Knuff mellom bilister og syklister: – Er det så ille?

<p>Mange syklister sykler på rødt lys. Hvilke regler gjelder egentlig for denne trafikant-gruppen?</p>
Mange syklister sykler på rødt lys. Hvilke regler gjelder egentlig for denne trafikant-gruppen?

Disse trafikkreglene gjelder for deg som syklist.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ARENDAL (ABC Nyheter): Forholdet mellom syklister og bilister er ikke alltid smertefritt. Bilister kan oppleve syklistene som verdens verste trafikanter og motsatt. Hvor ille er det egentlig? Og hvilke regler gjelder for syklistene?

Statens vegvesen holdt et foredrag under Arendalsuka tirsdag for å oppklare. Tanja Loftsgarden, Elin Fykerud Johannessen og Anette Hauge jobber med ulike fagområder i vegvesenet.

– Hva er en syklist? Det er en mann i sykkelutstyr som vil fort fram og hopper frem og tilbake mellom kjørebaner. En syklist er et barn som sykler til skolen. Det er en av dem som kjører opp og ned Karl Johan på en av de nye elsparkesyklene. Det er han som frakter varer med lastesykkelen, og faren som sykler barna til skolen, sier Hauge.

Grunnleggende trafikkregler for syklister

Hauge jobber som jurist i vegvesenet, og forklarer hvilke trafikkregler som gjelder for syklister:

  • Hvem har rett til veibanen? Bilister og syklister har lik rett til veibanen. Om en syklist ikke kan være på veien, vil det være skiltet. Syklisten har rett til å være der uavhengig av om det finnes sykkelvei ved siden av eller ikke.
  • Kan man sykle i kollektivfeltet? Ja. Syklister er inkludert i samme paragraf som elbiler, busser og motorsykler.
  • Er det lov å sykle to i bredden? Det er ikke forbudt, men det er heller ikke regulert i trafikkreglene. Da gjelder hovedregelen for ferdsel på veiene: Man skal ferdes på en aktsom og forsiktig måte og ikke volde fare eller skade.
  • Enveiskjørte veier: En syklist er en kjørende, og enveisskiltet gjelder også for syklisten. Unntaket er hvis det er skiltet at sykling er tillatt. Det er tillatt å sykle hensynsfullt på gangfelt.
  • Gangfelt: En syklist har rett til å sykle over gangfelt, men har vikeplikt for både de gående og de kjørende.
  • Rødt lys: Syklister har ikke lov til å sykle på rødt lys.

Vikepliktsregler for syklister på 1-2-3:

  1. Er syklisten i veibanen, gjelder samme regler som for bilister. Du må følge høyreregelen og skilting. Tenk at du er en bilist når du sykler i veibanen.
  2. På fortau og gang- og sykkelvei har syklisten har vikeplikt, både for bilister og gående.
  3. Det er ett unntak for punkt nummer 2: Ved avkjørsler. Kommer det en bil fra en avkjørsel, har bilen vikeplikt for syklisten uansett hvor syklisten er.

– Er du usikker på hvilke regler som gjelder? Senk farten eller stopp opp helt. Da er du innenfor loven, sier Hauge.

(Artikkelen fortsetter under)

Fra venstre:Elin Fykerud Johannessen Tanja Loftsgarden, og Anette Hauge i Statens vegvesen. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Fra venstre:Elin Fykerud Johannessen Tanja Loftsgarden, og Anette Hauge i Statens vegvesen. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Les også: Oslo-borger bekymret for sykkeltrafikken: – Føler meg utrygg som fotgjenger

To hovedutfordringer

Det er flere utfordringer knyttet til samhandling mellom bilister og syklister på veien. Elin Fykerud Johannessen jobber med kampanjer og holdningsskapende arbeid i Statens vegvesen.

Vegvesenet har siden 2013 hatt en kampanje gående kalt «Del veien».

– Undersøkelser viser at vi har et bredt spekter av utfordringer, men det er to hovedutfordringer som går igjen. Den ene er at syklister dør fordi de blir oversett eller fordi de overser bilen. Den andre er at bilister opplever at de blir hindret av syklisten, samtidig som syklisten opplever at bilistene er aggressive og truende i sin kjøring, oppsummerer Johannessen.

I kampanjearbeidet snakker vegvesenet både til syklister og bilister på lik linje. Hovedbudskapet er:

– Det er viktig for begge parter å være oppmerksomme, søke blikkontakt med hverandre i kryss og være oppmerksom på blindsonen til bilistene.

Les også: Derfor bør du sjekke sykkelen etter 1000 kilometer

– Er det så ille?

Tanja Loftsgarden er ingeniør og jobber med utforming av sykkelanlegg i Statens vegvesen. Hun har noen forklaringer på hvorfor det kan oppstå knuffing og uoverenstemmelser mellom syklister og bilister i trafikken.

– Det fungerer best når trafikantene er adskilt fra hverandre, med egne veier for gående, syklende og bilister. Nå er det er mange fragmenterte sykkelveier i byene som ikke er knyttet godt nok sammen, og det er ikke alltid god nok prioritering av sykler. Der har vi en vei å gå. Både vi i Statens vegvesen og andre aktører, sier Loftsgarden.

Hun vil imidlertid ikke overdrive konfliktene mellom syklister og bilister.

– Er det så ille? Heldigvis er det ikke det. Det er viktig å ikke bygge opp om konflikter mellom syklister og bilister, for undersøkelser viser at stort sett så samhandler vi ganske godt på veien.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden