EØS og norsk kraftSjekk hva Senterpartiet gjør med EUs 4. energipakke i morgen!

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har vist seg ikke å være til å stole på, ifølge ABC Nyheters kommentator.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har vist seg ikke å være til å stole på, ifølge ABC Nyheters kommentator. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Trygve Slagsvold Vedums stortings-tropper bruker partiets kanskje viktigste sak til å gi velgerne en viktig lærdom: Du skal ikke tro på det politikere sier.

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en og samme debatt i Stortinget mandag 17. juni vil Senterpartiet først si at de er imot å avgi mer suverenitet over norsk energipolitikk ved å tilslutte seg EUs «fjerde energimarkedspakke» – for deretter å stemme imot at Norge skal forkaste den.

EUs fjerde energimarkedspakke

Denne lovpakka, som EU også kaller Ren energi-pakka, består av til sammen 8 forordninger og direktiv:

 • El-markedsdirektivet 2019
 • Elektrisitetsforordningen 2019
 • Forordningen om etableringen av ACER (revisjon) 2019,
 • Forordning om risikoberedskap i kraftsektoren 2019
 • Forordning om et styringssystem for energiunionen 2018
 • Energieffektiviseringsdirektivet 2018
 • Bygningsenergidirektivet 2018
 • Fornybardirektivet 2018.
Regjeringen er allerede i gang med å vurdere Fornybardirektivet inn i EØS og har avholdt en høring om det. Over 7000 har svart, de fleste med negative kommentarer.

Da skal de folkevalgte etter planen behandle et forslag fra Rødt om en av de mest kontroversielle EØS-sakene i vår tid, nemlig å gi EU ytterligere kontroll med anvendelsen av Norges kraftressurser. En av Senterpartiets kjernesaker.

Det skal skje gjennom åtte nye lover som altså har fått navnet EUs fjerde energimarkedspakke, som forvaltes av EUs energibyrå ACER.

«Pakka» er den fjerde i rekka og den mest omfattende så langt, og har utløst sterk uro blant annet i Fellesforbundet. Frykten er at norsk industri skal miste fordelen med tilgang til ren, norsk kraft til rimelig pris.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så sterk er uroen at forbundsleder og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, Jørn Eggum, for første gang i historien gikk sammen med Rødts leder Marie Sneve Martinussen om et felles utspill, nemlig mot å innføre den nye lovpakka.

Sp tordnet, går med EU-partiene

På forhånd vet vi utfallet av debatten, fordi partiene i slutten av mai viste sine kort da Stortingets utenriks- og forsvarskomité behandlet sin innstilling til stortings-plenumet.

Der finner vi ikke Senterpartiet, som i årevis har framstilt seg som ihuga motstandere av å avgi energi-suverenitet til EU, sammen med de tre partiene som går inn for å nedlegge veto; Rødt, SV og Fremskrittspartiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei, Senterpartiets stortingsgruppe stiller seg sammen med EU-partiene Høyre, MDG, Venstre samt deres regjeringspartner Arbeiderpartiet. Alle vil de nedlegge veto mot et veto.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da hjelper det lite at parlamentarisk leder Marit Arnstad «tordner» i media mot trusler fra EU dersom Norge ikke ser til å danse etter deres pipe.

Det er nå to og et halvt år siden hun lovet å gripe inn mot strømutvekslings-avtalene med utlandet, som Sør-Norge jo til de grader har kjent på kroppen. Norsk krafteksport skal blant annet hjelpe Tyskland, som selv på fire år har redusert sin kraftproduksjon med 93,6TWh. Til sammenlikning produseres 158TWh totalt i Norge.

I mellomtida forteller Senterpartiets kritiske stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen at deler av Energimarkedspakke 4 allerede er satt i verk i form av et koordineringsorgan for de statlige nettoperatørene i Norden, RCC.

– Det er ikke en gang en snikinnføring - det er en innføring. Regjeringas politikk brytes hver dag, sa han til Dagbladet i februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lojaliteten til Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ønsker å la saken gå sin gang og innføre enda en runde med EU-lovgivning for kraft. I april åpnet så Marit Arnstad for å godta deler av EUs 4. Energipakke, nemlig fornybardirektivet.

Men 8. mai kom kontrabeskjed fra partileder Trygve Slagsvold Vedum. Ingen biter av Energipakke 4 skal innføres. Dermed svever mange rundt i den villfarelsen at partiet hans kjemper mot.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men sannheten om Sp og Acer kommer fram gjennom innstillingen fra utenrikskomiteen.

Som jeg skrev for et år siden:

Den store flokken av Sp-politikere som har kommet fra det store intet til maktposisjoner i Storting og regjering virker mer opptatt av lojalitet til samarbeidet med Arbeiderpartiet, enn til å spisse Sp-saker.

De må også ha fått beskjed fra oven om at de aldri skal støtte noen sak Ap ikke er enig i. Kanskje i kontrast til hva Frp fikk til av egenmarkeringer i Solberg-regjeringen, før de til slutt brøt ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sp vil ikke ha veto, reversering eller stans

På forhånd har stortingsflertallet tatt Energimarkedspakke 3 inn i norsk lovgivning, til store folkelige protester. Organisasjonen Nei til EU brakte saken inn for rettsvesenet med påstand om brudd på Grunnloven, ved at pakka ble vedtatt med simpelt flertall. Høyesterett avviste påstanden.

Du skal ikke regne med at Senterpartiet er på parti med sin egen politikk og det du stemte på, hvis de kommer til makt.

Også i fjor reiste Rødt en sak mot avgivelse av suverenitet på energisektoren. Senterpartiet hadde ikke en eneste, egen merknad i saken.

I stedet sto Senterpartiet også den gang sammen med EU-partiene på å stemme ned tre forslag fra Rødt, SV og Fremskrittspartiet:

 • Å reversere vedtaket om å tilslutte seg Energimarkedspakke 3 og trekke Norge ut av ACER
 • Å nedlegge veto mot Energimarkedspakke 4
 • Å stanse all overflytting av makt over energisektoren til EU og starte arbeidet med å øke norsk suverenitet på området igjen.


Et alvorlig signal til velgerne

I innstillingen som skal diskuteres i morgen, står Senterpartiet sammen med flertallet om at samarbeidet i det nordiske kraftsystemet har tjent Norge godt og styrket forsyningssikkerheten.

Men hva mener Sp her – det opprinnelige nordiske samarbeidet via vekselstrømskabler med begrenset kapasitet, eller den voldsomme eksportkapasiteten med dagens likestrømskabler?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men denne gangen tillater de seg til verbalt å opponere mot Ap. Sammen med KrF slår de fast at fjerde energimarkedspakke ikke bør innlemmes i norsk rett.

Nei vel. Hvorfor stemmer Senterpartiet da imot å nedlegge veto, for det gjør de jo?

Forslagene fra Rødt i fjor og i år er som å høre Senterpartiets retorikk i valgkamper, i det som kanskje er en enda viktigere sak for Vedum & co. enn landbrukspolitikken – suverenitet over norsk kraft.

Lærdommen Senterpartiets velgere kan trekke av partiets håndtering av denne kjernesaken sin, er alvorlig:

Du skal ikke regne med at Senterpartiet er på parti med sin egen politikk og det du stemte på, hvis de kommer til makt.

Sånt er kanskje ikke det beste man kan gjøre for demokratiet i et Europa der etablerte partier mister fotfeste hos folk flest.

Thomas Vermes skriver i ABC Nyheter på søndager. Les flere av hans kommentarer her.

( Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).