Nektet Riksrevisjonen tilgang

Forsvaret risikerte at årets regnskaper ikke ble revidert

Forsvaret nektet nektet riksrevisor Per-Kristan Foss og hans regnskapseksperter tilgang til sine systemer etter en lovendring. Hele revisjonen av årets regnskaper sto dermed i fare.
Forsvaret nektet nektet riksrevisor Per-Kristan Foss og hans regnskapseksperter tilgang til sine systemer etter en lovendring. Hele revisjonen av årets regnskaper sto dermed i fare. Foto: NTB scanåpix

Etter en lovendring måtte Forsvaret nekte Riksrevisjonen tilgang til sine interne systemer. Det truet hele kontrollen av 2019-regnskapet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. I denne mistet Riksrevisjonen retten til selv å sikkerhetsklarere de som kontrollerer blant annet Forsvarets omfattende regnskaper og pengebruk.

De to instansene har gjennom årene hatt mye med hverandre å gjøre. For bare en måned siden kunne Riksrevisjonen konstatere – for tredje år på rad – at Forsvarets regnskaper for 2018 inneholdt vesentlige feil.

– Det er ikke første gang vi ikke når fram i Forsvaret, for å si det slik, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han presenterte den kritiske rapporten.

Revisjonen kunne blitt stanset

Det var Forsvarsstaben som selv tok opp det problemet med klareringen av revisorene, samtidig som Riksrevisjonens eksperter mistet tilgangen til Forsvarets interne systemer.

Problemet er at Forsvaret må forholde seg til den nye loven, mens Riksrevisjonen skal forholde seg til den gamle. Det kunne gjort hele årets revisjon umulig.

Etter at riksrevisor Per-Kristian Foss i midten av oktober sendte et svarbrev til Forsvarsstaben, er det funnet en løsning. I brevet understreket Foss alvoret og påpekte at man riskerte at «Riksrevisjonen ikke får revidert Forsvarets regnskap for 2019».

Han forutsatte derfor at «Riksrevisjonens autorisasjon fortsatt ligger til grunn», samtidig som det ble åpnet for en løsning hvor revisorene gjennomgikk en sikkerhetsorientering slik at revisjonen kunne gjennomføres.

«Siden ny lov ikke gir unntak for Riksrevisjonen og at det per i dag ikke foreligger noen ny lov som gir unntak for Riksrevisjonen, er vi inne i en mellomperiode», forklarer Forsvarsjefens talsperson, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, i en epost til ABC Nyheter.

Har fått tilgang

Forsvaret åpnet derfor for å autorisere enkelte revisorer for sikkerhetsnivået «Begrenset» for en kort periode, og at de fikk en orientering om sikkerhetsmessige risikofaktorer.

«Det har nå blitt gjennomført sikkerhetsorientering for alle revisorer som reviderer Forvarets regnskap i 2019 og vil gjelde frem til ny lov vedtas. Alle revisorene har nå tilgang til Forsvarets regnskap», skriver Bøe.

Ekspedisjonssjef Åse Kristin Berglihn Hemsen ved Riksrevisjonen bekrefter at de nå har fått «tilgang til de systemene vi trenger for å kunne revidere Forsvaret».

«Det er avgjørende for at vi skal kunne gjøre den jobben vi er lovpålagt», skriver Hemsen også i en epost. Hun uttrykker forståelse for at den nye sikkerhetsloven ga Forsvaret uventede problemer når det gjaldt klarering og autorisering av revisorene.

«Vi nå fått de tilgangene vi trenger. Vår revisjon av Forsvarets regnskaper går som normalt og vi jobber innenfor planlagte tidsfrister», konkluderer hun.

Personvernpolicy