Meny

Utdrag fra Bompengeboka - politikk, sirkus og motstand:

Bompenger koster - rabattordninger, månedstak og timesregel

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Så mye kan du ende opp med å betale i bompenger i løpet av ett år. ABC Nyheter- journalist Elisabeth Bergskaug er aktuell med «Bompengeboka» - politikk, sirkus og motstand.

Kapittel 4, utdrag:

Prisene for å passere bomstasjoner og bomringer ­varierer enormt. Har du en AutoPASS-avtale med betalingsbrikke i dine lokale bomstasjoner, er det en maksgrense for hvor dyre bompasseringene dine kan bli. Månedstak og rabattordninger er en del av AutoPASS-avtalen og har som formål å skåne de som kjører mye, fra en svært stor økonomisk belastning.

De samme rabattordningene gjelder ikke i alle landets bomstasjoner, de lokale variasjonene er store. Som hovedregel har hvert enkelt bompengeprosjekt og hver enkelt bomring sine egne rabattordninger som kun gjelder for det prosjektet eller den bomringen.

I bomringene tilknyttet byene er det vanlig å ha et månedstak på 60 passeringer. Da betaler du kun for de første 60 gangene du passerer en bom hver måned. Noen byer opererer med høyere eller lavere månedstak.

Bakgrunn: Det store bompengehatet: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Miljøpakke Trondheim har et månedstak på 110 passeringer, som i mange år var landets høyeste månedstak. Til gjengjeld har Trondheim lavere takster i bomringen enn både Oslo, Bergen og Stavanger.

Fra 1. juni 2019 økte Oslo månedstaket fra 60 til 120 passeringer i to av sine tre bomringer og har dermed overtatt tronen for landets høyeste månedstak. Den tredje ringen ved bygrensen i Oslo har et eget månedstak på 60 passe­ringer.

Den omdiskuterte bomringen på Nord-Jæren har et månedstak på 75 passeringer. Førdepakken i Sogn og Fjordane har Norges laveste månedstak med 30 passeringer.

I tillegg til månedstak får bilister med betalingsbrikke en rabatt på 10 eller 20 prosent per passering gjennom bomringen. Historisk sett har det variert hvor stor rabatt som gis, men regjeringen har innført 20 prosent som standardisert rabatt for personbiler gjennom bompenge­reformen. Fra 1. januar 2019 er rabatten normalt 20 prosent, men det finnes fremdeles unntak.

Alle bomringer knyttet til byer har også en timesregel. Dersom du passerer flere enn én bomstasjon i løpet av en time, betaler du kun for den første passeringen.

Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager
Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager

De aller fleste bilister i Norge har den grå bompengebrikken festet i frontruta, og får dermed nytte av rabattordningene beskrevet over. Ifølge Statens vegvesen har andelen bilister med AutoPASS-avtale og betalingsbrikke ligget jevnt på 80 prosent i mange år. Det er gratis å inngå en AutoPASS-avtale. Du betaler kun et depositum for bombrikken på 200 kroner, og uansett hvor lite eller mye du kjører, lønner det seg å ha en slik avtale.

Noen regneeksempler

Under følger noen regneeksempler fra tre av de største byene i Norge og noen utvalgte veistrekninger som kan gi en pekepinn på hvor dyrt bompenger kan være dersom du kjører mye. I alle regneeksemplene blir det foretatt maks antall mulige passeringer innenfor månedstaket. Summene viser det meste du som bilist kan ende opp med å betale i bompenger i en gitt bomring i løpet av ett år. Mange bilister vil sannsynligvis passere bomringen mindre enn 60, 75 og 120 ganger i måneden og dermed betale mindre bompenger i året enn det eksemplene viser.

Alle utregningene gjelder per bil. Har familien din to eller flere biler, kan de årlige bompengeutgiftene bli høyere enn regneeksemplene viser.

Bergen: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019, og elbil-takster fra 6. april 2019. I bomringen i Bergen får du 20 prosent rabatt per passering dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 60 passeringer. Som en del av Miljøløftet har Bergen innført både rushtidsavgift og miljødifferensiering. Dermed har bensin-, diesel- og elbiler forskjellige takster, og takstene er ulike i og utenfor rushtid.

Med rabatt er takstene for dieselbil 24 kroner utenfor rushtid og 44,80 kroner i rushtid.

Takstene for bensinbil medregnet rabatt er 20 kroner utenfor rushtid og 40,80 kroner i rushtid.

Med rabatt er takstene for elbil 8 kroner utenfor rushtid og 16 kroner i rushtid.

Passeringer per måned:
Pris per år dieselbil med rabatt:
Pris per år bensinbil med rabatt:

Pris per år elbil med rabatt:

60 i rushtid32 256 kroner29 376 kroner11 520 kroner
30 i rushtid og 30 utenfor24 768 kroner21 888 kroner8640 kroner
60 utenfor rushtid17 280 kroner14 400 kroner5760 kroner

Du må kjøre omtrent hele tiden i de 4,5 timene rush­tiden varer i løpet av en dag, for at alle passeringene du betaler for i løpet av en måned, skal være i rushtiden. Det skyldes timesregelen som sier at du kun betaler for én passering per time. Gitt denne forutsetningen er det trolig at den årlige bompengebelastningen ender opp med å ligge nærmere 22 000–25 000 enn 30 000–32 000 kroner for fossilbilister som kjører mye i Bergen.

Stavanger: Så mye kan du betale i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019. Den vedtatte rushtidsavgiften er medregnet, til tross for at rushtidsinnkrevingen ble satt på pause en lengre periode på grunn av tekniske problemer med bommene.

I bomringen på Nord-Jæren får du 20 prosent rabatt per passering, dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 75 passeringer. Etter planen skal elbiler begynne å betale i bomringen 1. august 2019. Stavanger differensierer ikke bensin- og dieselbiler. Taksten for alle fossilbiler i rushtiden er på 35,20 kroner med rabattavtale. Utenom rushtid er taksten 17,60 kroner med rabatt.

Passeringer per måned:Pris per år med bensin- og dieselbilrabatt:
75 i rushtid31 680 kroner
37 i rushtid og 38 utenfor rushtid23 654 kroner
75 utenfor rushtid15 840 kroner

Timesregelen gjør at du skal tilbringe mye tid på veien i rushtiden hver dag for å havne på 31 680 kroner i årlige bomutgifter per bil. Mange bilister vil også ende opp med færre passeringer enn 75 i måneden, særlig i perioder med lengre ferier. En årlig bompengebelastning på mellom 15 000 og 25 000 kroner per bil er likevel ikke usannsynlig for fossilbilister som kjører mye.

Oslo: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i de foreslåtte takstene fra 1. juni 2019. Fra samme dato har Oslo og Akershus fått tre separate bomringer. Takstene varierer mellom de tre ringene, mellom bensin, diesel og elbil, samt mellom rushtid og utenfor rushtid. I tillegg har ringene ulike regler for timesregel og månedstak. Det gjør det komplisert å få et realistisk bilde av utgiftene for bilister i Oslo og Akershus.

De tre bomringene i Oslo-området er: én utvidet bomring ved bygrensen, én ny indre ring, og videreføring av den eksisterende bomringen i byen kalt Osloringen. Totalt er det 73 bomstasjoner i de tre ringene.

I og rundt hovedstaden økte rabatten i alle bom­ringene fra 10 til 20 prosent med innføringen av det nye systemet i juni 2019.

Månedstaket er 60 passeringer i ringen ved bygrensen. Indre ring og Osloringen har fått et felles månedstak på 120 passeringer.

Bygrensen har en egen timesregel. Indre ring og Osloringen har en felles timesregel.

Taksten for en enkeltpassering er satt betydelig ned sammenlignet med før 1. juni 2019. Det er samtidig innført toveis-innkreving i Indre ring og Osloringen. Der man tidligere betalte for å passere bomringen kun i én retning, betaler man nå for å passere begge veier. Ved bygrensen er det kun enveis-innkreving.

I Osloringen og ved bygrensen er takstene i rushtid / utenom rushtid henholdsvis som følger: Dieselbil med rabatt 20/24 kroner. Bensinbil med rabatt 16,80/21,60 kroner. Elbil med rabatt 4/8 kroner.*

Indre ring har egne priser: Dieselbil med rabatt 15,20/21,60 kroner. Bensinbil med rabatt 13,60/16,80 kroner. Elbil med rabatt 3,20/6,40 kroner.*


Passeringer per måned per ring:

Pris per år dieselbil med rabatt:*Pris per år bensinbil med rabatt:*Pris per år elbil med rabatt:*
I rushtid: 60 i Osloringen, 60 i i Indre Ring, 60 ved bygrensen47 808 kroner43 200 kroner16 128 kroner
Utenfor rushtid: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved bygrensen39 744 kroner33 984 kroner8064 kroner
Delt likt mellom rushtid og utenfor: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved Bygrensen43 776 kroner38 592 kroner12 096 kroner

* Det er tatt utgangspunkt i foreslåtte takster for bomringene i Oslo, da endelige takster ikke var vedtatt på tidspunktet boken ble skrevet.

Et månedstak på 120 passeringer i Osloringen og Indre ring er svært høyt, særlig når timesregelen tas i betraktning. Kjører du til og fra jobb hver arbeidsdag i en måned, tilsvarer det kun rundt 40–50 passeringer. Kjører du lite innenfor bygrensen i Oslo resten av døgnet, kan beløpet du betaler i løpet av et år, være nærmere én tredjedel av eksemplene i tabellen over.

Hvor du bor, er også av betydning. Bor du innenfor bygrensen, slipper du å passere ytre bomring hver dag. Det betyr en adskillig lavere bompengebelastning. Pendler du derimot med bil inn til Oslo, får du en dyrere bompengebelastning totalt sett.

Les også: Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger

Bompengeprisen for utvalgte veistrekninger

I Statens vegvesens interaktive Norgeskart på nett kan du legge inn strekningen du ønsker å kjøre, for å se hva det vil koste deg i bompenger. Tabellen under viser bompenge­prisen for å kjøre utvalgte strekninger tur-retur uten rabatt. Prisene er hentet fra Statens vegvesens ruteplanlegger i februar 2019 og gjelder fossilbiler.

Veistrekning:Pris tur-retur personbil uten rabatt:Pris tur-retur tungtransport uten rabatt:
Oslo–Trondheim E6594 kroner1106 kroner
Oslo–Kristiansand E18208 kroner448 kroner
Kristiansand–Stavanger E39152 kroner344 kroner
Stavanger–Bergen E39148 kroner341 kroner
Bergen–Trondheim E6/E16168 kroner540 kroner
Trondheim–Bodø E6486 kroner1004 kroner
Bodø–Tromsø E6130 kroner226 kroner

Det blir dyrere

Bompengeprisene kommer til å øke i årene som kommer, på flere av strekningene i tabellen. De følgende eksemplene er beregnet i 2017-kroner:

E6 skal bygges ut mellom Oslo og Trondheim, noe som vil gi høyere bompengetakster fra 2022. Personbiler må da ut med over 800 kroner i bompenger tur-retur. Tungtransport må betale over 1800 kroner tur-retur i årene 2022–2032. I 2019 er det billigere å kombinere E6 med riksvei 3 gjennom Østerdalen. Det vil det sannsynligvis være i fremtiden også.

Basert på aktive bomstasjoner, bompengeproposisjoner behandlet av Stortinget og kjente prosjekter under planlegging vil bompengebelastning mellom Oslo og Kristiansand også øke i årene som kommer. Økningen vil skje gradvis og nå en topp på rundt 700 kroner tur-retur for personbiler i 2029. Samtidig må tungtransport ut med nesten 1800 kroner tur-retur på samme strekning.

Utbyggingen av E39 til motorveistandard vil kunne gi en betydelig høyere bompengebelastning mellom Kristiansand og Stavanger enn det som er i dag. Prisnivået kan komme opp på over 1200 kroner tur-retur for personbiler fra 2030, og nesten 3400 kroner for tung­transport fra 2030.

Les også: SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier

Store fergeavløsningsprosjekter som Rogfast og Hordfast (dersom prosjektet blir realisert) vil føre til en betydelig høyere bompengebelastning mellom Bergen og Stavanger. Fra 2029 kan personbiler risikere å betale rundt 1400 kroner tur-retur på strekningen, mens tungtransport potensielt må ut med over 4000 kroner.

Nytteprinsippet ligger til grunn for vei- og ferge­avløsningsprosjektene omtalt over. De vil gi høyere bompenger, men de vil også gi bilistene økt nytte. Kortere reisetid mellom de store byene i Norge sparer privat­bilister, næringslivet og samfunnet penger på sikt. I fergeavløsningsprosjektene bytter bilistene ut prisen for fergebilletter til evig tid med prisen for bompenger i en begrenset periode. Samtidig gir fastlandsforbindelse i form av broer og tunneler øyboere en fleksibilitet og forutsigbarhet i transportmulighetene som de ikke hadde tidligere.

Bompengeboka gis ut på Vigmostad Bjørke

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:54 Regjeringen varsler innstramminger i vindkraftutbygging22:14 Perlescoringer da Strømsgodset vant «sekspoengskampen»21:56 Historisk dårlig måling for Ap og Høyre21:48 Tre raketter avfyrt fra Gaza20:31 Mange lo da Raymond ville bli byregjeringsleder. Men han hadde litt rett20:24 Festfotball da Kristiansund slo Mjøndalen for første gang20:18 Kvinne omkom da bil havnet i vannet i Svolvær20:14 Bakenga scoret sitt første for Ranheim og reddet poeng19:59 Tromsø med borteseier over Brann19:58 Lillestrøm med borteseier over Haugesund19:56 Nye Børven-scoringer for Odd, 2-2 i Molde19:31 Joelinton senket svakt Tottenham19:01 Artisten Anne Grete Preus er død18:53 Ødegaard avgjorde for Real Sociedad, vant 1-0 over Mallorca18:43 – Ideen var å se hele Nordland som et «galleri»18:36 To politifolk skutt og såret i Finland18:32 Trump møtte Johnson – snakker om omfattende handelsavtale18:20 To til sykehus etter trafikkulykke i Telemark17:16 Regjeringen ber Nord-Norge velger tog eller vei: – Urimelig16:59 Agüero-dobbel senket Kings Bournemouth, 3-1-seier til City16:52 MDG-Lan takker nei til regjeringens bompengekutt16:46 Nok en republikaner stiller mot Trump16:31 Irans utenriksminister har landet i Biarritz under G7-toppmøte16:08 Demonstranter i Hongkong trosser tåregass og varselskudd15:18 Sju døde da helikopter og småfly krasjet på Mallorca14:56 Strand i Barcelona evakuert etter funn av mulig bombe fra den spanske borgerkrigen14:46 Svensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42 Moskus skutt sør for Otta12:55 Tenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19 Nydalens beboere «drukner» i betong12:11 Trump beklager at han ikke hevet tollsatsen ytterligere på kinesiske varer10:39 Livstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27 Papuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09 Person funnet død i Sandnes09:43 Passasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06 Livsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02 Regjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41 60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39 Journalist drept i Mexico08:16 7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04 Mann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52 To drept av tiger i Nepal06:40 Israelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35 Fotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34 Sky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12 Dette skjer i dag05:55 29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50 Dette skjedde i natt05:43 Mann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36 En person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10 Måling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52 Tunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54 Kim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49 To tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40 Politiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29 Journalist funnet drept i Mexico03:08 Viktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52 Boris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33 Politileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23 68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21 Kritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56 Scarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27 Avis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58 Israel skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11 400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50 Ingen Messi i Barcelona-troppen22:20 Remis-rushet fortsetter for Carlsen22:12 G7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10 Zidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18 Nordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02 Ingebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42 Bil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37 Laksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26 Salah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18 RBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09 Warholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47 Kajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29 Siv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24 500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00 Maars Johnsen klar for Rosenborg18:01 Mareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53 Mann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35 Motorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15 Helten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53 Transportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36 Trump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09 Oslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07 Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37 Frykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29 Dro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57 Tybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45 Fylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19 Politiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27 Turgåer berget ned fra fjell på Senja11:54 Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38 Du vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28 Solskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28 Demonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13 Trump gjenåpner konsulat på Grønland10:12 Sophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo
Siste nytt
22:54NorgeRegjeringen varsler innstramminger i vindkraftutbygging22:14SportPerlescoringer da Strømsgodset vant «sekspoengskampen»21:56PolitikkHistorisk dårlig måling for Ap og Høyre21:48VerdenTre raketter avfyrt fra Gaza20:31PolitikkMange lo da Raymond ville bli byregjeringsleder. Men han hadde litt rett20:24SportFestfotball da Kristiansund slo Mjøndalen for første gang20:18NorgeKvinne omkom da bil havnet i vannet i Svolvær20:14SportBakenga scoret sitt første for Ranheim og reddet poeng19:59SportTromsø med borteseier over Brann19:58SportLillestrøm med borteseier over Haugesund19:56SportNye Børven-scoringer for Odd, 2-2 i Molde19:31SportJoelinton senket svakt Tottenham19:01KulturArtisten Anne Grete Preus er død18:53SportØdegaard avgjorde for Real Sociedad, vant 1-0 over Mallorca18:43Reise– Ideen var å se hele Nordland som et «galleri»18:36VerdenTo politifolk skutt og såret i Finland18:32VerdenTrump møtte Johnson – snakker om omfattende handelsavtale18:20NorgeTo til sykehus etter trafikkulykke i Telemark17:16NorgeRegjeringen ber Nord-Norge velger tog eller vei: – Urimelig16:59SportAgüero-dobbel senket Kings Bournemouth, 3-1-seier til City16:52PolitikkMDG-Lan takker nei til regjeringens bompengekutt16:46VerdenNok en republikaner stiller mot Trump16:31VerdenIrans utenriksminister har landet i Biarritz under G7-toppmøte16:08VerdenDemonstranter i Hongkong trosser tåregass og varselskudd15:18VerdenSju døde da helikopter og småfly krasjet på Mallorca14:56VerdenStrand i Barcelona evakuert etter funn av mulig bombe fra den spanske borgerkrigen14:46SportSvensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42NorgeMoskus skutt sør for Otta12:55NorgeTenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19NorgeNydalens beboere «drukner» i betong12:11PengerTrump beklager at han ikke hevet tollsatsen ytterligere på kinesiske varer10:39NorgeLivstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27VerdenPapuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09NorgePerson funnet død i Sandnes09:43VerdenPassasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06VerdenLivsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02NorgeRegjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41Norge60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39VerdenJournalist drept i Mexico08:16Politikk7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04VerdenMann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52VerdenTo drept av tiger i Nepal06:40VerdenIsraelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35NorgeFotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34VerdenSky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12NorgeDette skjer i dag05:55Verden29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50NorgeDette skjedde i natt05:43NorgeMann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36NorgeEn person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10NorgeMåling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52VerdenTunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54VerdenKim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49NorgeTo tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40NorgePolitiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29VerdenJournalist funnet drept i Mexico03:08SportViktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52VerdenBoris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33NorgePolitileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23Verden68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21NorgeKritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56VerdenScarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27VerdenAvis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58VerdenIsrael skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11Verden400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50SportIngen Messi i Barcelona-troppen22:20SportRemis-rushet fortsetter for Carlsen22:12VerdenG7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10SportZidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18VerdenNordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02SportIngebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42NorgeBil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37VerdenLaksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26SportSalah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18SportRBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09SportWarholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47NorgeKajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29PolitikkSiv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24Verden500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00SportMaars Johnsen klar for Rosenborg18:01SportMareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53NorgeMann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35NorgeMotorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15VerdenHelten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53PolitikkTransportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36VerdenTrump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09MotorOslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07NorgePolitimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37PengerFrykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29PengerDro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57PolitikkTybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45NorgeFylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19NorgePolitiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27NyheterTurgåer berget ned fra fjell på Senja11:54PengerJensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38MotorDu vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28SportSolskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28VerdenDemonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13VerdenTrump gjenåpner konsulat på Grønland10:12NorgeSophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo
Populært