Sliter med timesregelen:

Problemene for bomringen på Nord-Jæren vil ingen enda ta

De nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet 1. oktober 2018. Det ble umiddelbart kluss med bombengeinnkreving knyttet til rushtidsavgift på grunn av en spesiell timesregel.
De nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet 1. oktober 2018. Det ble umiddelbart kluss med bombengeinnkreving knyttet til rushtidsavgift på grunn av en spesiell timesregel. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

I Oslo og Bergen gikk overgangen til rushtidsavgift i bomringen smertefritt. På Nord-Jæren ble det problemer. Så et nytt problem – og enda et problem venter.

12 byer i Norge har i dag bomringer. I tre av dem er det innført rushtidsavgift. Bergen var først ut i 2016. I 2017 fulgte Oslo etter. Da den nye bomringen på Nord-Jæren åpnet i oktober 2018 var det med rushtidsavgift. Men noe gikk galt.

Etter åpningen 1. oktober fikk mange bilister høyere bompengeregninger enn de skulle ha, fordi passeringer knyttet til rushtid og timesregel var registrert feil. Resultatet ble at innkrevingen av rushtidsavgift ble satt på pause fra andre uke i desember til slutten av mars.

Forklarer problemene: Leiv Olav Sunde er juridisk direktør i bompengeselskapet Ferde. Foto: Ferde
Forklarer problemene: Leiv Olav Sunde er juridisk direktør i bompengeselskapet Ferde. Foto: Ferde

I Oslo og Bergen var det ingen tilsvarende problemer ved overgangen til rushtidsavgift. Hvorfor ble det krøll på Nord-Jæren?

Les om bymiljøpakke Nord-Jæren i faktaboks.

Nøkkelen til problemene

Fakta om bymiljøpakke Nord-Jæren:

 • Bilmiljøpakken er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier på Nord-Jæren fram til 2033.
 • Flere store prosjekter ligger inne i pakken. Blant annet en bussvei, nye kollektivfelt og en sykkelstamvei. I tillegg er det satt av penger til trafikksikkerhetstiltak og drift av kollektivtilbud.
 • Hoveddelen av pengene i pakken kommer fra en ny bomring med 38 bomstasjoner som åpnet 1. oktober 2018. Staten bidrar med cirka 11 milliarder kroner og Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder.
 • Det er rushtidsavgift i bomringen. Mellom klokken 7-9 og 15-17 betaler bilistene 44 kroner (35,20 kroner med bombrikke). Resten av døgnet er prisen 22 kroner (17,60 kroner med bombrikke).
 • På grunn av registreringsproblemer og en spesiell timesregel hadde bompengeselskapet Ferde problemer med innkreving av rushtidsavgift etter at den nye bomringen åpnet. Innkreving av rushtidsavgift ble satt på pause fra midten av desember til slutten av mars.
 • Foreløpig går bymiljøpakken med et stort underskudd, grunnet høyere elbilandel enn forutsatt, færre biler på veien enn forutsatt og den lengre pausen i innkreving av rushtidsavgift. De mangler omtrent en halv milliard kroner i tapte bompengeinntekter forhold til hva det budsjettert med.
Kilder: Bymiljøpakken, Stavanger Aftenblad

De aller fleste bomprosjekter, det være seg bypakker, bro- og tunnelprosjekter eller nye veier, har en timesregel. Timesregelen er til for å dempe totalbelastningen av bompenger for bilister. Kjører du gjennom tre bomstasjoner på én time, skal du bare betale for én av passeringene.

Det er opp til politikerne lokalt å bestemme hvordan timesregelen skal fungere. I Oslo og Bergen har politikerne valgt en løsning hvor bilistene betaler for den dyreste passeringen i løpet av en time. Det vil si at hvis en bilist passerer tre bomstasjoner på én time, hvorav de to første skjer utenfor rushtid og den siste i rushtid, er det rushtidspasseringen bilisten blir belastet for.

På Nord-Jæren har lokalpolitikerne gått for en annen løsning. Der blir bilistene belastet for den første passeringen i en time, uavhengig om den skjer i eller utenfor rushtid.

Den spesielle timesregelen på Nord-Jæren er nøkkelen til problemene.

Aktuelt: Sterk motstand mot rushtidsavgift i Sandnes og Stavanger

Måtte betale ekstra

– Det startet som et leveranseproblem, forteller Leiv Olav Sunde til ABC Nyheter.

Han er juridisk direktør i bompengeselskapet Ferde, som er ansvarlig for bompengeinnkrevingen blant annet på Nord-Jæren og i Bergen.

– De som leverte utstyret i bomstasjonene hadde problemer med utstyret som førte til at registreringssikkerheten var langt lavere enn det som var akseptabelt. Mange bompasseringer ble rett og slett ikke registrert, forteller Sunde.

Hadde Nord-Jæren hatt samme timesregel som Oslo og Bergen, hadde ikke det vært noe problem for bilistene at enkelte passeringer ikke ble registrert. I et slikt scenario hadde kundene i verste fall risikert å betale mindre enn de skulle hvis det var rushtidspasseringen som ikke ble registrert.

Men på grunn av Nord-Jærens spesielle timesregel endte flere kunder opp med å betale mer enn det de skulle i tilfeller der første passering utenfor rushtid ikke ble registrert, mens en senere passering i rushtid ble registrert som den første i en time.

– Hvis vi taper den første fysiske passeringen får vi et problem. Det problemet unngår du med Oslo og Bergen sin timesregel, oppsummerer Sunde.

0,5 prosent rammes enda

Håkon Nordahl er kommunikasjonssjef i bompengeselskapet Fjellinjen, som har ansvar for innkreving av bompenger i Oslo og Akershus. Foto: Fjellinjen
Håkon Nordahl er kommunikasjonssjef i bompengeselskapet Fjellinjen, som har ansvar for innkreving av bompenger i Oslo og Akershus. Foto: Fjellinjen

Utstyret i bomringen på Nord-Jæren kom til slutt i orden, og innkrevingen av rushtidsavgift kunne startes opp igjen.

– Systemet har nå en registreringssikkerhet på mer enn 99,5 prosent, men vi vil tape noen passeringer av og til. Det er et lite antall passeringer, men det skjer. Vi har ikke mulighet til å identifisere hvem det er, så kunden må selv følge med og gi beskjed om de blir belastet for mye, sier Ferdes juridiske direktør.

Kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i bompengeselskapet Fjellinjen, som driver innkreving i Oslo og Akershus, forteller om den samme feilmarginen hos dem.

– Det har forekommet i noen få tilfeller at bilister har fått den billigste prisen og ikke den dyreste, som de egentlig skulle hatt. Denne glippen blir ivaretatt i en ny systemløsning som kommer neste år, forteller Nordahl til ABC Nyheter.

Nødvendig spesialtilpasning

På Nord-Jæren så bompengeselskapet Ferde seg nødt til å gjøre en spesialtilpasning for å minimere problemene med den spesielle timesregelen.

– I de aller fleste tilfeller blir brikken registrert ved passering. Men det er litt mer komplisert hvis brikken ikke blir lest og det tas bilde. Det tar litt lengre til å behandle bilder og derfor må passeringer i en periode samles opp inntil alle bilder er ferdig behandlet for å sikre at det er den første passeringene som belastes avtalen. For å få til dette har vi laget et system der vi holder igjen alle innlesninger og passeringer i 7-10 dager.

– Koster det mye ekstra med et slikt system?

– Det kostet å gjennomføre en systemendring, men i den vanlige driften koster det oss ikke noe ekstra.

Problemene tar ikke slutt

Fakta om Ryfast-prosjektet:

 • Ryfast er et typisk fergeavløsningsprosjekt. Målet med prosjektet er å lage et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt bygge nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum.
 • Prosjektet består av Eiganestunnelen, Hundvågstunnelen og Ryfylketunnelen. De to siste er lengre, undersjøiske tunneler som erstatter eksisterende fergesamband.
 • Prisen på to de undersjøiske tunnelene er beregnet til 6,4 milliarder kroner i 2014-kroner. Eiganestunnelen har en prislapp på 2,9 milliarder kroner.
 • Ryfast finansieres i hovedsak av bompenger.
 • Ryfast åpner i desember.
Kilde: Statens vegvesen

Mens problemene med timesregelen på Nord-Jæren nå er under kontroll, kan det oppstå nye utfordringer i desember når bompengeinnkrevingen til prosjektet Ryfast startes opp. Les om Ryfast i faktaboks.

Selv om inntektene fra bomstasjonene tilknyttet bymiljøpakke Nord-Jæren og Ryfast går til to separate prosjekter, skal de ha felles timesregel for å minimere totalbelastningen for bilistene. Om en bom knyttet til Ryfast-prosjektet får første passering i en time, får dette prosjektet bompengene, og motsatt.

Ryfast-prosjektet har ikke budsjettert med de tapte inntektene felles timesregel medfører, og skal derfor kompenseres fra bymiljøpakken. Pengene Ryfast taper på at bymiljøpakken får første passering i en time, må bymiljøpakken betale tilbake til Ryfast.

Problemstillingen skaper hodebry for bompengeselskapet Ferde.

– Det sentraliserte bompengesystemet har ikke funksjonalitet til å håndtere et slikt scenario. Derfor må vi i Ferde lage et system for manuell avregning av det oppgjøret som skal skje mellom Ryfast og bymiljøpakken. Nå jobber vi med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet for å få avklart om det i det hele tatt er praktisk gjennomførbart før oppstart i desember.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:12 Person skadd i båtulykke i Averøy16:03 Ingen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50 – Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07 Mann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31 Gutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09 Kenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58 Oljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34 Mange rammet av strømbrudd i Agder12:22 Gulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22 AUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03 – Det er et økende måkehat i Norge10:50 Forskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18 Litauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09 Brannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30 Uvær i Sør-Norge – flere veier og fjelloverganger er stengt09:27 Ingvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51 Svart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32 Brann i bygård i Oslo slukket06:54 Australske byer risikerer å gå tomme for vann06:45 Stjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17 Lærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:06 Bahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05 Ingen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13 Over halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04 Sanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25 Carl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50 Jevn Hovland klatret på plasseringen02:29 Sterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44 Halve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41 Elevrekord ved folkehøgskolene00:39 Mann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05 Uværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34 Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23 Legendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28 Britisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24 Hundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05 Ung mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42 Ødegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21 Frp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20 To personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16 Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41 Flytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22 MDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55 – Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36 Fire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08 Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51 Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24 Høyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10 Trump: Hamza bin Laden er død15:57 Bonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56 Vålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53 Øvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52 Seks omkom i uværet i Spania15:50 Spitse-dobbel for Vålerenga15:49 Stortap for Snøgg15:48 Poengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22 Mané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20 Dødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56 Real Madrid slapp med skrekken14:53 Elyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53 Ny leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49 Grei-seier over Kaupanger14:45 Barneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43 Afrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39 Ruud sendte Norge videre i Davis Cup14:30 Europa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27 To asteroider passerer Jorden14:18 Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46 Telenor-feil er rettet13:36 Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19 Motocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16 Han så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16 Skiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59 Død mann i Båtsfjord identifisert12:52 Kvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19 Solskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04 Tine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58 USAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53 Migranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35 Extinction Rebellion-aktivister for retten11:19 Amerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58 «Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11 Vegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51 Reuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43 Politiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40 Professor: – Demokrati krever for mye av folk09:16 Oliver Solberg dominerer i USA-rally09:00 Varemerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29 Pondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04 Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00 Johaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41 Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40 Bondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01 Dette skjer i dag05:36 Nesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30 Dette skjedde i natt04:01 Elvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01 Prest dømt til fengsel etter overgrep
Siste nytt
16:12NorgePerson skadd i båtulykke i Averøy16:03NorgeIngen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50Verden– Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07NorgeMann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31NorgeGutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09SportKenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton12:58VerdenOljeprisen kan stige etter angrep i Saudi-Arabia12:34NorgeMange rammet av strømbrudd i Agder12:22VerdenGulltoalett stjålet fra Churchills fødested11:22NorgeAUF-hateren har spredd avføring og dødstrusler i 30 år – nå er han dømt11:03Norge– Det er et økende måkehat i Norge10:50Helse og livsstilForskere med en visjon om én vaksine for alt – livet ut10:18NorgeLitauer for retten for bildrap i Sandefjord10:09NorgeBrannvesenet har kontroll på brann i enebolig i Soknedal09:30NorgeUvær i Sør-Norge – flere veier og fjelloverganger er stengt09:27SportIngvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51VerdenSvart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32NorgeBrann i bygård i Oslo slukket06:54VerdenAustralske byer risikerer å gå tomme for vann06:45SportStjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17NorgeLærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenBahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05NorgeIngen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13NorgeOver halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04VerdenSanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25PolitikkCarl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50SportJevn Hovland klatret på plasseringen02:29NorgeSterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44VerdenHalve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41NorgeElevrekord ved folkehøgskolene00:39NorgeMann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05NorgeUværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34NorgeFolk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23NorgeLegendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28VerdenBritisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24NorgeHundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05NorgeUng mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42SportØdegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21PolitikkFrp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20NorgeTo personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16SportJohnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41VerdenFlytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22PolitikkMDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55Verden– Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36SportFire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08SportEtterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51PolitikkAngrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24PolitikkHøyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10VerdenTrump: Hamza bin Laden er død15:57VerdenBonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56SportVålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53SportØvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52VerdenSeks omkom i uværet i Spania15:50SportSpitse-dobbel for Vålerenga15:49SportStortap for Snøgg15:48SportPoengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22SportMané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20NorgeDødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56SportReal Madrid slapp med skrekken14:53SportElyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53VerdenNy leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49SportGrei-seier over Kaupanger14:45NorgeBarneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43VerdenAfrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39SportRuud sendte Norge videre i Davis Cup14:30SportEuropa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27VerdenTo asteroider passerer Jorden14:18NorgeKjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46NorgeTelenor-feil er rettet13:36NorgePerson i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19NorgeMotocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16VerdenHan så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16NorgeSkiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59NorgeDød mann i Båtsfjord identifisert12:52VerdenKvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19SportSolskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04NorgeTine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58SportUSAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53VerdenMigranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35NorgeExtinction Rebellion-aktivister for retten11:19SportAmerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58Verden«Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11NorgeVegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51VerdenReuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43NorgePolitiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40PolitikkProfessor: – Demokrati krever for mye av folk09:16SportOliver Solberg dominerer i USA-rally09:00VerdenVaremerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29NorgePondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04NorgeBjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00SportJohaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41VerdenGuaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40NorgeBondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01NorgeDette skjer i dag05:36NorgeNesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30NorgeDette skjedde i natt04:01NorgeElvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01VerdenPrest dømt til fengsel etter overgrep
Populært