Fastslår at menn har høyere risiko for å dø av covid-19

En helsearbeider ved covidavdelingen til Royal Papworth-sykehuset i Cambridge 5. mai. NTB Scanpix/AFP.
En helsearbeider ved covidavdelingen til Royal Papworth-sykehuset i Cambridge 5. mai. NTB Scanpix/AFP.

Den største studien av risikofaktorer knyttet til dødsfall ved covid-19 er gjennomført i Storbritannia.

I den største covid-19-studien til dags dato har britiske forskere analysert helsedata fra 17,4 millioner britiske voksne fra 1. februar til 25. april. Studien gir de sterkeste dataene hittil om hvilke risikofaktorer som knytter seg til dødsfall ved covid-19-smitte.

Blant de 17,4 millioner britene var det 5707 dødsfall på sykehus knyttet til covid-19.

  • Mennesker med etnisk bakgrunn i Asia og Afrika hadde større risiko for å dø, og i motsetning til det som tidligere har vært antatt kunne dette bare delvis knyttes til tidligere kjente kliniske risikofaktorer eller fattigdom.
  • Resultatene bekrefter at menn har høyere risiko for å dø av covid-19, samt eldre personer og dem med ukontrollert diabetes. Folk med alvorlig astma ble også funnet å ha økt risiko for å dø av covid-19.
  • Fattigdom ble også funnet å være en større risikofaktor. Dette kunne bare delvis tilskrives andre kliniske risikofaktorer.

Akademikere ved Oxford-universitetet og London School of Hygiene & Tropical Medicine har på vegne av NHS England (det statlige helsevesenet) analysert de anonymiserte helsedataene til over 17,4 millioner britiske voksne for å finne nøkkelfaktorene ved død som følge av covid-19.

Det er den største studien av covid-19 noe land har gjennomført, og gir derfor de sterkeste bevisene for risikofaktorer knyttet til død ved covid-19.

Asiater og afrikanere

Sammenlignet med hvite hadde mennesker med asiatisk eller afrikansk etnisk bakgrunn høyere risiko for å dø. Tidligere har det vært spekulert på om dette kunne skyldes den høyere utbredelsen av underliggende medisinske problemer som hjertesykdommer eller diabetes hos denne gruppen, eller høyere fattigdom. Funnene i studien viser at dette gjør rede for bare en liten del av den økte risikoen. Derfor må ytterligere forskning til for å forstå hvorfor disse gruppene har så vidt økt risiko for å dø av sykdommen.

– Vi trenger svært presise data om hvilke pasientgrupper som har høyest risiko, for å forbedre helsepleien og håndtere pandemien. Svarene fra denne studien er av avgjørende viktighet for land verden rundt. For eksempel er det svært bekymringsfullt at den høyere risikoen for etniske afrikanere og asiater ikke kan tilskrives identifiserbare underliggende helseproblemer, sier professor i klinisk epidemiologi Liam Smeeth, som har ledet studien.

Fattige mer utsatt

I tillegg ble det funnet at folk fra fattige miljøer også hadde høyere risiko for å dø, og at dette ikke kunne forklares med andre risikofaktorer.

Studien knytter data om pasienter som har vært innlagt med covid-19 med data fra primærhelsetjenesten. Dette ble gjennomført via OpenSAFELY-analyseplattformen, en ny sikret mekanisme som lar legejournaler knyttes til enkeltpasienter. Systemet minimerer sikkerhetsrisikoen ved å overføre og lagre data andre steder, gir raskere analyser og bevarer pasientenes privatliv, heter det i pressemeldingen fra Oxford-universitetet. Alle identifiserbare data ligger hos NHS og anonymiseres før de gjøres tilgjengelig for forskerne.

– Fenomenal data-kvalitet

Dr Ben Goldacre, direktør for DataLab ved Nuffield-fakultetet for primærhelsetjenesten ved Oxford-universitetet, NHS-doktor og medforfatter av studien sier:

– Under en global helsekrise trenger vi raske og presise svar. Det betyr at vi trenger store, oppdaterte datasett. Storbritannia har en fenomenal dekning og kvalitet på data.

Videre analyser ved hjelp av OpenSAFELY er allerede i gang, inkludert gransking av effektene av bestemte medisiner man rutinemessig bruker i primærhelsetjenesten. Plattformen kan også brukes til å evaluere covid-19-spredningen, forutsi lokale behov for helsetjenester, vurdere de indirekte helseeffektene av pandemien, spore effekten av nasjonale intervensjoner og være til hjelp når man vurderer nedtrapping av sikkerhetstiltakene i etterkant, heter det i pressemeldingen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden