Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover

<p>Selskapet Polish- and Norwegian Services AS opererer busser kalt Miami Bus for persontransport til og fra Sandefjord lufthavn Torp. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen mener selskapet har begått flere lovbrudd i sin drift.</p>
Selskapet Polish- and Norwegian Services AS opererer busser kalt Miami Bus for persontransport til og fra Sandefjord lufthavn Torp. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen mener selskapet har begått flere lovbrudd i sin drift. Foto: Privat

Arbeidstilsynet mener Polish- and Norwegian Services AS har brutt arbeidsmiljøloven. Selskapet er også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene av Statens vegvesen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere i oktober anmeldte Statens vegvesen region Sør persontransportselskapet Polish- and Norwegian Services AS for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser.

«Det er foretatt kontroll av foretakets virksomhet i perioden januar, februar og mars måned 2019. Det er påvist en rekke overtredelser av bestemmelser om kjøre- og hviletid. Overtredelsene er av et så stort omfang at Statens vegvesen har besluttet å anmelde forholdene til politiet», heter det i et dokument ABC Nyheter har fått tilgang til.

Politiet har mottatt anmeldelsen, hvor den nå ligger til påtaleavgjørelse hos jurister. De skal avgjøre om saken skal etterforskes videre, henlegges eller om det skal tas ut tiltale. Per i dag har ikke selskapet noen tiltale eller dom mot seg i saken.

«Vi kjenner ikke til denne anmeldelsen. Vi mener påstander om ulovlige forhold på et så tidlig stadium er forhåndsdømming, og det er ikke pressens oppgave å gjøre. Hvis det er riktig at det foreligger en anmeldelse, vil vi gi vår redegjørelse til politiet», skriver Polish- and Norwegian Services til ABC Nyheter.

Arbeidstilsynet rapporterer om flere lovbrudd

Polish- and Norwegian Services kjører passasjerer mellom Sandefjord Lufthavn Torp, Horten og Oslo med minibusser. Forretningskonseptet til selskapet er å følge rutetidene til polske flyvninger til og fra Torp, og tilby reisende med disse flyvningene transport. Alle sjåførene som jobber i firmaet er polske.

ABC Nyheter har tidligere skrevet at selskapet er en av flere bussoperatører på Torp som anklages for å drive ulovlig persontransport på feil løyve (tillatelse) av konkurrenter i bransjen. Anklagerne har fått støtte av NHO Transport, Vestfold fylkeskommune og Horten kommune.

Polish- and Norwegian Services har det siste halvåret fått to sanksjoner mot seg av Statens vegvesens utekontroll for å kjøre på feil løyve, i form av bruksforbud og avskilting. Selskapet har klaget inn begge sanksjonene, uten at endelig avgjørelse er tatt i siste klageinstans.

En omfattende tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet viser at selskapet bryter flere lover i sin drift. Under en kontroll 19. juni i år møtte Arbeidstilsynet en av sjåførene som jobber for Polish- and Norwegian Services mens han var på jobb ved Horten fergekai.

Kontrollen og ytterligere dokumentasjon viste at sjåføren hadde en mangelfull arbeidsavtale, for lav timelønn og ikke fikk utbetalt lovfestet overtidstillegg.

Ifølge Arbeidstilsynet medfører manglene brudd på arbeidsmiljøloven, lov om allmenngjøring av tariffavtaler, og forskrift om arbeidstid for sjåfører innenfor vegtransport.

Polish- and Norwegian Services sier de ikke har begått noen lovbrudd, og mener at informasjonen i denne artikkelen er en feilaktig gjengivelse av virkeligheten.

Må sende over dokumentasjon innen 30. januar

Arbeidstilsynet har nå ilagt selskapet pålegg om å rette opp i de tre ulike lovbruddene som er avdekket, og sende dokumentasjon på at lovbruddene ikke lenger skjer innen 30. januar 2020. Vedtak om pålegg er en mild form for sanksjonering Arbeidstilsynet kan gi, hvor det aktuelle selskapet får muligheten til å endre mangelfulle forhold. Hvis Polish- and Norwegian Services ikke gjør dette, kan de bli ilagt ytterligere sanksjoner eller straff.

Selskapet må sende over kopi av arbeidsavtaler, lønnslipper og arbeidstidsregistreringer for alle ansatte for november og desember 2019 innen 30. januar 2020 for å vise at de nå driver i tråd med loven.

Om selskapet ikke følger opp påleggene fra Arbeidstilsynet kan de blir ilagt tvangsmulkt, en bot som må betales daglig til selskapet begynner å operere innenfor lovverket. Arbeidstilsynet kan også vurdere å stanse driften til selskapet helt eller delvis.

Polish- and Norwegian Services opplyser til Arbeidstilsynet at de vil levere inn all nødvendig dokumentasjon innen fristen, men bestrider at driften har gått ulovlig for seg.

2018: 77 prosent av tilsyn hos utenlandske viste for lav lønn

Morten Lien er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktiviteter i transportbransjen. Foto: Privat
Morten Lien er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktiviteter i transportbransjen. Foto: Privat

Å føre tilsyn med transportbransjen er en prioritert aktivitet for Arbeidstilsynet i 2019, også for persontransport. Årsaken er at deler av næringen har alvorlige arbeidsmiljøutfordringer, særlig blant utenlandske aktører.

– Hos utenlandske har vi tilfeller der lønnen har vært ned mot 25 kroner per time, sier Morten Lien til ABC Nyheter.

Han er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktiviteter i transportbransjen.

– Når vi i tillegg også finner en del brudd på bestemmelsene om dekning av kost & losji hos de samme sier det seg selv at slike sjåfører som oppholder seg lenge i Norge har tøffe kår. Og det er helt umulig for norske virksomheter å konkurrere på pris med slike, fortsetter Lien.

Polish- and Norwegian Services er langt ifra de eneste som bryter loven for minstelønn i bransjen. Lien forteller at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2017 gjennomførte 58 tilsyn med utenlandske turbilvirksomheter.

– I 53 prosent av disse tilsyn fant vi at en eller flere sjåfører i virksomheten hadde ulovlig lav lønn. I tilsvarende tilsyn med 26 norske virksomheter fant vi ulovlig lav lønn i 23 prosent.

Utviklingen er ikke positiv for utenlandske aktører. I 2018 var andelen med for lav lønn høyere i denne gruppen.

– Vi gjennomførte 39 tilsyn med utenlandske, og fant da ulovlig lønn i 77 prosent av tilsynene. I tilsvarende tilsyn med 24 norske virksomheter fant vi ingen med ulovlig lav lønn.

Arbeidstilsynet fører ikke statistikk med alvorlighetsgraden av funnene de gjør.

– Men hovedinntrykket er at det er grovere brudd på bestemmelsene hos utenlandske enn hos norske. Det vil si at vi finner lavest lønn hos utenlandske, i tillegg til at vi finner flest brudd der.

Personvernpolicy