Utgiftene er så høye at en vanlig økonomi ikke tåler det:

Toppe (Sp): – Iktyose-pasientene blir ikke sett og hørt og de har det veldig krevende

<p>– Slik det er nå har ikke iktyosepasientene råd til helt vanlige ting på grunn av store utgifter knyttet til sykdommen. Vi må ha bedre økonomiske ordninger for denne pasientgruppa, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet.</p>
– Slik det er nå har ikke iktyosepasientene råd til helt vanlige ting på grunn av store utgifter knyttet til sykdommen. Vi må ha bedre økonomiske ordninger for denne pasientgruppa, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Pasienter med den sjeldne hudsykdommen lamellær iktyose sitter igjen med store utgifter og økonomiske utfordringer knyttet til sykdommen. – Hører ikke hjemme noe sted, mener Kjersti Toppe (Sp).

– Det er en pasientgruppe som absolutt trenger hjelp. De blir ikke blir sett og hørt og de har det veldig krevende. Det er en sykdom som det er veldig mye ekstraarbeid med å ha, og så skal de attpåtil streve med økonomiske utfordringer knyttet til sykdommen som ikke hører noe sted hjemme, sier Kjersti Toppe (Sp) som er første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til ABC Nyheter.

Symptomene hos personer med iktyose er kløe, sprekker i hud som er smertefulle og påvirker muligheten for å være i aktivitet, stiv hud som kan påvirke mobiliteten. Foto: Iktyoseforeningen
Symptomene hos personer med iktyose er kløe, sprekker i hud som er smertefulle og påvirker muligheten for å være i aktivitet, stiv hud som kan påvirke mobiliteten. Foto: Iktyoseforeningen

I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) spør hun om statsråden vil «gjennomgå de aktuelle refusjons- og stønadsordningene for å sikre at pasienter med diagnosen lamellær iktyose ikke blir sittende igjen med store utgifter som følge av sykdommen».

Lamellær iktyose skyldes en ubalanse i prosessen med å fornye huden, noe som resulterer i tykk, skjellende og flassende hud. Det finnes ingen kur for hudsykdommen. Behandlingen går på å lindre symptomer, noe som medfører et veldig stort forbruk av kremer og salver. Etter at pasienten har dekket en egenandel, som i dag er på 1891 kr per kalenderår, vil de for senere innkjøp av kremer få dekket 90 prosent av utgiftene gjennom §5.22 i folketrygdloven. Pasienten må selv betale for produktene og så få utgiftene refundert. Denne prosessen kan ta tid.

Iktyoseforeningen forteller om månedlige utlegg på 25.000 kroner for kremer som de må vente mange uker på å få refundert fra HELFO, og andre store utgifter som det er vanskelig eller ikke mulig å få dekket.

Les saken: Rammer både helsa og økonomien: – Regnestykket går ikke opp

Ifølge Toppe faller iktyosepasientene i dag mellom flere stoler hos Nav og i helsevesenet, og mener det er helt uholdbart at de må forskuttere en del av behandlingen selv.

– Jeg har blitt kjent med folk som har sykdommen og ble overrasket over hvor vanskelig de faktisk har det, sier Sp-politikeren.

– Må ha bedre økonomiske ordninger for pasientgruppa

Sp-politiker Kjersti Toppe forklarer at hun har forsøkt å ta opp disse problemene før, men da viste helseministeren til regelverket og de ordningene som allerede eksisterer.

– Jeg ønsker å løfte denne saken politisk så helseministeren kan se om ikke han kan gjøre noe for å få bedre ordninger for denne pasientgruppa, sier hun og fortsetter:

– I dag er det altfor strenge regler og for lite fleksibilitet i hva pasientene får godkjent fra HELFO og ikke. Her må vi stole på at pasientene selv vet hva slags kremer og slikt som fungerer best for den det gjelder.

Toppe mener det er viktig å sørge for at pasientene slipper å legge ut store summer for behandling selv.

– Slik det er nå har ikke pasientene råd til helt vanlige ting på grunn av store utgifter knyttet til sykdommen. Vi må ha bedre økonomiske ordninger for denne pasientgruppa.

– Det er en sjelden sykdom med få pasienter, så de er ikke en stor pressgruppe. Da trengs det et politisk initiativ for å sørge for at de blir mer hensyntatt i helsevesenet, sier hun til ABC Nyheter.

Les også: Hun er allergisk mot vann - bading er et mareritt

Høie svarer: Åpner for å se på regelverket

Tirsdag svarer helseminister Bent Høie (H) på Toppes spørsmål og viser til at produkter som kremer og salver til bruk ved iktyose dekkes i hovedsak av bidragsordningen, folketrygdloven § 5-22.

«Blåreseptforskriften § 5 dekker visse typer medisinsk forbruksmateriell og handelsvarer, men iktyose er ikke blant diagnosene som er oppført under denne bestemmelsen», skriver Høie.

Blåreseptordningen som helseministeren viser til, sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell når det er behov for behandling av sykdom i en langvarig periode.

Høie forklarer at Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har sett nærmere på mulige endringer i blåreseptordningen for næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

I rapporten som ble levert 1. juli, har Helsedirektoratet foreslått at «bidragsformål som oppfyller prioriteringsvilkårene, enten bør overføres til blåreseptordningen eller dekkes av andre aktører (kommune eller RHF)». Direktoratet nevner i denne sammenheng blant annet betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser generelt, og nevner spesifikt at «brukere, spesielt alvorlig rammede iktyosepasienter, har til dels høye utgifter til tross for en 90 prosent dekning etter av egenbetalingstaket for bidragsordningen er nådd».

– Departementet vil nå vurdere videre oppfølging av direktoratets forslag. Det vil derfor kunne ta noe tid før eventuelle endringer i regelverket kan tre i kraft, skriver Høie i sitt svar til Toppe.

NAV: Praksis endret fra mars

Mer om grunnstønad og hjelpestønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser.

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter friske personer ikke har.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter inntrådt sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne med hvilke utgifter du hadde tidligere, må det sammenliknes med hvilke utgifter friske personer har til samme formål.

Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer på grunn av den medisinske tilstanden. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

Det gis ikke hjelpestønad til praktisk bistand som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp.

Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner.

Kilde: Nav

I sitt spørsmål viste Sp-politikeren til at iktyosepasientene i tillegg har et høyere forbruk av blant annet klær, sko og sengetøy, og at det i statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt å myke opp praktiseringen av grunnstønad for slike ekstrautgifter til personer med hudsykdommer. «Ifølge tilbakemeldinger fra Iktyoseforeningen har det imidlertid ikke skjedd vesentlige merkbare endringer i hvordan ordningen praktiseres overfor denne pasientgruppen», skrev Toppe.

Når det gjelder grunnstønad, opplyser Høie at han har sendt Toppes spørsmål videre til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), som har ansvar for regelverket for grunnstønad.

ASD igjen viser til kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet angående endringen som ble gjort i grunnstønadsordningen fra 1. mars 2019, der direktoratet ble bedt om å redegjøre for NAVs praksis for behandling av grunnstønadssaker med sykdommen iktyose.

Direktoratet svarer at tidligere ble grunnstønad til klesslitasje som følge av psoriasis og atopisk eksem sjelden innvilget, men at praksisen ble myket opp fra mars 2019 forbindelse med endringene i grunnstønadsordningen, som fra samme tidspunkt også ble gjeldende for pasienter med iktyose.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forklarer videre at søknader om grunnstønad der diagnosen er iktyose, behandles på samme måte som søknader der det er diagnostisert psoriasis, eksem eller andre hudlidelser.

«Slik vi ser det er praksisen for saker med iktyose endret fra og med mars 2019 ... I et regelverk som åpner for individuell prøving og skjønn, kan vi ikke garantere at det er enkeltsaker der søknaden er feilaktig avslått. Dersom brukeren mener at vedtaket vedkommende har mottatt er feil, bør han eller hun oppfordres til å bruke klageretten sin», skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Jobber for faste takster

Leder i Iktyoseforeningen Linda Paulsen har inntrykk av at situasjonen har blitt enda vanskeligere for iktyosepasienter de senere årene.

– Ja, hudlidelser har kommet inn under grunnstønadsordningen, men det hjelper svært lite det når de fleste får sats 1 som er 686 kroner i måneden, sa hun til ABC Nyheter mandag.

Paulsen forteller at Iktyoseforeningen aller helst vil få på plass standardtakster for lamellær iktyose.

– Det bør være full grunnstønad (41 052 kr per år) og full hjelpestønad for tilsyn og pleie (88 488 kr per år), sier hun og legger til:

– Hjemme hos oss er en person bundet opp 24 timer i døgnet for å følge opp huden til sønnen vår.

