Norge må på Tinder

«Forslaget om arbeidslivets Tinder, 'EU Talent Pool', skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan 'sveipe' etter talenter», skriver innleggsforfatterne.
«Forslaget om arbeidslivets Tinder, 'EU Talent Pool', skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan 'sveipe' etter talenter», skriver innleggsforfatterne. Foto: Erik Johansen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kompetansemangelen er så prekær at vi må ta i bruk velkjent teknologi for å sjarmere de beste talentene i Europa. Vi må rett og slett på Tinder – for arbeidssøkere.

Stemmer: Even Bolstad
Daglig leder i HR Norge
Stemmer: Barbro Noss
Assisterende direktør i Samfunnsbedriftene

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Dette debattinnlegget ble føørst publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

Kompetansekrisen er den nye store varslede krisen i Norge. Mangelen er global, og konkurransen om arbeidskraften blir tilsvarende. I en undersøkelse HR Norge har gjennomført blant over 50 av Norges 100 største virksomheter, svarer de fleste at den største utfordringen er mangel på kompetanse. Ni av ti virksomheter mener at kampen om kompetanse har økt, og sju av ti mener at det har blitt vanskeligere å holde på den kompetansen de har.

Kanskje må Norge også ta i bruk teknologi som kanskje er mest kjent fra dating-apper som Tinder. For hva har arbeidsmarkedet og single til felles? Jo, de søker begge etter den som matcher best.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Tiltaket vi sikter til er «EU Talent Pool», en plattform skal legge til rette for internasjonal rekruttering og gi kvalifiserte tredjelandsborgere muligheter for å kunne arbeide i EU. Arbeidssøkere fra tredjeland kan registrere en profil med sine kvalifikasjoner og kompetanse, erfaring og språkkunnskaper. Ledige stillinger i medlemslandene vil kunngjøres i den samme portalen. Derfor omtales også portalen noe spøkefullt som «Tinder for arbeidssøkere».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge må få tilgang

I Samfunnsbedriftenes årlige arbeidslivsundersøkelse svarer fire av ti kommunalt eide bedrifter at de ikke har den kompetansen de trenger. De fleste frykter at de fortsatt mangler kompetansen om tre år. Flere enn fire av ti synes samtidig at det er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft. Det er spesielt ansatte med høyere teknisk utdannelse og faglært arbeidskraft som er vanskelig å rekruttere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Regjeringen må sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan «sveipe» etter talenter.

Dette er i tråd med en internasjonal undersøkelse fra HR Norge, BCG og World Federation of People Management Association (WFPMA). Her svarte 72 prosent av 7000 HR-ledere at mangel på talenter og kompetanse er den største utfordringen de står overfor.

Forslaget om arbeidslivets Tinder, «EU Talent Pool», skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan «sveipe» etter talenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et godt sted å starte

Så langt har norske virksomheter vært heldige og delvis fått dekket mangel på arbeidskraft og kompetanse via utenlandsk arbeidskraft. Valutakurs, økt etterspørsel etter arbeidskraft og bedre lønnsvilkår i andre land gjør at dette ikke gjelder i samme grad. Derfor må vi være langt mer fleksible i måten vi organiserer arbeidslivet på her hjemme og i koblinger med andre land.

Regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og sikre at norske arbeidsgivere også kan hente talenter utenfor EU gjennom en plattform som sikrer rettferdig rekruttering og arbeidsvilkår. Vi må redusere barrierer for arbeidskraftimport. Norske lover og regler må tilpasses for arbeidsinnvandring, slik at norske arbeidsgivere kan rekruttere internasjonal arbeidskraft tilsvarende EUs forordninger.

Kampen om kompetanse og arbeidskraft gjelder alle sektorer – og spesielt ute i distriktene. Her er det – som på Tinder – kamp om de beste matchene. I Hurdalsplattformen har regjeringen store ambisjoner for bærekraftige og levende lokalsamfunn i hele Norge. For å sikre kompetanse til disse lokalsamfunnene, er vi avhengige av å ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan koble arbeidsgivere og jobbsøkere. Da er «EU Talent Pool» et godt sted å starte. La oss «sveipe» til oss god arbeidskraft.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).