Dystre tall i Forsvaret: Uønsket seksuell oppmerksomhet øker

Forsvaret sliter med å klare 0-visjonen når det gjelder mobbing og uønsker seksuell trakasssering, viser den siste medarbeiderundersøkelsen. Illustrasjonsfoto: Anette Ask/ Forsvaret
Forsvaret sliter med å klare 0-visjonen når det gjelder mobbing og uønsker seksuell trakasssering, viser den siste medarbeiderundersøkelsen. Illustrasjonsfoto: Anette Ask/ Forsvaret

Uønsket seksuell oppmerksomhet er fortsatt et økende problem i Forsvaret. 6,23 prosent av kvinnene svarer ja på spørsmål om de har opplevd dette det siste året.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De siste årene har Forsvaret hatt nulltoleranse for seksuell trakassering og mobbing. Likevel øker andelen ansatte som utsettes for dette.

Det er dystre tall som blir avslørt i Forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU 2019). 6,23 prosent av alle kvinner har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet siste år, noe som er en økning fra 4,51 ved undersøkelsen i 2017.

Inkluderes også menn er økningen mer beskjeden, fra 1,37 til 1,79 prosent, innenfor denne kategorien.

«Det er kvinnene som alene står for økningen i det nesten 2 %-poeng flere kvinner rapporterte om denne form for oppmerksomhet i 2019 enn i 2017», heter det i en analyse av tallene som fremkommer.

Trakassering følges ikke opp

Av de som har besvart undersøkelsen har 627 bekreftet at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Av disse har bare 31 prosent (194 personer) informert arbeidsgiver.

Og kanskje mer alvorlig, 54 prosent av de som har informert sier at arbeidsgiver ikke har fulgt opp med å forsøke å avklare hendelsen. Hele 60 prosent mener at «det ikke er iverksatt relevante tiltak i tilfredsstillende grad».

I februar i år kom det frem i en annen underøkelse at 24 kvinner og 20 menn i Forsvaret sa de var blitt voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sa de har blitt forsøkt voldtatt.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa da at han var overrasket over omfanget.

– Forsvaret er gjennomregulert, og vi har satt i verk en rekke tiltak. Så at vi har såpass mange hendelser i og utenfor tjeneste, overrasker meg og gjør meg ekstra forbanna, sa han. Forsvarssjefen reagerte også på at bare to saker var meldt til politiet.

– Vi får ikke bukt med denne type utfordringer med mindre det foreligger et klart varsel. Uten det, skjer det ingenting, sier Bruun-Hanssen.

For første gang blir de ansatte spurt om de opplever at Forsvaret er en trygg arbeidsplass. Hele 4,5 prosent svarer at arbeidsplassen «i liten grad» eller «ikke i det hele tatt» oppleves trygg. Andelen er høyest blant kvinner (5,2 prosent), sivile (6,5 prosent) og eldre (5,4 prosent blant de som er over 51 år).

Tallene er svært interessante sett i forhold til tallene som Generaladvokaten rapporterte om i sin årsmelding for 2018. Embedet kontrollerer blant annet refselser gitt i Forsvaret. I fjor var det totale antallet 381 saker, hvorav bare ni gjaldt seksuell handling uten samtykke, elleve kroppskrenkelse og tre (3) mobbing og trakassering.

Økt mobbing

Også på et annet område er økningen urovekkende. Kollegamobbing blir også stadig vanligere (3,7 prosent). Økningen skjer for begge kjønn, men det er en særlig tydelig trend blant kvinner (5,21 prosent) – opp nesten to prosentpoeng siden 2013 (3,48 prosent).

Det er de yngste kvinnene som opplever ubehagelig erting og plaging oftest. I denne gruppen rapporterer 8,7 prosent at de har oplevd slike situasjoner i løpet av den siste uka eller måneden.

Sett i sammenheng med samfunnet som helhet, er likevel ikke tallene for seksuell trakassering innenfor Forsvaret eksepsjonelle. Tall fra siste levekårsundersøkelse – i 2016 – viste at fire prosent rapporterte om slik trakassering, to prosent blant menn og syv prosent kvinner.

Påvirker motivasjonen

Men når det gjelder mobbing ligger Forsvaret derimot over samfunnet som helhet. To prosent av befolkningen har opplevd dette, i følge undersøkelsen fra 2016.

«Er det særskilte forhold ved arbeidet, oppdraget, kulturen, hierarkiet/ organiseringen som fremprovoserer/tilrettelegger for slike handlinger/ opplevelser?», spør rapporten uten å gi noe entydig svar.

Et særlig bekymringsverdig funn er at andelen som rapporterer om mobbing fra overordnede øker. Fra 2013 til 2017 var tendensen synkende, mens den de siste to årene har økt. Og igjen, mest for kvinner – fra 1,96 til 2,89 prosent.

Det er over 10.000 ansatte i Forsvaret som har besvart undersøkelse (svarprosent: 68 prosent), hvorav neste tre av fire svar kommer fra militært ansatte. Dette er imponerende høy andel og undersøkelsen gir dermed et godt innblikk i situasjonen innenfor Forsvaret.

Det betyr også at man det bak selv lave prosenttall skjuler seg mange individer. I FMU 2019 fremkommer det at mer enn 600 arbeidstakere har blitt utsatt for minst én uønsket hendelse de siste tolv månedene, og at dette påvirker jobbmotivasjon.