AUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt

I 30 år har AUF-hateren som denne uken ble dømt til seks månders fengsel, plaget og truet folk. Mye tyder på at han snart vil være tilbake i en rettssal. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
I 30 år har AUF-hateren som denne uken ble dømt til seks månders fengsel, plaget og truet folk. Mye tyder på at han snart vil være tilbake i en rettssal. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

En 61 år gammel oslomann er denne uken dømt til seks måneders fengsel for hatmeldinger og trusler rettet mot to AUF-ledere og andre. Han har holdt på siden 80-tallet, og har samme diagnose som terroristen Anders Behring Breivik.

Pakker med avføring, dødstrusler, skyting og trusler mot uskyldige barn.

Lista er lang for den 61 år gamle oslomannen som denne uka ble dømt for trusler mot blant annet AUF-politikerne Mani Hussaini og Ina Libak.

Den første dommen i en straffesak fikk 61-åringen allerede i 1984. Den omhandlet «bare» brudd på vegtrafikkloven.

Men etter den tid har han fått ytterligere åtte dommer, som dekker alt fra umotivert skyting med gevær til spritsmugling.

En gjennomgang av dommene viser at tilsammen 48 navngitte personer har vært utsatt for vold eller trusler fra ham, fått tilsendt søppel eller avføring, siden 1990. I tillegg har en lang rekke andre ansatte ved institusjoner, bedrifter eller organisasjoner fått føle hans irrasjonelle vrede.

Breivik-diagnose

Mannen fikk allerede i 2000 diagnosen «dissosial personlighetsforstyrrelse», som terroristen Anders Behring Breivik fikk i 2012.

I den snart tyve år gamle rettspsykiatriske erklæringen slås det fast:

«Han viser asosial holdning ved å ikke følge vanlige normer og væremåte, opptrer rettshaverisk og tar loven i egenhånd». Og videre: «Han mangler evne til impulskontroll, bremsemekanisme og konsekvenstenkning. Han opptrer projiserende og viser ikke anger eller skyldfølelse».

Han er født i 1958 og bor for tiden på Oslos østkant, men har vokst opp utenfor hovedstaden. 61-åringen har tre barn med to ulike kvinner fra mer enn fjorten år tilbake. I de første dommene har han jobb som budbilsjåfør, men omtales senere som arbeidsløs og i siste dom uføretrygdet.

Skjøt mot tilfeldig sjåfør

Første gang han havnet i medias søkelys ble han omtalt som «drosjehateren». Det var etter at politiet på Lambertseter måtte rykke ut i 06-tiden 1. nyttårsdag 1989 da det var skutt mot en tilfeldig drosje fra en bopel.

Da politipatruljen rekonstruerte kjøreruta kl 06.20 og kjørte etter drosjen, ble det skutt på nytt. I forhør forklarte den da 30 år gamle mannen at han hadde vært på byen og drukket en del vin før «han opplevde en ubehagelig episode i drosjekøen» da en taxi hadde tatt opp en person han mente hadde sneket i køen.

«Da han kom hjem hadde han satt seg i stuen med et glass vin da det plutselig "klikket for ham" og han ville ødelegge en drosjebil», heter det i et referat fra avhør med ham.

Han hadde tatt et salonggevær og skjøt mot en tilfeldig drosje fra vinduskarmen. To av skuddene traff drosjen mens sjåføren satt i bilen. Retten vurderte det slik at skytingen pågikk i minst en halv time og «ikke kan ansees å ha hatt karakter av en ren impulshandling i et akutt anfall av sinne».

Han ble i 1990 dømt til seks måneders fengsel hvorav 120 dager betinget (allerede sonet i varetekt), samt erstatninger til både drosjesjåføren og bilens eier. I tillegg fikk han to års prøvetid.

Les også: Lan Marie Berg utsatt for grov netthets og trusler

Banket sykepleiere

Tre år senere blir han dømt for vold og trusler mot fire ansatte ved Ullevål sykehus begått i prøvetiden. Hans daværende gravide samboer ble på våren 1991 fraktet til gynekologisk avdeling etter ukontrollerte blødninger, mens han selv var på byen og handlet, spiste og drakk vin.

Da han kom til sykehuset nektet de ansatte å opplyse ham om samboerens helsetilstand, noe han heller ikke hadde juridisk rett til. Mannen svarte med å slå til en av sykepleierne som falt på gulvet, og så sparke henne i underlivet. En annen pleier ble også slått, mens han tok strupetak på en tredje. En lege som kom til ble to ganger slått i ansiktet med knyttet hånd.

I sin forklaring hevdet oslomannen at personalet hadde angrepet ham.

Da han i januar 1993 ble kjent med tiltalen mot ham, sendte han brev til sykehusdirektøren med trusler mot de fire fordi han ikke ville la seg «trakassere av rotter ansatt ved Deres sykehus». Han skrev også:

«Jeg har derfor mange år foran meg til bl.a. å forfølge Deres sykehus, noe jeg vil prioritere».

Samme høst fulgte han opp med å sende tolitersbokser med ekskrementer til tre av de ansatte. Den fjerde ble oppringt om natten med beskjeden: «Du skal drepes».

Retten fant «ikke noe særskilt å anføre» i formildende retning. Han ble dømt til 10 måneders fengsel hvor halvparten ble utsatt med en prøvetid på to år.

21 fornærmede

10. desember 1998 har statsadvokatene en ny tiltale klar. Nå gjelder det ikke lenger perifere personer som uskyldige drosjesjåfører eller sykehusansatte, men i større grad naboer og tidligere venner. Tiltalen har åtte hovedpunkt og en lang rekke underpunkt. Det er snakk om hele 21 fornærmede, hvorav én inkluderes i en tilleggsuttalelse like før saken skal opp til doms sommeren 2001.

Det er snakk om både vold og trusler. De første episodene daterer seg til våren 1997, mens det ekskalerer etter at samboerskapet opphører sommeren samme år, og han nektes kontakt med sine to barn.

En rekke saker knytter seg til den tidligere samboeren, hennes advokat og nærmeste familie. Det er alvorlige trusler han kommer med, den tidligere svigerfaren skal dø, eks-samboeren og advokaten hennes skal mishandles, mens tidligere venner skal «pines og plages.

Også nå er det flere som mottar avføring fra ham. En tidligere venn fikk tilsendt bilder av dattera tatt på Akerhus en 17. mai hvor det var satt et kryss og skrevet «DØ» over henne.

I retten forklarte han seg med at han de siste årene hadde følt seg «besatt av djevelen», men samtidig at den tidligere svigerfamilien hadde «fått som fortjent».

Da en tidligere kollega var på politihuset for å anmelde trusler ringte oslomannen, og kollegaen lot en politibetjent overhøre samtalen hvor mannen blant annet uttalte:

«Nå er det full krig, jeg skal knuse hvert bein i kroppen på deg, dessuten hjelper det ikke at du har gått til purken».

Den senere pågripelsen av ham hadde vært dramatisk og det hadde vært nødvendig med håndjern, kunne betjenten fortelle retten.

«Spesiell sak»

To rettspsykiatrisk sakkyndige og mannens første advokat har valgt å trekke seg fra saken fordi de har mottatt pakker med avføring. I tillegg har han sendt et brev til Oslo ligningskontor som han kranglet med og hyllet en meget omtalt episode i Hjelmeland barnehage hvor en bevæpnet mann tok 26 barn og 10 voksne som gisler. Han mente dette var «det største som har skjedd i Norgeshistorien» og «la det for guds skyld skje igjen».

I dommen konkluderes det naturlig nok med at saken er spesiell, men også noe overraskende at «en ubetinget straff i dette tilfellet vil være nyttesløs».

Det påpekes samtidig at mannen tar loven i egne hender når han føler seg urettferdig behandlet og kommer med «grove og skremmende trusler». Likevel mener dommerne at han «kan hjelpes gjennom et behandlingsopplegg» til å «lære seg til å forstå at samfunnet og andre mennesker ikke alltid tar feil».

Han dømmes 21. juni 2001 til ett års fengsel som utsettes med to års prøvetid under vilkår av at han går til psykiatrisk behandling. I tillegg ilegges han fem års sikring.

Dømmes for rasisme

Før sikringsperioden har utløpt – sommeren 2004 – er han tilbake i retten, nå som arbeidsløs sosialhjelpsmottaker og 46 år gammel. Nok et samboerskap har gått fløyten og han nektes nå også kontakt med sitt tredje barn.

Mye av aggresjonen rettes denne gangen mot ansatte i barnevernet og kommunenes hjelpetjenester. Det kan også synes som om han har blitt grovere i sine trusler, inkludert drapstrusler.

En kvinne får for eksempel beskjed om at «fitta di skal vrenges med hakapikk». Han lover at barnet skal lære «å hate negere» og en legesekretær får beskjeden «KOM DEG HJEM TIL SVARTELAND DIN JÆVLA DEGOS!». I tillegg sender han flere pakker med sauemøkk og egen avføring til utvalgte hatobjekt.

For første gang fremkommer det i en tiltale noe som kan ligne en politisk ytring. I et brev som også inneholder et norsk flagg tilgriset med avføring skriver han:

«Leve George W. bush. Lev Amerika. Død over Iraqe».

En ansatt tilknyttet Kriminalomsorgen som hadde jobbet med ham etter sikringsdommen i 2001, fikk tilsendt avføring og et tilgriset flagg etter at det ble meldt fra til politiet om at vilkårene var brutt. I tillegg hadde han heller ikke gjennomført den pålagte psykiatriske behandlingen.

I retten erkjente han alle de 22 straffbare handlingene i tiltalen, men sa også at han var «glad og stolt over det han har gjort» og angret ikke noe.

Nå blir han dømt til 8 måneders fengsel, men at halvparten utsettes med en prøvetid på to år. Han ilegges ikke sikring og heller ikke behandling ettersom det ikke «foreligger et behandlingsopplegg som er tilstrekkelig konkretisert».

Smuglet vodka

Heller ikke før neste dom faller mot ham, er prøvetiden ute. Allerede i september 2005 står han for retten tiltalt for nye trusler og mer avføring sendt i posten.

De tidligere vennene har også denne gangen fått unngjelde, sammen med ansatte i barnevernet. Truslene er nå koblet til at oslomannen har «alliert seg med noen utlendinger som skal komme og ta dem».

Retten slår fast at det har vært umulig å samarbeide med ham, og at «han er selv årsak til de problemer han får med kontakt med barnet». Det blir ikke vurdert forvaring, men han forbys å kontakte de fornærmede. Han dømmes til ett års fengsel hvor halvparten gjøres betinget av at han fortsetter psykiatrisk behandling. prøvetiden settes til fem år.

I 2012 blir han tatt på vei fra danskebåten med en liter vodka over tillatt kvote. Hvordan han reagerer på den mikroskopiske forbrytelsen, er beskrivende. Han avslo et tilbud om et forenklet forlegg på 300 kroner fordi «han regnet med at saken ville bli henlagt», opplyste tollinspektøren som sjekket ham i retten. Denne provoserende begrunnelsen gjør at han i stedet ilegges en bot på 500 kroner.

Les også: Facebook fjernet selv den terrorsiktedes konto

Trusler mot NRK-journalist

Da dommen falt denne uken hadde han ennå ikke startet å sone en dom fra 2018. Da ble han dømt til 55 dagers fengsel for trusler mot blant annet en av NRKs tidligere USA-korrespondenter.

På hennes facebookside hadde han skrevet «jeg har faktisk økonomi til å betale utlendinger for å voldta deg, slik de gjør med tusenvis av europeiske kvinner. Det du er kan sies på en måte: EN MOTBYDELIG HOREFITTE!».

I tillegg sendte han brev (med avføring) til to inkassoselskap hvor det også ble fremmet trusler.

For retten påstå han at meldingen til NRK-journalisten var et ledd «i en pågående konflikt» som følge av sitt politiske engasjement. Han fortalte også at han deltok i flere facebook-grupper «som ytrer seg på denne måten», og at hensikten hadde vært å skape frykt og redsel.

«Han håpet at formuleringen med å betale noen for å voldta ville virke sterkere enn å bare skrive "tulling" eller "drittsekk", som han synes ville være for enkelt og gammeldags».

Heller ikke denne gangen kan retten finne «nevneverdige formildende omstendigheter», selv om forsvareren mente han hadde handlet i berettiget harme.

Tiltalen i denne saken ble tatt ut 3. mars 2017. De straffbare kommentarene han kom med mot tidligere AUF-leder Mani Hussaini startet 14. juni 2017, noe som vel kan tyde på at norsk rettsvesen ikke har sett det siste av den nå 61 år gamle mannen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet23:34 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 – Vi fant liv på Mars på 1970-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med high five og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy er saksøkt av Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Forsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20 Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58 Tilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36 Ocasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35 Huawei rapporterer om kraftig vekst08:51 – Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51 Fastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48 Warren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21 Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02 Terrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43 Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget06:47 Ny klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47 Normann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35 Hongkongs leder avbrøt tale06:29 Starter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25 EU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22 Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13 Veidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00 Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53 Dette skjer i dag05:43 Warren ble angrepet fra alle kanter05:42 Dette skjedde i natt05:30 Hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15 Biden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58 Wild tapte uten Zuccarello på isen04:42 Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17 Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13 Borten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42 74 omkom i tyfonen i Japan02:59 Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning
Siste nytt
03:47NorgeStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37NorgeStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58NorgeØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet23:34VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02Verden– Vi fant liv på Mars på 1970-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med high five og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy er saksøkt av Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerForsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20NorgeFengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58NorgeTilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36PolitikkOcasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35PengerHuawei rapporterer om kraftig vekst08:51Penger– Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51Helse og livsstilFastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48VerdenWarren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21Helse og livsstilSterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02NorgeTerrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43VerdenHavneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget06:47VerdenNy klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47SportNormann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35VerdenHongkongs leder avbrøt tale06:29SportStarter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25VerdenEU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22NorgeFellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13PengerVeidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00VerdenFrode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53NorgeDette skjer i dag05:43VerdenWarren ble angrepet fra alle kanter05:42NorgeDette skjedde i natt05:30KulturHyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15VerdenBiden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58SportWild tapte uten Zuccarello på isen04:42PolitikkBare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17VerdenKina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13NorgeBorten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42Verden74 omkom i tyfonen i Japan02:59NorgeFlere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning
Populært