Borettslag krevde at Vidar måtte flytte fordi han røykte i sin egen stue

<p>«Røyklukten som leiligheten over deg og fellesområdene blir påført ved din røyking er etter styrets vurdering, mer enn hva de andre andelseierne må finne seg i. Når deler og hele arealer som medfølger andelen deres ikke kan benyttes, er dette ikke bare en vesentlig ulempe, men det medfører også kostnader og tap i verdi. Dette er ikke akseptabelt,» konkluderte styret i Aksla Borettslag i Ålesund. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock</p>
«Røyklukten som leiligheten over deg og fellesområdene blir påført ved din røyking er etter styrets vurdering, mer enn hva de andre andelseierne må finne seg i. Når deler og hele arealer som medfølger andelen deres ikke kan benyttes, er dette ikke bare en vesentlig ulempe, men det medfører også kostnader og tap i verdi. Dette er ikke akseptabelt,» konkluderte styret i Aksla Borettslag i Ålesund. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock

En bitter nabostrid om plagsom røyklukt endte til slutt i retten.

Konflikten startet med en klage fra to av beboerne i samme boligkompleks bestående av 24 eierandeler i Aksla Borettslag i Ålesund. Klagen ble fremsatt fire måneder etter at Vidar Antonsen flyttet inn i desember 2017.

Naboene mente at røyklukt fra Antonsens leilighet var til sjenanse, noe som blant annet medførte at de ikke lenger kunne benytte tørkerom og privat bod på loftet, fordi «røyklukt satt seg i alt som oppbevares der».

Røyklukten skal også ha trukket inn i noen av naboleilighetene.

Naboer: «Frekk og ufin»

I et brev fra styret fikk Antonsen beskjed om at han skal ha opptrådt frekt og ufint da naboene forsøkte å gå i dialog.

«Styret har mottatt klage på at din bruk av boligen. Klagene gjelder røyk og at røykingen utøves på en slik måte at det kommer ut i fellesområdene og medfører at disse ikke kan benyttes av de andre beboerne som forutsatt.

I tillegg medfører røykingen at leiligheten over din er ubeboelig,» heter det i brevet, som er gjengitt i dommen fra Sunnmøre Tingrett, som ABC Nyheter har fått tilgang til.

Sigarettsneiper og dugnadsnekt

Ifølge NRK, som først omtalte saken, har Obos aldri tidligere saksøkt en andelseier på grunn av røyking.

Styret i Aksla Borettslag viser til at Antonsen ikke har vist vilje til å ta hensyn til de øvrige beboerne til tross for at at andre andelseierne har reagert og tatt dette opp ved flere anledninger.

VIDEO: Se Dagfinn Høybråten fortelle om røykeloven

En av naboene valgte dessuten å flytte ut i påvente av en juridisk avklaring.

En astmatiker opplyste til styret at hun ble fysisk uvel av røyklukten. Andre klagde på funn av sigarettsneiper i fellesarealene.

Naboene klagde i tillegg over at Antonsen ikke hadde tatt sin del av plenklippingen og heller ikke har deltatt på maledugnad.

Klagen ble senere gjentatt etter at styret foretok en befaring.

«Dette er ikke akseptabelt»

«Røyklukten, som leiligheten over deg og fellesområdene blir påført ved din røyking, er etter styrets vurdering, mer enn hva de andre andelseierne må finne seg i. Når deler og hele arealer som medfølger andelen deres ikke kan benyttes, er dette ikke bare en vesentlig ulempe, men det medfører også kostnader og tap i verdi. Dette er ikke akseptabelt,» konkluderte styret.

Antonsen foreslo en løsning ved at de som oppholdt seg i leiligheten hans i stedet skulle røyke på verandaen eller i døråpningen til verandaen. Til tross for dette tiltaket fortsatte naboene å klage til styret.

«En inngripen i privatlivet»

I april 2018 varslet styret Antonsen om det vurderte vedtak om bruk av boligen var i strid med borettslagsloven § 5-11 (1) og borettslagets vedtekter punkt 4-1 (3), samt at styret om nødvendig ville anvende muligheten for å gi ham salgspålegg.

