Sjeldne diagnoser: – Navs kompetanse kan være en utfordring

<p>Et lite, men ukjent antall nordmenn er rammet av den sjeldne, medfødte hudsykdommen lamellær iktyose som resulterer i tykk, skjellende og flassende hud. Det finnes ingen kur, men den symptomlindrende behandlingen er både kostbar og tidkrevende. Foto: Iktyoseforeningen</p>
Et lite, men ukjent antall nordmenn er rammet av den sjeldne, medfødte hudsykdommen lamellær iktyose som resulterer i tykk, skjellende og flassende hud. Det finnes ingen kur, men den symptomlindrende behandlingen er både kostbar og tidkrevende. Foto: Iktyoseforeningen

Senter for sjeldne diagnoser får mange henvendelser fra pasienter, men ytterst få henvendelser fra Nav. Manglende kjennskap til en diagnose kan føre til feilaktig avslag på søknader, mener sosionom.

Dette er saken

ABC Nyheter skrev mandag at pasienter med den sjeldne, medfødte hudsykdommen lamellær iktyose sliter økonomisk på grunn av store utgifter knyttet til sykdommen.

Delvis skyldes utfordringene at de månedlig må legge ut store summer for kremer og salver som er helt nødvendig i behandlingen, for så å måtte vente mange uker på å få penger refundert fra HELFO. For noen pasienter kan det beløpe seg til 25.000 kroner per måned, og kun 90 prosent av dette refunderes etter at en årlig egenandel er betalt.

Delvis skyldes det at pasientgruppen opplever at det er vanskelig å få refundert penger fra Nav som følge av store utgifter til ting som klær, sko og sengetøy som blir ødelagt fort på grunn av de store mengdene med fet krem som pasientene bruker.

– Iktyosepasientenes klær blir enten vasket i stykker eller så råtner de ganske kjapt på grunn av alt fettet, forklarer leder i Iktyoseforeningen Linda Paulsen.

Les saken: Rammer både helsa og økonomien: – Regnestykket går ikke opp

Helsepolitiker Kjersti Toppe i Senterpartiet mener situasjonen for disse pasientene er uholdbar.

I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) spurte hun om statsråden vil «gjennomgå de aktuelle refusjons- og stønadsordningene for å sikre at pasienter med diagnosen lamellær iktyose ikke blir sittende igjen med store utgifter som følge av sykdommen».

Høie åpner i sitt svar for å vurdere forslag fra Helsedirektoratet til endringer i blåreseptordningen, noe som vil kunne komme iktyosepasientene til gode.

– Departementet vil nå vurdere videre oppfølging av direktoratets forslag. Det vil derfor kunne ta noe tid før eventuelle endringer i regelverket kan tre i kraft, skriver Høie i sitt svar til Toppe.

Les saken: – Iktyosepasientene blir ikke sett eller hørt og har det svært krevende

Som ABC Nyheter skrev mandag, sliter pasienter med hudlidelsen lamellær iktyose med store utgifter knyttet til sykdommen. Dette har fått helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) til å reagere.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD), Oslo universitetssykehus, er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser.

En av dem er den sjeldne hudtilstanden iktyose, der lamellær iktyose er en av undergruppene, forklarer Elisabeth Indrevoll som er rådgiver/spesialsykepleier for barn ved SSD.

Det finnes ikke noe eksakt tall på hvor mange i Norge som har lamellær iktyose, da det ikke finnes et nasjonalt register. Men i sitt frivillige register har SSD registrert 92 personer med iktyose.

Sykdommen medfører at det øverste hudlaget blir sterkt fortykket og liggende som skjellende/flassende og tørr hud. Det finnes ikke noen kur, men symptomlindrende behandling er nødvendig. (Se mer i faktaboks.)

Indrevoll ved Senter for sjeldne diagnoser bekrefter at behandlingen er omfattende og tidkrevende.

– Behandlingen går ut på at de bader for å myke opp huden, skrubber av flassende/hard hud og tilfører fuktighet i form av ulike kremer for å myke opp det harde hudlaget. Det daglige hudstellet kan vare i flere timer, sier Indrevoll til ABC Nyheter.

Bakgrunn: Rammer både helsa og økonomien: – Regnestykket går ikke opp

– Hvem av oss kan legge ut 25.000 kroner stadig vekk?

Lajla Schulz som er sosionom og rådgiver ved Senter for sjeldne diagnoser, bistår iktyosepasienter med informasjon og råd.

Mer om lamellær iktyose

Normalt sett er det slik at huden fornyes hele tiden. Det skjer ved at cellene vandrer fra dypere hudlag til det øvre hudlaget, slik at man avstøter døde hudceller hele tiden.

– For pasienter med Iktyose er det en ubalanse i denne prosessen. Det medfører at det øverste hudlaget blir sterkt fortykket og liggende som skjellende/flassende og tørr hud. Symptomene hos personer med iktyose er kløe, sprekker i hud som er smertefulle og påvirker muligheten for å være i aktivitet, stiv hud som kan påvirke mobiliteten. Noen har nedsatt svetteevne og dermed og muligheten til å regulere kroppstemperaturen. De fleste har et synlig annerledes utseende, noe som kan være en utfordring i seg selv, forklarer forklarer rådgiver/spesialsykepleier Elisabeth Indrevoll.

Forekomsten av Lamellær Iktyose er 1-9 per 1.000.000.

Sosionomen forteller at mange av disse pasientene bruker kilovis av krem og salver. Etter at pasienten har dekket en egenandel, som i dag er på 1891 kr per kalenderår, vil de for senere innkjøp av kremer få dekket 90 prosent av utgiftene gjennom paragraf 5.22 i folketrygdloven. Pasienten må selv betale for produktene og så få utgiftene refundert fra HELFO. Denne prosessen kan ta tid.

– Når det gjelder 5.22-ordningen høres det generøst ut at man dekker 90 prosent av utgiftene til kremer, men når utgiftene blir veldig høye vil man fremdeles ha en stor egenandel. Og hvem av oss kan legge ut 25.000 kroner stadig vekk? spør Schulz.

Som Iktyoseforeningen, understreker hun at diagnosen også medfører betydelige utgifter til annet enn kremer. Dette gjelder blant annet ekstra vask og slitasje av klær og sengetøy, betydelig økte strømutgifter til vask, varme bad og økt temperatur i baderom/stellerom. Vaskemaskiner slites ut tidligere på grunn av hyppig bruk og høye vasketemperaturer, forklarer Schulz.

Hun etterlyser en kartlegging av hvor mange iktyosepasienter som har store utgifter, hvilke behov de har og hvor store udekkede utgifter det er snakk om. Hun mener dette også kan gjelde enkelte andre undergrupper av iktyose enn lamellær iktyose.

Les også: – Iktyosepasientene blir ikke sett eller hørt og har det svært krevende

– Navs kompetanse kan være en utfordring

Sosionomen har inntrykk av at praksisen med hva som blir dekket fra Nav gjennom grunnstønaden, ble innskrenket for noen år siden.

Mer om grunnstønad og hjelpestønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser.

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter friske personer ikke har.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter inntrådt sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne med hvilke utgifter du hadde tidligere, må det sammenliknes med hvilke utgifter friske personer har til samme formål.

Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer på grunn av den medisinske tilstanden. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

Det gis ikke hjelpestønad til praktisk bistand som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp.

Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner.

Kilde: Nav

– Regelverket er ikke endret, men det har nok vært en del innstramninger på hva man får dekket nå, sammenlignet med det som ble dekket tidligere, sier Shulz.

– Det å åpne for et faglig skjønn har mange fordeler, men også en del utfordringer, fordi tilsynelatende like søknader får ganske ulik vurdering og behandling. Dette er ikke nytt. Det ser vi både når det gjelder hjelpestønad, men også hva du får dekket med tanke på grunnstønad, fortsetter hun.

Sosionomen peker også på at kompetansen i Nav kan være en utfordring. Hun viser til at Senteret for sjeldne sykdommer får mange henvendelser fra pasienter som dreier seg om trygder og stønader, men ytterst få henvendelser fra Nav.

– Det er veldig legitimt at de som jobber i Nav ikke kjenner til enhver diagnose og tilstand, men når de får en søknad fra en som har en sjelden sykdom bør de skaffe seg informasjon, sier hun og fortsetter:

– Det som i stedet gjerne skjer er at Nav avslår søknaden fordi de ikke har nok kjennskap til diagnosen, og så får de pasientene som orker å klage medhold i neste runde.

Les også: Hun er allergisk mot vann - bading er et mareritt

– Forventer at saksbehandlere skaffer seg informasjonen de trenger

Ifølge Liv T. Espedal, kontorsjef i Nav, er det en forventning om at saksbehandlerne skaffer seg den informasjonen de trenger i forbindelse med saker som dreier seg om sjeldne diagnoser.

– Nav har egne rådgivende leger. De er en viktig faglig støtte for saksbehandlere, også når de jobber med sjeldne diagnoser. Det er en forventning i Nav at saksbehandlere skaffer seg den informasjon de trenger når de jobber med saker knyttet til sjeldne diagnoser, sier Espedal i en epost til ABC Nyheter.

Kontorsjefen kjenner seg ikke igjen i det Schulz sier om en innstramming av praksis når det gjelder hva som blir dekket, og peker på at det tvert imot nylig kom en oppmykning av praksis:

– Fra og med mars 2019 kom en praksisendring som medførte at personer med psoriasis og atopisk eksem nå i større grad enn før får innvilget grunnstønad til klesslitasje. Denne praksisendringen omfatter også personer med iktyose, sier Espedal.

Endringen innebærer at fra og med mars 2019 får personer med iktyose innvilget grunnstønad, dersom de dokumenterer utgifter som minst tilsvarer grunnstønadens sats 1, som i dag tilsvarer 8232 kroner per år.

– I utgangspunktet må det sendes inn dokumentasjon på utgifter for minst tre måneder, men dette kravet kan i enkelte saker ses bort fra, dersom det er utvilsomt at utgiftene tilsvarer grunnstønadens sats 1 eller mer, forklarer Espedal.

Les også: James (22) ble født med smertefull hudsykdom – tåler ikke å bli tatt på

– Bør bruke klageretten sin

Når det gjelder dekning av ekstrautgifter ved klesslitasje gjør Nav en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle ut fra vilkårene i regelverket. Vurderingen baserer seg på de medisinske opplysningene fra legen og kvitteringer som forelegges Nav, forklarer hun.

Kontorsjefen erkjenner at når regelverket åpner for individuell vurdering og skjønn, innebærer det at det kan gjøres ulike vurderinger i ulike situasjoner, og at det derfor ikke kan utelukkes at personer får søknaden sin feilaktig avslått.

– Dersom vedkommende mener at vedtaket er feil, bør han eller hun oppfordres til å bruke klageretten sin, sier Espedal til ABC Nyheter.

Les også: Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:00 Dramatisk ved Europas yttergrense – løsnet skudd18:54 Voldtok gutt (14) på skole – truet med slåsshanske18:32 Trump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger18:12 Gruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår17:54 Islandsk vulkan viser tegn på snarlig utbrudd17:23 Nordmenn skremt av Wuhan-viruset: – Vi skjønner at folk kan bli nervøse16:27 Meningsmålinger gir håp for Demokratene16:21 USA trapper opp bombing i Afghanistan16:20 Norge og Storbritannia signerte brexitavtale15:47 Stina Nilsson frykter at sesongen er over15:42 Hør lydloggen: – Vi klarer ikke følge dere på radar15:17 Hegerberg ute med alvorlig skade15:07 Nordmenn drakk mindre melk i fjor15:06 Mane spiller ikke mot West Ham14:57 Ny massakre i Burkina Faso – flyktningkrisen vokser14:54 190 trusler om skoleskyting i Norge på to uker14:38 Avislevering blir dyrere med Posten14:36 Eriksen fra Tottenham til Inter14:02 Rundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01 Israel sender forsterkninger til Jordandalen13:48 Norge sjekker ikke reisende fra Kina for sykdom13:38 The Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27 881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26 Stemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende12:54 IS-siktet kvinne overført til fengsel12:54 Klæbo går ikke i NM12:47 Slår «kjøttskam»-alarm: En tredel av norsk matjord vil gro igjen12:33 Arten som overlever «alt», har én svakhet12:13 EU varsler strenge 5G-regler12:13 Halvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo12:12 Solbergs rekordkorte redegjørelse vekker reaksjoner12:11 Solskjær: – Et vanskelig vindu12:10 Røe Isaksen og Nav møter Riksadvokaten og Trygderetten11:25 – Bolton var bekymret over at Trump ga tjenester til autokrater11:24 Nordmann skal lede prestisjekomité i Wada11:23 Her er «nye» Frp på Stortinget10:36 Ap ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saken10:35 Eirik Jensen får ikke tilgang til Cappelen-telefoner10:34 Kullforbruket går nå raskt ned i Europa: – Oppløftende10:29 Ingen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov10:25 Ny undersøkelse: Færre utsatt for ID-tyveri09:34 Godset-kapteinen på vei til MLS09:23 Lundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM09:11 Børsfall fortsetter i Asia09:11 Netanyahu trekker begjæring om immunitet08:55 Per-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson08:44 NBA utsetter Lakers-kamp etter Bryant-ulykken08:43 Riiber tilbake i VM-løypene for å jakte på Seefeld-trippelen08:04 Kina fraråder utenlandsreiser07:51 Mann siktet for å ha drept fem av sine egne spedbarn07:28 Frp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker07:11 – Jorden kan bli helt ugjenkjennelig07:06 Vindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket07:00 VM-debutant Knotten tar med seg mamma til høyden06:36 Telenor tar ut milliardutbytte fra datterselskap i Bangladesh06:30 Far Iversen om Emils form: – Hvile er det tryggeste06:02 Hegnar tar utbytte på 100 millioner i frykt for økt formuesskatt06:00 Dette skjer i dag06:00 Gatebarn i Rwanda: – Når de er ferdige med å kalle deg prostituert, tyv eller uteligger, så kaster de deg i fengsel05:49 Fotballstjerner samles til veldedighetskamp i Australia05:45 Forsvareren: PST-forklaringen til terrorsiktet kvinne nyttig for etterretningen05:36 Dette skjedde i natt05:30 «Løslatt» Frp går imot plan mot knivvold05:20 Hundrevis drept i drastisk opptrapping i Jemen05:00 Nav-utvalg varsler svar om skandalens omfang04:52 Ny fluorgift på EUs miljøgiftliste etter norsk forslag04:19 Nicki Minajs bror dømt til fengsel for voldtekt mot 11-åring04:00 Ni av ti nyutdannede teknologer og realister i jobb innen fem måneder03:28 Jarlsberg-kutt rammer Felleskjøpet03:17 Johnson håper på Huawei-kompromiss02:47 Coronavirus påvist hos mann i Tyskland02:46 Bussjåfører varsler hard kamp for lønnsøkning02:43 USA fraråder amerikanere å reise til Kina02:30 Kina har påvist 1.300 nye smittetilfeller02:29 Veidirektøren vil ha mer vei for pengene01:36 Tidligere belgisk konge innrømmer datter utenfor ekteskapet01:29 Meglerhus dømt til å betale millionerstatning00:18 Frp frigjør seg fra bompengeavtalen00:07 Åtte omkom i storbrann i husbåter i Alabama23:33 Republikanerne under press til å innkalle Bolton som vitne22:46 Tidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein22:11 Nav stanser arbeidstrening hos XXL21:56 Kinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50 Forskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49 Trumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17 Solberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47 Regjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42 Hva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42 Denne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08 Pentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07 Listhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05 Alle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30 Pappa vil forsones med Meghan Markle19:23 Spisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49 Trump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38 Statsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20 Svensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15 Pollensesongen én måned foran skjema17:59 Riksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49 Ung mann omkom i ulykke i Troms
Siste nytt
19:00VerdenDramatisk ved Europas yttergrense – løsnet skudd18:54NorgeVoldtok gutt (14) på skole – truet med slåsshanske18:32VerdenTrump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger18:12PengerGruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår17:54VerdenIslandsk vulkan viser tegn på snarlig utbrudd17:23Helse og livsstilNordmenn skremt av Wuhan-viruset: – Vi skjønner at folk kan bli nervøse16:27PolitikkMeningsmålinger gir håp for Demokratene16:21VerdenUSA trapper opp bombing i Afghanistan16:20PolitikkNorge og Storbritannia signerte brexitavtale15:47SportStina Nilsson frykter at sesongen er over15:42VerdenHør lydloggen: – Vi klarer ikke følge dere på radar15:17SportHegerberg ute med alvorlig skade15:07Helse og livsstilNordmenn drakk mindre melk i fjor15:06SportMane spiller ikke mot West Ham14:57VerdenNy massakre i Burkina Faso – flyktningkrisen vokser14:54Norge190 trusler om skoleskyting i Norge på to uker14:38KulturAvislevering blir dyrere med Posten14:36SportEriksen fra Tottenham til Inter14:02VerdenRundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01VerdenIsrael sender forsterkninger til Jordandalen13:48Helse og livsstilNorge sjekker ikke reisende fra Kina for sykdom13:38Helse og livsstilThe Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27Penger881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26StemmerStemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende12:54NorgeIS-siktet kvinne overført til fengsel12:54SportKlæbo går ikke i NM12:47PolitikkSlår «kjøttskam»-alarm: En tredel av norsk matjord vil gro igjen12:33VerdenArten som overlever «alt», har én svakhet12:13VerdenEU varsler strenge 5G-regler12:13SportHalvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo12:12PolitikkSolbergs rekordkorte redegjørelse vekker reaksjoner12:11SportSolskjær: – Et vanskelig vindu12:10PolitikkRøe Isaksen og Nav møter Riksadvokaten og Trygderetten11:25Politikk– Bolton var bekymret over at Trump ga tjenester til autokrater11:24SportNordmann skal lede prestisjekomité i Wada11:23PolitikkHer er «nye» Frp på Stortinget10:36MotorAp ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saken10:35NorgeEirik Jensen får ikke tilgang til Cappelen-telefoner10:34VerdenKullforbruket går nå raskt ned i Europa: – Oppløftende10:29Helse og livsstilIngen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov10:25NorgeNy undersøkelse: Færre utsatt for ID-tyveri09:34SportGodset-kapteinen på vei til MLS09:23SportLundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM09:11PengerBørsfall fortsetter i Asia09:11PolitikkNetanyahu trekker begjæring om immunitet08:55PolitikkPer-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson08:44SportNBA utsetter Lakers-kamp etter Bryant-ulykken08:43SportRiiber tilbake i VM-løypene for å jakte på Seefeld-trippelen08:04ReiseKina fraråder utenlandsreiser07:51VerdenMann siktet for å ha drept fem av sine egne spedbarn07:28PolitikkFrp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker07:11Norge– Jorden kan bli helt ugjenkjennelig07:06NorgeVindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket07:00SportVM-debutant Knotten tar med seg mamma til høyden06:36PengerTelenor tar ut milliardutbytte fra datterselskap i Bangladesh06:30SportFar Iversen om Emils form: – Hvile er det tryggeste06:02PengerHegnar tar utbytte på 100 millioner i frykt for økt formuesskatt06:00NorgeDette skjer i dag06:00VerdenGatebarn i Rwanda: – Når de er ferdige med å kalle deg prostituert, tyv eller uteligger, så kaster de deg i fengsel05:49SportFotballstjerner samles til veldedighetskamp i Australia05:45NorgeForsvareren: PST-forklaringen til terrorsiktet kvinne nyttig for etterretningen05:36NorgeDette skjedde i natt05:30Politikk«Løslatt» Frp går imot plan mot knivvold05:20VerdenHundrevis drept i drastisk opptrapping i Jemen05:00PengerNav-utvalg varsler svar om skandalens omfang04:52NorgeNy fluorgift på EUs miljøgiftliste etter norsk forslag04:19KulturNicki Minajs bror dømt til fengsel for voldtekt mot 11-åring04:00NorgeNi av ti nyutdannede teknologer og realister i jobb innen fem måneder03:28PengerJarlsberg-kutt rammer Felleskjøpet03:17VerdenJohnson håper på Huawei-kompromiss02:47VerdenCoronavirus påvist hos mann i Tyskland02:46PengerBussjåfører varsler hard kamp for lønnsøkning02:43VerdenUSA fraråder amerikanere å reise til Kina02:30Helse og livsstilKina har påvist 1.300 nye smittetilfeller02:29MotorVeidirektøren vil ha mer vei for pengene01:36KulturTidligere belgisk konge innrømmer datter utenfor ekteskapet01:29PengerMeglerhus dømt til å betale millionerstatning00:18MotorFrp frigjør seg fra bompengeavtalen00:07VerdenÅtte omkom i storbrann i husbåter i Alabama23:33PolitikkRepublikanerne under press til å innkalle Bolton som vitne22:46KulturTidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein22:11PengerNav stanser arbeidstrening hos XXL21:56ReiseKinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50VerdenForskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49VerdenTrumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17NorgeSolberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47PolitikkRegjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42Helse og livsstilHva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42PolitikkDenne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08VerdenPentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07PolitikkListhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05NorgeAlle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30KulturPappa vil forsones med Meghan Markle19:23VerdenSpisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49VerdenTrump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38VerdenStatsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20SportSvensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15Helse og livsstilPollensesongen én måned foran skjema17:59NorgeRiksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49NorgeUng mann omkom i ulykke i Troms
Populært