Les saken: Hudsykdommen iktyose rammer både helsa og økonomien: – Regnestykket går ikke opp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:08 Vy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07 Simen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03 Thingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32 Solberg skuffet etter klimamøtet15:18 Søskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13 Dansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05 Kinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54 Birkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38 Bryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33 Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22 Nederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22 Tiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22 Guterres: Jeg er skuffet14:12 Elvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10 Ingen jubel etter FNs klimakonferanse13:34 Russisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32 Kristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:07 Får ikke intervjue Martin Ødegaard etter avsløringen om faren13:00 Tiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30 Hotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29 Tiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16 Gjetere drept i Nigeria12:14 Johaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09 Total norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57 Barn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57 Kvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36 Therese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30 – Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53 Corbyn beklager valgnederlaget10:37 Ingen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36 Opptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30 Hit reiser nordmenn i jula10:12 Minst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23 Avis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21 Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16 Jul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14 Mor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00 Bygger Nordens største solpark ved Legoland08:47 Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36 Politiet: Vær snille med hverandre08:28 Fem drept i indisk uro08:13 Danmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33 Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05 Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45 Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26 Ny australsk by rammes av skogbranner06:03 Kina dropper toll på amerikanske varer05:50 Dette skjedde i natt05:30 Dette skjedde i natt05:04 – Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46 50 døde funnet i hus i Mexico04:42 Bolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08 Voldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58 Karneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44 Fortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11 Ulykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09 Politiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26 Hovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07 Thorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00 Greta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11 To døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35 Tankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05 2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53 Hevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28 Mann drept under ran på restaurant i Sverige19:37 Mann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41 Har kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22 Ødegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13 Nordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03 King tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37 Klimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27 Fedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51 Hegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40 Ringen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22 Håvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15 Eldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59 Feilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56 Klæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55 Falla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49 Lundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12 Mange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07 Mann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58 Kvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57 Nasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52 Syrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51 Langrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35 Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25 Trond Alstad gir seg i RBK14:11 Polens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43 Ingen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest
Siste nytt
16:08NorgeVy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07SportSimen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03SportThingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32VerdenSolberg skuffet etter klimamøtet15:18VerdenSøskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13VerdenDansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05SportKinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54SportBirkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38NorgeBryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33VerdenNorske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22SportNederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22SportTiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22VerdenGuterres: Jeg er skuffet14:12VerdenElvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10VerdenIngen jubel etter FNs klimakonferanse13:34SportRussisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32SportKristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:07SportFår ikke intervjue Martin Ødegaard etter avsløringen om faren13:00SportTiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30PengerHotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29SportTiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16VerdenGjetere drept i Nigeria12:14SportJohaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09SportTotal norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57VerdenBarn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57NorgeKvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36SportTherese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30Penger– Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53VerdenCorbyn beklager valgnederlaget10:37NorgeIngen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36SportOpptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30NorgeHit reiser nordmenn i jula10:12VerdenMinst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23SportAvis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21SportSolid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16Helse og livsstilJul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14NorgeMor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00VerdenBygger Nordens største solpark ved Legoland08:47Helse og livsstilNesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36NorgePolitiet: Vær snille med hverandre08:28VerdenFem drept i indisk uro08:13VerdenDanmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33VerdenMedier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05NorgeGo-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45VerdenDødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26VerdenNy australsk by rammes av skogbranner06:03VerdenKina dropper toll på amerikanske varer05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeDette skjedde i natt05:04Verden– Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46Verden50 døde funnet i hus i Mexico04:42VerdenBolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58VerdenKarneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44VerdenFortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11VerdenUlykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09NorgePolitiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26SportHovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07SportThorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00VerdenGreta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11VerdenTo døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35NorgeTankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05Norge2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53VerdenHevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28VerdenMann drept under ran på restaurant i Sverige19:37NorgeMann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41VerdenHar kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22SportØdegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13SportNordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03SportKing tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37ReiseKlimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27PengerFedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51SportHegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40SportRingen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22SportHåvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15NorgeEldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59SportFeilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56SportKlæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55SportFalla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49SportLundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12VerdenMange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07NorgeMann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58NorgeKvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57MotorNasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52SportSyrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51SportLangrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35NorgeNorsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25SportTrond Alstad gir seg i RBK14:11VerdenPolens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43VerdenIngen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest
Populært