter den tid har verken hans familie eller advokat fått snakke med ham.

63-åringen ble sendt ut etter en dom i Italia sommeren 2019, hvor Krekar ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Dagen etter at fangen ble satt på flyet – 27. mars – ba ABC Nyheter om innsyn i hvor mange polititjenestemenn som fulgte med Krekar på flyet, og om disse måtte i coronakarantene etter hjemkomst.

Innsynskravet ble avslått av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som kun opplyste at de forholdt seg til gjeldende karantebestemmelser.

– En skamplett

En senere anke til departementet ble også avslått (7. mai), da opplysninger knyttet til transporten var graderte etter sikkerhetsloven ettersom antallet tjenestemenn berører «PSTs kapasiteter, metoder og personell».

Et senere krav om innsyn i utgiftene knyttet til tvangsutsendelsen, inkludert leie av fly, har PST ikke realitetsbehandlet.

– De vil holde det skjult at den normale måten ikke er brukt, nemlig at den myndighet som anmoder om at en person skal overføres også betaler, sier Krekars advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Han mener med andre ord at utgiftene for tvangsutsendelsen skulle vært belastet Italia fremfor norske skattebetalere.

– Dette er en skamplett på PST, sier Meling.

Før ikke se dokumenter

Selv har Meling i flere runder etterspurt sentrale dokumenter om Krekar-saken fra både Justis- og Beredskapsdepartementet (JBD) og Politidirektoratet (POD).

Uka etter at Krekar ble satt på flyet uten at Meling eller familien var informert, klaget advokaten på manglende innsyn i de «dokumenter som innkom mellom 4. mars 2020 til Kongen i statsråd behandlet saken 13. mars 2020».

Han ble nektet innsyn med henvisning til ulike paragrafer i forvaltningsloven og offentleglova (1. ledd i både paragraf 14 og 15). Myndighetene har anledning til å unnta dokument som en mener er til intern bruk eller innhentet fra andre departement for det samme.

Men i departementets vurdering skal det etter loven veie til fordel for innsyn, hvis dokumentene inneholder opplysninger av stor offentlig interesse.

I sin første klage viser Meling til justisminister Monica Mælands opplysninger om at man «har fått garantier fra Italia, knyttet til ivaretakelse av hans helsetilstand». Advokaten ba 1. april «omgående» om innsyn i dokumenter hvor det er gitt slike garantier, og han ba også om å få se «all korrespondanse mellom departementet og PST i anledning uttransporteringen».

Forsøket har ikke ført fram:

– Jeg holder nå på med en klage til Sivilombudsmannen, sier han til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært