Meny

Ikke tro på det skattelistene sier

Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB Scanpix
Stemmer: Knut Dyre Haug
Pensjonsøkonom i Storebrand

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Mange benytter muligheten til å sjekke og inntekt og formue for både kjentfolk og kjendiser. Men er egentlig det du får vite der et speilbilde av virkeligheten?

Listene inneholder alminnelig inntekt, nettoformue og utliknet skatt. For de fleste av oss gir dette et greit bilde av vår privatøkonomi.

  • Alminnelig inntekt er lønnsinntekten minus de vanlige fradragene som minstefradrag, personfradrag og renteutgifter. Husk at renteinntekter og avkastning fra for eksempel aksjer også ligger her.
    • Det er ikke så vanskelig å ha 0 i inntekt. Store fradrag i forhold til årets inntekt samt litt formue fra før som du kan betale brød og smør med, så er du der
  • Nettoformue er alt du eier beregnet til skattemessig verdi, fratrukket gjeld. Eksempelvis er boligen din beregnet lavt i denne sammenheng (maks 30 prosent av markedsverdi). Bankinnskudd regnes med i sin helhet, basert på det som sto i banken akkurat 31.12 i likningsåret. Aksjer er beregnet med en lavere sats enn akkurat det som var ved årsskiftet – 80 prosent.
    • Det er ikke så vanskelig å ha 0 i formue. Har du høy gjeld i forhold til huset markedsverdi er du langt på vei til dette
    • Utlignet skatt skjuler det vi kanskje ville kalt foreløpig beregnet skatt. Faktisk er det større eller mindre endringer på rundt 80 prosent av skattemeldingene

Kan du faktisk se hva folk tjener?

For de fleste av oss er det ikke så store forskjeller fra det som vises på skattelistene og det vi faktisk tjener. Legger du til riktig foreldrefradrag, litt renteutgifter og et beregnet minstefradrag er du ikke langt unna for de fleste av oss.

Noe annet er det for de som har mer kompleks økonomi – og det er kanskje de som du er mest interessert i. Husk at for eksempel selvstendig næringsdrivende kan ha lav skattbar inntekt men høye fradrag på grunn av avskrivinger. Har en person som eier en bedrift hatt store aksjeutbytter eller andre inntekter tidligere kan de velge å leve av disse senere og la være å ta ut utbytte eller inntekter fra selskapet sitt. For de fleste er allikevel alminnelig inntekt lavere enn lønnsinntekt. Unntaket her er typisk der skatteyteren har mottatt store utbytter.

Les også: Ukultur i Helse-Norge!

Betaler du for mye skatt?

Den følelsen kan vi ha noen og enhver av og til. Da er det godt å minne hverandre om to ting: Vi får veldig mye bra tjenester igjen, og du skal faktisk ikke betale for mye.

Vi er alle pålagt å betale skatt, men faktisk kun riktig skatt! Det forventes at du bruker litt tid på å tilpasse de generelle reglene som skatten din er beregnet ut ifra til din faktiske situasjon.

Det er fortsatt en «mengde» fradrag du kan benytte deg av, selv om mange gradvis blir borte eller fjernes helt. Pendlerfradraget er ett eksempel på fradrag som gradvis blir borte, mens skatteletten for å forsørge ektefelle (skatteklasse 2) er et eksempel på noe som helt er forsvunnet.

Les også: Det handler om fettforakt, ikke bekymring for noens helse

Du får større glede av renteinntekter

BSU er vel kjent for de yngste skattebetalerne, og at gjeldsrenter er fradragsberettiget kjenner alle til. Visste du forresten at effekten av fradraget for gjeldsrenter er betydelig svekket de siste årene? I 2014 var effekten 28 prosent mens forslaget for 2019 er 22 prosent. Dette betyr at du må belage deg på å betale stadig større andel av rentekostnadene selv – og får gleden av en stadig større del av renteinntektene.

I 2018 kom et «nytt» fradrag som ble en umiddelbar suksess. 65.000 avtaler om sparing til pensjon ble inngått bare på slutten av fjoråret. Har du lyst til å spare til din egen pensjonsøkonomi kan IPS gi deg både en mer gunstig økonomisk tilværelse da, og lettelser i skatten nå.

Bruk årets skattelister konstruktivt! Ikke irriter deg over andres inntekt eller lave skatteprosent, men la heller denne dagen være en påminnelse om at det for de aller fleste er mulig å få redusert skatt. La arbeidet med neste års fradrag starte allerede i dag. Fyller du for eksempel opp IPS- eller BSU-kontoen din nå, vil det gi merkbare utsalg når skattemeldingen ankommer neste vår – og du kan kanskje tillate deg en liten påplussing på feriebudsjettet som belønning for god planlegging.

Les også: Fra neste år kan du tæppe for inntil 400 kroner uten pin-kode

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Stemmer
Populært