Dette avviste Antonsen tvert. «Jeg på min side akter ikke og godta noen form for salgspålegg fra OBOS. Jeg skal på ingen måtte lastes for at bygget, som er fra 1953, og at Aksla Borettslag ikke har tatt de nødvendige vedlikehold som de vet trengs. Jeg kjenner flere som har andel i OBOS som også røyker i sin stue uten noen form for problemer. Hvis OBOS på sin side skal styre et privat hjem, anser jeg det som en inngripen i privatlivet til personer. Det sto heller ikke noen om at det kun kan selges til ikke-røykere,» skrev Vidar Antonsen i sitt tilsvar.

Les også: Her det blitt forbudt å røyke i sentrum

«Retten legger betydelig vekt på at borettslag ikke tillates å regulere i husordensregler røyking i egen leilighet inkludert egen balkong», heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett fra 18. februar.Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
«Retten legger betydelig vekt på at borettslag ikke tillates å regulere i husordensregler røyking i egen leilighet inkludert egen balkong», heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett fra 18. februar.Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Krevde salg innen tre måneder

Sommeren 2018 ga borettslaget et salgspålegg til Antonsen med en frist for frivillig salg innen tre måneder. Det ble samtidig opplyst at andelen kunne kreves tvangssolgt dersom den ikke ble solgt innen fristen.

Dermed havnet saken i Sunnmøre tingrett. I dommen fra 18. februar, heter det:

Retten bemerker innledningsvis at dårlige naboforhold ikke i seg selv er mislighold, men det må foreligge brudd på plikter som andelseieren har overfor borettslaget eller andre andelseiere. Et pålegg om salg av leilighet som tjener som egen bolig, er svært inngripende for den det gjelder. Derfor stiller loven krav om kvalifisert mislighold før en andelseier kan pålegges salg

«Ikke formålsstridig bruk av sin borett»

Retten kom dessuten til at Antonsen ikke hadde opptrådt slik at han har misligholdt sine plikter i borettslaget ved å røyke i egen leilighet.

«Retten har lagt vekt på at Antonsen ikke utøver noen form for formålsstridig bruk av sin borett. Det er ikke sannsynliggjort at Antonsen røyker ut i fellesarealer, inn i luftekanaler eller lignende, og røyking inne i egen bolig ligger innenfor tillatt bruk,» skriver Sunnmøre tingrett.

Selv om det ikke er tvilsomt at naboene plages av røyklukt i bygget, mener retten at røykingen i Antonsens leilighet ikke leder til at han har overtrådt burettslagslova § 5-11 første ledd.

Retten legger betydelig vekt på at borettslag ikke tillates å regulere i husordensregler røyking i egen leilighet inkludert egen balkong.

– Jeg er kjempeglad

Aksla borettslag sitt krav om tvangssalg av Antonsen andel ble derfor ikke tatt til følge.

«Vidar Antonsen har vunnet saken fullt ut og skal etter tvisteloven § 20-2 første og annet ledd ha full erstatning for sine kostnader.»

– Jeg er kjempeglad for det. Det betyr at jeg fortsatt kan føle meg trygg på at jeg får bo her, sier Antonsen til NRK.

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI) tviler på at norske myndigheter vil innføre et forbud mot røyking i private hjem.

– Nei, jeg tror og håper ikke vi kommer dit. Mange har stilt spørsmål om man går for langt i å regulere røyking. Blir reglene inhumane for den lille gjenværende gruppen av hovedsakelig ressurssvake røykere? Blir de forfulgt? Mange av røykerne føler nok at de blir det. Det skal ikke være forbudt å gjøre dumme ting. Spørsmålet er hvor langt staten kan tillate seg å gå i sine bestrebelser for å beskytte oss mot vår egen dumskap , sa Lund til ABC Nyheter nylig.

Les saken: Det første røykeforbudet ble innført for 400 år siden – straffen var brutal

VIDEO: Røykens historie

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden