– Har trolig ikke nok intensivsykepleiere til å møte coronakrisen

Inngangen ved akuttmottagelsen på OUS Ullevål sykehus i forbindelse med corona-situasjonen på sykehuset.
Inngangen ved akuttmottagelsen på OUS Ullevål sykehus i forbindelse med corona-situasjonen på sykehuset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sykepleiermangelen kommer til å skape utfordringer i forbindelse med coronakrisen. Mangelen på intensivsykepleiere kommer til å bli særlig presserende, mener Norsk Sykepleierforbund.

Leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Paula Lykke, er bekymret for sykehusbemanningen i forbindelse med covid-19-epidemien.

– Jeg er redd for å skape panikk ved å si at det ikke er tilstrekkelig med intensivsykepleiere, men det bør ikke være noe skumlere å si det i dag enn det var før coronakrisen, sier hun til ABC Nyheter.

– Vi har varslet dette gjennom mange år, det er grusomt at det må komme en pandemi for at vi skal komme til orde, men nå kommer vi til orde veldig mange steder, fortsetter Lykke.

– Riksrevisjonen bekrefter våre bekymringer

Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i NSF. Foto: Norsk Sykepleierforbund
Paula Lykke, leder for intensivsykepleierne i NSF. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Riksrevisjonen slo i november i fjor fast at det er utfordringer med å rekruttere ikke bare intensivsykepleiere, men også operasjonssykepleiere, jordmødre og sykepleiere. Mer enn halvparten av lederne for de kliniske enhetene hadde ubesatte stillinger, og 40 prosent av lederne hadde uten hell forsøkt å rekruttere nye medarbeidere til sin enhet de siste tre månedene, ifølge rapporten.

Et flertall av lederne svarte også at det er vanskelig å rekruttere intensivsykepleiere og operasjonssykepleierne utenom utdanningsstillinger der sykepleierne får lønn under videreutdanning. Samtidig viser undersøkelsen at mange foretak heller ikke oppretter nok utdanningsstillinger.

– Sykepleiermangelen er den store utfordringen, så kommer vi som intensivsykepleiere på toppen, sier Lykke.

– Vi har snakket om dette i mange år, så Riksrevisjonens rapport var ikke noe som kom bardust på oss. Det er viktig og riktig at Riksrevisjonen bekrefter våre bekymringer om mangel på intensivsykepleiere, fortsetter hun.

– Burde være klar til å håndtere en katastrofe

Selv om situasjonen har vært slik i mange år, er mangelen på intensivsykepleiere veldig aktualisert med coronapandemien.

– Covid-19-pasientene er ikke annerledes syke enn de pasientene vi jobber med ellers, men det kommer til å være mange flere av dem.

– Vi skal ikke ha intensivdekning som til enhver tid er klar til å håndtere en pandemi, men man burde være klar til å håndtere en katastrofe og være i stand til å oppskalere på sikker og god måte.

Hun forklarer at selv om det er mange flinke sykepleiere som jobber på intensivavdelinger, er det et stort behov for den spesialkompetansen intensivsykepleiere har når man ser hvilken vei den medisinske utviklingen går, med den avanserte behandlingen og utstyret det krever.

– Intensivsykepleierne er kjempeviktige i den situasjonen vi står overfor. Når pasientene kommer til oss står det om liv og død, ingen kommer inn på intensivavdelingen om de ikke er «kvalifisert» i form av å være veldig alvorlig syke, det er en såpass spesialisert oppgave. Da er det viktig at vi bruker ressursene riktig.

– Alle helseforetakene ga tydelig beskjed

Lykke forklarer at det under svineinfluensapandemien for om lag ti år siden, ble kjøpt inn mye nytt medisinsk-teknisk utstyr.

– Da lød et unisont kor fra helseforetakene om at det ikke hjelper å ha avansert medisinsk utstyr hvis man ikke har kompetent personale til å administrere det, sier hun og fortsetter:

– Alle helseforetakene ga tydelig beskjed den gang. Nå står vi igjen i en fryktelig vanskelig situasjon, og mangelen på kompetent helsepersonell kommer ikke som en overraskelse. Mangelen er ikke gjeldende bare i Norge, man ser et tilsvarende bilde over hele verden.

Les også: Corona rammer småbedrifter: – Dette er en katastrofe for norsk næringsliv

– Nytter ikke å si «i år skal vi utdanne 1000 intensivsykepleiere»

Lykke forklarer at de tidlig varslet om at man kan står i fare for å få en alvorlig mangel her til lands, fordi dette ikke er noe som lar seg løse i en håndvending.

– Det nytter ikke å si at «i år skal vi utdanne 1000 intensivsykepleiere». Det handler om at man må ha praksisplasser og lærerressurser. Bekymringen er at om vi har for få intensivsykepleiere, har vi også få med masterkompetanse som kan bli lærere på utdanningene.

– Derfor mente vi allerede i 2015 at man må gjøre en innsats for å unngå en kritisk mangel på intensivsykepleiere.

Liten økning i utdanningsplasser

Myndighetene har gjort noe. I fjor økte de det såkalte kandidatmåltallet, som er målet for hvor mange som skal utdannes innen de ulike helsefagene.

– For spesialsykepleiere økte myndighetene måltallet med 30 i fjor. Når det finnes fem ulike grupper under spesialsykepleiere, betyr det at man kan dele på fem og få økningen i måltallet for intensivsykepleiere. Det er ikke en stor økning, sier Lykke.

Helseminister Bent Høie (H) har også gitt Helsedirektoratet i oppgave å etablere et nasjonalt system for å ha oversikt over behovet for sykepleiere generelt, og spesialsykepleiere spesielt. I den nye nasjonale helse- og sykehusplanen 2020-2023 som ble lagt frem 22. november, kommer det også frem at det er lagt opp til at man ikke må ta en masterutdanning for å få spesialutdanningen.

– Må å komme oss gjennom krisen på best mulig måte

Lederen for intensivsykepleierne i NSF understreker at det som gjelder nå under coronaepidemien er å jobbe i team, slik at alle kan dra lasset sammen.

– Det er det viktige nå. Vi vet at vi sannsynligvis ikke har nok intensivsykepleiere til å møte denne krisen, men samtidig gjelder det alt av helsepersonell, fordi veldig mange kommer til å bli berørt av pandemien, sier hun og fortsetter:

– Nå er vi fokusert på den oppgaven vi har for samfunnet og viktigheten av å komme oss gjennom krisen på best mulig måte.

Les også: Ny studie skal teste leddgikt-medisin på alvorlig syke covid-19-pasienter

– Vi får ikke en beskyttende boble under utdanningen

Lykke viser til dagens situasjon der mangel på smittevernutstyr gjør at helsevesenet må rasjonere, en situasjon som skaper usikkerhet også blant intensivsykepleierne.

– Vi får ikke en beskyttende boble under utdanningen som gjør at vi tåler smitte bedre enn andre. Vi står med smittepasienter også i andre situasjoner og er vant til å håndtere det, men det er klart det blir usikkerhet også blant intensivsykepleierne når det mangler smittevernutstyr, sier hun.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært